Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2015-11-13 21:29:27

Koniec programu Wozu Wsparcia Bezpośredniego Gepard?

     Jednym z dwóch głównych celów programu operacyjnego Modernizacji Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych realizowanego w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 miało być opracowanie i pozyskanie Wozów Wsparcia Bezpośredniego (WWB) kryptonim Gepard, które miały zastąpić użytkowane obecnie czołgi T-72, a w dłuższej perspektywie także PT-91 Twardy. Jak wynika jednak z odpowiedzi udzielonej 12 listopada br. przez MON na interpelację nr 34855 posła PiS Jerzego Polaczka, w związku z problemami w realizacji tego projektu, w resorcie obrony narodowej analizowana jest zasadność jego dalszej realizacji.

Przy projekcie Gepard miały zostać wykorzystane doświadczenia z demonstratora jakim był projekt Anders. Jego wykonawcą był także gliwicki OBRUM. fot. OBRUM Sp. z o.o.

  Ze względu na istotność wyjaśnień przedstawionych przez sekretarza stanu w MON Czesława Mroczka, poniżej cytujemy całą treść odpowiedzi udzielonej na interpelację nr 34855.

  "Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jerzego Polaczka w sprawie Wozu Wsparcia Bezpośredniego GEPARD (Nr 34855/15), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

  Projekt Wozu Wsparcia Bezpośredniego GEPARD nadal jest realizowany w ramach umowy zawartej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z konsorcjum firm, którego liderem jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o.

  Odnosząc się do obecnego stanu realizacji projektu informuję, że wykonawca projektu w dniu 23 sierpnia 2015 r. przedstawił do oceny dokumenty w ramach II etapu jego realizacji, tj. projekt koncepcyjny, analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekt założeń taktyczno-technicznych.

  Należy jednak zauważyć, że przedłożone przez wykonawcę dokumenty zawierają szereg błędów merytorycznych oraz nie spełniają założeń przyjętych w wymaganiach operacyjnych. Ponadto wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu opracowania nowej dokumentacji o osiemnaście miesięcy, tj. z dnia 30 września 2015 r. na dzień 31 marca 2017 r. Mając na uwadze powyższe oraz problemy związane z realizacją umowy na wykonanie Wozu Wsparcia Bezpośredniego, w resorcie obrony narodowej analizowana jest zasadność dalszej realizacji tego projektu. Należy przy tym podkreślić, że resort nie jest stroną przedmiotowej umowy. Tym samym nie może podjąć decyzji o przerwaniu projektu (decyzja ta leży w kompetencji Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który podlega Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

  Pragnę również wskazać, że aktualnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowanych jest 47 projektów na rzecz obronności państwa (na łączną kwotę blisko 2 mld zł). Znajdują się one na różnych etapach realizacji. W roku bieżącym, zgodnie z zawartymi umowami, planowane jest zakończenie 13 projektów. Kolejne będą kończone sukcesywnie w ramach zawartych umów do 2023 r. Dla większości z wymienionych projektów dokonano tzw. przeglądów krytycznych oraz objęto je nadzorem resortu obrony narodowej, określając warunki kontynuacji uwzględniające potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem prowadzonego nadzoru jest zapewnienie zgodności opracowywanych wyrobów z potrzebami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej."

  Opracowanie WWB Gepard zlecono w formie pracy badawczo-rozwojowej. W ramach ogłoszonego w lipcu 2013 roku przez NCBiR konkursu nr 4/2013 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, rekomendowano do realizacji projekt złożony przez konsorcjum, którego liderem został Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. Pozostałymi jego uczestnikami zostały zakłady: Bumar Elektronika S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.), Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Stosowną umowę o wartości 100 mln PLN podpisano w dniu 23 grudnia 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami, zakończenie prac miało nastąpić do grudnia 2018 roku, a prototyp Geparda miał być gotowy do kwietnia 2016 roku.

  Ewentualne fiasko programu Gepart spowoduje, że Wojska Lądowe znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Łącznie planowano zamówić nawet 400 WWB i to tylko w wersji bojowej. Jak już wspomniano, miały one zastąpić użytkowane obecnie przestarzałe czołgi T-72 i tylko nieco nowocześniejsze PT-91 Twardy. W obecnej sytuacji opracowanie ich następcy do 2022 roku wydaje się praktycznie niemożliwe. Wyjaśnienie powstałej sytuacji i podjęcie pilnych działań zaradczych powinno stać się jednym z priorytetowych zadań nowego Ministra Obrony Narodowej.

(TD)

powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Od Wisły do Narwi małymi krokami?

Od Wisły do Narwi małymi krokami?

Już ponad 2 lata upłynęły od chwili, kiedy szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę o wartości ponad 20 mld PLN brutto na dostawy do 2022 roku prz...

więcej polecanych artykułów