Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-10-05 11:48:18

Umowa na karabinki MSBS Grot – suplement

     W dniu 5 września br. podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach doszło do podpisania umowy o wartości niemal 500 mln PLN pomiędzy Jednostką Wojskową NIL a Fabryką Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o. na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 53 tysięcy karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS kalibru 5,56 mm „GROT C”. W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami dotyczącymi realizacji tego zamówienia, poprosiliśmy Polską Grupę Zbrojeniową S.A. oraz JW NIL o dodatkowe wyjaśnienia. Uzyskane informacje przedstawiamy poniżej.

MSBS Grot

  Pierwotnie o zawarciu umowy na karabinki Grot pisaliśmy TUTAJ. Informacje te możemy dziś uzupełnić, choć niestety, redakcji nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

  Zacznijmy od podstaw prawnych realizacji zamówienia. Zostało ono udzielone w trybie Decyzji 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz zgodnie z postanowieniami §7 Decyzji 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej.

  Paragraf 7 tej decyzji mówi, że „Pozyskiwanie Spw (zakup, zakup z dostosowaniem) jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W przypadku zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, realizowanych w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stosuje się przepisy decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa”.

  Dodatkowo, jak wynika z otrzymanej odpowiedzi, zgodnie z wymaganiami o których mowa w ustawie o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, JW NIL jako realizator zadania otrzymała pozytywną opinię Prokuratorii Generalnej”.

  Ile dokładnie karabinków zamówiono, jaką część zamówienia planuje się zrealizować w ramach opcji i jaka jest wartość umowy? Okazuje się, że informacje te objęte są tajemnicą handlową i nie zostały udostępnione ani przez PGZ S.A., ani przez JW NIL. Nie jest to normalna sytuacja. Dla większości umów zawieranych przez Inspektorat Uzbrojenia i to często o większej wartości, dane tego typu były i są jawne. Warto tu podkreślić, że umowa została zawarta za publiczne środki finansowe, pomiędzy państwową instytucją a firmą w której większościowe udziały posiada Skarb Państwa. Oficjalnie podaje się, że przedmiotem umowy jest dostawa „około 53 tys. karabinków”, a wartość umowy to „niemal 500 mln PLN”.

  Jeśli chodzi o harmonogram dostaw, to udało się potwierdzić jedynie wcześniejsze doniesienia. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2017-2020, w tym pierwszy 1000 karabinków ma zostać dostarczony jeszcze w tym roku, a kolejne sukcesywnie w trakcie trwania umowy, z częstotliwością kwartalną.

  Przedmiotem zamówienia są karabinki 5,56 mm x 45 GROT C 16 FB-M1 należące do rodziny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej 5,56 mm z lufą 16” w konfiguracji klasycznej (kolbowej). Mówi o tym sama nazwa karabinka. Litera „C” oznacza bowiem konfigurację klasyczną kolbową, cyfra „16” informuje o długości lufy, litera „M z cyfrą „1” oznacza wersję, w tym przypadku pierwszą. Poza samymi karabinkami przedmiot umowy obejmuje także: szkolenia (żołnierzy, instruktorów i pracowników resortu obrony narodowej w zakresie eksploatacji, w tym z zasad obsługiwania i napraw), pomoce szkoleniowe (w tym przekroje broni dla szkolenia z jej budowy i działania oraz wersje szkolne karabinków), wsparcie logistyczne, wprowadzanie zmian jak również dodatkowe ukompletowanie obejmujące m. in.: nóż-bagnet, magazynki, pasy do noszenia, przybornik do czyszczenia i konserwacji oraz pakiet e-learning do szkolenia wstępnego. Szczegóły również objęte są tajemnicą handlową...

  Największe kontrowersje - również redakcji - budziło zmówienie broni, dla której nie zakończono badań kwalifikacyjnych. W tej sprawie udało się ustalić, że karabinek standardowy MSBS posiada już certyfikat zgodności nr Z/27/8/2014 z 2014 roku wydany przez ośrodek certyfikacji WITU Zielonka. Co ciekawe, z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej WITU wynika, że jego ważność wygasła 26 czerwca 2017 roku. Nie wiadomo jednak, czy nie został on wydłużony. Broń pozytywnie przeszła też badania wstępne. Obecnie trwają badania kwalifikacyjne odbywające się pod przewodnictwem przedstawiciela gestora, którym jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Badania te rozpoczęły się w czerwcu br., a ich zakończenie zaplanowano w terminie do 13 października tego roku. Jak podkreśla PGZ S.A., „badania prowadzone aktualnie przed komisją państwową były już wcześniej kilkukrotnie przeprowadzone przez fabrykę – zawsze z wynikiem pozytywnym”.

  Zgodnie z umową, dostawa karabinków uwarunkowana jest od pozytywnego zakończenia badań kwalifikacyjnych. Odbiór wojskowy 1000 karabinków w 2017 roku ma zostać przeprowadzony na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu zatwierdzonej w dniu 5 kwietnia 2016 roku. Ocena zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami dotyczącymi wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa zostanie przeprowadzona natomiast „zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. „o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa” (Dz. U. Nr 235 poz. 1700 z późn. zm.) i par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. poz. 136) w trybie II - zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia "Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności" - Grupa 1 Broń Palna do zastosowań wojskowych, Lp. 6, KWO-1005 (Karabiny i karabinki) w zakresie wskazanym w pkt. 6 załącznika nr 2”.

  Głównym beneficjentem umowy będą Wojska Obrony Terytorialnej, ale część zamówienia ma trafić także do innych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

(TD)

Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny

Aktualizacja 12.10.2017

  Jak poinformowała redakcję Prokutatoria Generalna, wniosek o wydanie opinii prawnej dotyczącej projektu umowy na dostawę karabinków MSBS Grot-C wpłynął do Prokuratorii Generalnej w dniu 30 sierpnia 2017 roku i został  zaopiniowany w dniu 4 września 2017 roku.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pocisk przeciwokrętowy Otomat/Teseo

Pocisk przeciwokrętowy Otomat/Teseo

W 1967 włoska firma OTO Melara oraz francuska Marta rozpoczęły – na własne ryzyko – prace koncepcyjne mające doprowadzić do skonstruowania pocisku ...

więcej polecanych artykułów