Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-04-14 07:27:57

Wydatki niewygasające MON zrealizowane

     W dniu 31 marca br. upłynął termin do którego Ministerstwo Obrony Narodowej mogło wydatkować kwotę 512,529 mln PLN zaplanowaną w ramach wydatków niewygasających z 2017 roku, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 roku "w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego". Jak poinformował redakcję resort obrony, kwotę tę udało się wydatkować praktycznie w 100 procentach, wykonanie wyniosło bowiem 512,522 mln PLN (99,9986%). W rezultacie, z dostępnych na dziś danych wynika, że wykonanie części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w 2017 roku wyniosło 36.698,4 mln PLN, co stanowi 99,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,8% planu po zmianach.

MMSD-16. bdow

Jedna z płatności na kwotę 55,87 mln PLN zrealizowana w ramach wydatków niewygasających z 2017 roku dotyczyła należności za Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia oddział/pododdziałFot. 16 bdow.

Wydatkowana w ramach wydatków niewygasających kwota 512,5 mln PLN dotyczyła 3 zadań:

  • Pozyskania Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego AJT – plan wydatków 372,319 mln PLN, realizacja: 372,319 mln PLN;
  • Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania – plan wydatków 84,337 mln PLN, realizacja 84,335 mln PLN;
  • Pozyskania Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia MMSD oddział/pododdział – plan wydatków 55,873 mln PLN, realizacja 55,868 mln PLN.

  Pełne wykonanie wydatków niewygasających oznacza także, że na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) w 2017 roku wydatkowano łącznie  9.286,1 mln PLN, co stanowi 101,0% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,8% planu budżetu po zmianach.

  Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku wydatków poniesionych na finansowanie 14 priorytetowych programów operacyjnych dotyczących najważniejszych zadań związanych z modernizacją techniczną polskiej armii. Zgodnie z ustawą budżetową na 2017 rok na finansowanie tych programów zaplanowano wydatkowanie 7.060,3 mln PLN. W ciągu roku, plan ten zmniejszono do poziomu jedynie 4.246,9 mln PLN (na dzień 31 października 2017 roku). W związku z anulowaniem 20 października 2017 roku programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach programów operacyjnych”, resort obrony nie był już zobligowany do monitorowania poziomu wykonania programów priorytetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku. Niemniej, na podstawie szczegółowych informacji o wydatkach zrealizowanych w ubiegłym roku otrzymanych z Inspektoratu Uzbrojenia, według szacunków autora, wykonanie na koniec grudnia 2017 roku można określić na poziomie ok. 3.429,7 mln PLN. Biorąc pod uwagę, że w ramach wydatków niewygasających na finansowanie priorytetowych programów operacyjnych wydatkowano kwotę 428,2 mln PLN można szacować, że łączne wydatki na ten cel w 2017 roku (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wyniosły ok. 3.857,9 mln PLN, co stanowi jedynie 54,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 90,8% planu po zmianach.

  Niemal pełną realizację budżetu MON w 2017 roku, w tym blisko 100% wykonanie wydatków niewygasających i na PMT należy uznać za sukces resortu obrony pod kierownictwem byłego już ministra ON Antoniego Macierewicza oraz wiceministra ON Bartosza Kownackiego odpowiedzialnego za realizację procesu modernizacji technicznej. Jednocześnie jednak, krytycznie trzeba ocenić zaledwie ok. 55% wykonanie wydatków na finansowanie 14 priorytetowych programów operacyjnych, mających decydujące znaczenie dla wzrostu zdolności Sił Zbrojnych RP.

  Kompletną ocenę wykonania wydatków na obronność w 2017 roku przedstawimy w drugiej połowie br., po publikacji przez MF i NIK stosownych sprawozdań z realizacji budżetu.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Włoski samolot myśliwski CR.32

Włoski samolot myśliwski CR.32

Jednym z najsłynniejszych włoskich samolotów okresu międzywojennego, a zarazem jednym z ostatnich ogniw linii rozwojowej dwupłatowych myśliwców inż...

więcej polecanych artykułów