Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2021-09-24 10:54:28

Wzrost wydatków na obronność w 2021 roku

     W dniu 21 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 i dokument ten został przekazany do Sejmu RP. Nowelizacja przewiduje wzrost wydatków państwa o 36,589 mld PLN, w tym o 6,865 mld PLN mają ulec zwiększeniu nakłady na obronność (19% łącznego wzrostu). Dodatkowe środki dla MON obejmują kwotę 6,3 mld PLN w ramach wydatków majątkowych, która zasili Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (i ma zostać wykorzystana na zadania związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP) oraz kwota 664,6 mln PLN, która ma zostatać przeznaczona na „dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń”. Środki te zaplanowano w ramach wydatków bieżących (663,7 mln PLN) oraz w ramach kategorii dotacje i subwencje (6,8 mln PLN).

Leopard 2PL - Fot.18 DZ

  Zgodnie z projektem nowelizacji łączne wydatki budżetowe na obronność w 2021 roku powinny wynieść 58,593 mld PLN, co będzie stanowiło 2,32% PKB i 11,2% łącznych wydatków budżetu państwa. Wydatki majątkowe mają wynieść łącznie 22,08 mld PLN co oznacza, że wskaźnik ich udziału w łącznych nakładach na obronność osiągnie rekordowy poziom 36,6%.

  Po zamianach na część 29 budżetu „Obrona narodowa” zamierza się wydatkować łącznie 58,146 mld PLN w tym:

  • 2,142 mld PLN na dotacje i subwencje (wzrost o 6,8 mln PLN),
  • 9,603 mld PLN na świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez zmian),
  • 24,461 mld PLN na wydatki bieżące (wzrost o 663,7 mln PLN),
  • 21,936 mld PLN na wydatki majątkowe (wzrost o 6,3 mld PLN).

  Kwota wydatków zaplanowana w ramach rozdziału 752 „Obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa (poza częścią 29) ma pozostać bez zmian i wynosić 445,8 mln PLN.

  Dodatkowo, na obronność mają zostać jeszcze przeznaczone pieniądze pozabudżetowe tj. środki własne Agencji Mienia Wojskowego w kwocie 29,8 mln PLN (co planowano także przed nowelizacją) oraz środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (FMSZ) w kwocie 1,676 mld PLN. W tym przypadku przed nowelizacją z tego źródła planowano wydatkować 175,8 mln PLN, a po nowelizacji ma to być kwota 1,676 mld PLN, przy czym znaczną jej część będą stanowiły środki przekazane z budżetu (z wydatków majątkowych części 29) do FMSZ w ramach wspomnianych już dodatkowych 6,3 mld PLN. Nie można ich zatem traktować jako dodatkowych wydatków obronnych, bowiem są to w większości te same pieniądze które zostały zaliczone do wydatków obronnych w ramach części 29 budżetu.

  Aby lepiej to wyjaśnić, należy dokładniej opisać planowane przychody i wydatki FMSZ. Na początku 2021 roku stan środków funduszu wynosił 676,976 mln PLN. Początkowo planowano, że przychody FMSZ w 2021 roku z różnych tytułów wyniosą łącznie 155,827 mln PLN, a wydatki na modernizację techniczną wyniosą 175,827 mln PLN. W rezultacie na koniec 2021 roku stan środków funduszu miał wynosić 656,976 mln PLN.  

  Po nowelizacji przychody funduszu wyniosą już 6.455,827 mln PLN (w tym 6.300,0 mln będzie stanowiła wpłata z wydatków majątkowych z części 29 budżetu „Obrona narodowa”), a wydatki na modernizację techniczną wyniosą 1.675,827 mln PLN. W rezultacie na koniec 2021 roku po nowelizacji stan środków funduszu ma wynosić 5.456,976 mln PLN (stan początkowy 676,976 mln PLN plus przychody 6.455,827 mln PLN minus wydatki 1.675,827 mln PLN).  

  Wynika z tego, że z dodatkowych 6,3 mld PLN w 2021 roku zakłada się wydatkowanie tylko kwoty 1,676 mld PLN, a reszta pozostanie do wykorzystania w kolejnych latach w ramach budżetu FMSZ. Środki te nie wygasają z końcem roku, jak to się dzieje w przypadków środków budżetowych.

  Na początku 2022 roku w budżecie FMSZ powinno zatem pozostać 5,457 mld PLN, co teoretycznie będzie można wykorzystać np. na płatności związane z zakupem czołgów M1A2 Abrams, bowiem uchwała Nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 roku ustanawiająca program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” dopuszcza finansowanie tego programu z FMSZ. Oczywiście środki z FMSZ będą mogły zostać także przeznaczone na realizację innych zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej.

  Biorąc jednak powyższe pod uwagę poniesione na modernizację techniczną wydatki w 2021 roku nie wzrosną o 6,3 mld PLN, a realnie jedynie o 1,5 mld PLN, natomiast pozostała kwota 4,8 mld PLN będzie stanowiła oszczędności na ten cel, z możliwością wykorzystania w kolejnych latach. Niezależnie od tego, wzrost planowanych nakładów na modernizację techniczną zdecydowanie należy ocenić pozytywnie.  

Tomasz Dmitruk

Fot. 18. Dywizja Zmechanizowana.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bałtyk a działania bojowe

Bałtyk a działania bojowe

Artykuł poniższy prezentuje wpływ warunków naturalnych występujących na akwenie Morza Bałtyckiego na działania bojowe, według poglądów NATO z I poł...

więcej polecanych artykułów