Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-01-19 22:41:26

Dostawy stacji radiolokacyjnych w 2015 roku

     W 2013 roku podpisano trzy kontrakty dotyczące pozyskania stacji radiolokacyjnych dla Sił Zbrojnych RP, w tym: ośmiu zmodernizowanych, mobilnych stacji radiolokacyjnych NUR-15M Odra, również ośmiu egzemplarzy Zdolnych do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnych Soła oraz siedmiu Zestawów Radiolokacyjnych Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA-201 Liwiec. Do końca 2015 roku w ramach tych umów dostarczono dwie, ale odebrano tylko jedną stację Odra (początkowo zgodnie z umową planowano trzy) oraz wszystkie zamówione stacje Soła. Nie dostarczono natomiast żadnego zestawu Liwiec, bowiem realizacja tego kontraktu jest opóźniona o 12 miesięcy. Dostawcą wszystkich radiolokatorów jest firma PIT-RADWAR S.A.

NUR-15 Odra

  Kontrakt na dostawę zmodernizowanych, mobilnych stacji radiolokacyjnych NUR-15M (TRS-15) Odra wraz z pakietem szkoleniowym dla obsług stacji oraz jednostek remontowo-naprawczych o wartości blisko 330 mln PLN podpisano w dniu 25 stycznia 2013 roku. Wykonawca – wówczas Bumar Elektronika S.A., a obecnie PIT-RADWAR S.A. zobowiązał się do dostarczenia w terminie do 31 marca 2017 roku ośmiu stacji, z czego według pierwotnych planów w 2015 roku miały zostać przekazane trzy pierwsze egzemplarze, pięć kolejnych w 2016 roku, a ostatni w 2017 roku. Jak się okazuje, realizacja tej umowy przebiega z opóźnieniem. Do końca ubiegłego roku odebrano bowiem tylko pierwszy egzemplarz radaru, a drugi dostarczono, ale znajduje się jeszcze w fazie odbiorów i zostawanie przyjęty do służby dopiero w tym roku, podobnie jak kolejnych pięć stacji. Dwa nowe radary NUR-15M trafiły na posterunki radiolokacyjne 224 kompanii radiotechnicznej w Lasowicach Wielkich koło Malborka oraz 140 kompanii radiotechnicznej w Dębinie koło Warszawy. Obie kompanie wchodzą w skład 8 Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego z Lipowca. Ostatni radiolokator planuje się dostarczyć w 2017 roku. Poza zamówieniem z 2013 roku, do Sił Zbrojnych RP wcześniej trafiły cztery Odry (dwie w podstawowej wersji NUR-15 zamówione w 2006 roku i dwie zmodernizowane, zamówione w 2008 roku). Na koniec 2015 roku na wyposażeniu 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej (która jest jedynym użytkownikiem tego typu sprzętu) znajdowało się 5 (szósty w trakcie odbioru) radiolokatorów Odra, co potwierdziło redakcji Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodatkowo dwie stacje Odra w wersji TRS-15C, dostosowanej do wykrywania i śledzenia celów nawodnych znajdują się na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej.

  Stacja radiolokacyjna NUR-15/15M (TRS-15) Odra jest mobilnym, trójwspółrzędnym radarem średniego zasięgu pracującym w paśmie S (NATO F), zainstalowanym na podwoziu Tatry 815. Zasadniczo jest ona przeznaczona do wykrywania obiektów powietrznych w obserwowanej przestrzeni, określenia ich współrzędnych (azymut, odległość, wysokość), śledzenia automatycznego tras obiektów, a także identyfikacji „swój-obcy”. Radar dysponuje również systemem przetwarzania informacji o źródłach emisji zakłóceń uzyskanej z namiarów własnych i stacji współpracujących. Zasięg śledzenia stacji wynosi około 240 km. Pułap wykrywania to około 30 km. Prędkość obrotowa jej anteny wynosi od 6 do 12 obr./min. Moc wyjściowa stacji wynosi 180 kW. Radary tego typu zapewniają wypełnienie luk w pokryciu radiolokacyjnym obszaru chronionego przez radary dalekiego zasięgu N-12, N-12M i RAT-31DL, a w przypadku ich zniszczenia mogą pełnić rolę podstawowego źródła informacji o sytuacji powietrznej.

  Zadanie pozyskania stacji NUR-15M jest wykonywane w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), poza 14 priorytetowymi programami operacyjnymi.

