Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-07-23 16:01:15

NIK o zakupie samolotów wielozadaniowych F-35

     W opublikowanej dzisiaj przez Najwyższą Izbę Kontroli „informacji o wynikach kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2019 roku w części 29 − Obrona narodowa oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego”, zawarto m.in. krótką informację odnoszącą się do pozyskiwania na potrzeby Sił Zbrojnych RP samolotów wielozadaniowych F-35. Niestety, Izba odstąpiła od oceny dotychczasowych działań podjętych przez resort obrony w ramach tego programu, z „uwagi na ograniczony i wstępny zakres badania”.

F-35 Fot. USAF

Poniżej cytujemy całość ustaleń dotyczących postępowania na F-35 zawartych w opublikowanym raporcie NIK.

  „Czynności przeprowadzone w Inspektoracie Uzbrojenia wykazały, że:

  Inspektorat Uzbrojenia w latach 2017–2019 (do 3 marca 2019 r.) przeprowadził fazę analityczno-koncepcyjną (FAK) na pozyskanie dla potrzeb Sił Zbrojnych RP samolotów bojowych piątej generacji.

  Podstawę prawną dla FAK stanowiła decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 141/MON z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON poz. 149, ze zm.), dalej: decyzja Nr 141/MON.

  W ramach FAK, podczas prowadzonej analizy rynku na pozyskanie ww. samolotów zgłosiło się pięciu producentów (Saab AB, Lockheed Martin, Boeing Company, Leonardo S.p.A., Figth-On Logistics.), jako przyszłych oferentów tego typu samolotów. Zakres rzeczowy FAK obejmował zadanie pn. Zwiększenie możliwości realizacji zadań w ramach ofensywnej i defensywnej walki z potencjałem powietrznym przeciwnika oraz zadań wykonywanych w celu wsparcia działań lądowych, morskich i specjalnych – Wielozadaniowy Samolot Bojowy kr. HARPIA. Zadanie to stanowiło treść Wymagania Operacyjnego dla zidentyfikowanych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

  Prowadzony zgodnie z decyzją Nr 141/MON sposób pozyskania samolotów bojowych piątej generacji zmieniony został niejawną decyzją Nr Z-1/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sposobu pozyskania samolotów wielozadaniowych F-35A. W decyzji tej w § 1 m.in. określono, że (…) Ustala się odmienny, niż określony w decyzji Nr 141/MON (…), sposób realizacji zadania pozyskania samolotów wielozadaniowych F-35A (…).

  Zgodnie z ww. decyzją odstąpiono od opracowania dokumentów wynikowych FAK, tj. Studium Wykonalności (SW) i Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów wielozadaniowych F-35A dla potrzeb Sił Zbrojnych RP przeprowadzono na podstawie ww. niejawnej decyzji Ministra Obrony Narodowej. Strukturę przedmiotu umowy na pozyskanie 32 samolotów stanowiły w szczególności: pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy, lotnicze środki bojowe oraz systemy wsparcia dowodzenia i łączności. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy wyceniony został przez agencję DSCA na wartość maksymalną 6,5 mld USD (według cen netto).

  W okresie od początku 2019 r. do końca stycznia 2020 r., w ramach postępowania na pozyskanie samolotu wielozadaniowego, zgodnie z ww. decyzją, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • w dniu 4 kwietnia 2019 r. powołano Komisję do przeprowadzenia ww. postępowania w ramach programu FMS (ang. Foreign Military Sales); Komisja w okresie od jej powołania do końca stycznia 2020 r. przeprowadziła 19 posiedzeń;
  • komisja z przedstawicielami amerykańskiej strony rządowej, tj. F-35 Joint Program Office (F-35 JPO) oraz producentów samolotu i silnika, tj. Lockheed Martin Aero (LM Aero) i Pratt& Whitney przeprowadziła w okresie od 24 do 25 kwietnia 2019 r. spotkania, których zasadniczym tematem było omówienie procedur związanych z pozyskaniem samolotu F-35A w ramach programu FMS;
  • wniosek LOR (ang. Letter of Request) na umowę LOA (ang. Letter of Offer and Acceptance) dotyczący dostawy 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, wysłano do USA 28 maja 2019 r.;
  • Komisja, w dniach 24–27 lipca 2019 r. uczestniczyła w rekonesansie lotnisk w 32.BLT, 21.BLT, 23.BLT i w Nowym Mieście nad Pilicą; przedstawiciele strony amerykańskiej, tj. F-35 JPO oraz LM Aero, wzięli również udział w rekonesansach; celem tych rekonesansów była wstępna ocena ww. lotnisk pod kątem możliwości przyjęcia samolotu wielozadaniowego piątej generacji;
  • strona polska, zwróciła się 1 i 20 sierpnia 2019 r. pisemnie do dyrektora Defense Security Cooperation Agency (DSCA) w sprawie uzyskania informacji związanej z wartością offsetu ujętą w projekcie umowy LOA;
  • Departament Stanu USA w dniu 11 września 2019 r. wyraził zgodę na sprzedaż Polsce samolotów F-35A w liczbie 32, wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz środkami bojowymi;
  • Kongres USA wyraził w dniu 27 września 2019 r. zgodę na sprzedaż Polsce samolotów F-35A;
  • aneks do LOR, na pozyskanie samolotów wielozadaniowych F-35A, strona polska przesłała stronie amerykańskiej 16 października 2019 r.;
  • Rząd USA, przekazał w dniu 25 listopada 2019 r. Rządowi RP, podpisaną jednostronnie umowę PL-D-SAI; Komisja rozpoczęła analizę zapisów umowy w celu jej uzgodnienia z właściwymi instytucjami resortu obrony narodowej;
  • stronna polska, w dniu 4 grudnia 2019 r., uzyskała od strony amerykańskiej, tj. F-35 JPO, zgodę na przedłużenie terminu ważności umowy PL-D-SAI do końca stycznia 2020 r., w celu jej uzgodnienia i podpisania, w ramach wymaganych działań po stronie polskiej.

  Dodatkowe informacje dotyczące pozyskiwania przez Siły Zbrojne RP samolotów bojowych piątej generacji, przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich dostawę oraz warunków umowy PL-D-SAI, zawarte są w dokumentacji niejawnej.

  Z uwagi na ograniczony i wstępny zakres badania, NIK odstąpiła od sformułowania oceny ww. zagadnienia”.

(TD)

Fot. USAF.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Pocisk przeciwokrętowy Exocet

Francuski pocisk Exocet był jedną z pierwszych konstrukcji tego rodzaju skonstruowanych i wprowadzonych do produkcji na Zachodzie, choć palma pierw...

więcej polecanych artykułów