Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-12-14 22:32:51

Rekordowy kontrakt na Kraby podpisany

     W dniu 14 grudnia br. na terenie Huty Stalowa Wola S.A. doszło do zawarcia umowy o wartości 4,649 mld PLN na pozyskanie w latach 2018-2024 czterech Dywizjonowych Modułów Ogniowych (DMO) kryptonim Regina dla Sił Zbrojnych RP. W uroczystości uczestniczyli m.in. Premier RP Beata Szydło oraz Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Jest to największy w historii kontrakt na dostawy sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł zbrojeniowy. W jego zakresie dostarczonych zostanie łącznie: 96 armatohaubic samobieżnych kalibru 155 mm kryptonim Krab, 12 wozów dowódczo-sztabowych (WDSz), 32 wozy dowódcze (WD) różnego szczebla, 24 wozy amunicyjne (WA) oraz 4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE).

AHS Krab-Fot. mjr Robert Siemaszko CO MON

  Umowę podpisali Szef Inspektoratu Uzbrojenia  gen. bryg. dr Adam Duda, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki oraz Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju HSW S.A. Bartłomiej Zając. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., do której należy Huta Stalowa Wola S.A.: Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko oraz Członek Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski.

 Podczas uroczystości w Stalowej Woli Premier Beata Szydło powiedziała między innymi, że „gratulacje należą się wielu ludziom, którzy postawili na to, aby polska armia była doposażona w sprzęt produkowany w Polsce. Żeby polskie zakłady zbrojeniowe były podstawą produkcji i wyposażenia dla polskiej armii. Taki kierunek obraliśmy już kilka lat temu. To niezwykle ważny moment, ale trzeba podkreślić, że takich projektów w przyszłych latach chcemy realizować więcej. Podkreślam, że priorytetem rządu jest rozwój gospodarczy oparty o odbudowę przemysłu, polskiej produkcji i powiązanie tych wszystkich gałęzi w taki sposób, aby również przemysł wojskowy był kołem zamachowym polskiej gospodarki. Ten plan jest i będzie konsekwentnie realizowany”.

Umowa na AHS Krab-Fot. mjr Robert Siemaszko CO MON

  Minister Antoni Macierewicz podkreślił natomiast znaczenie zawartego kontraktu dla wojsk operacyjnych. „Podpisaliśmy kontrakt na 96 Krabów oraz na odpowiednią ilość wozów. To pokazuje, jak wielką wagę przykładamy do rozwoju wojsk operacyjnych. Z tego punktu widzenia decyzja o podpisaniu tej umowy ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia wojsk operacyjnych, dla przeciwstawienia się jakikolwiek agresji. Nie istnieje państwo bez armii, nie istnieje armia bez własnego przemysłu. […] Te moduły mówią nam, że polska armia będzie  armią silną zdolna zmierzyć się z każdym przeciwnikiem. […] Polegamy na własnej armii, na własnym sprzęcie, na takich pracownikach jak tutaj, w Stalowej Woli, i na takich Zakładach jak Huta Stalowa Wola. Siła naszej armii jest przede wszystkim w możliwościach, jakie stwarzają Polacy swoją ciężką pracą. […] Polski przemysł będzie wspierał polską armię, ale będzie też się rozwijał dla siły i zamożności wszystkich Polaków” – powiedział minister.

  Słowa uznania dla obecnego rządu wyraził Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., który powiedział, że „armatohaubica Krab to jeden z najnowocześniejszych produktów na świecie. To prawdziwa duma polskiego przemysłu, ponieważ Krab powstał właśnie w Hucie Stalowa Wola. Dlatego możemy powiedzieć, że już dzisiaj polski przemysł może polskiej armii zapewnić realne wzmocnienie. Podpisanie umowy, dotyczącej programu Regina, jest wydarzeniem bez precedensu. To największy w historii Polski kontrakt dla krajowego przemysł obronnego. Oznacza to, że mamy do czynienia z bardzo dobrą polityką. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie decyzja rządu Pani Premier Beaty Szydło o powierzeniu Ministrowi Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi nadzoru nad przemysłem obronnym. To dzięki tej synergii pomiędzy przemysłem i armią można dzisiaj wykonywać tak imponujące prace. Dostawa tego najnowocześniejszego sprzętu dla polskiej armii zbiega się z 80. rocznicą powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. To symbol, ale jakże rzeczywisty. Dzisiaj przemysł obronny na nowo staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki”.

AHS Krab-Fot. mjr Robert Siemaszko CO MON

  Pozyskanie DMO Regina jest jednym z zadań priorytetowego programu operacyjnego Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii realizowanego w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022. Zadanie to ma już dość długą historię i przewiduje pozyskanie w latach 2012-2024 pięciu DMO Regina wraz z inteligentną amunicją kryptonim Szczerbiec, z których każdy ma się składać m.in. z 24 samobieżnych armatohaubic Krab oraz 3 wozów dowódczo-sztabowych, 8 wozów dowodzenia, 6 wozów amunicyjnych i jednego wozu remontu uzbrojenia i elektroniki.