ZDPSR Soła. Fot. 12 BZmech.

Jedna z dostarczonych w 2015 roku stacji radiolokacyjnych Soła trafiła do 12. Brygady Zmechanizowanej. Fot. 12. BZmech.

ZDPSR Soła

  Drugim rodzajem radarów zamówionych w 2013 roku były Zdolne do Przerzutu Stacje Radiolokacyjne (ZDPSR) krótkiego zasięgu Soła. Kontrakt o wartości 150,69 mln PLN na dostawę do końca 2015 roku 8 egzemplarzy Soły (w tym 126 mln PLN za radiolokatory, 21 mln PLN za części zamienne i 2,8 mln PLN za dokumentację konstrukcyjną) Inspektorat Uzbrojenia podpisał z firmą Bumar Elektronika S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) w dniu 2 kwietnia 2013 roku. Do końca ubiegłego roku zamówienie zostało w całości zrealizowane. Osiem stacji trafiło do następujących użytkowników (do każdej z jednostek po jednej stacji):

  • 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych,
  • 10. Brygady Kawalerii Pancernej,
  • 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
  • 12. Brygady Zmechanizowanej, oraz
  • 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.    

  ZDPSR Soła jest trójwspółrzędną, mobilną stacją radiolokacyjną krótkiego zasięgu, przeznaczoną do pracy w zautomatyzowanych wielowarstwowych systemach obrony powietrznej, posadowioną na podwoziu samochodu opancerzonego Żubr z firmy AMZ-Kutno. Będzie ona zasadniczym urządzeniem rozpoznawczym dla samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad (na dostawę których kontrakt podpisano w grudniu ubiegłego roku) oraz dla przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica (którego zamówienie spodziewane jest w tym roku). Następcą stacji Soła będzie radar Bystra z anteną typu AESA. Jego opracowanie w ramach pracy rozwojowej dobiega obecnie końca.

  Dostawy stacji Soła są realizowane w ramach PMT, w zakresie priorytetowego programu operacyjnego „System obrony powietrznej”.

RZRA-201 Liwiec

  Trzeci kontrakt z 2013 roku którego wykonawcą jest firma PIT-RADAWAR S.A. dotyczy pozyskania siedmiu radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego RZRA-201 Liwiec. Umowę o wartości 170,55 mln PLN podpisano w dniu 21 stycznia 2013 roku. W ubiegłym roku planowano dostarczenie pierwszego zestawu i przeprowadzenie jego badań poligonowych. Realizacja tego zamówienia jest jednak opóźniona o 12 miesięcy i pierwszy zestaw zostanie dostarczony i poddany testom dopiero w tym roku. Po ich pozytywnym zakończeniu w latach 2016-2017 Siły Zbrojne mają otrzymać sześć pozostałych zestawów, które dołączą do trzech zakupionych już w poprzednich latach i będących na wyposażeniu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii (2 zestawy) oraz 23. Śląskiego Pułku Artylerii (1 zestaw). Prócz samego sprzętu umowa z 2013 roku przewiduje szkolenie obsług i instruktorów, pakiet logistyczny oraz wprowadzenie na wyposażenie wynośnego stanowiska operatorskiego (WOSP).

  Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) Liwiec jest mobilną stacją radiolokacyjną, pracującą w paśmie C (NATO G), wyposażoną w antenę sterowaną elektronicznie, o instrumentalnym zasięgu do 80 km. Przeznaczeniem radaru jest rozpoznanie obszaru w celu walki z artylerią naziemną przeciwnika, tj. dostarczanie informacji o prowadzących ogień stanowiskach artylerii oraz wspomaganie działań własnych pododdziałów artylerii. Platformę stacji posadowiono na trzyosiowym samochodzie Jelcz P662D.43.

  Dostawy zestawów Liwiec są realizowane w ramach PMT, w zakresie priorytetowego programu operacyjnego „Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii”.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Interoperacyjność to za mało. Wielodomenowe systemy dowodzenia na przykładzie  IBCS

Interoperacyjność to za mało. Wielodomenowe systemy dowodzenia na przykładzie IBCS

Era cyfrowa odciska swoje piętno także na środowisku pola walki. Pojawiają się nowe zagrożenia, a dla dowódców także nowe możliwości w prowadzeniu ...

więcej polecanych artykułów