Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-08-30 08:38:45

Wstępny budżet MON na 2017 rok

     W dniu 25 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2017 rok. Choć w wyniku dalszej procedury legislacyjnej może on ulec jeszcze zmianie, już dziś warto zapoznać się z jego najważniejszymi założeniami. W przyszłym roku na wydatki związane z obronnością kraju zaplanowano łącznie 37,352 mld PLN, co stanowi 2,01% planowanego PKB w 2016 roku. Oznacza to, że będą one o 1,453 mld PLN (4%) wyższe, niż zapisano w ustawie budżetowej na ten rok. Na wydatki majątkowe zamierza się wydatkować 10,12 mld PLN (mniej o 1,7% niż w 2016 roku), a na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP 9,5 mld PLN (wzrost o 1,4%).

  Na łączne wydatki na obronność ustalone w kwocie 37,352 mld PLN składają się środki:

 • w wysokości 37,152 mln PLN stanowiące 2,00% przewidywanego wykonania PKB w 2016 roku (stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP) obejmujące wydatki w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” i w dziale 752 „obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa oraz
 • środki w wysokości 200 mln PLN zaplanowane zgodnie z uchwałą Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na finansowanie programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Środki te zabezpieczono w rezerwie celowej w pozycji 83 budżetu, w dziale 752 „obrona narodowa”.

  W 2017 roku kwotę 10,12 mld PLN zaplanowano przeznaczyć na wydatki majątkowe (w stosunku do 10,29 mld PLN w 2016 roku), co stanowi 27,2% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ww. ustawy. Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 928,8 mln PLN. Kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

  W części 29 budżetu „Obrona narodowa” w ramach zaplanowanej kwoty 36,735 mld PLN sfinansowane będą:

 • wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 10,10 mld PLN;
 • wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi – 8,78 mld PLN;
 • wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności – 7,5 mld PLN;
 • emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 6,61 mld PLN;
 • pozostałe wydatki bieżące – 1,57 mld PLN;
 • dotacje na zadania związane z obronnością – 1,18 mld PLN;
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,99 mld PLN.

  Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP zaplanowana została kwota 9,499 mld PLN (w stosunku do 2016 roku wzrost o 1,4%), z tego aż 7,06 mld PLN (wzrost o 33%) dotyczy realizacji programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W

  W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej, w części dotyczącej realizacji wydatków na ww. program wieloletni możemy przeczytać między innymi, że „w 2017 roku i latach kolejnych nastąpi faktyczne zintensyfikowanie dostaw sprzętu wojskowego do jednostek wojskowych (zadania ujęte w Programach Operacyjnych zostały przygotowane dokumentacyjnie i w kolejnych latach planuje się zawarcie umów na ich realizację). Przewiduje się także rozstrzygniecie zamówień na realizację kolejnych ważnych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych, w tym: zestawów rakietowych średniego zasięgu, śmigłowców wielozadaniowych na wspólnej platformie bazowej, zestawów bezpilotowych statków powietrznych, okrętów podwodnych nowego typu, okrętów nawodnych oraz dywizjonowych modułów ogniowych. Planowane w 2017 roku dostawy wpłyną na zwiększenie zdolności operacyjnych SZ RP oraz podwyższenie nowoczesności uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, w szczególności w obszarze zdolności do rażenia sił przeciwnika oraz zdolności do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.

  W wypadku programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)” w 2017 roku „zakłada się zawarcie umowy na pozyskanie samolotów „średnich” (zgodnie z przyjętymi założeniami, wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pozyskanie samolotów wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniowym nastąpi w drugiej połowie 2016 roku). Ponadto planowane jest udzielenie zaliczki związane z zakupem samolotów „małych””.

  Środki w wysokości 417,1 mln PLN zaplanowane w dziale 752 „obrona narodowa” w innych częściach budżetu (w szczególności w części 20 „Gospodarka” i części 27 „Nauka”) przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

 • projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności – 324,8 mln PLN;
 • „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych” – 37,1 mln PLN;
 • działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych – 30,49 mln PLN;
 • zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki” – 24,8 mln PLN.

  Szczegółową analizę budżetu na obronność zaprezentujemy w jego ostatecznej postaci, po podpisaniu przez Prezydenta ustawy budżetowej. Z analizą zaktualizowanego budżetu MON na 2016 rok można zapoznać się TUTAJ.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Samolot myśliwski MS.406 - użytkownicy

Samolot myśliwski MS.406 - użytkownicy

Co oczywiste, największym użytkownikiem MS.406 C1 stała się Armée de l'Air. W momencie przystąpienia Francji do wojny Armée de l'Air dysponowała 57...

więcej polecanych artykułów