  Opracowanie i wyprodukowanie elementów prototypowego DMO Regina zostało zlecone Hucie Stalowa Wola S.A. w formie pracy wdrożeniowej na podstawie umowy z dnia 12 maja 2008 roku. Podwykonawcą podwozi armatohaubic zostały Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A., które na potrzeby Kraba opracowały jeszcze w latach 1999-2001 siedmiokołowe Uniwersalne Podwozie Gąsienicowe Nowej Generacji (UPG-NG), wykorzystujące elementy pojazdów MTS i SPG-1 oraz T-72. W pierwszym etapie wyprodukowano wybrane elementy dywizjonowego modułu ogniowego: osiem armatohaubic wyposażonych w licencyjne wieże AS-90/52 z działami kalibru 155 mm, trzy wozy dowodzenia, wóz amunicyjny i wóz remontu uzbrojenia i elektroniki, które po zakończeniu prób w dniu 30 listopada 2012 roku zostały uroczyście przekazane 2. dywizjonowi 11. Mazurskiego Pułku Artylerii. Nieco wcześniej, w dniu 29 czerwca 2012 roku IU podpisał z HSW S.A. aneks do umowy z 2008 roku, obejmujący dostarczenie przez Stalową Wolę do końca października 2015 roku kompletnego dywizjonu Regina, w skład którego miały wchodzić także wyprodukowane i przekazane już wojsku pojazdy. Pod koniec 2012 roku wydawało się więc, że problemy z Krabem dobiegły końca i w ciągu kilku lat potencjał Wojsk Rakietowych i Artylerii ulegnie znacznemu wzmocnieniu.

  Niestety, wiosną 2013 roku ujawniono publicznie mikropęknięcia stali powodowane zawodorowaniem struktury materiału wykorzystanego do budowy podwozi Kraba, który pochodził z początku lat dziewięćdziesiątych. Dodatkowo podczas badań pierwszych egzemplarzy Kraba rozpoczętych pod koniec 2012 roku stwierdzono kolejne, liczne usterki, w tym związane z przegrzewaniem się silnika z powodu niewydolnego układu chłodzenia, wycieki, nieszczelności w układzie paliwowym i wydechowym. W wyniku porozumienia podpisanego w październiku 2013 roku pomiędzy HSW S.A. i odpowiedzialnymi za podwozie Kraba spółkami ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. oraz OBRUM Sp. z o.o. ustalono, że do sierpnia 2014 roku zostaną zakończone próby poprawionego podwozia. Testy takiego podwozia zostały jednak przerwane z powodu zatarcia silnika i nie zostały zakończone w określonym w porozumieniu terminie. W związku z tym, HSW S.A. w sierpniu 2014 roku skierowała do MON pismo informujące, że nie jest w stanie wywiązać się z podpisanych umów z wykorzystaniem podwozia UPG-NG.

  W celu rozwiązania powstałego problemu, po analizach i rozmowach, HSW S.A. z aprobatą MON podjęła decyzję o wykorzystaniu do budowy Krabów importowanych podwozi. W dniu 17 grudnia 2014 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy HSW S.A i południowokoreańską firmą Samsung Techwin (obecnie Hanwha Techwin) na dostawy, produkcję i polonizację 120 gąsienicowych podwozi armatohaubicy K9 Thunder. W pierwszej fazie do końca tego roku koreańska firma dostarczyć ma 24 gotowe podwozia K9 zmodyfikowane zgodnie z polskimi wymaganiami. Miało to pozwolić na ukończenie kompletnego dywizjonu Regina w terminie do połowy 2017 roku, co przewidywał aneks zawarty pomiędzy HSW S.A. i MON w dniu 22 grudnia 2014 roku. Kontrakt z Hanwha Techwin przewiduje także, że do Polski trafi jeszcze 12 gotowych podwozi, a kolejne 84 mają już być produkowane w kraju na podstawie udzielonych licencji i transferu technologii.

  Pierwsza kompletna armatohaubica Krab na podwoziu K9 została zaprezentowana na początku września 2015 roku podczas targów MSPO w Kielcach. W dniu 7 kwietnia br., wcześniej niż planowano zakończono programu badań typu, a 28 kwietnia br. HSW S.A. przekazała do 2. dywizjonu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii dwa pierwsze egzemplarze Kraba na nowym podwoziu. Wcześniej do jednostki w Węgorzewie trafiła również część sprzętu logistycznego DMO Regina, w tym: wozy amunicyjne oraz  dowódcze i dowódczo-sztabowe. Dziewięć kolejnych Krabów zostało odebranych od producenta w dniu 18 listopada br. podczas wizyty w HSW szefa MON. Zakończenie dostaw pierwszego DMO Regina, w tym wymiana 8 podwozi w już wyprodukowanych armatohaubicach (na podwoziu UPG-NG) planowane jest w terminie do końca sierpnia 2017 roku. Dostawa zakontraktowanych dziś czterech kolejnych DMO rozpocznie się pod koniec 2018 roku, a jej finał planowany jest w 2024 roku.

(TD)

Fot. mjr Robert Siemaszko (CO MON)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Historia rakiety przeciwokrętowej Sea Killer rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Contraves Italiana SpA, bazując na doświadczeniach wyniesionych z pr...

więcej polecanych artykułów