Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-01-19 22:41:26

Dostawy stacji radiolokacyjnych w 2015 roku

     W 2013 roku podpisano trzy kontrakty dotyczące pozyskania stacji radiolokacyjnych dla Sił Zbrojnych RP, w tym: ośmiu zmodernizowanych, mobilnych stacji radiolokacyjnych NUR-15M Odra, również ośmiu egzemplarzy Zdolnych do Przerzutu Stacji Radiolokacyjnych Soła oraz siedmiu Zestawów Radiolokacyjnych Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA-201 Liwiec. Do końca 2015 roku w ramach tych umów dostarczono dwie, ale odebrano tylko jedną stację Odra (początkowo zgodnie z umową planowano trzy) oraz wszystkie zamówione stacje Soła. Nie dostarczono natomiast żadnego zestawu Liwiec, bowiem realizacja tego kontraktu jest opóźniona o 12 miesięcy. Dostawcą wszystkich radiolokatorów jest firma PIT-RADWAR S.A.

NUR-15 Odra

  Kontrakt na dostawę zmodernizowanych, mobilnych stacji radiolokacyjnych NUR-15M (TRS-15) Odra wraz z pakietem szkoleniowym dla obsług stacji oraz jednostek remontowo-naprawczych o wartości blisko 330 mln PLN podpisano w dniu 25 stycznia 2013 roku. Wykonawca – wówczas Bumar Elektronika S.A., a obecnie PIT-RADWAR S.A. zobowiązał się do dostarczenia w terminie do 31 marca 2017 roku ośmiu stacji, z czego według pierwotnych planów w 2015 roku miały zostać przekazane trzy pierwsze egzemplarze, pięć kolejnych w 2016 roku, a ostatni w 2017 roku. Jak się okazuje, realizacja tej umowy przebiega z opóźnieniem. Do końca ubiegłego roku odebrano bowiem tylko pierwszy egzemplarz radaru, a drugi dostarczono, ale znajduje się jeszcze w fazie odbiorów i zostawanie przyjęty do służby dopiero w tym roku, podobnie jak kolejnych pięć stacji. Dwa nowe radary NUR-15M trafiły na posterunki radiolokacyjne 224 kompanii radiotechnicznej w Lasowicach Wielkich koło Malborka oraz 140 kompanii radiotechnicznej w Dębinie koło Warszawy. Obie kompanie wchodzą w skład 8 Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego z Lipowca. Ostatni radiolokator planuje się dostarczyć w 2017 roku. Poza zamówieniem z 2013 roku, do Sił Zbrojnych RP wcześniej trafiły cztery Odry (dwie w podstawowej wersji NUR-15 zamówione w 2006 roku i dwie zmodernizowane, zamówione w 2008 roku). Na koniec 2015 roku na wyposażeniu 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej (która jest jedynym użytkownikiem tego typu sprzętu) znajdowało się 5 (szósty w trakcie odbioru) radiolokatorów Odra, co potwierdziło redakcji Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dodatkowo dwie stacje Odra w wersji TRS-15C, dostosowanej do wykrywania i śledzenia celów nawodnych znajdują się na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej.

  Stacja radiolokacyjna NUR-15/15M (TRS-15) Odra jest mobilnym, trójwspółrzędnym radarem średniego zasięgu pracującym w paśmie S (NATO F), zainstalowanym na podwoziu Tatry 815. Zasadniczo jest ona przeznaczona do wykrywania obiektów powietrznych w obserwowanej przestrzeni, określenia ich współrzędnych (azymut, odległość, wysokość), śledzenia automatycznego tras obiektów, a także identyfikacji „swój-obcy”. Radar dysponuje również systemem przetwarzania informacji o źródłach emisji zakłóceń uzyskanej z namiarów własnych i stacji współpracujących. Zasięg śledzenia stacji wynosi około 240 km. Pułap wykrywania to około 30 km. Prędkość obrotowa jej anteny wynosi od 6 do 12 obr./min. Moc wyjściowa stacji wynosi 180 kW. Radary tego typu zapewniają wypełnienie luk w pokryciu radiolokacyjnym obszaru chronionego przez radary dalekiego zasięgu N-12, N-12M i RAT-31DL, a w przypadku ich zniszczenia mogą pełnić rolę podstawowego źródła informacji o sytuacji powietrznej.

