Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-09-27 22:49:10

Nowy przetarg na roboty rozpoznawcze

     W dniu 27 września br. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił nowe postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze ograniczonej, dotyczące pozyskania mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych kryptonim Tarantula. W terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy planuje się dostawę 50 kompletów robotów, które stanowić mają wyposażenie plutonów rozpoznawczych. W wyniku poprzedniego przetargu prowadzonego w latach 2014-2015 został zawarty kontrakt z firmą REAGO GROUP Sp. z o.o., od którego jednak zamawiający odstąpił w dniu 10 listopada 2016 roku z powodu niedostarczenie w terminie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

MTGR-Roboteam

W pierwszym przetargu zamawiający podpisał w 2015 roku kontrakt na dostawy izraelskich robotów MTGR (na zdjęciu), które miały zostać dostosowane do wymagań Sił Zbrojnych RP. Niepowodzenie tego procesu spowodowało jendak konieczność wypowiedzenia umowy i uruchomienia nowego postępowania. Fot. Roboteam

  Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji zamówienia, zamawiane roboty powinny umożliwiać:

  • prowadzenie rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, w tym penetrację miejsc niebezpiecznych i niedostępnych dla człowieka;
  • prowadzenie rozpoznania patrolowego bez konieczności wprowadzania siły żywej na teren i obiekty znajdujące się pod bezpośrednim ostrzałem lub zaminowane;
  • przekazywanie danych z sensorów rozpoznawczych poprzez bezprzewodową transmisję audio i wideo do konsoli operatora.

  Konstrukcja mobilnego bezzałogowego pojazdu rozpoznawczego powinna zapewnić:

  • przemieszczanie się po drogach gruntowych, utwardzonych, bezdrożach, w tym także w terenie otwartym, zurbanizowanym, lesistym oraz w terenie z wysoką szatą roślinności;
  • jego transport wewnątrz przedziałów desantowych pojazdów rozpoznawczych i przenoszenie przez pojedynczego żołnierza.

  Planowane do pozyskania pojazdy powinny ponadto posiadać możliwość montażu sensorów rozpoznawczych (modułów) między innymi: kamery dziennej i nocnej (noktowizyjnej i termowizyjnej), mikrofonu kierunkowego, manipulatora do podnoszenia lub podkładania niewielkich przedmiotów lub ładunków wybuchowych itp.

  Na złożenie wniosków dotyczących udziału w postępowaniu potencjalni wykonawcy mają czas do dnia 24 października tego roku. Spośród nich zamawiający wybierze do 6 podmiotów lub konsorcjów które zostaną zaproszone do złożenia ofert. Natomiast o wyborze najkorzystniejszej oferty mają decydować trzy kryteria: cena (waga 60%), kryteria techniczne (waga 35%) i długość gwarancji (waga 5%).

  Pierwsze postępowanie na dostawy mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych zostało ogłoszone w dniu 10 października 2014 roku. Zostało one poprzedzone dialogiem technicznym przeprowadzonym w 2013 roku. Do udziału w pierwszym przetargu zgłosiły się 3 podmioty z zagranicy: OTO Melara S.p.A, Robosynthesis Ltd i Nexter Robotics oraz 7 oferentów krajowych: Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarów, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, REAGO GROUP Sp. z o.o., IBCOL Polska Sp. z o.o., konsorcjum KENBIT Koeing i wspólnicy Sp.J. i Robosklep Marcin Lipiński, konsorcjum Siltec Sp. z o.o. i  Unitronex Poland Sp. z o.o., a także wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Firma Inżynierska Mechatronika Paweł Woliński oraz Salus Taktyka i Technika dla Bezpieczeństwa Bożena Mazurkiewicz.

  Do dalszej części postępowania zakwalifikowały się już tylko polscy wykonawcy, bowiem wszystkie podmioty zagraniczne nie spełniły warunków udziału w postępowaniu i zostały z niego wykluczone. W dniu 12 czerwca 2015 roku IU ogłosił, że za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy REAGO GROUP Sp. z o.o. z Warszawy. W ostatnim etapie przetargu propozycja tej spółki uzyskała 85 punktów i wygrała z ofertą Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy, która uzyskała 81,96 punktów. Od wyników postępowania PIAP odwołał się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jednak bez rezultatu.

 Umowę o wartości 14,8 mln PLN brutto z firmą REAGO GROUP Sp. z o.o. Inspektorat Uzbrojenia podpisał w dniu 23 lipca 2015 roku. Zakładała ona dostawy w latach 2015-2016 50 egzemplarzy robotów MTGRR produkowanych przez izraelską firmę Roboteam, będących odmianą robota MTGR (Micro Tactical Ground Robot) dostosowanego do polskich wymagań.

  Izraelskiemu wykonawcy nie udało się jednak spełnić warunków Sił Zbrojnych RP, co spowodowało odstąpienie od umowy na dostawy przez Inspektorat Uzbrojenia w dniu 10 listopada 2016 roku.

  Pozyskanie robotów rozpoznawczych kr. Tarantula przewidziane jest w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022 w ramach programu operacyjnego „Rozpoznanie patrolowe”.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

W 1986 roku w USA zainicjowano program Tri-Service Standoff Attack Missile (TSSAM), który miał doprowadzić do opracowania rodziny modułowych pocisk...

więcej polecanych artykułów