Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-07-26 09:16:31

734 wyprodukowane KTO Rosomak

     Na podstawie umowy zawartej 15 kwietnia 2003 roku, na potrzeby Sił Zbrojnych RP do końca 2013 roku wyprodukowano łącznie 570 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, w tym 359 w wersji z wieżą Hitfist-30P oraz 211 w wersji bazowej. W dniu 27 lipca 2013 roku doszło do podpisania nowego kontraktu z fińską firmą Patria Land Systems, który zapewnił możliwość licencyjnej produkcji Rosomaka w Polsce przez kolejne 10 lat. Następstwem przedłużenia licencji było podpisanie w dniu 24 października 2013 roku umowy o wartości 1,65 mld PLN z Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi S.A. z Siemianowic Śląskich (obecnie ROSOMAK S.A.) na dostawę w latach 2014-2019 kolejnych 307 podwozi bazowych. Jak do tej pory, w ramach tej umowy wyprodukowano i odebrano 164 egzemplarze KTO w wersji bazowej, co daje łącznie 734 egzemplarze Rosomaków wyprodukowane do dziś na potrzeby polskiej armii.

Rosomak WRT-fot.RosomakSA

WRT, czyli wóz rozpoznania technicznego, to jedna z niewielu wersji specjalistycznych KTO Rosomak, która znajduje się na etapie produkcji seryjnej. Fot. ROSOMAK S.A.

  W artykule opisano działania realizowane w ramach priorytetowego programu operacyjnego KTO Rosomak wchodzącego w zakres Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (oraz jego zaktualizowanej wersji na lata 2017-2022). Pominięto natomiast opis produkcji i wersji specjalistycznych KTO Rosomak opracowanych przed 2013 rokiem, w ramach umowy z 2003 roku.

  Produkcja podwozi bazowych w ramach umowy z października 2013 roku rozpoczęła się wyprodukowaniem w 2014 roku 65 wozów. W 2015 roku powstało ich 45 egzemplarzy, a w 2016 roku 25 egzemplarzy. Spadek produkcji w ubiegłym roku był zmierzony i spowodowany opóźnieniem w opracowaniu wersji specjalistycznych oraz zamówieniami eksportowymi zakładu z Siemianowic Śląskich. Uznano, że nie ma potrzeby szybszej produkcji, jeśli wyprodukowanych wozów nie można przekazać do przebudowy na wersje specjalistyczne. Jednocześnie ze spowolnieniem tempa produkcji, wydłużono czas realizacji umowy do 2020 roku. W tym roku planuje się wyprodukowanie 45 egzemplarzy podwozi bazowych KTO Rosomak, z których 29 już odebrano.

Rosomak z wieżą ZSSW-30

  W celu wyposażenia Rosomaków w wieże bezzałogowe z 30 mm armatą i przeciwpancernymi pociskami rakietowymi Spike, w dniu 29 marca 2013 roku Inspektorat Uzbrojenia (IU) podpisał dwie umowy z konsorcjum Huta Stalowa Wola S.A. i WB Electronics S.A. Pierwsza z nich dotyczyła wykonania pracy rozwojowej, w ramach której przewiduje się m.in. opracowanie prototypu i dokumentacji produkcyjnej nowej wieży, która otrzymała oznaczenie ZSSW-30. Druga umowa określa ramowe warunki udzielenia zamówień wykonawczych na dostawy 208 sztuk wież ZSSW-30. Początkowo zakładano, że na pojazdach w wersji bojowej zostanie zainstalowanych 180 wież, natomiast pozostałe 28 miało trafić na potrzeby wozów w wersji rozpoznawczej R-1/R-2. Model wieży został zaprezentowany po raz pierwszy w 2014 roku podczas MSPO w Kielcach. Rok później, na kieleckim salonie pokazano już jej prototyp. Aktualnie prototypy wieży przechodzą badania zakładowe, ale już wkrótce mają rozpocząć się ich badania kwalifikacyjne. Zakończenie realizacji pracy rozwojowej planuje się w terminie do 30 listopada 2017 roku.

  Podstawowe uzbrojenie wieży stanowi armata automatyczna ATK Mk44 Bushmaster II kalibru 30 mm. Dodatkowo wieża uzbrojona jest w karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz zdwojoną wyrzutnię pocisków Rafael Spike-LR.

Rosomak-WRT

  W dniu 20 czerwca 2014 roku IU podpisał umowę o wartości 233,5 mln PLN z WZM S.A. z Siemianowic Śląskich (obecnie ROSOMAK S.A.) dotyczącą budowy drugiego prototypu (a w praktyce kolejnej przebudowy istniejącego prototypu) Rosomaka-WRT, czyli wersji wozu rozpoznania technicznego oraz dostawy 33 pojazdów seryjnych tego typu w latach 2016-2018. Postępowanie prowadzono w ramach negocjacji z jednym oferentem. Prawa własności do wersji Rosomak-WRT należą do ROSOMAK S.A., a ich podwykonawcą są WZM S.A. z Poznania.