  Zadanie pozyskania stacji NUR-15M jest wykonywane w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), poza 14 priorytetowymi programami operacyjnymi.

ZDPSR Soła. Fot. 12 BZmech.

Jedna z dostarczonych w 2015 roku stacji radiolokacyjnych Soła trafiła do 12. Brygady Zmechanizowanej. Fot. 12. BZmech.

ZDPSR Soła

  Drugim rodzajem radarów zamówionych w 2013 roku były Zdolne do Przerzutu Stacje Radiolokacyjne (ZDPSR) krótkiego zasięgu Soła. Kontrakt o wartości 150,69 mln PLN na dostawę do końca 2015 roku 8 egzemplarzy Soły (w tym 126 mln PLN za radiolokatory, 21 mln PLN za części zamienne i 2,8 mln PLN za dokumentację konstrukcyjną) Inspektorat Uzbrojenia podpisał z firmą Bumar Elektronika S.A. (obecnie PIT-RADWAR S.A.) w dniu 2 kwietnia 2013 roku. Do końca ubiegłego roku zamówienie zostało w całości zrealizowane. Osiem stacji trafiło do następujących użytkowników (do każdej z jednostek po jednej stacji):

  • 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego,
  • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych,
  • 10. Brygady Kawalerii Pancernej,
  • 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
  • 12. Brygady Zmechanizowanej, oraz
  • 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.    

  ZDPSR Soła jest trójwspółrzędną, mobilną stacją radiolokacyjną krótkiego zasięgu, przeznaczoną do pracy w zautomatyzowanych wielowarstwowych systemach obrony powietrznej, posadowioną na podwoziu samochodu opancerzonego Żubr z firmy AMZ-Kutno. Będzie ona zasadniczym urządzeniem rozpoznawczym dla samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad (na dostawę których kontrakt podpisano w grudniu ubiegłego roku) oraz dla przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego bliskiego zasięgu Pilica (którego zamówienie spodziewane jest w tym roku). Następcą stacji Soła będzie radar Bystra z anteną typu AESA. Jego opracowanie w ramach pracy rozwojowej dobiega obecnie końca.

  Dostawy stacji Soła są realizowane w ramach PMT, w zakresie priorytetowego programu operacyjnego „System obrony powietrznej”.

RZRA-201 Liwiec

  Trzeci kontrakt z 2013 roku którego wykonawcą jest firma PIT-RADAWAR S.A. dotyczy pozyskania siedmiu radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego RZRA-201 Liwiec. Umowę o wartości 170,55 mln PLN podpisano w dniu 21 stycznia 2013 roku. W ubiegłym roku planowano dostarczenie pierwszego zestawu i przeprowadzenie jego badań poligonowych. Realizacja tego zamówienia jest jednak opóźniona o 12 miesięcy i pierwszy zestaw zostanie dostarczony i poddany testom dopiero w tym roku. Po ich pozytywnym zakończeniu w latach 2016-2017 Siły Zbrojne mają otrzymać sześć pozostałych zestawów, które dołączą do trzech zakupionych już w poprzednich latach i będących na wyposażeniu 11. Mazurskiego Pułku Artylerii (2 zestawy) oraz 23. Śląskiego Pułku Artylerii (1 zestaw). Prócz samego sprzętu umowa z 2013 roku przewiduje szkolenie obsług i instruktorów, pakiet logistyczny oraz wprowadzenie na wyposażenie wynośnego stanowiska operatorskiego (WOSP).

  Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) Liwiec jest mobilną stacją radiolokacyjną, pracującą w paśmie C (NATO G), wyposażoną w antenę sterowaną elektronicznie, o instrumentalnym zasięgu do 80 km. Przeznaczeniem radaru jest rozpoznanie obszaru w celu walki z artylerią naziemną przeciwnika, tj. dostarczanie informacji o prowadzących ogień stanowiskach artylerii oraz wspomaganie działań własnych pododdziałów artylerii. Platformę stacji posadowiono na trzyosiowym samochodzie Jelcz P662D.43.

  Dostawy zestawów Liwiec są realizowane w ramach PMT, w zakresie priorytetowego programu operacyjnego „Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii”.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Polska droga do NATO

Polska droga do NATO

Dziś złożyłbym podpis z równym przekonaniem, co wtedy. 12 marca 1999 roku miejsce Polski zostało bowiem określone zgodnie z polskim interesem narod...

więcej polecanych artykułów