Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-05-22 19:38:55

Wojsko dostanie nowe mundury polowe

     Podczas wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka w Giżycku, na terenie 15. Brygady Zmechanizowanej, 22 maja br. podpisane zostały dwa kontrakty pomiędzy 3. Regionalną Bazą Logistyczną a PSO Maskpol S.A. na dostawę w latach 2020-2021 ponad 485 tys. (wraz z opcjami) kompletów mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich. Łączna wartość obu zawartych umów to 248,7 mln PLN brutto, w tym 24,1 mln PLN przypada na części opcjonalne. W opublikowanych komunikatach nie podano natomiast trybu przeprowadzonego postępowania. Co ciekawe, 9 i 14 kwietniu br. 3. RBLog. unieważniła dwa konkurencyjne przetargi prowadzone od grudnia 2019 roku na dostawę ponad 850 tys. kompletów (wraz z opcją) mundurów polowych i polowych letnich. Przyczyną tej decyzji był brak środków na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego z powodu konieczności poniesienia zwiększonych wydatków na zwalczanie zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2.

Maskpol

  Jak możemy przeczytać w komunikacie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. opublikowanym w związku z podpisaną dziś umową, „mundury wz. 124P/MON oraz 124L/MON w kamuflażu wz. 93 Pantera są standardowym wzorem umundurowania Wojska Polskiego. Do produkcji tego typu mundurów wykorzystywane są tkaniny polskiego producenta”.

  „Zawarte dziś umowy to kolejny, trzeci już kontrakt mundurowy realizowany przez naszą firmę. Produkcja ponad 400 tys. mundurów umożliwia obłożenie na ok. 1,5 roku znaczącej części mocy wytwórczych w kilku zakładach produkcyjnych. Dostawy mundurów zrealizujemy w oparciu o własne szwalnie oraz we współpracy i istotnym udziale polskich firm z branży mundurowej. Planujemy także zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu pracowników” – powiedział Adam Ogrodnik, prezes Zarządu PSO Maskpol S.A.

  Pełen zakres i harmonogram planowanych dostaw, wraz z wartościami zamówienia (brutto) przypadającymi na poszczególne umowy przekazany redakcji przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest następujący:

Umowa na mundury polowe:

  • w 2020 roku 100 000 kompletów na kwotę 51 243 030 PLN;
  • w 2021 roku 130 695 kompletów na kwotę 66 972 038,85 PLN;
  • z możliwością uruchomienia opcji w 2021 roku – 26 000 kompletów na kwotę 13 323 187, 80 PLN.

Maksymalna wartość zamówienia za mundury polowe: 131 538 256, 65 PLN.

Umowa na mundury polowe letnie:

  • w 2020 roku 100 000 kompletów na kwotę 51 243 030,00 PLN;
  • w 2021 roku 107 590 kompletów na kwotę 55 132 343,70 PLN;
  • z możliwością uruchomienia opcji w 2021 roku – 21 000 kompletów na kwotę 10 761 036,30 PLN.

Maksymalna wartość zamówienia za mundury polowe letnie: 117 136 410,00 PLN.

  Poniżej publikujemy zasadniczą treść uzasadnienia unieważnienia w kwietniu br. dwóch przetargów o których wspomniano we wstępie.

