Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-10-05 11:14:24

Postępowanie na stacje radiolokacyjne Bystra

     Inspektorat Uzbrojenia 4 października br. opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na dostawy 19 kompletów Zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) kr. Bystra, w tym 3 kompletów w ramach prawa opcji. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa 5 pakietów logistycznych i szkoleniowych, w tym jednego z wykorzystaniem prawa opcji. Zamówienie ma zostać wykonane w 3 etapach w terminie do 31 października 2022 roku. W postępowaniu mogą wziąć udział tylko wykonawcy, wobec których kontrolę bezpośrednią sprawuje Skarb Państwa i na których możliwe jest nałożenie zadań związanych z utrzymaniem potencjału przemysłowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku „o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców”.

Bystra-fot.MON

Prototyp zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej (ZDPSR) kr. Bystra. Fot. MON.

  Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o udział w postępowaniu w terminie do dnia 17 października tego roku. Zamówienie planuje się zrealizować w ramach 3 następujących etapów:

Etap 1

 • Opracowanie na bazie Dokumentacji Technicznej Wyrobu projektu Dokumentacji Technicznej do Produkcji Seryjnej (DTPS) z uwzględnieniem określonych przez Zamawiającego zmian. Mają one obejmować m.in. modyfikację sprzętową i oprogramowania, w tym tzw. „kodów źródłowych” a także wykonanie pakietów logistycznych i szkoleniowych.
 • Wykonanie jednej stacji w oparciu o projekt DTPS oraz 1 pakietu logistycznego i szkoleniowego.
 • Przeprowadzenie komisyjnych badań zdawczo-odbiorczych (KBZO) w oparciu o projekt DTPS.
 • Opracowanie DTPS z zastrzeżeniem uwzględnienia w niej zaleceń z przeprowadzonych KBZO.
 • Doprowadzenie wykonanego pierwszego kompletu stacji do pełnej zgodności z opracowaną DTPS.
 • Przeprowadzenie szkoleń i dostawy pierwszej stacji.

Etap 2

 • Wykonanie 15 kompletów stacji w oparciu o DTPS i wykonanie 3 pakietów logistycznych i szkoleniowych.
 • Przeprowadzenie szkoleń i dostaw w/w 15 kompletów stacji i 4 pakietów logistycznych i szkoleniowych zgodnych z DTPS.

Etap 3 (w przypadku uruchomienia opcji)

 • Wykonanie 3 opcjonalnych kpl. stacji w oparciu o DTPS.
 • Przeprowadzenie szkoleń i dostaw w/w stacji oraz 1 opcjonalnego pakietu logistycznego i szkoleniowego.    

  Ogłoszenie postępowania zamiast rozpoczęcia negocjacji bezpośrednio z firmą PIT-RADWAR S.A. wydaje się dziwną decyzją, bowiem prototyp i dokumentacja ZDPSR Bystra powstała w wyniku realizacji przez PIT-RADWAR S.A. w latach 2011-2017 roku pracy rozwojowej pod nazwą "Mobilny zestaw radaru obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu z nadajnikiem półprzewodnikowym kryptonim Bystra" i trudno sobie wyobrazić, aby jej modyfikacji i produkcji mogła podjąć się inna firma. 

  W tym miejscu warto napisać kilka słów wyjaśnienia. Powyższa sytuacja wynika z wniosków z oceny występowania Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa (PIBP) dla tego zamówienia, dokonanej przez zespół pod kierownictwem Dyrektora (lub Zastępcy Dyrektora) Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. Zespół ten (w skład którego wchodzą przedstawiciele: Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, Szefa ZPiPRSZ-P5, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Wojskowej Służby Prawnej) wskazał jedynie, że dla zadania pozyskania ZDPSR Bystra występuje konieczność ochrony PIBP, jednak nie określił już który konkretny podmiot krajowy powinien realizować to zadanie. Natomiast Inspektorat Uzbrojenia zobowiązany był do zastosowania trybu zamówienia stosownego do wniosków z w/w analizy PIBP. W rezultacie, ze względu na dokonanie ostrożnościowej oceny PIBP, konieczne jest przeprowadzenie przez Inspektorat Uzbrojenia kwalifikacji potencjalnych wykonawców, czego skutkiem będzie prawdopodobnie niepotrzebne wydłużenie postępowania o kilka tygodni

  ZDPSR Bystra jest następcą wyprodukowanych w latach 2013-2015 przez spółkę PIT-RADWAR S.A. 8 egzemplarzy stacji radiolokacyjnych Soła. Jedną z istotnych cech nowego radaru ma być jego wielofunkcyjność i wielozadaniowość. Główną funkcją ma być dostarczanie formacjom obrony przeciwlotniczej niezbędnych informacji, umożliwiających prowadzenie obrony przeciwlotniczej w zasięgu nakazanej strefy rażenia. Radar ma być elementem aktywnego rozpoznania radiolokacyjnego dla naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu, takich jak wdrażane zestawy Poprad, czy Pilica, realizujących osłonę przed środkami napadu powietrznego przeciwnika.

