Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-09-09 09:18:09

MSPO 2017: Powstała Fundacja STRATPOINTS

     W dniu 5 września br. podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach miała miejsce konferencja podczas której dokonała się oficjalna inauguracja pracy Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS, utworzonej przez architekta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni rez. dr Mirosława Różańskiego. Generał występuje w nowej roli powołując fundację, która stanowić będzie przestrzeń do debaty na tematy związane z bezpieczeństwem, rozwojem i weteranami. Fundację zasili wiedza i doświadczenie ekspertów, środowiska żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej oraz przemysłu.

STRATPOINTS

  W trakcie 25 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego dnia 5 września w Kielcach, podczas konferencji, dokonała się oficjalna inauguracja pracy Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS. Mirosław Różański przedstawił misję, wizję, cele fundacji oraz jej zarząd i osoby współpracujące. Zarząd fundacji stanowią dawni współpracownicy fundatora – gen. bryg. rez. dr Adam Duda oraz Wojciech Dąbrowski, którzy podjęli się funkcji wiceprezesów fundacji.

  Na początku konferencji gen. broni rez. dr Mirosław Różański opowiedział o swojej służbie w przeszłości, w DGRSZ, a następnie przedstawił swój nowy projekt: "Dzisiaj, w nowej roli, dalej chcę myśleć o przyszłości, proponować rozwiązania, które będą odpowiadać potrzebom zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Odpowiedzią na moje marzenia jest Fundacja, której jestem fundatorem. Dalej wierzę w synergię, tym razem intelektów i kreatywności ludzi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do tego projektu. Unikatowa wiedza i doświadczenie ekspertów i osób wspierających stwarza warunki do powstania interdyscyplinarnej grupy gotowej do rekomendowania rozwiązań wybiegających co najmniej dekadę w przyszłość. Zamierzam prowadzić fundację niczym okręt omijając rafy populizmu, wiry hipokryzji czy odmęty nienawiści. Nasze zaangażowanie zamierzam dedykować dwóm domenom. Pierwsza to bezpieczeństwo i rozwój, druga to pomoc weteranom i ich rodzinom."

  I dalej kontynuował: "Współczesny świat podąża w kierunku przestrzeni, która już teraz nas otacza, a wkrótce zdominuje większość aspektów naszego życia, to cyberprzestrzeń! Dlatego rozpatrywać będziemy interdyscyplinarne problemy w nierozerwalnym związku z tym nowym, nabierającym coraz większego znaczenia, obszarze. W Fundacji będą zespoły funkcjonalne odpowiedzialne odpowiednio za bezpieczeństwo i rozwój oraz wsparcie weteranów i ich rodzin. Będziemy budować innowacyjne rozwiązania wyznaczające nową jakość w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwoju oraz podejściu do spraw weteranów."

  Jako kolejny wystąpił gen. bryg. rez. dr Adam Duda, który podkreślił m.in wagę interdyscyplinarnego zespołu: "(...) podjąłem się zadania współtworzenia innowacyjnego rozwiązania wyznaczającego nową jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Moje wieloletnie doświadczenie z obszaru wdrażania nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych i organizacyjnych pozwoli na stworzenie unikatowej platformy współdziałania zespołu ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa i rozwoju. Nową jakością będzie wspólne działanie tego interdyscyplinarnego zespołu w jednym celu. Łączenia na taką skalę potencjału eksperckiego w celu osiągnięcia efektu synergii – jeszcze nie było. (...) Chcemy ponad podziałami politycznymi stworzyć platformę wymiany poglądów i zbudować silny ośrodek ekspercki mogący być zarówno zapleczem intelektualnym instytucji jak również być partnerem przemysłu w budowaniu ich potencjału produkcyjnego. Nie chcemy skupiać się na krytyce istniejących rozwiązań, ale na przedstawianiu alternatyw. Chcemy proponować pozytywne i konstruktywne rozwiązania."

  Wiceprezes Adam Duda zwrócił także uwagę na wyzwania i zagrożenia z obszaru bezpieczeństwa. Mówił o tym, że: "przyszła wojna to wojna inna od tej jaką znamy z historii. To wojna prowadzona w innych niż tradycyjnie obszarach, to wojna hybrydowa, a także wiele działań agresywnych poniżej progu wojny. (...) Budowanie świadomości społecznej o środowisku bezpieczeństwa Polski, regionu i obszaru euroatlantyckiego to również jeden z priorytetów naszej działalności. W tym celu planujemy publikację okresowych raportów i analiz a także współpracę z czołowymi ośrodkami analitycznymi na świecie. Eksperci Fundacji z obszaru bezpieczeństwa i rozwoju to osoby reprezentujące różne aspekty tych domen, od zarządzania zasobami ludzkimi, poprzez wywiad i rozpoznanie, działalność operacyjną, logistyczną i finansową, aż do ekspertów z zakresu dowodzenia i łączności oraz teleinformatyki. Chcemy ten zespół stale powiększać zapraszając kolejnych ekspertów do współpracy. Ważnym elementem decydującym o naszej wartości są osoby wspierające fundację, reprezentujące szerokie spektrum specjalności, od specjalistów marketingu, prawa, mediów, po wsparcie administracyjne i logistyczne."

  Na konferencji swoje wystąpienie zaprezentował również jeden z ekspertów fundacji chorąży Przemysław Wójtowicz – weteran misji w Iraku i Afganistanie, snajper, ranny w operacji przeciwko Talibom, odznaczony, pomocnik dowódcy 1 Brygady Pancernej d/s poszkodowanych. Ekspert zapewnił, że jako weteran, ranny w walce i jednocześnie reprezentant fundacji Stratpoints będzie czuwał nad prawidłowym działaniem systemu, który zostanie opracowany jako platforma wsparcia dla weteranów i ich rodzin. Przemysław Wójtowicz wskazał trzy główne hasła, które opisują jego obszar działania: motywację, aktywizację i wsparcie. Tak je opisał: "(...) przebywając na co dzień z polskimi, rannymi żołnierzami, zrozumiałem czego nam tak naprawdę im trzeba (...) Motywacji jako czynnika startowego do samodoskonalenia (...) Aktywizacji jako siły, która sprawi, że przekujemy chęci w czyny (...) wsparcia, jako nieodłącznego elementu pracy każdej fundacji". Na zakończenie swojej wypowiedzi przekonywał: " Jestem pewien, że moja wszechstronna znajomość środowiska weteranów poszkodowanych, sytuacji rodzin żołnierzy poległych, jak i wieloletnia praktyka oraz praca na tym polu pomoże zrealizować nasze cele."

  Wiceprezes Wojciech Dąbrowski odniósł się do relacji pomiędzy bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym. Podnosząc między innymi ważność problematyki bezpieczeństwa w strategiach funkcjonowania kraju oraz wpływie czynników ponadnarodowych na rozwój i bezpieczeństwo Państwa. Wojciech Dąbrowski zwrócił również uwagę na szczególną rolę Przemysłowego Potencjału Obronnego wskazując konieczność przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat jego kondycji i barier rozwoju. Na konferencji zostało zaprezentowane również hasło przewodnie fundacji, które brzmi: "Zobacz. Przyszłość zaczyna się wczoraj". Na zakończenie goście zostali zaproszeni do odwiedzenia strony internetowej www.stratpoints.eu.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Od SPO 2016 do PMT 2017-2026

Od SPO 2016 do PMT 2017-2026

Od czasu podsumowania w dniu 23 maja br. jawnych rezultatów „Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016” (SPO), w wypowiedziach kierownictwa MON i med...

więcej polecanych artykułów