Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-05-29 13:41:59

Plus w wynikach GK PGZ

     37,4 mln PLN – dodatni wynik o takiej wartości przyniosła ubiegłoroczna działalność 45 spółek Grupy Kapitałowej PGZ. Przy skonsolidowanych przychodach netto na poziomie 5,53 mld PLN mogłoby się to wydawać wynikiem miernym, ale przy prognozach z ostatnich miesięcy 2018 roku, w wariancie pesymistycznym szacowano że będzie to nawet 600 mln PLN straty. Wynik dodatni przyjęty został zatem z ulgą, ale i zapewne satysfakcją, nie tylko przez bardzo tym zainteresowany Zarząd PGZ.


 Dane zostały przedstawione w dniu wczorajszym. Wpierw, ogólnie, pozytywne finansowe wiadomości przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, bardziej szczegółowo natomiast przedstawił Zarząd PGZ, na którego czele od jesieni ubiegłego roku stoi Witold Słowik. Co warte zaznaczenia, wyniki finansowe GK PGZ zostały potwierdzone przez audytora, ale całościowo proces badania sprawozdania finansowego zostanie zakończony w najbliższych dniach.

 Zarząd zaprezentował cały szereg danych ekonomicznych dotyczących Grupy Kapitałowej, w których zasadniczo po latach mniejszych czy większych zawirowań odnotowano pozytywne sygnały. Skonsolidowany (czyli bez transakcji w ramach Grupy) przychód netto w 2018 roku wynieść miał 5,53 mld PLN, w porównaniu do 4,98 mld PLN w roku 2017 i oznacza wzrost rdr o blisko 554 mln PLN (11%). Do grupy spółek o największym przyroście przychodów netto i zrównanych z nimi zaliczono Hutę Stalowa Wola S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., Maskpol S.A. czy Fabrykę Broni Łucznik S.A. Spółki Grupy Kapitałowej opierają swoją działalność przede wszystkim o jednego odbiorcę w postaci polskiego resortu obrony, przychód z eksportu w 2018 roku wyniósł bowiem blisko 730 mln PLN, w czym największy udział miał Nitro-Chem S.A. (dostawca mieszanek wybuchowych dla partnera amerykańskiego), Stomil Poznań S.A. (mieszanki bitumiczne) czy ZM Tarnów S.A. (głównie uzbrojenie).

 W zaprezentowanych danych skonsolidowany wynik ze sprzedaży w 2018 roku osiągnąć miał ponad 323 mln PLN i był o blisko 123 mln PLN (61%) większy niż w 2017 roku. Przełożyło się to na sytuację w samych spółkach: 29 spośród obecnych w GK PGZ odnotowało dodatni wynik ze sprzedaży w 2018 roku, 24 z nich miały ten wynik lepszy niż w 2017 roku. Zarząd PGZ zwracał uwagę na poprawę wyników EBITDA (wynik netto plus amortyzacja), który z kolei osiągnął przyrost blisko 140 mln PLN (wzrost o 37%). To wszystko przełożyło się na najbardziej medialną kwotę, wspomniany na wstępie skonsolidowany wynik netto 37,4 mln. W stosunku do 2017 roku oznaczać to ma przyrost o prawie 152 mln PLN (+133%), bowiem wówczas odnotowano stratę wynoszącą ponad 114 mln PLN.

 Na poprawę wyników GK PGZ miało mieć wpływ kilka czynników. Jednym z nich było zwiększenie środków przyznawanych spółkom Grupy w ramach Planu Mobilizacji Gospodarki. W 2017 roku, z tego tytułu spółki GK PGZ otrzymać miały 127,1 mln PLN (102 mln PLN z MON, pozostałe z resortu przedsiębiorczości), w ubiegłym roku było to już 271,9 mln PLN (ponad 246 mln PLN z MON, pozostałe z resortu przedsiębiorczości). Jak uzasadniał Zarząd, środki z PMG nie są żadną formą dotacji dla spółek, ale zwrotem nakładów kierowanych na utrzymanie wymaganych i wykorzystywanych podczas wojny zdolności serwisowo-produkcyjnych. Jako przykład podano odlewnię staliwa z Łabęd, która obecnie w praktyce nie jest wykorzystywana, a roczne utrzymanie zdolności do odlewu choćby wież czołgowych to koszt 10 mln PLN. Podobna sytuacja panuje z niektórymi liniami produkcyjnymi nietypowej amunicji, utrzymywanymi w gotowości, ale uruchomianymi niejednokrotnie raz na kilka lat, przy okazji zamówień wojskowych. Dlatego wzrost środków w PMG traktowany jest jako należny, z racji ponoszonych od lat nakładów.  

