Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-07-31 22:34:07

Prognoza wpływu koronawirusa COVID-19 na wydatki obronne

     W dniu 29 lipca br. Minister Finansów opublikował nową wersję "wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (wcześniej obowiązywała wersja z października 2019 roku). Dokument zawiera m.in. prognozę wielkości Produktu Krajowego Brutto (PKB) w latach 2020-2024 oraz scenariusz zmiany PKB w latach 2025-2060. Pozwala to na wstępne oszacowanie planowanych wydatków obronnych oraz wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP w najbliższych latach. Oczywiście należy pamiętać, że przyjęte prognozy PKB mogą jeszcze ulec zmianie szczególnie, jeśli w kolejnych miesiącach pandemia koronawirusa COVID-19 się nasili i ponownie będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę.

F-35A_OT_LM

Jeśli opublikowane dwa dni temu przez Ministerstwo Finansów prognozy wskaźników makroekonomicznych się sprawdzą, wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP w latach 2020-2035 dotąd zaplanowane na kwotę 524 mld PLN będzie należało obniżyć o co najmniej 31 mld PLN. Fot. Lockheed Martin.

  Zacznijmy od bieżącego roku. Na potrzeby ustawy budżetowej na 2020 rok prognozowano, że PKB Polski w 2020 roku wyniesie 2.373,3 mld PLN. W rezultacie wydatki obronne na 2020 rok określono na poziomie niemal 50 mld PLN, co stanowiło 2,11% prognozowanego PKB. Z powyższej kwoty, 13,6 mld PLN (27,2%) zamierzano przeznaczyć na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT).

  Według nowej prognozy MF, PKB Polski w 2020 roku ma wynieść 2.234,6 mld PLN. Gdyby od tej kwoty policzono wydatki na obronność (na poziomie 2,1% PKB), wyniosłyby one 46,9 mld PLN (spadek o 3,1 mld PLN), a wydatki na PMT proporcjonalnie uległyby zmniejszeniu do 12,8 mld PLN (spadek o 0,8 mld PLN). Jeśli dojdzie do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, takiego obniżenia wydatków obronnych i na PMT można się zatem spodziewać. Oczywiście, teoretycznie powyższe wydatki w br. mogą pozostać bez zmian, ale skutkiem takiej decyzji będzie koniecznością zaakceptowania wyższego poziomu deficytu lub adekwatnego obniżenia nakładów w ramach innych części budżetu państwa.  

  Natomiast praktycznie pewny jest spadek wydatków na obronność i PMT w kolejnych latach. I tak, w 2021 roku przed pandemią COVID-19 prognozowano PKB na poziomie 2.514,8 mld PLN, a obecnie jest to już tylko 2.356,1 mld PLN. Oznacza to spadek planowanych wydatków na obronność z 55,3 mld PLN do 51,8 mld PLN (o 3,5 mld PLN). Zakładając wskaźnik udział wydatków na PMT w łącznych nakładach na obronność w 2021 roku na poziomie 31% (a w przybliżeniu tyle w swoich prognozach wieloletnich przyjmował resort obrony), planowane wydatki na PMT zmaleją z 17,2 mld PLN do 16,1 mld PLN (czyli o 1,1 mld PLN).

  Z analiz autora bazujących na nowej prognozie wzrostu PKB przedstawionej przez MF wynika, że w perspektywie lat 2020-2024 wydatki na obronność zmaleją z planowanych 293,9 mld PLN do 275,1 mld PLN (o 18,9 mld PLN), a na PMT z 93,1 mld PLN do 87,1 mld PLN (o 6 mld PLN).

 W jeszcze dłuższej perspektywie, w latach 2020-2035 (okres zgodny z aktualnym PMT) można prognozować spadek wydatków obronnych o 84,1 mld PLN, a wydatków na PMT o 31 mld PLN (z kwoty 524 mld PLN do 493 mld PLN).

  Należy przy tym pamiętać, że resort obrony w swojej prognozie wydatków na modernizację techniczną w latach 2020-2035 przyjął bardzo wysoki wzrost udziału wydatków na PMT w łącznych nakładach obronnych z ok. 27% obecnie do aż ok 40% w 2035 roku. W opinii autora nie będzie to możliwe. Spowoduje to, że realnie wydatki na modernizację do 2035 roku będą jeszcze niższe o kilkadziesiąt mld PLN. Oznacza to konieczność istotnej redukcji planów modernizacyjnych i rezygnacji lub ograniczenia zakresu wielu zadań ujętych w PMT.

  Z nowymi wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych można zapoznać się TUTAJ.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bałtyk a działania bojowe

Bałtyk a działania bojowe

Artykuł poniższy prezentuje wpływ warunków naturalnych występujących na akwenie Morza Bałtyckiego na działania bojowe, według poglądów NATO z I poł...

więcej polecanych artykułów