  Pierwszy prototyp Rosomaka-WRT powstał na zlecenie resortu obrony w ramach umowy na pracę rozwojową z dnia 28 września 2009 roku. Opracowany pojazd zaprezentowano po raz pierwszy na kieleckim salonie obronnym w 2011 roku. Przeprowadzone następnie badania kwalifikacyjne spowodowały opracowanie protokołu z uwagami i zaleceniami. W ich wyniku producent wprowadził niezbędne zmiany, a wojsko zgodziło się na pewne modyfikacje wymagań. Istniejący prototyp przebudowano i zaprezentowano w kwietniu 2014 roku, a następnie w czerwcu był on testowany na poligon w Orzyszu, w ramach ćwiczeń Gepard-14, w których uczestniczyła 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

  W ramach podpisanej umowy wykonano drugi prototyp Rosomaka-WRT, który powstał w wyniku przebudowy wcześniej opracowanego pojazdu. W 2016 roku dostarczono pierwsze 17 seryjnych egzemplarzy Rosomaków WRT, a na rok bieżący zaplanowano dostawy kolejnych 9 egzemplarzy. Ostatnie 7 pojazdów powinno zostać przekazanych na potrzeby Wojsk Lądowych w 2018 roku. Pojazdy seryjne powstają na bazie podwozi bazowych przekazanych wykonawcy przez MON.

  Rosomaki-WRT zapewnią podstawowe zabezpieczenie techniczne pododdziałów zmotoryzowanych i są przeznaczone do prowadzenia szybkich napraw wozów bojowych w rejonie walk. Na wyposażeniu pojazdów znajduje się: żuraw o udźwigu 1,3 tony, wyposażenie diagnostyczne: obsługowe, ewakuacyjne i ratownicze oraz pokładowy zespół prądotwórczy, agregaty spawalnicze, zestawy do szybkich napraw elektrycznych i mechanicznych oraz kamery do obserwacji dzienno-nocnej. Do samoobrony WRT są uzbrojone w bezzałogowe stanowisko ZSMU-1276A3 Kobuz z 7,62-mm UKM-2000C.

Rosomak-WPT

  Po przeprowadzeniu postępowania w trybie negocjacji z jednym oferentem, w dniu 23 grudnia 2014 roku IU podpisał z zakładami ROSOMAK S.A. umowę o wartości ok. 230 mln PLN na wykonanie pracy rozwojowej i dostawy 18 egzemplarzy KTO Rosomak w wersji wozu pomocy technicznej (WPT). Na chwilę obecną trwa budowa prototypów. Zakończenie pracy rozwojowej planuje się w III kwartale tego roku. Jeśli badania kwalifikacyjne zakończą się sukcesem, przewiduje się przeprowadzenie dostaw wszystkich zamówionych pojazdów w terminie do końca 2018 roku. Rosomaki-WPT mają powstać w oparciu o podwozia bazowe przekazane wykonawcy przez MON.

  Planowane do pozyskania wozy pomocy technicznej z wyposażeniem pokładowym oraz wynośnym powinny zapewniać możliwość prowadzenia obserwacji i rozpoznania technicznego pojazdów działających w ugrupowaniu kompanii lub batalionu zmotoryzowanego. Jednocześnie mają posiadać zdolność do wykonywania diagnostyki i obsługi zespołów oraz systemów KTO w warunkach polowych, udzielania pierwszej pomocy technicznej, ewakuacji uszkodzonych pojazdów z miejsca uszkodzenia do najbliższego ukrycia, a także wykonywania doraźnych napraw uszkodzonych pojazdów, w celu przywrócenia im możliwości dalszego działania lub samodzielnego poruszania się.

  Rosomaki-WPT planuje się wyposażyć w uzbrojenie pokładowe w postaci zdalnie sterowanego modułu wieżowego z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm (najprawdopodobniej ZSMU-1276A3 Kobuz z UKM-2000C). Wiadomo także, że w ramach wyposażenia specjalistycznego pojazdy mają posiadać między innymi: przyrządy obserwacyjne do prowadzenia obserwacji okrężnej w dzień i w nocy, żuraw hydrauliczny umożliwiający wymontowanie silnika (power-packa) i wieży Hitfist-30 z KTO Rosomak oraz zespół wyciągarek do ewakuacji uszkodzonych pojazdów i do samoewakuacji.

