Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-04-15 14:28:45

Brak planów modernizacji technicznej po 2022 roku

     Już 16 miesięcy wynosi opóźnienie w przyjęciu przez Radę Ministrów i MON głównych dokumentów planistycznych dotyczących kierunków rozwoju i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2017-2026. Są one niezbędne do zaplanowania w tym okresie priorytetów modernizacji, wielkości planowanych dostaw oraz ich harmonogramu, a także zagwarantowania środków finansowych na te zakupy. W szczególności dotyczy to programów, których harmonogram dostaw i płatności obejmuje okres po 2022 roku, takich jak np. II faza pozyskania systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła. Brak tych dokumentów w naszej opinii stanowi poważny problem. Podobnie uważają posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy w dniu 11 kwietnia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej złożyli wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Niestety, został on odrzucony przez Komisję.

Radar Patriot-360 fot.TD

Aby możliwe było podpisanie umowy na realizację II fazy programu Wisła, konieczne jest wcześniejsze opracowanie i zatwierdzenie PMT na lata 2017-2026. Niestety, dziś trudno przewidzieć kiedy może to nastąpić, choć zgodnie z przepisami dokument ten powinien zostać przyjęty do końca 2016 roku. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", Rada Ministrów do końca 2016 roku powinna określić w drodze uchwały „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2026”. Następnie, na podstawie w/w uchwały, minister ON w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii sejmowej Komisji Obrony Narodowej powinien podpisać „Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. Kolejnym krokiem powinno być o opracowanie nowego „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) na lata 2017-2026”. Dokumenty te muszą zostać przyjęte sekwencyjnie, jeden po drugim, co wymaga czasu. Pisaliśmy o tym szczegółowo TUTAJ.

  Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać zatwierdzone do końca 2016 roku, ale nie udało się to nawet do dziś. Prace związane z ich opracowaniem miały przyśpieszyć po przedstawieniu przez MON 23 maja 2017 roku jawnych rezultatów „Strategicznego Przeglądu Obronnego” (SPO). Powody opóźnienia w przyjęciu nowych wersji planów tłumaczono bowiem faktem, że rezultaty SPO muszą zostać w nich uwzględnione. W dniu 12 października 2017 roku w wywiadzie udzielonym "Naszemu Dziennikowi" ówczesny sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki zapowiadał, że ostatni z dokumentów, czyli PMT na lata 2017-2026 zostanie przyjęty najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Minister Kownacki stwierdził wówczas m.in., że "będziemy aktualizowali program modernizacji wojska i liczę, że to się zakończy na przełomie 2017 i 2018 roku, najpóźniej do końca marca przyszłego roku. To pozwoli nam na spokojnie przyjrzeć się tak dużym i drogim programom jak Wisła, Narew, Homar czy Orka". Termin ten potwierdził także później wiceminister Tomasz Szatkowski podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 17 listopada 2017 roku poświęconemu rezultatom SPO. Minister Szatkowski przyznał wówczas, że „jeżeli chodzi o Plan Modernizacji Technicznej to ma być dostosowany do SPO, ale nowa edycja to jest pierwszy kwartał 2018 roku, więc jeszcze dajmy trochę czasu”. W dniu 6 styczniu br. wiceminister Szatkowski poinformował natomiast, że dokumenty związane z opracowaniem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP na lata 2017-2026” „są już od jakiegoś czas poza MON i czekają na swoją kolejkę na Radzie Ministrów" oraz że dalsze prace nad dokumentem są „poza kontrolą MON”.

  W związku z tym, dzień później zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z pytaniem, kiedy planuje się przyjęcie w/w uchwały RM i czy w tej sprawie z MON wpłynęły już potrzebne dokumenty. Na pytania te jednak nie udzielono żadnej odpowiedzi. Ponownie te same pytania wysłaliśmy 10 kwietnia tego roku. Tym razem otrzymaliśmy odpowiedź, że w tej sprawie należy kontaktować się z… resortem obrony narodowej.

  Podsumujmy jednak fakty. Do dziś, Rada Ministrów nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie przyjęcia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP na lata 2017-2026”, a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie potrafiła udzielić odpowiedzi, kiedy to może nastąpić. Z informacji uzyskanej z MON wynika dodatkowo, że nawet po przyjęciu w/w uchwały RM potrzeba jeszcze „do 5 miesięcy” na opracowanie i przyjęcie „Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026” oraz kolejnych „do 3 miesięcy” na opracowanie i zatwierdzenie PMT na lata 2017-2026. Biorąc pod uwagę powyższy harmonogram zachodzi ryzyko, że nowy PMT może nie zostać przyjęty nawet do końca tego roku. W praktyce działania te pewnie można przyśpieszyć, jednak jak dotąd możemy obserwować jedynie wzrost opóźnienia…

  Dlaczego przyjęcie nowego PMT na lata 2017-2026 jest tak istotne? Obecnie obowiązujący PMT na lata 2017-2022 zapewnia możliwość finansowania programów modernizacyjnych jedynie do 2022 roku. Między innymi z tego powodu w umowach na I fazę pozyskania systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła płatności mają zakończyć się do 2022 roku, choć realizacja rzeczowa umów związanych z tym programem może potrwać nieco dłużej. W innych umowach dotyczących zamówień wieloletnich zawieranych przez Inspektorat Uzbrojenia jest podobnie. Łatwo sprawdzić, że żadna podpisana dotąd umowa nie przewiduje gwarantowanych dostaw i płatności po 2022 roku. Zamówienia po 2022 roku są planowane, ale tylko w ramach opcji, a do ich aktywacji potrzebny jest nowy PMT na lata 2017-2026. O powadze sytuacji mogą świadczyć także słowa pełnomocnika ministra ON ds. Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu "Wisła" płk. Michała Marciniaka, który w jednym z niedawno udzielonych wywiadów jednoznacznie stwierdził, że do zapewnienia finansowania umowy na II fazę programu Wisła konieczne jest wcześniejsze przyjęcie nowego PMT na lata 2017-2026. Podobną sytuację mamy w przypadku kilku innych dużych programów modernizacyjnych, takich jak np. pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu kr. Orka czy zakup dywizjonowych modułów ogniowych wyrzutni rakietowych kr. Homar. Bez nowego PMT na lata 2017-2026 podpisanie kontraktów na realizację programów wymagających płatności po 2022 roku prawdopodobnie nie będzie możliwe.

  Pozostaje mieć nadzieję, że nowe kierownictwo MON zdaje sobie sprawę z powagi problemu i podjęło już działania zmierzające do jego szybkiego rozwiązania.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Okręty podwodne typu 214

Okręty podwodne typu 214

Prace projektowe nad nową generacją okrętów podwodnych, będących następcami eksportowych jednostek typu 209, rozpoczęto w RFN w 1997 roku. Koniec z...

więcej polecanych artykułów