  „Po wszczęciu postępowania, w miesiącu marcu 2020 roku wystąpiła istotna zmiana okoliczności w stosunku do tych, które istniały w dacie publikowania ogłoszenia. Jest to zmiana o charakterze obiektywnym, powszechnie znana, na której wystąpienie Zamawiający nie miał żadnego wpływu. W związku z pojawieniem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i związanych z tym faktem zachorowań na COVID-19, został wprowadzony szereg rozwiązań prawnych, między innymi ustawa  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następnie nowelizacja tejże ustawy a  także szereg rozporządzeń Rady Ministrów i Rozporządzeń Ministra Zdrowia, nakładających dodatkowe obowiązki, których wykonanie wymaga dużego nakładu środków finansowych. Dodatkowo także Minister Obrony Narodowej wydał szereg rozporządzeń i decyzji mających na celu  zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Wszystkie one wymagają dodatkowych nakładów finansowych. Część tych środków będzie pozyskiwana poprzez dokonywanie cięć w zaplanowanych wydatkach.  Zamawiający w kwietniu 2020 otrzymał korektę środków finansowych nr 4/2020/Sr. Mat „Planu Zakupów Środków Materiałowych dla Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”. Powyższa korekta na podstawie optymalizacji wykorzystania przydzielonych limitów wydatków do realizacji zadań wynikających z  „decyzji 101/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2020 roku w sprawie przygotowania ośrodków kwarantannowych dla żołnierzy oraz pracowników resoru obrony narodowej”, uwzględnia przesunięcia środków finansowych z części zadań – mundur polowy oraz mundur polowy letni, na zakup podgłówków koszarowo-polowych, poszewek na podgłówki, piżam oraz materacy koszarowo-polowych niezbędnych do przygotowania ośrodków kwarantannowych dla żołnierzy oraz pracowników resoru obrony narodowej”. Korekta uwzględnia także zabezpieczenie Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych (WZZ)  i Zgrupowań Wspierających (ZW) wykonujących inne zadania na rzecz ochrony społeczeństwa  i zabezpieczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zwalczania zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2.

  Z uwagi na powyższe uwarunkowania faktyczne (wystąpienie koronawirusa SARS-CoV-2), środki finansowe, które pierwotnie wg założeń miały zostać przeznaczone na zakup mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich zostały w związku z korektą przeznaczone na zabezpieczenie potrzeb o obecnie najwyższym priorytecie jakim jest zwalczanie zagrożenia epidemicznego koronawirusa  SARS-CoV-2

  Z uwagi na powyżej opisane uwarunkowania faktyczne, dalsze prowadzenie tego postępowania jak również wykonanie zamówienia aktualnie nie leży w interesie publicznym. Obecnie priorytetem wszystkich służb, w tym także Ministra Obrony Narodowej jest prowadzenie działań mających na celu zwalczanie zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2.  Żeby jednak takie działania skutecznie prowadzić potrzebne są środki finansowe. Środki finansowe jakimi dysponuje Minister Obrony Narodowej pochodzą z budżetu Skarbu Państwa. Konieczność przygotowania ośrodków kwarantannowych dla żołnierzy oraz pracowników resoru obrony narodowej jest skutkiem wystąpienia zagrożenia epidemicznego (aktualnie jest wprowadzony stan epidemii) jakim jest koronawirus SARS-CoV-2. Stąd też w celu realizacji tego zadania koniecznym jest pozyskanie środków finansowych poprzez przesunięcia z innych zaplanowanych wcześniej wydatków. Po wnikliwej analizie postanowiono (bez udziału Zamawiającego), że  jednym ze źródeł finansowania takich ośrodków jak również zabezpieczenia Wojskowych Zgrupowań Zadaniowych (WZZ) i Zgrupowań Wspierających (ZW) wykonujących inne zadania na rzecz ochrony społeczeństwa i zabezpieczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zwalczania zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 będą środki finansowe, które miały zostać przeznaczone na realizację dostawy mundurów polowych i mundurów polowych letnich.

  Z uwagi na powyższe uwarunkowania faktyczne i prawne zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania”.

  Podpisane 22 maja br. umowy zostały zawarte w rezultacie postępowania przeprowadzonego z pominięciem trybów konkurencyjnych, na podstawie art. 4 pkt.5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na występowanie istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. 

(TD)

Fot. PGZ S.A.

Aktualizacja 25.05.2020

  Artykuł uzupełniono o szczegółowy zakres i wartość zamówienia uzyskane z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Aktualizacja 22.06.2020

  Artykuł uzupełniono o podstawę prawną przeprowadzonego postępowania, na podstawie informacji uzyskanej z 3. Regionalnej Bazy Logistycznej.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bezzałogowy General Atomics MQ-1C Gray Eagle

Bezzałogowy General Atomics MQ-1C Gray Eagle

Rok 2002 przyniósł dwa bardzo istotne wydarzenia dla przyszłości floty systemów bezzałogowych US Army. Jednym z nich było rozpoczęcie dostaw, pocho...

więcej polecanych artykułów