Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-12-05 08:52:42

Nowy przetarg na BSP klasy mikro

     W dniu 4 grudnia br. Inspektorat Uzbrojenia (IU) ogłosił nowe postępowanie na pozyskanie 6 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy mikro, które muszą umożliwiać pionowy start i lądowanie. W skład zestawu wejdą co najmniej dwie platformy powietrzne o masie startowej nie większej niż 1,6 kg z możliwością obserwacji dziennej i nocnej oraz 1 zestaw stacji kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Zamawiający przewiduje, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 31 października 2019 roku.

Atlas-Pro3-Atlas Dynamics

  Zestawy BSP mikro przeznaczone mają być do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji przeciwnika i terenu w różnych warunkach, przy wykorzystaniu sensorów optoelektronicznych i podczerwieni. W skład zestawu miały wejść co najmniej dwie platformy powietrzne o masie startowej nie większej niż 1,6 kg z możliwością obserwacji dziennej i nocnej oraz jeden zestaw stacji kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym.

  Oferowana platforma powietrzna z rozłożonym (gotowym do lotu) systemem napędowym nie może być większa niż 70 cm. Promień działania systemu BSP, dla bezpośredniej łączności pomiędzy SKiK w miejscu startu a platformą powietrzną w warunkach z widocznością anten (LOS), nie może być mniejszy niż 1200 m, natomiast pułap operowania platformy powietrznej nie może być mniejszy niż 2000 m n.p.m. (w tym minimum 100 m nad poziomem SKiK).

  Przetarg prowadzony będzie zgodnie z Prawem zamówień publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Oferty zostaną ocenione w oparciu o kryterium ceny (waga 85 procent) i parametry techniczne (waga 15 procent). Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainteresowani wykonawcy mogą składać w terminie do 8 stycznia 2019 roku.

  Co istotne, IU zamierza przeprowadzić na etapie badania i oceny ofert sprawdzenia weryfikacyjnego (wg. określonego programu) BSP oferowanych przez wszystkich wykonawców. Sprawdzenie będzie miało na celu weryfikację parametrów zestawów BSP deklarowanych w złożonych ofertach. Negatywny wynik weryfikacji będzie przesłanką do odrzucenia oferty.

  Zakup 6 zestawów BSP mikro przewidziano w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), w zakresie programu operacyjnego „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”.

  Historia zakupu bezzałogowców tej klasy sięga 2014 roku, kiedy to rozpoczęto realizację fazy analityczno-koncepcyjnej, w tym ogłoszono procedurę dialogu technicznego, do udziału w której zgłosiło się 12 podmiotów. Zakończenie dialogu nastąpiło wiosną 2015 roku.

  Do pierwszego przetargu na BSP mikro ogłoszonego 17 grudnia 2015 roku zgłosiło się 11 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę wybraną 10 lutego 2017 roku złożyła firma Siltec Sp. z o.o. z Warszawy oferując realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 4,937 mln PLN. W dniu 31 marca 2017 roku Inspektorat Uzbrojenia unieważnił jednak to postępowanie z powodu przekroczenia przez wybraną ofertę środków finansowych jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwoty 4,630 mln PLN.

(TD)

Fot. Atlas Dynamics
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Niemiecki moździerz 21cm Mörser 18

Niemiecki moździerz 21cm Mörser 18

Mörser 18 (de facto klasyfikowany, z uwagi na długość i kąty podniesienia lufy, jako haubicoarmata) był nowoczesnym działem artyleryjskim, wykorzys...

więcej polecanych artykułów