Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2021-10-06 09:40:54

Postępowanie na dostawy ćwiczebnych min przeciwpancernych

     W dniu 5 października br. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostawy 4 kompletów ćwiczebnego systemu kierowanych min przeciwpancernych SKMP/C. Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony w terminie do 20 listopada 2023 roku. System musi zostać wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczną do Produkcji Seryjnej, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Dokumentacja ta została opracowana w rezultacie realizacji w latach 2008-2020 pracy rozwojowej i pracy wdrożeniowej na opracowanie system kierowanych min przeciwpancernych kryptonim Jarzębina-K. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze negocjacyjnej.

Jarzebina-K-WITI

System Jarzębina-K podczas prób poligonowych. Fot. WITI.

  Prace dotyczące opracowania nowego systemu kierowanych min przeciwpancernych (SKMP) kr. Jarzębina-K rozpoczęły się  17 lipca 2008 roku, kiedy to z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego (WITI) zawarta została umowa o wartości 11 mln PLN na realizację pracy rozwojowej w tym temacie. W jej rezultacie do 2014 roku opracowano prototyp systemu.

  Kolejnym krokiem było zlecenie realizacji pracy wdrożeniowej. Postępowanie w tej sprawie ogłoszono 22 kwietnia 2015 roku, a umowę o wartości 10,3 mln PLN brutto podpisano 6 listopada 2015 roku. Wykonawcą zostało konsorcjum w składzie: WITI (lider), BZE BELMA S.A. i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. Pierwotnie zakładano, że praca zostanie wykonana w terminie do 31 marca 2017 roku, ale ostatecznie jej zakończenie nastąpiło dopiero 10 lipca 2020 roku.

  Rezultatem projektu było przekazanie w 2019 roku dla Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia jednego zestawu SKMP w wersji bojowej oraz jednego zestawu SKMP/C w wersji ćwiczebnej. W ramach projektu przeprowadzono również badania systemu oraz opracowano Dokumentację Techniczną do Produkcji Seryjnej (DTPS), na podstawie której ma zostać wykonany przedmiot zamówienia w ramach ogłoszonego wczoraj postępowania.

  Zgodnie z opublikowanymi wymaganiami, system SKMP/C przeznaczony ma być do szkolenia obsług bojowej wersji systemu SKMP, który będzie służył do budowy zapór inżynieryjnych wpisujących się w koncepcję inteligentnego pola walki. SKMP ma umożliwiać ustawienie odcinka pola minowego z kierowanych min przeciwpancernych KMP (lub grupy KMP) oraz nadzór nad stanem jego gotowości. KMP samoczynnie powinny nakierować się na cele i razić je z odległości do 80 m. System przeznaczony będzie do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych i samochodów ciężarowych.

  Opracowany system SKMP/C posiada możliwość pracy ciągłej przez okres do 15 dni. Jest przystosowany do pracy w warunkach polowych, w dzień i w nocy oraz w różnych warunkach otoczenia i atmosferycznych. Posiada także możliwość pracy w terenie skażonym.

  W skład SKMP/C wchodzą następujące elementy:

1. Wyposażenia SKMP/C

 • Zespół sterownicy;
 • Radiostacja UKF z wyposażeniem;
 • Zestaw przyrządów celowniczych;
 • Zestaw obserwacyjny;
 • Komplet zapasowych źródeł zasilania:
 • Zestaw ładowarek źródeł zasilania z wyposażeniem, zawierający:
 • Elektrownia polową 1 kW z wyposażeniem.

2. Jednostka Kierowanych min przeciwpancernych ćwiczebnych KMP/C (7 szt. KMP/C) z których każda KMP/C zawiera:

 • Ładunek EFP (ćwiczebny);
 • Blok zabezpieczeń (ćwiczebny);
 • Podstawa KMP/C;
 • Zestaw czujników KMP/C;
 • Zestaw maskujący KMP/C;
 • Antena;
 • Opakowania transportowe KMP/C.

3. Zestaw ćwiczebny:

 • Zespół kamery kierunkowej;
 • Moduł kamery;
 • Moduł kamery z koncentratorem;
 • Sterownica zestawu ćwiczebnego ze wspornikiem;
 • Zespół diody sygnalizacji trafienia.

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez zainteresowanych Wykonawców został wyznaczony na dzień 8 listopada 2021 roku. 

  Ogłoszone postępowanie jest kolejnym przykładem gdzie dostawcy seryjnego systemu opracowanego na podstawie pracy rozwojowej poszukuje się w ramach procedury zamówienia w trybie konkurencyjnym. W podobny sposób wyłoniono np. wykonawcę mobilnych mostów składanych Daglezja-S.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Samolot szkolno-treningowy Northrop T-38 Talon

Samolot szkolno-treningowy Northrop T-38 Talon

W chwili skierowania do produkcji ciężkiego dwumiejscowego samolotu myśliwskiego F-89 Scorpion, konstruktorzy firmy Northrop rozpoczęli prace nad s...

więcej polecanych artykułów