Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-06-02 12:06:57

MON planuje anulowanie wieloletniego programu modernizacji technicznej

     W dniu 26 maja br. na stronie internetowej BIP KPRM została opublikowana informacja o rozpoczęciu prac legislacyjnych dotyczących projektu uchwały Rady Ministrów uchylającej uchwałę Rady Ministrów Nr 164 z dnia 17 września 2013 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych" nazywanego dalej Programem Wieloletnim. Jak uzasadnia resort obrony, ma to ułatwić realokację płatności pomiędzy programami operacyjnymi zapisanymi w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP (PMT). Warto podkreślić, że proponowany projekt nie spowoduje zmiany zakresu samego PMT, ani likwidacji programów operacyjnych, ani też nie doprowadzi do ograniczenia środków dostępnych na realizację PMT.

  W uzasadnieniu przyczyn i potrzeb wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie możemy przeczytać następujące informacje:

  „Zasadniczym celem uchwały Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. [zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 roku - red.] w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych” (M.P. poz. 796 oraz z 2014 r. poz. 558) było zapewnienie bardziej elastycznych możliwości finansowania zadań, w tym zaciągania zobowiązań na poczet przyszłych okresów, a także finansowania zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w związku z realizacją programu w zakresie niewykorzystanych środków na jego realizację. Przyjęto również, że środki finansowe alokowane w programie wieloletnim, niezrealizowane w danym roku budżetowym, zwiększą nakłady na program w latach następnych.

  Po okresie trzech lat funkcjonowania programu wieloletniego ocenia się, że wprowadzenie sztywnych limitów wydatków na poszczególne programy operacyjne utrudnia elastyczne ich finansowanie w kontekście zmian w uwarunkowaniach dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz wyników realizacji procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Duża dynamika zmian w programie wieloletnim jak również w środowisku bezpieczeństwa państwa, a także w obszarze budowania zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych, powoduje, że uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r., która miała być narzędziem pomocnym w uelastycznianiu wydatkowania środków budżetu państwa na priorytetowe zadania stanowiące główny wysiłek modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie odniosła pożądanych w tym zakresie skutków”.

H225M Caracal fot.TDW latach 2015-2016 na zakup śmigłowców wielozadaniowych w ramach Programu Wieloletniego zabezpieczano znaczne środki finansowe. Z powodu braku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania na koniec roku zachodziła jednak konieczność szybkiego znalezienia innych celów na wydatkowanie tych środków.  Częściowo to się udawało, ale rezultatem i tak był brak pełnego wykonania Programu Wieloletniego. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny

Komentarz 

  Wniosek MON o uchyleniu Programu Wieloletniego należy uznać za uzasadniony. Przyjęta w 2013 roku uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a spowodowała wręcz skomplikowanie systemu wydatkowania środków na realizację PMT. Co warto podkreślić, zgłoszony projekt uchwały nie spowoduje zmian w samym PMT, który jest odrębnym dokumentem. Nie zostaną więc z tego tytułu zlikwidowane żadne zadania PMT, ani programy operacyjne. Anulowanie Programu Wieloletniego nie doprowadzi także do ograniczenia dostępnych środków na realizację PMT.

  Program Wieloletni nakłada na resort obrony limity środków finansowych, jakie mogą zostać wydatkowane na dany program operacyjny w danym roku budżetowym. Jego anulowanie umożliwi dokonywanie realokacji płatności, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

  Wprowadzenie Programu Wieloletniego przyniosło jednak pewne korzyści informacyjne. Jedną z nich, było ujawnienie opinii publicznej wykazu najważniejszych zadań (z podziałem na programy operacyjne) przewidzianych do realizacji w ramach PMT, który jest dokumentem niejawnym (za rządów PO/PSL także był niejawny). Za korzyść można było uznać także konieczność publikowania w projekcie uchwały budżetu państwa środków przeznaczonych na finansowanie Programu Wieloletniego w danym roku budżetowym. W praktyce jednak (za wyjątkiem 2014 roku) na Program Wieloletni wydatkowano i tak mniej środków niż zaplanowano. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ. Dodatkowo, najnowsze decyzje MON spowodowały, że informacje te zostały utajnione. Zaletą Programu Wieloletniego była także możliwość poznania przez opinię publiczną poziomu zrealizowanych wydatków na PMT w podziale na poszczególne programy operacyjne. Niestety, także w tym przypadku nowe kierownictwo MON utajniło dostęp do tych informacji.   

  O planach likwidacji Programu Wieloletniego mówi się już od jakiegoś czasu. W maju 2016 roku w wywiadzie dla Dziennika Zbrojnego ówczesny szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Adam Duda powiedział m.in.:

"Redakcja: A jak sobie radzicie z rocznym budżetem?

  Gen. Adam Duda: To jest bardzo duży problem od wielu lat. I od wielu lat podejmujemy próby zmiany tego stanu. Taką próbą, nieskuteczną niestety jak się okazało, była uchwała Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, która jednak okazała się nieefektywna jako instrument uelastyczniający budżet. Obecnie trwają prace w celu jej uchylenia.

Redakcja: Czyli nowej wersji już nie będzie?

  Gen. Adam Duda: Nie będzie i wszyscy są za tym. To niczego dobrego nie dało. Żadnego efektu w uelastycznieniu budżetu”.

  Podsumowując, planowane uchylenie uchwały Rady Ministrów dotyczącej Programu Wieloletniego wpłynie na poprawę efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na realizację PMT. Negatywną stroną tej decyzji będzie utrudnienie opinii publicznej dostępu do informacji na temat wykorzystania środków przeznaczonych na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP. W praktyce jednak, dostęp ten i tak został już uniemożliwiony w wyniku decyzje MON o utajnieniu tych informacji. Dalsze polepszenie efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na realizację PMT można uzyskać poprzez wprowadzenie mechanizmów prawnych, umożliwiających przenoszenie na kolejny rok środków finansowych nie wydatkowanych na PMT w danym roku budżetowym. To wymagałoby jednak zmiany ustawy o finansach publicznych i zgody Ministra Rozwoju i Finansów, co może być trudne do uzyskania. 

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pokonać pancerz! Część II - „A ile to przebija?”, czyli o szacunkach i metodologii słów kilka

Pokonać pancerz! Część II - „A ile to przebija?”, czyli o szacunkach i metodologii słów kilka

Wielokrotnie można spotkać się z różnymi wartościami podawanym dla środków przeciwpancernych. Czytelnicy interesujący się pojazdami pancernymi są w...

więcej polecanych artykułów