Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-02-16 07:42:55

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2018 roku

     Z informacji otrzymanych z MON wynika, że jeśli do końca marca br. uda się w pełni zrealizować zaplanowane wydatki niewygasające, to wykonanie budżetu za 2018 rok w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” powinno wynieść 41,853 mld PLN. Będzie to stanowiło 103,6% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i 99,9% planu po zmianach. Co w naszej opinii jeszcze ważniejsze, na wykonanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w 2018 roku przeznaczona zostanie kwota 12,5 mld PLN, o 2,1 mld PLN (20%) wyższa niż początkowo planowano. Pozwoli to na uzyskanie współczynnika udziału wydatków na modernizację techniczną w łącznych nakładach na poziomie niemal 30%. To niewątpliwie duży sukces.

Patriot. Fot. USAF

Jeśli chodzi o szczegóły wydatków poniesionych w 2018 roku na Plan Modernizacji Technicznej SZ RP dziś możemy jedynie potwierdzić, że ponad 5 mld PLN przeznaczono na przedpłaty z tytułu realizacji umowy na zakup systemu obrony powietrznej IBCS/Patriot w ramach programu Wisła. Fot. USAF.

  Wyższe wykonanie wydatków MON niż zaplanowano w ustawie budżetowej wynika głównie z decyzji podjętej 15 października 2018 roku przez Komisję Finansów Publicznych o przekazaniu kwoty 1,6 mld PLN w postaci rezerwy celowej na finansowanie obszaru technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP, a w szczególności na przedpłaty związane z realizacją umowy na zakup przeciwlotniczego i przeciwrakietowego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu kryptonim Wisła. Zgodnie z informacjami przekazanymi na posiedzeniu Komisji, było to możliwe „w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz lepszymi wpływami składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, co pozwoliło na zmniejszenie planowanej dotacji do tego Funduszu.

  Przejdźmy do szczegółowego omówienia wykonania wybranych kategorii budżetu MON w 2018 roku. Podkreślmy jednak, że są to wstępne dane na dzień 31 grudnia 2018 roku, a na ostateczne przyjdzie poczekać do kwietnia tego roku.

Wydatki w części 29 Obrona narodowa

  W ustawie budżetowej na 2018 rok na finansowanie części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” zaplanowano kwotę 40.348,3 mln PLN. Po zmianach wprowadzonych w ciągu minionego roku plan ten uległ ostatecznie zwiększeniu do poziomu 41.890,4 mln PLN, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2018 roku wyniosło wstępnie 41.800,7 mln PLN. Jeśli do 31 marca 2018 roku uda się w pełni zrealizować wydatki niewygasające zaplanowane na 52,7 mln PLN, całkowite wykonanie budżetu za 2018 rok powinno wynieść 41.853,4 mln PLN, co będzie stanowiło 103,6% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej i 99,9% planu po zmianach.

  O planowanych wydatkach niewygasających pisaliśmy szczegółowo TUTAJ.

Wydatki majątkowe

  Jeśli chodzi o wydatki majątkowe (w części 29 budżetu), w ustawie budżetowej zaplanowano wydatkowanie kwoty 10.849,3 mln PLN, plan po zmianach wyniósł 12.811,5 mln PLN, a w ramach wydatków niewygasających zaplanowano płatności na kwotę 35,1 mln PLN. W przypadku pełnej ich realizacji wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku powinno wynieść 12.763,1 mln PLN, co będzie stanowiło 118,0% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej i 99,9% planu po zmianach.

  Dzięki wzrostowi nakładów w stosunku do początkowych założeń, wskaźnik udziału wydatków majątkowych w łącznych wydatkach w części 29 budżetu uległ także zwiększeniu z planowanych 26,9% do 30,6%. To wartość niemal rekordowa. Wyższy poziom (34,4%) osiągnięto tylko w 2015 roku dzięki uwzględnieniu w wydatkach MON płatności ostatniej raty (5,3 mld PLN) za zakupu samolotów wielozadaniowych F-16. W innych latach wskaźnik wynosił odpowiednio: 26,7% w 2017 roku, 27,9% w 2016 roku, 26,2% w 2014 roku i 21,9% w 2013 roku.

Centralne Plany Rzeczowe

  Na realizację Centralnych Planów Rzeczowych (CPR) w 2018 roku zamierzano wydatkować 13.761,2 mln PLN. Ostatecznie na ten cel przeznaczone zostanie (przy pełnym wykonaniu wydatków niewygasających) aż 15.672,2 mln PLN, w tym:

  • 12.509,5 mln PLN na Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT), czyli o 2.091,5 mln PLN (20%) więcej niż planowano w ustawie budżetowej;
  • 1.354,6 mln PLN na Centralny Plan Inwestycji Budowlanych (CPIB), wykonanie na poziomie 96,7% początkowego planu;
  • 122,0 mln PLN na Centralny Plan Inwestycji Budowlanych NATO Security Investment Programme (CPIB-NSIP), wykonanie na poziomie 99,9% początkowego planu;
  • 1.686,1 mln PLN na Plan Zakupu Środków Materiałowych (PZŚM), wykonanie na poziomie 92,9% planu z ustawy budżetowej.

  Szczegóły przewidywanego wykonania CPR zaprezentowano w zamieszczonej poniżej tabeli.

  Warto jeszcze zwrócić uwagę na wskaźnik udziału wydatków na PMT w stosunku do łącznych wydatków na część 29 Obrona narodowa. Początkowo planowano, że osiągnie on poziom 25,8%, ale ostatecznie powinien osiągnąć wartość 29,9%. I znowu jest on bliski rekordowego poziomu z 2015 roku kiedy wyniósł 32,8% (z wydatkami na spłatę F-16). W innych latach był jednak zdecydowanie niższy i tak: w 2017 roku jego wartość to 25,5%, w 2016 roku 25,8%, a w 2014 roku 26,4%.

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2018 roku

Wstępne wykonanie budżetu MON w 2018 roku. Kwoty w tys. PLN. Kliknij na tabelę w celu jej powiększenia. 

  Podsumowując, wykonanie budżetu MON w 2018 roku powinno być wyższe niż zaplanowano w ustawie budżetowej o ponad 1,5 mld PLN. Takiej sytuacji nie było od 2007 roku. Decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na obronność należy pochwalić szczególnie, że pieniądze te przeznaczono na wydatki majątkowe, a dokładnie na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP. Dzięki temu uzyskano wysoki, niemal 30% wskaźnik udziału wydatków na modernizację w stosunku do łącznych nakładów. W wyniku zwiększenia budżetu MON o 1,6 mld PLN i dodatkowo wewnętrznych przesunięć środków, na unowocześnienie polskiej armii w 2018 roku trafiło o 2 mld PLN (20%) więcej niż początkowo planowano. Poziom wykonania pozostałych Centralnych Planów Rzeczowych również należy ocenić pozytywnie.

  Ponieważ wydatki niewygasające zaplanowano tylko na poziomie 52,7 mln PLN ich wykonie nie wpłynie w istotny sposób na przedstawioną powyżej ocenę. O tym na co dokładnie przeznaczono 12,5 mld PLN wydane na modernizację postaramy się przedstawić wkrótce.

Tomasz Dmitruk 

Autor pragnie podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej za udzielone informacje.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Francuski pocisk Exocet był jedną z pierwszych konstrukcji tego rodzaju skonstruowanych i wprowadzonych do produkcji na Zachodzie, choć palma pierw...

więcej polecanych artykułów