Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-01-02 07:24:16

Resort obrony podsumowuje 2018 rok

     Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej opublikowano podsumowanie działań resortu w 2018 roku, w tym między innymi wymieniono najważniejsze podpisane umowy i zrealizowane dostawy związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Na wstępie podkreślono, że priorytetami ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w 2018 roku była modernizacja, zwiększenie liczebności wojska oraz zacieśnienie współpracy w ramach NATO i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Fot. Maciej Nędzyński CO MON

Minster Mariusz Błaszczak podczas uroczystości przekazania Pułku Wsparcia Dowodzenia w podporządkowanie Dowództwu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Podczas ceremonii szef MON oficjalnie przekazał jednostce także zamówione i dostarczone w 2018 roku wozy dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak. Fot. Maciej Nędzyński/CO MON.

  Poniżej zamieszczono całość opublikowanego komunikatu.

"Wydatki na obronność

  Od początku kadencji szef MON podejmuje działania mające na celu zwiększenie wydatków na Wojsko Polskie. Polska jako jedno z nielicznych państw NATO wywiązuje się ze zobowiązania, jakim jest finansowanie sił zbrojnych na poziomie 2% PKB. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował ustawę z 15 września 2017 r. o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych, która przewiduje stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2,1% PKB w 2020 r., a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030.

  W 2018 roku jedną z najważniejszych umów było podpisanie przez ministra Mariusza Błaszczaka historycznego kontraktu na zakup przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów Patriot. System będzie jednym z głównych elementów tworzących obronę powietrzną kraju. Wynegocjowane warunki umowy to wynik kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli MON. W ich trakcie dokonano szczegółowej analizy przedstawionych rozwiązań i dokonano wyboru najbardziej korzystnego z punktu widzenia operacyjnego i ekonomicznego. Polska będzie drugim krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych z najnowocześniejszymi zestawami Patriot z systemem IBCS.

  Ważną decyzją związaną z modernizacją było także przekazanie w październiku 2018 roku  stronie amerykańskiej zamówienia (Letter of Request) na dostawę jednego dywizjonu M142 HIMARS w ramach realizacji zadania o kryptonimie HOMAR. 14 grudnia 2018 roku Kongres USA zaaprobował sprzedaż tego uzbrojenia dla Polski. Obecnie trwają szczegółowe polsko-amerykańskie negocjacje w tym zakresie. Jak zaznaczył minister jest to kolejny przełom w zwiększaniu zdolności obronnych Polski. W ramach programu dostarczony zostanie wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km.

  Przez cały rok realizowane były umowy na zakup sprzętu na wyposażenie Wojska Polskiego. W 2018 roku szef MON podjął decyzję o zakupie m. in.:

 • 8 dodatkowych samolotów szkolno-treningowych M-346 Master dla Sił Powietrznych. 4 Bieliki przewidywało zamówienie gwarantowane umowy zawartej w marcu 2018 roku, a 4 kolejne to efekt grudniowej decyzji Ministra Obrony Narodowej o skorzystaniu z prawa opcji,
 • 8 Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik. W ramach tej umowy do wojska zostanie dostarczonych 40 dronów, a 20 kolejnych przewiduje prawo opcji,
 • 3 zestawów Bezzałogowych Statków Powietrznych Fly Eye, które  trafią do Wojsk Obrony Terytorialnej. Umowa ta zawiera również prawo opcji na zakup dalszych 9 zestawów,
 • 7 wozów dowodzenia na KTO Rosomak przeznaczonych dla Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód,
 • 11 radarów średniego zasięgu TRS-15M,
 • 17 węzłowych wozów kablowych WWK-10/C,
 • 780 polskich moździerzy LMP-2017,
 • 888 samochodów Jelcz 442.32, z czego 473 pojazdy przewiduje zamówienie gwarantowane, a dalsze 415 sztuk wynika z prawa opcji,
 • 35 robotów do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych, 
 • 20 000 sztuk 9-mm pistoletów samopowtarzalnych VIS 100. 

  Ponadto, minister obrony narodowej podjął również decyzję o przyspieszeniu realizacji programu, którego efektem będzie pozyskanie samolotu myśliwskiego nowej generacji wprowadzającego nową jakość w działaniach lotniczych, jak też wsparcia pola walki. Myśliwiec będzie operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz będzie współpracował z komponentem sojuszniczych wojsk lotniczych.

