Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-05-11 11:15:10

Informacja MON o planach modernizacji śmigłowców

     Podczas 62. posiedzenia Sejmu RP w dniu 10 maja br., w ramach informacji bieżących, na wniosek Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów omówiony przez posła Pawła Bejdę, sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz przedstawił informację w sprawie modernizacji polskiego lotnictwa, a dokładniej w zakresie aktualnego stanu i planów modernizacji będących na stanie Sił Zbrojnych RP śmigłowców. Z zaprezentowanej informacji można wnioskować (z pewnymi wątpliwościami o których piszemy dalej), że dotychczasowy budżet na program śmigłowcowy zaplanowany do 2022 roku został zmniejszony z 7,2 mld PLN do kwoty 4,7 mld PLN.

Kaman SH-2G Super Seasprite-2-fot.TDCiekawą informacją przedstawioną podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu RP było wskazanie, że obecnie eksploatowane śmigłowce pokładowe ZOP Kaman SH-2G Super Seasprite mają zostać zastąpione przez 4 nowe śmigłowce ZOP/CSAR wybrane w ramach prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny.

Poniżej cytujemy pełną treść informacji przedstawionej przez sekretarza stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza:

  „Informuję, że aktualnie eksploatowanych w służbie wojskowej jest ponad 200 śmigłowców różnego typu. One są przeznaczone do realizacji szerokiego spektrum zadań uderzeniowych, transportowych, ratowniczych, rozpoznawczych, jak również szkoleniowych. Są to śmigłowce bojowe Mi-24W, 3-PL Głuszec i Mi-2, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych w wersji ZOP, tj. Mi-14 i SH-2G, tzw. śmigłowce pokładowe. Mamy śmigłowce transportowe: W-3 Sokół, Mi-8 i Mi-17, śmigłowce w wersji SAR: W-3 Anakonda i Mi-14. Są również śmigłowce szkoleniowe Mi-2 oraz SW-4 Puszczyk. Wymienione śmigłowce w zależności od typu mają wykorzystaną docelową normę eksploatacji średnio powyżej 70%. Pomimo długotrwałego okresu eksploatacji utrzymywana jest stosunkowo wysoka sprawność techniczna wynosząca ok. 75%. Utrzymywanie poziomu sprawności uzależnione jest od możliwości przemysłu oraz dostępności części zamiennych.

  W stosunku do najbardziej wyeksploatowanych śmigłowców rozpoczęte zostały prace w zakresie określenia możliwości przedłużenia ich docelowej normy eksploatacji, która pozwoli na dalsze użytkowanie tych śmigłowców przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Najtrudniejsza sytuacja obecnie występuje w zakresie utrzymania sprawności śmigłowców SH-2G, które pomimo wykorzystania docelowej normy eksploatacji na poziomie 50% będą musiały zostać wycofane z powodu braku dalszego wsparcia tych śmigłowców przez producenta. W odniesieniu do realizowanych zadań i w zależności od planowanego okresu eksploatacji w poszczególnych grupach sprzętu realizowane i planowane są zarówno przedsięwzięcia remontowe czy modernizacyjne, jak i pozyskanie nowych śmigłowców. Jeśli chodzi o spektrum realizowanych zadań, to planowane są niżej wymienione przedsięwzięcia.

  W przypadku śmigłowców bojowych planowana jest ograniczona modernizacja śmigłowców Mi-24 oraz pozyskanie nowych śmigłowców uderzeniowych po roku 2022, natomiast w odniesieniu do śmigłowców W-3 Głuszec planowana jest ich dalsza eksploatacja. Jeżeli chodzi o śmigłowce pokładowe SH-2G w wersji ZOP, w związku z zakończeniem wsparcia technicznego przez producenta planowane jest zastąpienie tych śmigłowców przez cztery nowe, pozyskane w ramach obecnie trwającej procedury mającej na celu pozyskanie właśnie tych śmigłowców z funkcją SAR.