  Radar umożliwia przeszukiwanie kontrolowanego obszaru i wykrywanie zagrożeń powietrznych, a po wykryciu celów ich śledzenie, klasyfikację i identyfikację swój-obcy (IFF). Parametry techniczne stacji zapewniają wykrywanie szerokiego spektrum celów powietrznych, poczynając od samolotów oraz bezpilotowych aparatów latających UAV, po śmigłowce (również w zawisie, dzięki dodatkowej przystawce antenowej), pociski manewrujące, rakiety przeciwradarowe, a nawet pociski moździerzowe. Stacja wyposażona jest w cyfrowe systemy łączności przewodowej i radiowej umożliwiające dostarczanie danych z rozpoznania lokalnej przestrzeni powietrznej do systemu nadrzędnego, np. systemu dowodzenia Łowcza/Rega. Wśród innych cech nowego radaru można wymienić: relatywnie małe wymiary, zdolność do przerzutu transportem lądowym, morskim i lotniczym, szybkie osiąganie gotowości bojowej - czasy rozwijania i zwijania stacji mają nie przekraczać kilku minut, mechanizmy pozwalające na zmniejszenie prawdopodobieństwa wykrycia przez środki rozpoznania przeciwnika oraz dwa stanowiska operatora w tym jedno przenośne.

  Pomimo zbliżonego wyglądu, stacje Soła i Bystra różną się dość istotnie między sobą. O ile Soła jest radarem z pasywną anteną nadawczo-odbiorczą PESA (Pasive Electronically Scanned Array), o tyle Bystra jest wyposażona w nowocześniejszą anteną aktywną AESA (Active Electronically Scanned Array) z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki (ESPW), pracującą w paśmie C, z półprzewodnikowymi modułami nadawczymi chłodzonymi cieczą, o następujących cechach charakterystycznych:

 • możliwość określenia trzech współrzędnych śledzonego obiektu - wysokości, odległości i azymutu;
 • wysoka dokładność estymacji współrzędnych – dostosowana do zdolności środków rażenia;
 • zasięg instrumentalny do 80 km;
 • pokrycie elewacji do +70 stopni;
 • pokrycie w azymucie 360 stopni;
 • sektory przeszukiwania ustalane programowo (jedna wiązka nadawcza, wachlarz wiązek odbiorczych), możliwa praca sektorowa;
 • cyfrowe formowanie wiązek odbiorczych (programowe połączenie cech radaru przeszukującego i śledzącego);
 • cyfrowa synteza, kodowanie i filtracja dopasowana sygnałów;
 • estymacja współrzędnych z algorytmem ograniczającym efekty wielodrogowości;
 • układ śledzenia wykorzystujący algorytm wielohipotezowy;
 • skanowanie elektroniczne wiązek w azymucie i elewacji, umożliwiające dwukrotne oświetlenie śledzonych celów w jednym obrocie anteny (zwiększenie dostępnej liczby wykryć i pomiarów) oraz tzw. dośledzanie w sektorze elewacji szerszym niż aktualnie przeszukiwany;
 • zdolność wykrywania małych obiektów - o skutecznej powierzchni odbicia fal radarowych RCS (Radar Cross Section) poniżej 1 metra kwadratowego i położonych blisko siebie celów (wysoka rozróżnialność);
 • zdolność wykrywania aktywnych moździerzowych stanowisk ogniowych, a także określania współrzędnych wystrzału i uderzenia pocisków;
 • krótki czas odświeżania informacji (do 2 sekund);
 • poprawa odporności na systemy przeciwdziałania radioelektronicznego ECM (Electronic CounterMeasures) i rakietowe pociski przeciwradiolokacyjne ARM (Anti Radiation Missile) - peleng zakłóceń;
 • system identyfikacji IFF: Mod 1, 2, 3/A, C (SIF), Mod 4 (SM) i Mod S, przygotowane do pracy z Mod 5.

  Podobnie jak w przypadku Soły, stacja radiolokacyjna Bystra została umieszczona na terenowym, opancerzonym podwoziu Żubr/P, produkowanym przez zakłady AMZ-Kutno Sp. z o.o., które także uczestniczą w realizacji projektu. Wymiary stacji w pozycji pracy wynoszą (dł. x szer. x wys.) 7,3 x 2,5 x 4,68 m, a masa całkowita pojazdu z aparaturą nie przekracza 15 ton. Wymiary w pozycji marszowej z przyczepą o dopuszczalnej masie 3,5 ton wynoszą 10,8 x 2,5 x 2,83 m. Na przyczepie został zabudowany imitator - pułapka radiolokacyjna z własnym źródłem zasilania, materiały eksploatacyjne i osprzęt dodatkowy.

  Wniosek na pozyskanie stacji Bystra został podpisany przez Ministra Obrony Narodowej w marcu tego roku. Zadanie realizowane jest w ramach „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022” w zakresie priorytetowego programu operacyjnego „System obrony powietrznej”.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Francuski pocisk Exocet był jedną z pierwszych konstrukcji tego rodzaju skonstruowanych i wprowadzonych do produkcji na Zachodzie, choć palma pierw...

więcej polecanych artykułów