  W 2018 roku dostarczono do jednostek wojskowych m. in.:

 • Baterię artylerii samobieżnej 155 mm armatohaubic KRAB,
 • 3 Kompanijne Moduły Ogniowe RAK,
 • 38 KTO Rosomak w wersji bazowej przeznaczonych pod zabudowy wersji specjalnych,
 • 14 nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych „Poprad”,
 • Rakiety NSM dla Morskiej Jednostki Rakietowej,
 • 66 mobilnych modułów stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego,
 • 7 wozów dowodzenia na KTO Rosomak przeznaczonych dla Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód,
 • 4 Radiolokacyjne Zestawy Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec,
 • 344 pojazdy Jelcz 442.32,
 • 12 aparatowni cyfrowo-transmisyjnych RWŁC-10/T,
 • 19 węzłowych wozów kablowych WWK-10/C,
 • 26 robotów do usuwania ładunków i materiałów niebezpiecznych, 
 • 22 cysterny dystrybutory paliwowe CND-27 i CD-10,
 • 356 wykrywaczy min,
 • Ruchome Laboratorium Metrologiczne TRANSMET o wartości ponad 7 mln zł.


Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego

  W 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podjął decyzję o powołaniu nowej 18. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Siedlcach. Dowódcą jest gen. dyw. Jarosław Gromadziński. W skład nowej dywizji wchodzą dwie brygady: 1 Brygada Pancerna i  21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Będzie także utworzona 3 nowa brygada. 18 Dywizja Zmechanizowana będzie spełniać wszystkie standardy NATO. Zgodnie z zapowiedziami szefa MON, powołanie czwartej dywizji jest działaniem wzmacniającym wschodnią flankę.

  W procesie zwiększania liczebności Wojska Polskiego ważny jest dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej. Formowanie WOT nadal pozostaje jednym z priorytetów. Obecnie w WOT służbę pełni ponad 17 tys. żołnierzy. 

  Minister obrony narodowej w 2018 roku prowadził prace nad zwiększeniem  zdolności obronnych w  cyberprzestrzeni. Resort  finalizuje już prace nad sformowaniem wojsk obrony cyberprzestrzeni. 

  W związku z podjętymi działaniami mającym na celu zwiększenie liczby żołnierzy w Wojsku Polskim resort obrony w II połowie 2018 roku rozpoczął Kampanię „Zostań ¬żołnierzem Rzeczypospolitej”. Tylko w pierwszym miesiącu trwania akcji, chęć wstąpienia do wojska wyraziło ponad 3 tysiące osób.

Podwyżki płac dla żołnierzy i pracowników cywilnych

  Z inicjatywy Szefa MON Prezydent RP podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy. Od 1 stycznia 2019 r. średnie uposażenie żołnierzy wzrośnie o ponad 500 zł. Ostatnie podwyżki dla żołnierzy były wypłacane od stycznia 2017 roku. Średnia podwyżka wyniosła wówczas 380 zł. W 2019 r. średnie uposażenie żołnierzy wyniesie ponad 5500 zł brutto.

  Szef MON w 2018 roku podjął także decyzję o podwyżkach płac dla pracowników cywilnych. Od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone. Dopiero w latach 2016 i 17 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w roku 2017. W 2018 r. dzięki decyzji ministra Błaszczak na podwyżki przeznaczono 114,5 mln zł – a  wynagrodzenia wzrosły  średnio o 200 zł, a w 2019 będzie to ponad 300 zł. 

Wzmocnienie zaangażowania na arenie międzynarodowej

  Minister Mariusz Błaszczak od początku kadencji prowadzi rozmowy na temat wzmocnienia obecności wojsk USA w naszym kraju. Obecnie szczegóły projektu Fort Trump omawiane są w ramach grupy roboczej składającej się z ekspertów polskich i amerykańskich.  W marcu 2019 roku Pentagon przedstawi swoją ocenę Kongresowi. 

  Ważnym  krokiem w ramach wzmacniania współpracy międzynarodowej  była decyzja o powołaniu w Elblągu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód. 6 grudnia  2018 roku Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód zyskało certyfikację. Jest to ważny element wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale także ważny krok w zacieśnianiu przez Polskę relacji sojuszniczych. 

  W 2018 roku polscy żołnierze brali także udział w misjach UE i NATO. Polacy obecni są w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Bośni i Hercegowinie. Biorą udział w misji UE w rejonie Morza śródziemnego. Razem z sojusznikami Polacy służą w batalionowych Grupach Bojowych na Łotwie i w Rumunii.

Wprowadzenia reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia

  W Wojsku Polskim wprowadzany został nowy System Kierowania i Dowodzenia, który  wyeliminował dotychczasowy dysfunkcjonalny system i przywrócił Sztabowi Generalnemu WP funkcje dowódcze. Reforma wzmacnia rolę i rozszerza kompetencje szefa Sztabu. W ten sposób dostosowaliśmy struktury dowodzenia do modelu NATO. Jest to pierwszy etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia".

Ministerstwo Obrony Narodowej
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Śmigłowiec HAL Dhruv

Śmigłowiec HAL Dhruv

Indyjski przemysł lotniczy rozpoczął swą przygodę ze śmigłowcami pod koniec lat sześćdziesiątych. Wtedy to, zakłady Hindustan Aeronautics Limited (...

więcej polecanych artykułów