Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-04-05 15:10:58

Koszt brutto programu Wisła

     Podczas uroczystości podpisania umowy na dostawy przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowe średniego zasięgu w ramach I fazy programu Wisła, która miała miejsce w dniu 28 marca br., minister ON Mariusz Błaszczak poinformował, że szacunkowa wartość zawartego kontraktu to 4,75 mld USD. W komunikacie MON napisano dodatkowo, że w przeliczeniu na złotówki będzie to ok. 16,6 mld PLN (licząc po kursie 3,5 PLN za 1 USD). Ani z wypowiedzi ministra Błaszczaka, ani z komunikatu MON nie wynikało jednak, czy podane kwoty to netto, czy też brutto. Poprosiliśmy resort obrony o wyjaśnienie w tej sprawie. Okazuje się, że podana cena 4,75 mld USD „zawiera w sobie zarówno wartość netto umów FMS (Foreign Military Sales) jak również wartość brutto umów z polskim przemysłem obronnym”.

SkyCeptor

  Jak wyjaśnia dalej MON „różnica polega na planowanym sposobie kontraktowania umów – inaczej w ramach FMS a inaczej umów krajowych. Wyliczenie podatku VAT nie jest prostym doliczeniem 23% do wartości umów FMS, gdyż nie wszystkie elementy zawarte w umowach FMS podlegają obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług”. Niestety, mimo prośby redakcji, resort obrony w udzielonej odpowiedzi nie poinformował, na ile szacuje wartość zamówienia brutto.

  W tym miejscu warto przypomnieć, że podana cena 4,75 mld USD dotyczy łącznej wartości szacunkowej 10 umów, w tym 5 umów zawartych (i planowanych do podpisania) w trybie FMS z rządem Stanów Zjednoczonych (umowa główna na dostawy, dwie umowy szkoleniowe, umowa na sprzęt kryptograficzny oraz umowa na elementy systemu LINK-16) oraz 5 umów krajowych (umowa na pojazdy Jelcz, umowa na Mobilne Węzły Łączności, umowa na pojazdy do transportu rakiet, umowa na kabiny F-OPS, umowa na kabiny C-OPS, E-OPS). Poza umową główną podpisaną 28 marca br., pozostałe umowy nie zostały jeszcze zawarte. Udzielenie tych zamówień planowane jest w terminie do końca 2018 roku.

  Zgodnie z deklaracjami MON, szacowana wartość 5 umów planowanych do zawarcia z firmami polskiego przemysłu obronnego to 700 mln PLN. Z przesłanego przez resort obrony wyjaśnienia można wnioskować, że jest to kwota brutto. Zatem wartość polskiego udziału można szacować na ok. 200 mln USD brutto (licząc po kursie 3,5 PLN za 1 USD). Oznacza to, że wartość 5 „amerykańskich” umów w ramach FMS to ok. 4,55 mld USD netto.

  Od dostaw w ramach FMS, z chwilą ich zrealizowania, Inspektorat Uzbrojenia będzie musiał zapłacić 23% podatek VAT do polskiego Urzędu Skarbowego. Natomiast prawdopodobnie nie będzie zachodziła konieczność zapłacenia podatku VAT od dwóch planowanych do zawarcia umów szkoleniowych. Dopóki nie poznamy ich wartości, nie będzie można obliczyć jaki podatek VAT będzie konieczny do uiszczenia od części kontraktu dotyczącej umów FMS.

  I na tym formalnie można ten tekst zakończyć.

  Spróbujemy jednak oszacować wartość brutto I fazy programu Wisła. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że łączna wartość obu umów szkoleniowych nie przekroczy kwoty 0,55 mld USD, a od pozostałej kwoty 4,0 mld USD (za dostawy) będzie należało zapłacić 23% podatek VAT. Dla takich założeń, od umów FMS zaistnieje konieczność zapłacenie podatku VAT w kwocie 0,92 mld USD. Szacowana wartość brutto całego zamówienia w takim przypadku to 5,67 mld USD (w tym: dostawy netto FMS 4,0 mld USD, 23% podatek VAT od dostaw FMS 0,92 mld USD, szkolenia brutto FMS 0,55 mld USD, polskie umowy brutto 0,2 mld USD), czyli ok. 19,84 mld PLN brutto (licząc po kursie 3,5 PLN za 1 USD). Oczywiście są to wyłącznie szacunki autora.

  Dokładna wartość brutto kontraktu na program Wisła w złotówkach będzie w praktyce znana dopiero z chwilą jego zakończenia i będzie zależała od ostatecznej wartości wszystkich umów oraz kursu dolara w chwili wykonania poszczególnych transzy płatności oraz w chwili zaistnienia konieczności płatności podatku VAT od zrealizowanych dostaw.

  Należy także pamiętać, że podatek VAT od zamówienia FMS to w praktyce przeniesienie środków z jednej części budżetu państwa (MON) do innej części budżetu państwa (MF) i Polska na tym nie zbiednieje. Niestety, konieczność zapłacenia podatku spowoduje jednak, że pieniędzy tych nie będzie można wydatkować na finansowanie innych programów modernizacyjnych.

(TD)

Grafika: Raytheon
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Airbus Helicopters H160M Guépard – przyszłość francuskiej floty śmigłowców

Airbus Helicopters H160M Guépard – przyszłość francuskiej floty śmigłowców

Zainicjowana pod koniec czerwca 2020 roku przez Inspektorat Uzbrojenia faza dialogu technicznego dotycząca programu Perkoz skłania do przyjrzenia s...

więcej polecanych artykułów