Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-12-21 08:40:31

Próby morskie okrętu patrolowego Ślązak i co dalej?

     Od 14 listopada br. trwają wstępne próby morskie (preSAT) okrętu patrolowego Ślązak. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi planowanych kolejnych etapów budowy jednostki, poprosiliśmy Zamawiającego, czyli Inspektorat Uzbrojenia (IU) o wyjaśnienie w tej sprawie. W otrzymanej odpowiedzi możemy przeczytać, że kolejnym krokiem, po zakończeniu prób preSAT, będzie przeprowadzenie przez Wykonawców prób morskich SAT (Sea Aceptance Trials) i prób zdawczo-odbiorczych mających na celu sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych, w tym Zintegrowanego Systemu Walki w warunkach morskich. Przewiduje się, że powyższe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do końca marca 2019 roku, a po ich pomyślnym zakończeniu okręt zostanie przekazany Marynarce Wojennej RP.

Ślazak-PGZ-SW

  Próby morskie prowadzone są na podstawie umowy o wartości 58,5 mln PLN podpisanej 29 czerwca br., pomiędzy IU a konsorcjum – Polską Grupą Zbrojeniową  S.A i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. obejmującej dokończenie budowy okrętu patrolowego Ślązak oraz przeprowadzenie prób stoczniowych (portowych HAT), morskich (preSAT i SAT) oraz zdawczo-odbiorczych okrętu. Zgodnie z informacją uzyskaną z IU „wykonanie tej umowy zostało określone na 2020 rok, natomiast dokończenie budowy okrętu powinno nastąpić do końca I kwartału 2019 roku”.

  Podczas prób morskich i zdawczo-odbiorczych okrętu planuje się również dokonanie sprawdzenia Zintegrowanego Systemu Walki (ZSW), co ma nastąpić na mocy obowiązujących umów zawartych jeszcze w grudniu 2013 roku z firmami Thales Nederland B.V. i Enamor Sp. z o.o. Pierwsza umowa podpisana z holenderską firmą Thales dotyczyła dostawy i uruchomienia Modułowego Systemu Walki firmy Thales, w tym uzbrojenia, sprzętu i oprogramowania oraz ich integracji z podsystemami zewnętrznymi instalowanymi na okręcie. Natomiast druga umowa zawarta z gdyńską spółką Enamor obejmowała dostawy, instalację i uruchomienie: Zintegrowanego Systemu Nawigacji wraz z sonarem Vanguard, Zintegrowanego Systemu Łączności wraz z urządzeniami kryptograficznymi do elementów ZSW oraz urządzeń łączności. Oba w/w kontrakty przewidują w swoim zakresie także przeprowadzenie prób ZSW.

  Jak informuje IU, nie przewiduje się już zawierania dodatkowych umów na dokończenie budowy okrętu.

  W tym miejscu warto także wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku budowy Ślązaka nie wymaga się przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych. Badania takie wykonywane są zgodnie z procedurami, na potrzeby oceny prototypu jednostki pływającej pozyskiwanej w ramach pracy rozwojowej. W związku z faktem, że okręt patrolowy typu Ślązak budowany jest na podstawie sprawdzonych rozwiązań (a nie pracy rozwojowej) zastosowanie znajdują w tym przypadku jedynie próby zdawczo-odbiorcze, weryfikujące poprawność montażu, działania i integracji z innymi systemami.

(TD)

Fot. PGZ Stocznia Wojenna 




powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Morska tarcza może obronić się sama?

Morska tarcza może obronić się sama?

Artykuł stanowi głos polemiczny w odniesieniu do raportu „Tarcza broni tarczy – zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wynikające z koncepcji fregat...

więcej polecanych artykułów