Rosomak R-1_fot.RosomakSA

Wersja dowódczo-rozpoznawcza KTO otrzymała nazwę Rosomak R-1. Wyróżnia ją teleskopowy maszt, na którym zamontowano taktyczną stację radiolokacyjną rozpoznania pola walki i optoelektroniczną głowicę obserwacyjną. Niestety, opracowanie tej wersji jest opóźnione o kolejne 2 lata. Fot. ROSOMAK S.A.

Rosomak R-1 i R-2

  Od dnia 5 września 2008 roku, kiedy to została zawarta umowa o wartości 42 mln PLN, zakłady ROSOMAK S.A. realizują pracę rozwojową na opracowanie dwóch rozpoznawczych wersji KTO, oznaczanych jako Rosomak R-1 (wóz w konfiguracji dowódczo-rozpoznawczej WDR) i Rosomak R-2 (w konfiguracji rozpoznawczej WR). Choć praca jest realizowana już od 9 lat, to dopiero w 2014 roku została wznowiona po przerwie. W 2016 roku obie wersje prototypów zaprezentowano podczas MSPO w Kielcach. Obecnie prowadzone są ich badania zakładowe. Finał prowadzonych prac miał nastąpić w I kwartał br., jednak najprawdopodobniej, wykonawca otrzyma dodatkowo ok. 2 lata na ich zakończenie. Kolejnym etapem powinny być dostawy seryjne łącznie 50 pojazdów w wersjach R-1 i R-2 (początkowo planowano 16 wozów w wersji R-1 i 34 w wersji R-2). Jeszcze do niedawna, harmonogram dostaw przewidywał wyprodukowanie dwóch pojazdów w 2017 roku i po 24 wozy w latach 2019-2020, ale ze względu na opóźnienie w realizacji pracy rozwojowej, prawdopodobnie również w tym zakresie nastąpi dwuletnie przesunięcie planowanych terminów.

  Oba wozy rozpoznawcze R-1 i R-2 bazują na podwoziu KTO Rosomak w wersji bojowej z wieżą Hitfist-30P, a do ich budowy planuje się wykorzystać pojazdy już wyprodukowane w ramach pierwszej umowy z 2003 roku. Prototyp wozu w wersji R-1 wyróżnia się zainstalowanym teleskopowo podnoszonym masztem, na którym zamontowano taktyczną stację radiolokacyjną rozpoznania pola walki i optoelektroniczną głowicę obserwacyjną. Wersja ta otrzymał także dodatkowo drugą radiostacja UKF oraz radiostacje: KF, szerokopasmową i do łączności z lotnictwem. Obie odmiany pojazdów posiadają panoramiczną głowicę obserwacyjną (wyposażoną w kamerę termowizyjną, telewizyjną i dalmierz laserowy), podnoszony na niewielkim maszcie pokładowy system lokalizacji akustycznej strzałów i strzelca, system ochrony bezpośredniej wozu, system lokalizacji położenia wozu, system ostrzegania o opromieniowaniu laserowym, dodatkowy agregat prądotwórczy (APU) oraz inne wyposażenie rozpoznawcze do działań poza pojazdem. Rosomaki R-1 i R-2 przystosowane będą do działań w każdych warunkach atmosferycznych przez okres do 5 dób. W przyszłości planuje się także pozyskanie kolejnych wozów rozpoznawczych, ale już z wieżę bezzałogową. Nastąpi to jednak dopiero po zakończeniu pracy rozwojowej związanej z jej opracowaniem. Wstępne plany zakładały zamówienie 9 egzemplarzy Rosomaków R-1 i 19 Rosomaków R-2 z wieżą ZSSW-30.

M120K Rak, AWD i AWR

  Podwozia KTO Rosomak wykorzystywane są także na potrzeby produkcji wozów wchodzących w skład Kompanijnego Modułu Ogniowego (KMO) 120 mm moździerzy samobieżnych kryptonim Rak. Mowa tu o 120 mm moździerzach samobieżnych M120K Rak, artyleryjskich wozach dowodzenia (AWD), a w przyszłości prawdopodobnie także artyleryjskich wozów rozpoznania (AWR). W ramach umowy o wartości 968,3 mln PLN podpisanej 28 kwietnia 2016 roku pomiędzy IU a konsorcjum firm na czele z Hutą Stalowa Wola S.A. planuje się pozyskać w latach 2017-2019 składowych dla 8 KMO Rak, tj. łącznie 64 egzemplarzy moździerzy M120K oraz 32 egzemplarzy AWD, w tym 16 w wersji dla dowódcy plutonu, 8 dla dowódcy kompanii oraz 8 dla zastępcy dowódcy kompanii. Do tej pory dostarczono 8 moździerzy M120K oraz 4 AWD, które w czerwcu br. trafiły do 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W skład KMO docelowo mają wchodzić także AWR. Początkowo zakładano, że powstaną one na podwoziu AMZ Żubr. Podczas prób okazało się jednak, że wóz w tak znaczącym stopniu nie spełnia określonych przez wojsko wymagań, że konieczne stało się podjęcie decyzji o zmianie typu podwozia. Ostatecznie zadecydowano, że AWR zostanie opracowany na podwoziu KTO Rosomak. IU przewiduje, że badania kwalifikacyjne nowej wersji AWR zakończą się w drugiej połowie 2018 roku. W skład każdego KMO według obecnych założeń mają wchodzić 2 egzemplarze AWR co oznacza, że dla 8 KMO powinno ich powstać łącznie 16 egzemplarzy. Więcej o realizacji programu KMO pisaliśmy TUTAJ.

