Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-03-09 13:21:35

Integracja wież Hitfist-30P z ppk Spike wstrzymana

     Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało redakcję, że w dniu 17 grudnia 2018 roku Inspektorat Uzbrojenia unieważnił postępowanie na przeprowadzenie integracji wież Hitfist-30P (zainstalowanych na KTO Rosomak) z wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, z wykorzystaniem pakietu integracyjnego. Powodem unieważnienia było niezłożenie oferty przez wykonawcę zadania tj. konsorcjum na czele z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Modernizacją miało zostać objętych 300 egzemplarzy KTO Rosomak z wieżą Hitfist-30P, spośród łącznie 359 pojazdów tego typu wyprodukowanych do końca 2013 roku.

Rosomak-M MSPO15 Fot. MC

Rosomak-M prezentowany podzczas MSPO w Kielcach w 2015 roku. Fot. Mariusz Cielma/Dziennik Zbrojny.

  Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od listopada 2016 roku z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie negocjacje z jednym wykonawcą, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Początkowo do negocjacji zaproszono tylko zakłady Rosomak S.A., ale ostatecznie do realizacji zadania powołane zostało konsorcjum na czele z PGZ S.A., w skład którego weszły także spółki: Rosomak S.A., PCO S.A i Huta Stalowa Wola S.A. Zagranicznymi partnerami konsorcjum miały być firmy Leonardo D.S.D. i Rafael.

  Zakres planowanej modernizacji poza integracją wieży Hitfist-30P z ppk Spike-LR obejmować miał także niektóre elementy opracowane na potrzeby Rosomaka-M, który firma z Siemianowic Śląskich zaprezentowała w 2015 roku podczas targów MSPO w Kielcach. Instalacja dwóch wyrzutni pocisków przeciwpancernych oraz systemu wsparcia dowodzenia Rosomak-BMS spowodowałaby wzrost masy pojazdu. W celu utrzymania wymogu pływalności konieczne było zwiększenie wyporności kadłuba i/lub zmniejszenie jego masy poprzez zastosowanie lżejszych elementów konstrukcyjnych. W Rosomaku-M rozwiązano te problemy, uzyskując zwiększenie masy pojazdu do pływania o 1600 kg. Było to możliwe z jednej strony przez zwiększenie szerokości wozu, co spowodowało wzrost jego wyporności, z drugiej strony zmniejszono masę pojazdu przez zastosowanie tzw. stali nanometrycznej, opracowanej przez niemiecki IBD. W Rosomaku-M wprowadzono także wiele innych zmian, ale nie wiadomo, które z nich miały zostać ostatecznie objęte przedmiotem zamówienia.

  W przesłanej przez resort obrony odpowiedzi możemy przeczytać również, że „Ministerstwo Obrony Narodowej nadal aktywnie analizuje możliwości przeprowadzenia integracji lub pozyskania gotowego zintegrowanego systemu wieżowego dla transporterów Rosomak”. Jak do tej pory nowego postępowania na integrację jednak nie uruchomiono, natomiast trwają prace związane z opracowaniem w ramach pracy rozwojowej wieży bezzałogowej ZSSW-30 zintegrowanej z ppk Spike-LR. Mają one zostać zainstalowane na produkowanych przez firmę Rosomak S.A. podwoziach bazowych KTO. Natomiast ze względów ekonomicznych i biorąc pod uwagę racjonale gospodarowanie środkami publicznymi wydaje się mało prawdopodobne, aby wieże ZSSW-30 zostały zainstalowane na ponad 300 KTO, które mają dziś wieże Hitfist-30P.

  Niezależnie od tego, priorytetem MON wydaje się obecnie wdrożenie do produkcji seryjnej wież ZSSW-30 i w ten sposób doprowadzenie do wzmocnienia zdolności batalionów Wojsk Lądowych wyposażonych w KTO Rosomak do rażenia silnie opancerzonych celów. Dzisiaj jest to możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przy wykorzystaniu nielicznych, przenośnych wyrzutni ppk Spike-LR będących na wyposażeniu tych jednostek.

  Wstrzymanie integracji wież Hitfist-30P z ppk Spike oceniamy krytycznie. Od samego początku programu KTO Rosomak, czyli od 2003 roku zakładano bowiem wyposażenie tych wozów w odmianie bojowej w przeciwpancerne pociski kierowane. W pierwotnych zapisach kontraktu przewidywano, że spośród 313 KTO z wieżą Hitfist-30P 96 pojazdów otrzyma także wyrzutnie ppk Spike-LR. Z wymogu tego jednak z czasem zrezygnowano.

  Do pomysłu powrócono konkretnie dopiero kilka lat później. W dniu 11 lutego 2011 roku szef Sztabu Generalnego  WP zatwierdził Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne na integrację wieży Hitfist-30P z ppk Spike-LR. Na ich podstawie do września 2011 roku Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. (obecnie Rosomak S.A.) oraz Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., przy współpracy z firmą Rafael (producentem ppk Spike) wykonały demonstrator KTO Rosomak zintegrowany z wieżą  Hitfist-30P i ppk Spike-LR, który zaprezentowano podczas MSPO w Kielcach pod nazwą Rosomak-P2.

  Okazało się jednak, że wersja ta nie spełniała wszystkich wymagań. Była za szeroka i za ciężka dla zachowania wymogu pływalności, oczekiwano także zmian w systemie kierowania ogniem. Zwiększona masa wieży powodowała również problemy z jej napędem, niedostosowanym do takich obciążeń. Mimo tego program integracji wieży Hitfist-30P z ppk Spike znalazł się w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022” w zakresie programu operacyjnego „KTO Rosomak”.

  W kolejnych latach rozwiązano problemy występujące w Rosomaku-P2 i w rezultacie prowadzonych prac i testów w 2015 roku opracowano wersję wspomnianego już Rosomaka-M, który następnie z sukcesem przeszedł testy zakładowe obejmujące m.in. zdolność do pływania. Ich pozytywny rezultat pozwolił w 2016 roku na uruchomienie postępowania na seryjną integrację.

  Jak widać, w latach 2011-2018 podjęto szereg działań, których celem było przeprowadzenie integracji wieży Hitfist-30P z ppk Spike. Wymagały one sporego nakładu prac i środków. Zainteresowane integracją było zarówno wojsko jak i przemysł, a także zagraniczni poddostawcy. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego na końcowym etapie nie doszło do złożenia oferty, co w rezultacie spowodowało wstrzymanie realizacji tego ważnego dla Wojsk Lądowych programu.  

Aktualizacja 11.03.2019

  Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. poinformowała redakcję, że "decyzja o niezłożeniu naszej oferty w ramach przedmiotowego postępowania została podjęta na podstawie analizy uwarunkowań biznesowych projektu. Istotną kwestią było również ryzyko jednoczesnego rozwijania przez Grupę PGZ dwóch produktów o zbliżonych parametrach i zastosowaniach (ZSSW-30)".

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z k...

więcej polecanych artykułów