Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-01-13 17:46:57

Nowy przetarg na parki pontonowe

     W dniu 10 stycznia br. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił nowe postępowanie na pozyskanie na potrzeby Sił Zbrojnych RP parków pontonowych klasy MLC70/96, które mają zastąpić obecnie eksploatowane parki PP-64 Wstęga. Jest to powtórka przetargu prowadzonego w okresie od grudnia 2018 roku do sierpnia 2019 roku, które zostało anulowane ze względu na ograniczenie budżetu planowanego na finansowanie tego zadania. W pierwszym postępowaniu przewidywano zakup 7 parków pontonowych w ramach zamówienia gwarantowanego, z opcją na 3 kolejne parki pontonowe oraz jeden prom z pełnym wyposażeniem. W nowym ogłoszeniu Zamawiający nie określił wielkości planowanego zamówienia, wiadomo tylko, że nie zawiera ono opcji. Nie można zatem wykluczyć, że ze względu na zmniejszenie dostępnego budżetu, zakres przedmiotu zamówienia został także ograniczony.

PP-64 Fot. 1. batalion drogowo-mostowy

Nowe parki pontonowe, które zastąpią obecnie eksploatowane parki PP-64 Wstęga (na zdjęciu), będą musiały zostać pozyskane prawdopodobnie od zagranicznego dostawcy, bowiem podjęta w 2012 roku próba zlecenia pracy rozwojowej na ich opracowanie przez krajowy przemysł zakończyła się porażką. Fot. 1. batalion drogowo-mostowy.

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze negocjacyjnej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyznaczono na 11 lutego 2020 roku.

  Początkowo planowano, że nowe parki pontonowe zostaną, podobnie jak inne mosty z rodziny Daglezja, opracowane na podstawie pracy badawczo-rozwojowej. W tym celu, już w 2007 roku została zawarta umowa o wartości 1,1 mln PLN brutto z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej na wykonanie etapu studyjnego pracy rozwojowej dotyczącej mostu pontonowego klasy MLC 70/110 do pokonywania szerokich przeszkód wodnych kryptonim Daglezja-P. Do 2011 roku zostały opracowane Założenia Taktyczno-Techniczne, które stanowiły następnie załącznik do konkursu nr 3/2012 ogłoszonego przez NCBiR 23 listopada 2012 roku, w ramach którego szukano wykonawcy wspomnianego mostu pontonowego.

  Zakładano, że będzie on musiał wykonać projekt w okresie czterech lat. Do jego realizacji zgłosiło się konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (lider), Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o., Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Niestety, wniosek konsorcjum nie uzyskał rekomendacji Komitetu Sterującego. W rezultacie w 2014 roku podjęto decyzję o przerwaniu procesu pozyskiwania w oparciu o pracę rozwojową i zastosowaniu procedury udzielenia zamówienia publicznego.

  Nim to jednak nastąpiło, w dniu 1 kwietnia 2016 roku w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej przeprowadzono analizę rynku do której zgłosiło się sześć podmiotów: BAE Systems, MONREX Sp. z o.o., KABE Sp. z o.o., CNIM, IMS-GRIFFIN Sp. z o.o. oraz CEFA SAS.

  Jak już wspomniano, 19 grudnia 2018 roku Inspektorat Uzbrojenia ogłosił konkurencyjne postępowanie na zakup 7 parków pontonowych w ramach zamówienia gwarantowanego, z opcją na 3 kolejne parki pontonowe oraz jeden prom z pełnym wyposażeniem. Zlecenie miało zostać wykonane w terminie do 30 października 2022 roku. Do udziału w przetargu w lutym 2019 roku zgłosiło się trzech oferentów:

 • Firma Constructions Industrielles de la Méditerranée – CNIM;
 • Konsorcjum: H. Cegielski-Poznań S.A., WB Electronics S.A. oraz CEFA SAS;
 • Firma Griffin Group S.A. Defence sp.k.

  Ze względu na ograniczenie budżetu planowanego na finansowanie tego zadania 29 sierpnia 2019 roku Inspektorat Uzbrojenia zmuszony został do unieważnienia prowadzonego przetargu.

  Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego planowany do nabycia park pontonowy powinien umożliwić budowę mostów oraz promów, pozwalających na pokonanie przeszkód wodnych przez pojazdy gąsienicowe oraz pojazdy kołowe (w tym zestawy niskopodwoziowe  z czołgiem).

  Park pontonowy ma umożliwić urządzanie i utrzymanie przepraw mostowych i promowych o nośności nie mniejszej niż MLC 70 dla pojazdów gąsienicowych oraz MLC 96 dla pojazdów kołowych na przeszkodach wodnych o głębokości minimalnej nie mniejszej niż 1 m oraz przy prędkości nurtu wynoszącej minimum 1,5 m/s.

  Wymaga się, aby komplet parku pontonowego zapewniał możliwość budowy mostu na przeszkodzie wodnej o szerokości nie mniejszej niż 100 m oraz budowę dwóch promów o nośności MLC 70/96 (zamiennie).

  Wojsko oczekuje, że komplet parku pontonowego będzie się składał minimum z:

 • pojazdów umożliwiających transport wszystkich elementów parku oraz niezbędnej obsługi określonej wg wymagań producenta mostu;
 • bloków pontonowych;
 • ramp najazdowych/bloków brzegowych;
 • kutrów/środków napędowych;
 • wyposażenia niezbędnego do organizacji przeprawy oraz jej utrzymania;
 • narzędzi oraz urządzeń umożliwiających dokonanie niezbędnych obsług, napraw bieżących oraz regulacji;
 • wyposażenia niezbędnego do umożliwienia poruszania się po drogach publicznych oraz do transportu kolejowego i morskiego;
 • niezbędnej dokumentacji w zakresie eksploatacji, obsługiwania i napraw;
 • wyposażenia diagnostycznego umożliwiającego zlokalizowanie miejsca awarii i określenie zakresu potrzebnej naprawy;
 • zestawu obsługowego (ZO).

  Pojazdy parku pontonowego powinny być pojazdami będącymi na wyposażeniu SZ RP z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w konstrukcję niezbędnych zmian wynikających z konieczności dostosowania do wymagań parku.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec szturmowy Bell AH-1 Cobra jest z pewnością jedną z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszą, prowizorek w historii lotnictwa wojskoweg...

więcej polecanych artykułów