AWD-RAK-fot.RosomakSA

Na potrzeby Kompanijnych Modułów Ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych kryptonim Rak, na podwoziu KTO Rosomak produkowane są m.in. artyleryjskie wozy dowodznia (AWD) w trzech odmianach. Fot. ROSOMAK S.A. 

Integracja wieży Hitfist-30P z ppk Spike

  W listopadzie 2016 roku IU skierował do firmy Rosomak S.A. zaroszenie do rozpoczęcia negocjacji dotyczących „doposażenie KTO Rosomak z systemem wieżowy Hitfist-30 w przeciwpancerne pociski kierowane Spike-LR z wykorzystaniem pakietu integracyjnego". Z informacji uzyskanych z IU wynika, że modernizacją ma zostać objętych 300 egzemplarzy KTO Rosomak z wieżą Hitfist-30P spośród łącznie 359 pojazdów tego typu wyprodukowanych do końca 2013 roku. Obecnie nadal trwają negocjacje zamawiającego z zakładami z Siemianowic Śląskich. Podpisanie umowy planowane jest w terminie do końca tego roku, a modernizację pojazdów przewiduje się przeprowadzić w latach 2020-2022.

Rosomak-RSK

  W zamierzeniach resoru obrony nadal pozostaje opracowanie Rosomaków-RSK, czyli wozów rozpoznania skażeń. Dla tego typu pojazdu nie prowadzono fazy analityczno-koncepcyjna, natomiast do końca 2017 roku planowane jest zlecenie w tym zakresie pracy rozwojowej. Początkowo planowano budowę 11 wozów tego typu, jednak obecnie nie wiadomo, jaka liczba zostanie ostatecznie zamówiona.

M120K RAK-fot.HSW_SA.

Moździerz samobieżny M120K Rak na podwoziu KTO Rosomak został zamówiony w liczbie 64 wozów, z których 8 egzemplarzy w czerwcu tego roku dostarczono do Sił Zbrojnych RP. Fot. HSW S.A. 

Wóz dowodzenia Łowcza i Rega

  W ramach planów dotyczących opracowania wozów specjalistycznych na podwoziu KTO Rosomak mają powstać także wozy dowodzenia Obrony Przeciwlotniczej Łowcza (planowano 3 sztuki) i Rega (9 sztuk), wyposażone w elementy systemów automatyzacji dowodzenia środkami ogniowymi szczebla baterii i dywizjonu przeciwlotniczego. Jak do tej pory nie podpisano umów w tym zakresie, a IU dla tych wersji nadal prowadzi prace w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej.

CKPEiRT

  Priorytetowy program operacyjny KTO Rosomak obejmuje również pozyskanie dla Sił Zbrojnych RP 27 egzemplarzy Ciężkich Kołowych Pojazdów Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego (CKPEiRT). Umowę na ich zakup o wartości 199,1 mln PLN podpisano w dniu 9 listopada 2015 roku z firmą ROSOMAK S.A. Dostarczone pojazdy mają być opancerzone i oparte na podwoziu Scania o układzie napędowym 8x8. Będą one służyć do holowania pojazdów kołowych o masie całkowitej dochodzącej do 26 ton, w tym KTO Rosomak oraz wsparcia ich napraw. Dostawy pierwszych 17 pojazdów planuje się zrealizować w terminie do 30 listopada br., a pozostałych 10 egzemplarzy do 30 listopada 2018 roku.

Produkcja KTO Rosomak - TD

Wykaz wyprodukowanych i planowanych do produkcji KTO Rosomak w wersji bazowej na podstawie umowy z 2013 roku oraz wersji specjalistycznych (od 2013 roku), a także Ciężkich Kołowych Pojazdów Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego. Na potrzeby produkcji wersji specjalistycznych wykorzystywane są wyprodukowane wozy w wersji bazowej.

Autor pragnie podziękować Inspektoratowi Uzbrojenia za udzielone informacje.

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Wkrótce po dostarczeniu 3 Jaków-17 i pierwszych Jaków-17W do Polski, rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia do służby kolejnych myśliwców Jak...

więcej polecanych artykułów