  Jeżeli chodzi o wielozadaniowe śmigłowce transportowe, planowane są remonty śmigłowców transportowych Mi-17, Mi-8, W-3. Pozwoli to na dalszą ich eksploatację i zapewni realizację zadań transportowych Sił Zbrojnych w okresie najbliższych 10 lat. W odniesieniu do śmigłowców SAR realizowana jest modernizacja śmigłowców W-3 do wersji W-3ARM Anakonda. Ponadto zadania SAR realizowane są przez zmodernizowane śmigłowce Mi-14. Jeśli chodzi o śmigłowce szkolne, są planowane remonty i wsparcie eksploatacyjne przede wszystkim wszystkich śmigłowców SW-4 Puszczyk, ale również Mi-2. Ponadto trwa postępowanie mające na celu pozyskanie lekkich śmigłowców szkolnych dla Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie.

  Na powyższe zamierzenia w planie modernizacji technicznej do roku 2022, co warto zaznaczyć, przeznacza się łączne nakłady w wysokości 4700 mln zł.

  Reasumując, należy podkreślić, że obecnie najpilniejszym zadaniem jest pozyskanie nowych śmigłowców ZOP w wersji podkładowej celem zastąpienia nimi planowanych do wycofania już w najbliższych latach śmigłowców SH-2G. Dalsze decyzje dotyczące pozyskania kolejnych śmigłowców różnych typów w okresie po roku 2022 zostaną wypracowane w ramach prac nad programem rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017–2026. Przewidywany termin zakończenia prac uzależniony jest od przyjęcia przez Radę Ministrów szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej na lata 2017–2026. Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej i jestem przekonany, że jeszcze w maju Rada Ministrów pochyli się nad tym problemem. Dziękuję bardzo.

  Dodatkowo w ramach odpowiedzi udzielonych na pytania posłów, wiceminister Skurkiewicz powiedział m.in.:  „Chciałem powiedzieć kilka słów o Tomaszowie Mazowieckim, o 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Rozpoczęto proces modernizacji śmigłowców W3 do nowej wersji celem poprawy ich możliwości taktyczno-technicznych. Z jednej strony nowoczesny, bardzo nowoczesny system uzbrojenia, który będzie takim efektywnym wsparciem ogniowym, z drugiej strony nowoczesna awionika, nowoczesne wyposażenie kabiny poprawią taką swoistą świadomość sytuacyjną, jeżeli mówimy o śmigłowcach wykorzystywanych w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

  Tak wiele uwagi poświęcono śmigłowcom do działań morskich. 8 śmigłowców W3 Anakonda jest to zabezpieczenie, pełne zabezpieczenie 24-godzinnego dyżuru w dwóch punktach dyżurowania – w Gdyni i Darłowie. Warto tutaj zwrócić uwagę, że dodatkowe dyżury 24-godzinne pełni również samolot M28 Bryza w miejscowości Cewice. Aktualnie system zapewnia efektywne reagowanie na zdarzenia w polskim obszarze odpowiedzialności ratowniczej. Jeśli chodzi o to, absolutnie nie ma najmniejszych problemów. Jeżeli mówimy o unifikacji śmigłowców W3 dla ratownictwa medycznego, to zostały zawarte dwie umowy. Pierwsza, na modernizację pięciu śmigłowców, jest zrealizowana – odebrano pięć zmodernizowanych śmigłowców. Druga dotyczy modernizacji trzech śmigłowców. Jest to w tej chwili w trakcie prac, w trakcie działań. Terminy odbioru: pierwsza maszyna – 1 października 2018 r., druga – 31 marca 2019 r., trzecia – 1 kwietnia 2019 r. Ta realizacja, te działania modernizacyjne pozwolą na realizację zadań ratownictwa morskiego. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zasięgu, bo było takie pytanie, to jest to 150 km. To jest ten zasięg. Całkowicie pokrywa on strefę odpowiedzialności, za którą my jako polskie wojsko ponosimy odpowiedzialność w basenie Morza Bałtyckiego.

  Kolejne pytanie, pana posła Suskiego, to pytanie o bezzałogowe statki powietrzne. Toczą się dwa postępowania w sprawie pozyskania bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu „Orlik”. To jest klasa taktyczna krótkiego zasięgu. Drugi program, „Wizjer”, to są bezzałogowe statki powietrzne klasy mini. To jest to, co w tej chwili się toczy. Są przygotowania co do pozostałych programów, jeśli chodzi o dostarczenie bezzałogowych statków powietrznych dla polskiej armii”.

  Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno, bo w dniu 9 stycznia 2018 roku, podczas 55. Posiedzenia Sejmu RP, minister finansów Teresa Czerwińska zapewniała, że "jeśli chodzi o plan modernizacji technicznej w latach 2018–2022, to mamy zabezpieczone łącznie 7,2 mld zł na program śmigłowcowy. I tutaj postępowanie jest w toku, jeśli chodzi o śmigłowce w wersji bojowego poszukiwania i ratownictwa, osiem sztuk z przeznaczeniem dla pododdziałów wojsk specjalnych, natomiast jeśli chodzi o kwestię śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, opracowane są warunki zamówienia publicznego uwzględniające wyniki negocjacji i opracowane jest zaproszenie do składania ofert ostatecznych. W związku z tym postępowania te są w toku i jeśli chodzi o programy śmigłowcowe, zarówno jeden, jak i drugi, też są w toku”.

  Czy zatem, w ciągu kilku miesięcy budżet na program śmigłowcowy zaplanowany do 2022 roku zmniejszono z 7,2 mld PLN do kwoty 4,7 mld PLN? Taki wniosek można wyciągnąć z przedstawionej informacji, choć należy zwrócić uwagę, że wiceminister Skurkiewicz nie powiedział nic o planach zakupu 8 śmigłowców CSAR/SOF dla Wojsk Specjalnych w ramach prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania. Być może więc, planowane koszty tych śmigłowców należy dodać do podanej sumy 4,7 mld PLN (która obejmuje tylko omówione zadania). Druga opcja jest taka, że podana suma zawiera już planowane koszty śmigłowców CSAR/SOF. Jest jednak też opcja trzecia, że z zakupu tego rodzaju śmigłowców do 2022 roku zrezygnowano...  

  Warto także zwrócić uwagę na fragment, w którym wiceminister stwierdził, że śmigłowce pokładowe ZOP SH-2G mają zostać zastąpione przez 4 śmigłowce ZOP/CSAR wybrane w ramach toczącego się postepowania przetargowego. Problem w tym, że wcześniej mówiono, że mają one zastąpić 8 śmigłowców Mi-14PŁ i 2 śmigłowce Mi-14PŁ/R oraz że docelowo zostanie zamówionych 8 nowych maszyn (a nie cztery). Okazuje się, że wg. obecnych planów 4 nowe śmigłowce ZOP/CSAR będą miały zastąpić 4 śmigłowce pokładowe ZOP Kaman SH-2G. Natomiast 8 śmigłowców ZOP Mi-14PŁ i 2 śmigłowce ratownicze Mi-14PŁ/R przejdą prawdopodobnie remonty i będą nadal eksploatowane, choć wcześniej jasno wskazywano na konieczność ich wycofania ze służby. Jeśli takie faktycznie są plany resortu obrony, to wymagania dla nowych śmigłowców ZOP/SAR mogą (powinny) ulec istotnym zmianom.

  Kolejna niepokojąca deklaracja dotyczy nowych śmigłowców szturmowych kr. Kruk. Wcześniej zakładano, że pierwsze maszyny tego typu zostaną pozyskane do 2022 roku, obecnie mówi się jednak, że ich dostawy rozpoczną się dopiero po tym roku.

  Wiele wskazuje na to, że w ramach programu śmigłowcowego do 2022 roku zostaną pozyskane tylko 4 śmigłowce pokładowe ZOP/CSAR i być może 8 śmigłowców CSAR/SOF dla Wojsk Specjalnych, w ramach prowadzonych aktualnie dwóch przetargów. W zakresie przedstawionej informacji MON nie usłyszeliśmy jednak najważniejszego, czyli jaki jest aktualny harmonogramie realizacji tych postępowań.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Niemiecki moździerz 21cm Mörser 18

Niemiecki moździerz 21cm Mörser 18

Mörser 18 (de facto klasyfikowany, z uwagi na długość i kąty podniesienia lufy, jako haubicoarmata) był nowoczesnym działem artyleryjskim, wykorzys...

więcej polecanych artykułów