Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-12-28 12:44:58

Wydatki obronne w 2020 roku bez istotnych zmian

     Choć nowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2019 roku i przekazany do Sejmu RP nie przewiduje istotnych zmian w zakresie planowanych wydatków obronnych, w stosunku do projektu przygotowanego we wrześniu 2019 roku, to jednak zmiany te warto szczegółowo omówić. Zgodnie z założeniami nowego projektu, na obronność w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 49,9 mld PLN, co będzie stanowiło 2,11 PKB zaplanowanego na 2020 rok. W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok będzie to wzrost o 5,09 mld PLN (11,3%).

  Potrzebę uchwalenia nowej wersji ustawy budżetowej wyjaśniono we wstępie do uzasadnienia ustawy. Możemy w nim przeczytać, że „zgodnie z art. 141 ustawy o finansach publicznych, w dniu 24 września 2019 roku został uchwalony przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i następnie wraz z uzasadnieniem został przedłożony Sejmowi w ustawowym terminie. W wyniku wyborów parlamentarnych i rozpoczęcia nowej kadencji Sejmu wobec wygaśnięcia, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, projektu ustawy budżetowej przedłożonego we wrześniu br., nastąpiła konieczność uchwalenia przez nową Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2020”.

  Zaplanowana na wydatki obronne kwota 49,997 mld PLN będzie stanowiła 11,5% łącznych wydatków budżetu państwa, które określono na 435,3 mld PLN.

Budżet 2020 opr. TD

Porównanie planowanych w latach 2019-2020 wydatków na obronność kraju, z podziałem na główne części i działy klasyfikacji budżetowej. Kwoty w tysiącach PLN.

  W porównaniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 z września br., w grudniowej wersji projektu wydatki na obronność formalnie wzrosły o 157,6 mln PLN (z kwoty 49.839,3 mln PLN do 49.996,9 mln PLN), realnie jednak spadły o 92,6 mln PLN. Wyjaśnienie tej rozbieżności jest dość skomplikowane.

  Zacznijmy od przypomnienia założeń projektu ustawy budżetowej na 2020 rok z września 2019 roku. Zaplanowano w nim, że na łączne wydatki obronne w wysokości 49.839,3 mln PLN składają się:

 • wydatki zaplanowane w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w wysokości 48.722,9 mln PLN, przy czym były to nakłady zapisane w projekcie ustawy w wysokości 48.973,1 mln PLN, ale pomniejszona o kwotę 250,25 mln PLN zaplanowaną na „kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów, będących osobami cywilnymi”, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Choć nakłady na ten cel zostały zapisane w części 29 budżetu, to we wrześniowym projekcie ustawy nie były wliczane do limitu 2,1% PKB wydatków obronnych (określanych na podstawie art.7 ustawy „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”).
 • wydatki zaplanowane w pozostałych częściach budżetu państwa w ramach działu 752 „Obrona narodowa” w wysokości 827,8 mln PLN oraz
 • wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe w wysokości 288,6 mln PLN.

  Przejdźmy teraz do nowego, grudniowego projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.  Zaplanowano w nim, że na łączne wydatki obronne w wysokości 49.996,9 mln PLN składają się:

 • wydatki zaplanowane w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w wysokości 49.015,4 mln PLN, przy czym były to nakłady obejmujące wcześniej wspomnianą kwotę 250,25 mln PLN zaplanowaną na „kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów, będących osobami cywilnymi”, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Okazuje się, że w grudniowym projekcie ustawy wydatki z tego tytułu zostały już zaliczone do limitu 2,1% PKB wydatków obronnych.
 • wydatki zaplanowane w pozostałych częściach budżetu państwa w ramach działu 752 „Obrona narodowa” w wysokości 785,6 mln PLN oraz
 • wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe w wysokości 195,9 mln PLN.

  Zatem we wrześniowym projekcie budżetu na obronność zaplanowano kwotę 49.839,3 mln PLN oraz dodatkowo 250,25 mln PLN na "kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów, będących osobami cywilnymi". Razem 50.089,5 mln PLN.

  Z kolei w grudniowym projekcie budżetu na obronność zaplanowano kwotę 49.996,9 mln PLN, która zawiera już 250,25 mln PLN na "kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów", będących osobami cywilnymi. Realnie więc, grudniowy budżet na obronność jest niższy od wrześniowego o 92,6 mln PLN.

  Dodatkowo, samo zaliczenie do wydatków obronnych kwoty 250,25 mln PLN na „kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów, będących osobami cywilnymi” można ocenić jako działanie mające na celu sztuczne podnoszenie wskaźnika procentu PKB przeznaczanego na obronność, do poziomu określonego w ustawie "o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP". Jeszcze we wrześniu br. uważano, że nie są to wydatki obronne.

  Wydatki majątkowe przeznaczane na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupy  sprzętu wojskowego i uzbrojenia mają wynosić łącznie 14,8 mld PLN (w tym 14,4 mld PLN w ramach części 29 budżetu), co pozwoli na uzyskanie wskaźnika udziału wydatków majątkowych w łącznych wydatkach obronnych na wysokim poziomie 29,8%. W stosunku do wydatków majątkowych zaplanowanych na 2019 rok będzie to wzrost o 2,3 mld PLN (18,5%).

  Podsumowując, z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do projektu ustawy budżetowej z września 2019 roku należy wskazać:

 • Zmniejszenie o 43,2 mln PLN wydatków zaplanowanych w ramach części 39 budżetu państwa „Transport” w dziale 752 „Obrona narodowa” z 78,4 mln PLN do 35,2 mln PLN.
 • Zmniejszenie o 105,8 mln PLN wydatków zaplanowanych w ramach części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” przeznaczonych na dotacje i subwencje z 2.081,6 mln PLN do 1.975,8 mln PLN.
 • Zmniejszenie o 92,6 mln PLN wydatków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe z 288,6 mln PLN do 195,9 mln PLN.
 • Zwiększenie o 148,0 mln PLN wydatków zaplanowanych w ramach części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” przeznaczonych na wydatki bieżące z 23.663,6 mln PLN do 23.811,7 mln PLN.
 • Zaliczenie wydatków na „kształcenie w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych i doktorantów, będących osobami cywilnymi” w wysokości 250,25 mln PLN (ujętych w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w ramach wydatków bieżących) do wydatków obronnych.

  Szczegółową analizę projektu budżetu MON na 2020 rok w wersji z 26 sierpnia 2019 roku przedstawiliśmy TUTAJ. Za wyjątkiem ww. zmian, na poziomie głównych zaplanowanych wydatków pozostaje ona aktualna.

Tomasz Dmitruk

29.12.2019 r. dokonano aktualizacji artykułu. 
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Historia rakiety przeciwokrętowej Sea Killer rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Contraves Italiana SpA, bazując na doświadczeniach wyniesionych z pr...

więcej polecanych artykułów