Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-01-08 23:02:41

Planowane wydatki na Centralne Plany Rzeczowe w 2020 roku

     Dzięki informacji uzyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej możemy poinformować, że na finansowanie Centralnych Planów Rzeczowych (CPR) w 2020 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 18,019 mld PLN, w tym 13,833 mld PLN w ramach wydatków majątkowych, 4,010 mld PLN w zakresie wydatków bieżących oraz 175,3 mln PLN ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. W odniesieniu do wydatków na CPR zaplanowanych w 2019 roku jest to wzrost o 2,871 mld PLN (19%).

CPR-2020 Opr.TD 

Porównanie wydatków zrealizowanych i planowanych na Centralne Plany Rzeczowe w latach 2018-2020. Kwoty w tys. PLN. Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z MON.

  Omawianie poszczególnych CPR zacznijmy od  Planu Inwestycji Budowlanych (PIB) na realizację którego w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1,862 mld PLN, czyli o 4,8% wyższą niż w 2019 roku. Zostanie ona przeznaczona na budowę i modernizację infrastruktury Sił Zbrojnych RP, w tym m.in. na:

  • modernizację obiektów szkoleniowych, sztabowych i koszarowych;
  • przygotowanie infrastruktury dla potrzeb sprzętu wojskowego;
  • infrastrukturę dla potrzeb formowania Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • systemy zabezpieczenia i kontroli dostępu do obiektów i kompleksów wojskowych;
  • infrastrukturę związaną z eksploatacją samolotów i śmigłowców;
  • modernizację baz, składnic i stacji paliwowych;
  • modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz innych obiektów łączności;
  • pozostałe obiekty wojskowe;
  • inwestycyjne dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

  W zakresie Planu Inwestycji Budowlanych NSIP (PIB-NSIP) za łączną kwotę 293,7 mln PLN (w ramach wydatków majątkowych) finansowane będą zadania związane z udziałem Polski w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme). W stosunku do 2019 roku wydatki na ten cel mają wzrosnąć aż o 156,7 mln PLN (114%). Podana kwota obejmuje składkę do budżetu NSIP przypadająca na Polskę w 2020 roku oraz wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem Polski w ramach Programu NSIP.

  Plan Zakupu Środków Materiałowych (PZŚM) przewiduje w 2020 roku wydatkowanie kwoty 2,274 mld PLN (w ramach wydatków bieżących). W odniesieniu do planu z 2019 roku jest to niewielki wzrost, bowiem tylko 1,1%. Wydatki w ramach PZŚM zostaną przeznaczone m.in. na zakupy: materiałów pędnych i smarów, przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, amunicji i materiałów wybuchowych, środków żywności oraz leków, środków opatrunkowych i materiałów medycznych. 

  W 2020 roku na realizację czwartego z CPR - Planu Modernizacji Technicznej (PMT) zaplanowano budżet w wysokości 13,589 mld PLN, aż o 2,605 mld PLN (23,7%) wyższy niż w 2019 roku. Fakt ten należy ocenić pozytywnie, bowiem procentowo będzie to więcej, niż wynosi planowany wzrost łącznych wydatków na obronność (11,3%). W rezultacie wskaźnik udziału wydatków na PMT w łącznych wydatkach obronnych wyniesie 27,2% i będzie wyższy niż w 2019 roku (24,5%). Co ciekawe, jeszcze wyższą wartość tego wskaźnika uzyskano w 2018 roku (29,4%), ale nastąpiło to dzięki przekazaniu w 2018 roku kwoty 1,6 mld PLN w postaci rezerwy celowej na finansowanie obszaru technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP już w trakcie roku budżetowego.

  W skład nakładów na PMT w 2020 roku wejdą wydatki majątkowe na kwotę 11,677 mld PLN, wydatki bieżące w wysokości 1,735 mld PLN oraz wydatki z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w wysokości 175,3 mln PLN.

Harmonogram PMT-MON

Choć zaplanowane w 2020 roku wydatki na finansowanie PMT w kwocie 13,6 mld PLN są niewątpliwie wysokie, to jednak będą o ponad 400 mln PLN niższe, niż szacowano jeszcze w lutym 2019 roku podczas prezentacji założeń "Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017-2026". Wówczas na PMT w 2020 roku zakładano wydatkowanie ok. 14 mld PLN. Infografika MON.

  W tym miejscu warto jeszcze wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze, we wcześniejszych latach wydatki z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nie były wliczane do planu wydatków na PMT, choć były ponoszone na zadania związane z modernizacją techniczną polskiej armii. Po drugie, w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki na PMT początkowo miały być wyższe. Zaplanowano je na poziomie 11,483 mld PLN, w tym majątkowe w wysokości 10,067 mld PLN. Na końcowym etapie procedowania projektu budżetu wprowadzono jednak wymóg, że wydatki na PMT zostaną obniżone o 500 mln PLN (w zakresie wydatków majątkowych) w związku z koniecznością wydzielenia tej kwoty na remonty dróg lokalnych.

  W opinii autora planowany wzrost wydatków na CPR w 2020 roku należy ocenić pozytywnie, choć oczywiście decydujące znaczenie będzie miało, na co te środki zostaną przeznaczone. 

  O pozostałych wydatkach na obronność zaplanowanych w nowym projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok pisaliśmy kilka dni temu TUTAJ.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Samoloty F-35A dla Sił Zbrojnych RP zamówione

Samoloty F-35A dla Sił Zbrojnych RP zamówione

W Dęblinie, w obecności m.in.: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, 31 styczn...

więcej polecanych artykułów