Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-11-10 09:05:16

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej (systematyczna aktualizacja)

     W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z którym do 2022 roku przewidziano zakup sprzętu i uzbrojenie o łącznej wartości ok. 140 mld PLN. W dniu 7 października 2016 roku Minister ON Antoni Macierewicz podpisał projekt nowej wersji PMT na lata 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019. Wartość zapisanych w nim zadań zaplanowanych do 2022 roku zmalała do 77,434 mld PLN. W niniejszym artykule w formie tabelarycznej prezentujemy już wykonane zadania PMT oraz te dopiero planowane. Informacje aktualizowane będą na bieżąco, w miarę możliwości niezwłocznie po ich uzyskaniu.

  Ze względu na obszerność informacji oraz chęć zapewnienia przejrzystości ich prezentacji, opracowane dane przedstawiamy w formie tabelarycznej w postaci pliku PDF, który można pobrać TUTAJ, lub klikając na poniższą grafikę. Dane zostały opracowane wg stanu na dzień 8 lutego 2019 roku

Ocena stanu realizacji PMT

  Kliknij na grafikę w celu pobrania pliku PDF. Rozmiar ok. 902 KB.

  W kolumnie drugiej "Wcześniejsze plany" podano pierwotny harmonogram realizacji PMT zaprezentowany w grudniu 2012 roku, plany MON w chwili inicjowania danego zadania oraz plany z września 2016 roku obowiązujące przed zatwierdzeniem zmian w PMT przez ministra Macierewicza. W trzeciej kolumnie "Realizacja 2013-2019" podano faktycznie zrealizowane zadania w latach 2013-2019 (do chwili aktualizacji). W czwartej kolumnie "Aktualne plany" podano obecnie obowiązujące plany na podstawie danych publikowanych, prezentowanych lub udzielonych redakcji przez MON, należy jednak pamiętać, że sam PMT jest dokumentem niejawnym. W kolumnie „Opóźnienie (lata)” podajemy o ile (w latach) różnią się zrealizowane działania lub aktualne plany, od tych przewidywanych w grudniu 2012 roku albo w momencie rozpoczynania poszczególnych zadań. W ostatniej kolumnie "Wartość umów" podano publikowane wartości zawartych kontraktów w mln PLN, co do zasady - z dnia ich zawarcia. W niektórych przypadkach podane wartości uwzględniają zawarte aneksy. Wykaz użytych skrótów został umieszczony na końcu tabeli.

 Niniejszy artykuł zastępuje dotychczasowe tabelaryczne zestawienie stanu realizacji PMT prezentowane na portalu Dziennik Zbrojny i dostępne archiwalnie TUTAJ

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
„Wiatrówka” dla Merkawy Mk 4, czyli izraelski Aktywny System Ochrony  ASPRO-A Trophy

„Wiatrówka” dla Merkawy Mk 4, czyli izraelski Aktywny System Ochrony ASPRO-A Trophy

Mimo, że izraelski Aktywny System Ochrony (ASO) Trophy nie jest ani pierwszym seryjnie wprowadzonym do uzbrojenia tego typu systemem, ani też nie w...

więcej polecanych artykułów