 Zmiana w prognozowaniu i ostatecznych wynikach to także unormowanie sytuacji z programem zestawu przeciwlotniczego Piorun, za który groziły kary umowne i straty w przychodach rzędu łącznie 300 mln PLN. Poprawa jakości produkcji, weryfikacja już wytworzonych pocisków Piorun, a także strzelania zakładowe i wojskowe, pozwolić miały na odsunięcie tego ryzyka i realizację programu. Działania naprawcze dotyczyć miały również kilku innych programów.

 Zarząd realizuje również działania długoterminowe, prowadząc konsolidację organizacyjną (likwidacja niektórych spółek: Glukotronik, Nano Carbon; sprzedaży: Stomil Poznań, ST3 Offshore; łączenie podmiotów: w tym odlewnia staliwa z Bumar-Łabędy, w dalszej przyszłości zapewne także Rosomak S.A.) i operacyjną (łączenie zakupów, obniżenie kosztów działalności, IT, rachunkowość, marketing). Dodatkowo PGZ, po analizie potencjału spółek, proponuje nowe rozwiązania, w tym sygnalizowaną już medialnie propozycję nowego czołgu podstawowego dla polskiej armii.

 Konsolidacja, zwiększenie efektywności, rozwijanie eksportu, pozwolić ma w przyszłości na funkcjonowanie PGZ opartego o podstawowego odbiorcę w postaci MON, wzmacniającego swoje bezpieczeństwo biznesowe także o eksport, z odpowiednimi do wymagań nakładami na badania i rozwój. Co ciekawe, naturalna świadomość znaczenia zamówień z MON to także oczekiwanie na sprawność wojskowych postępowań czy utrzymanie priorytetów modernizacyjnych armii. Z tym, jak wiadomo naszym Czytelnikom, polski system decyzyjny, planistyczny i wykonawczy ma duży problem.

 W przypadku podmiotów z gorszymi wynikami, zwrócono uwagę, że niektóre ujemne wyniki finansowe związane są właśnie z niedoszacowanym wsparciem dla zakładów z PMG, ale także i procesem restrukturyzacyjnym. Spółka Autosan w najbliższym czasie powinna już mieć dodatni wynik, a przykładowo na podmioty stoczniowe, wpływ mają zmieniające się priorytety wojska. PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. (GK PGZ) czy SR Nauta S.A. (Mars FIZ) potrzebują rocznych obrotów na poziomie 600 mln PLN, obecnie funkcjonując głównie w oparciu o remonty, zagwarantowane jest blisko 300 mln PLN. Nikt tego głośno nie mówi, ale niewątpliwie bez realnie prowadzonego programu modernizacyjnego floty, utrzymanie status quo w zakładach stoczniowych będzie prawdopodobnie niemożliwe. Impulsem dla całej GK PGZ ma być program pozyskania przez wojsko przeciwlotniczych systemów rakietowych krótkiego zasięgu kryptonim Narew, co jest oczywiście wyczekiwane. Trwają także przygotowania do finalizacji projektu bwp Borsuk czy systemu dowodzenia polem walki (BMS Rosomak).

 Na koniec warto zaznaczyć, że Zarząd PGZ podał także wstępne wyniki za I kwartał 2019 roku. W tym wypadku trend poprawy sytuacji w Grupie ma być podtrzymany i skumulowany wynik netto wyniósł dodatnie 26,8 mln PLN, wobec straty prawie 62 mln PLN w I kwartale 2018 roku. Największe przyrosty w przychodach odnotowano tym razem w spółkach Mesko, PIT-Radwar czy Dezamet.

 W skład Grupy Kapitałowej PGZ wchodzi obecnie 45 spółek, w tym 28 bezpośrednio zależnych i 16 spółek zależnych od nich. W skład funduszu Mars wchodzi z kolei 13 spółek, w tym jedna stowarzyszona.

(MC)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

W dniu 26 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowe na 2020 rok. Zakłada on wzrost przyszłorocznych wydatków obronnych o 4,9 ml...

więcej polecanych artykułów