Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-01-02 11:00:06

Wojskowe lotniska coraz bezpieczniejsze

     W 2016 roku w wojskowych bazach lotniczych rozpoczęło się instalowanie nowych systemów ubezpieczenia lotów, zastępujących sprzęt starszej generacji i oferujących większą niezawodność eksploatacji oraz zapewniających załogom korzystających z wojskowych lotnisk warunki do bezpieczniejszego wykonywania startów i lądowań o każdej porze dnia i nocy, także przy trudnej pogodzie, między innymi mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN 2010 oraz radiolokacyjnych systemów lądowania Ground Control Approach GCA-2000.

TACAN 2010_fot.DGRSZ

Mobilny system nawigacyjny TACAN 2010.

  Na mocy umowy zawartej przez Inspektorat Uzbrojenia w lipcu 2016 roku z firmą Siltec na lotniskach Mińsk Mazowiecki i Powidz zainstalowano i wdrożono do pracy naziemne mobilne systemy nawigacyjne TACAN 2010 produkowane przez brytyjską gałąź firmy MOOG (wcześniej Fernau Avionics). Zastąpiły one wyeksploatowane i przestarzałe systemy TACAN AN/TRN-26 (konstrukcja z lat 60, przekazane przez Amerykanów w pierwszych transzach pomocy wojskowej dla Polski), do których brakowało części zamiennych z powodu zaprzestania wspierania ich eksploatacji przez amerykańskiego producenta.

  Podkreślić należy szybkie tempo instalacji nowych TACAN-ów. Mimo bardzo krótkiego czasu na realizację dostaw, udało się wykonać wszystkie zapisy umowy przewidziane na 2016 rok, tj. testy fabryczne FAT (Factory Acceptance Test), dostawę sprzętu oraz dokumentacji technicznej i szkoleniowej, szkolenie personelu obsługującego, testy w miejscach instalacji SAT (Site Acceptance Test) oraz kontrolę z powietrza przez samolot z aparaturą kontrolno-pomiarową FIS (Flight Inspection System).

  „Sukces przedsięwzięcia był możliwy dzięki wytężonej i świetnie skoordynowanej pracy żołnierzy i pracowników kilku komórek centralnych resortu obrony”, informuje gen. bryg. Krzysztof Żabicki, szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Generalnym RSZ. I wymienia wśród tych instytucji Zarząd Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Generalnego RSZ (konkretnie wydział ubezpieczenia lotów) jako gestora sprzętu UL, Inspektorat Uzbrojenia (Szefostwo Techniki Lotniczej i Zespół Zamówień Zagranicznych), Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Informatyki, Łączności i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jako centralny organ logistyczny oraz użytkowników końcowych czyli bazy lotnicze. Generał dodaje, że zgodnie ze wspomnianą umową w latach 2017-2018 na czterech wojskowych lotniskach zostaną zainstalowane kolejne systemy TACAN 2010.

GCA 2000_fot.DGRSZ

System wspomagania lądowania Ground Control Approach GCA-2000. 

  Ponadto w 2016 roku zaczęła się finalizacja polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej FMS PL-D-DAY, zawartej w grudniu 2012 roku przez Inspektorat Uzbrojenia z firmą ITT Exelis, opiewającej na dostawę 9 radiolokacyjnych systemów lądowania Ground Control Approach GCA-2000 na polskie lotniska wojskowe. W minionym roku zainstalowano i poddano kontroli z powietrza system GCA 2000 w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, co współgrało z wdrażaniem w tej jednostce nowych samolotów szkolenia zaawansowanego M-346. Polska spółka Wasko wykonała również infrastrukturę potrzebną do instalacji systemu na pozostałych ośmiu lotniskach, gdzie skonteneryzowane stacje GCA 2000 zostaną zainstalowane do końca 2017 r. Przedstawiciele firmy Harris przeprowadzili już szkolenie dla personelu technicznego i operacyjnego (kontrolerów) w dwóch bazach spośród tej ósemki.

  Jak informuje ppłk Tomasz Sowa, szef wydziału ubezpieczenia lotów w Zarządzie Wojsk Radiotechnicznych, specjaliści z wydziału UL oraz 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego koordynują przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę wraz z instalacją oraz szkoleniem personelu obsługującego, dotyczącego nowych systemów lądowania według wskazań przyrządów ILS z DME. „Po ukończeniu tego dokumentu zostanie opracowana dokumentacja przetargowa, która pozwoli wyłonić dostawcę nowego sprzętu. Chcemy, by kontrahent wojska dostarczył w latach 2018-2020 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”  systemy ILS z DME dla 10 lotnisk”, wyjaśnia ppłk Sowa.

  Aby można było wykorzystywać wymienione systemy ubezpieczenia lotów w ciągłej pracy operacyjnej, Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostawę wraz z montażem dwóch systemów do kontroli z powietrza urządzeń naziemnego elektronicznego zabezpieczenia lotów (NEZL). Specjalistyczny sprzęt zostanie zamontowany i zintegrowany z wyposażeniem samolotów M-28 B/PT, których załogi niemal codziennie kontrolują z powietrza oraz certyfikują urządzenia UL do pracy operacyjnej. „Latające laboratoria korzystają obecnie ze sprzętu starszej generacji, nie zapewniającego satysfakcjonującej nas niezawodności i pewności kontroli. Dlatego konieczna stała się wymiana ich wyposażenia”, przyznaje gen. Żabicki. 

  Generał podkreśla, że pełna realizacja zamierzeń, wynikających z Planu Modernizacji Technicznej SZRP w odniesieniu do sprzętu ubezpieczenia lotów, doprowadzi do tego, że załogi statków powietrznych korzystających z polskich lotnisk wojskowych będą mogły wykonywać przyrządowe nieprecyzyjne podejścia do lądowania oraz przyrządowe precyzyjne podejścia do lądowania spełniające wymagania kategorii I, o której mowa w załączniku nr 10 do konwencji ICAO. Natomiast naziemni kontrolerzy lotów będą w nowoczesny sposób sprawować radiolokacyjną kontrolę lotów w przestrzeni odpowiedzialności wojskowych lotniskowych służb ruchu lotniczego. Ponadto nasze wojsko wypełni zobowiązania sojusznicze zawarte w tzw. Celu Sił Zbrojnych NATO A 5303N „Systemy nawigacji i łączności”. Podejmując się realizacji tego celu strona polska zobowiązała się do wyposażenia lotnisk w pomoce nawigacyjne, które umożliwią współdziałanie lotnictwa Sił Zbrojnych RP z sojusznikami we wspólnych operacjach militarnych, a w szczególności przyjęcie Sojuszniczych Sił Wzmocnienia. „Po sfinalizowaniu prowadzonych projektów będziemy dysponowali lotniskami jednymi z najlepiej wyposażonych w NATO w sprzęt ubezpieczenia lotów. Wierzę, że dzięki temu służba lotników będzie jeszcze bezpieczniejsza”, stwierdza gen. bryg. Krzysztof Żabicki.

Płk Artur Goławski
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Gdy w armiach potencjalnego przeciwnika - NATO, w latach 80-tych XX wieku rozpoznanie ogólnowojskowe realizowano poprzez kołowe czy to gąsienicowe ...

więcej polecanych artykułów