Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-07-22 22:36:43

Przetarg na zakup informatycznego systemu wsparcia rozpoznania

     W dniu 22 lipca br. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na pozyskanie 16 kompletów „informatycznego systemu zbierania, analizy i dystrybucji informacji w ramach ISTAR (Information, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) kryptonim Sowa”. System ma być przeznaczony do "pozyskiwania informacji rozpoznawczych z przydzielonych danemu oddziałowi elementów rozpoznawczych, gromadzenia, analizy oraz dystrybucji tych informacji do systemów dowodzenia, na rzecz których będzie funkcjonował". Termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 30 listopada 2026 roku.

MMSD-Fot. kpt. Tomasz Bryła

Samochody ciężarowe Jelcz typoszeregu 662 wykorzystywane są przez Siły Zbrojne RP również jako podwozia dla kontenerowych Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia. fot. kpt. Tomasz Bryły/BWDWK P-W.

  W skład pojedynczego kompletu systemu wchodzić ma: podwozie Jelcz typoszeregu 662 z kabiną dwuosobową, kontener systemu wraz z wyposażeniem (minimum w zakresie podsystemów: informatycznego, teletechnicznego, stanowisk operatorskich oraz zasilania i zabezpieczenia), dokumentacja techniczna, części zamienne, a także aparatura kontrolno-pomiarowa.

  Procedurę dialogu technicznego dla programu Sowa przeprowadzono w 2014 roku, a fazę analityczno-koncepcyjną zakończono w pierwszej połowie 2016 roku. Wówczas dostawy planowano wykonać w latach 2019-2022, pod warunkiem, że w budżecie resortu obrony znajdą się środki na ich sfinansowanie. Prawdopodobnie okazało się to jednak niemożliwe, w rezultacie czego realizacja programu Sowa uległa przesunięciu i dopiero dziś udało się rozpocząć postępowanie na dostawy. Jest ono prowadzone na podstawie przepisów Decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 roku „w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa”. Mimo to, postępowanie ma być prowadzone w trybie konkurencyjnym, bowiem zamawiający, do składania ofert wstępnych przewiduje zaprosić do trzech wykonawców spełniających warunki udziału w przetargu.  

  Inspektorat Uzbrojenia przewiduje, że zamówienie zostanie wykonane w czterech etapach. W pierwszym, wykonawca dostarczy jeden komplet systemu, który w drugim etapie zostanie poddany stosownym badaniom. Po ich zakończeniu z sukcesem, w trzecim etapie nastąpi dostawa pozostałych 15 kpl. systemu. W ostatnim, czwartym etapie wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń.

  Podmioty zainteresowane programem Sowa mają czas na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 28 sierpnia 2020 roku.

  Pozyskanie informatycznego systemu wsparcia rozpoznania kr. Sowa jest jednym z zadań ujętych w zakresie Programu Operacyjnego „Rozpoznanie patrolowe” i zaplanowanego do sfinansowania w ramach „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035”.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

Amerykańskie pociski manewrujące - AGM-158A JASSM, AGM-158B JASSM-ER, LRASM

W 1986 roku w USA zainicjowano program Tri-Service Standoff Attack Missile (TSSAM), który miał doprowadzić do opracowania rodziny modułowych pocisk...

więcej polecanych artykułów