Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2012-02-20 21:33:24

1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych

     Głównym założeniem, które stanowiło podstawę do sformowania 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, było usprawnienie systemu dowodzenia i kierowania wojskami aeromobilnymi, a szczególnie lotnictwem Wojsk Lądowych.

  Związane jest ono z kilkoma aspektami, m.in. coraz częstszym występowaniem zagrożeń terrorystycznych, zmiennym charakterem operacji wojskowych i humanitarnych prowadzonych poza granicami kraju i wymaganiami współczesnego pola walki (w Europie). Poszerzenie zakresu zadań realizowanych przez wojska aeromobilne spowodowało, że konieczne się stało, żeby posiadały one w pełni ukompletowane i wyszkolone pododdziały lotnicze, dysponujące nowoczesnymi statkami powietrznymi. Powyższe założenia spowodowały konieczność rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia brygady śmigłowcowej, tj. lotniczego związku taktycznego na szczeblu Wojsk Lądowych. Głównymi celami utworzenia związku taktycznego są usprawnienie funkcjonowania pododdziałów lotnictwa Wojsk Lądowych z uwagi na zwiększony udział komponentu śmigłowcowego w operacjach poza granicami, a także w sytuacjach reagowania kryzysowego w kraju oraz usprawnienie systemu dowodzenia i kierowania całym lotnictwem Wojsk Lądowych.

  Uczestnictwo pododdziałów lotniczych, wystawianych od 2004 roku przez pułki śmigłowców bojowych, w operacjach poza granicami kraju i doświadczenia zebrane z dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu dowodzenia Wojsk Lądowych pokazywały, że gdy wykorzystywano scentralizowane zarządzanie wysiłkiem lotniczym, wydzielanie pułków śmigłowców bojowych jako samodzielnych jednostek do wsparcia komponentów lądowych było nieuzasadnione. Poza tym zmianę struktur wymusiły zmiana priorytetu zadań lotnictwa (reagowanie w sytuacjach kryzysowych), modyfikacja systemu szkolenia lotniczego personelu latającego oraz konieczność osiągnięcia kompatybilności ze strukturami dowodzenia i kierowania NATO.

 

LWL odebrało dopiero 4 Głuszce, wkrótce dołączą kolejne cztery. fot. Mariusz Cielma.

  Strukturę organizacyjną brygady lotnictwa Wojsk Lądowych opracowano na podstawie doświadczeń zdobytych podczas udziału komponentu lotniczego w PKW Irak i Afganistan, współdziałania z jednostkami państw sojuszu oraz doświadczeń innych krajów. W zaplanowanym układzie funkcjonalnym brygady lotnictwa WL występuje pięć zasadniczych elementów: dowództwo brygady, dwie bazy lotnicze, dywizjon BSR oraz Centralna Grupa TZKOP.

  Początkowo ustalono, że brygada będzie funkcjonowała w oparciu o garnizony w Inowrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Potem – co także nie zyskało akceptacji – proponowano, by bazy ulokować w Inowrocławiu i Mirosławcu. Ostatecznie Sztab Generalny Wojska Polskiego opracował wytyczne, zgodnie z którymi nastąpi rezygnacja ze szczebla baz, a główne siły brygady będą umiejscowione w Inowrocławiu. W Mirosławcu, w związku z poniesionymi już nakładami inwestycyjnymi, pozostanie podlegający obecnie 49. Pułkowi Śmigłowców Bojowych, dywizjon bezzałogowych środków rozpoznawczych. Poza tym w późniejszym okresie w Inowrocławiu znajdzie się Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Obecnie TZKOP podporządkowane siłom powietrznym, funkcjonują w brygadach i batalionach Wojsk Lądowych. 

  Zgodnie z „Planem modernizacji SZ RP na lata 2008–2019” i „Planem zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych na 2011 r.” brygadę zaczęto formować w maju 2011 roku. Oficjalnie została utworzona rozkazem dowódcy Wojsk Lądowych z 17 maja 2011 r., sygn. PF-22/Org, zgodnie z którym zakończenie formowania jednostki ma nastąpić do 31 grudnia 2011 r. W skład brygady wejdą funkcjonujące dotychczas odrębnie: 49. Pułk Śmigłowców Bojowych, 56. Pułk Śmigłowców Bojowych, taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego oraz nowo utworzony Dywizjon Rozpoznania Powietrznego. Oba pułki śmigłowców bojowych zostaną przekształcone w bazy lotnicze – odpowiednio 49. i 56. Proces formowania brygady ma zostać zakończony 31 grudnia br. Docelowo w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych będą 1765 stanowiska wojskowe i 184 stanowiska dla pracowników wojska. Struktura brygady obejmie dowództwo 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu, 49. Bazę Lotniczą w Pruszczu Gdańskim, 56. Bazę Lotniczą w Inowrocławiu i Dywizjon Rozpoznania Powietrznego w Mirosławcu.

  W następnych latach lotnisko w Pruszczu Gdańskim zostanie przekazane Agencji Mienia Wojskowego. W związku z tym prowadzona jest modernizacja lotniska Inowrocław-Latkowo, prace mają zostać zakończone do 2018 roku. Przebudowywane są hangary, powstaną hangar obsługowy, stanowiska postojowe śmigłowców (z systemem oświetlenia i alarmowym) oraz będący największym przedsięwzięciem – pas startowy, umożliwiający przyjmowanie samolotów klasy C-130.

  Docelowa struktura 1. Brygady Lotnictwa WL:

  • Dowództwo (Inowrocław): pion szkolenia; pion ochrony informacji niejawnych; sekcja wychowawcza; sekcja duszpasterska (mobilizowana);

  • Sztab (Inowrocław): Sekcja Personalno-Wychowawcza – S1; Sekcja Rozpoznania – S2; Sekcja Operacyjna – S3; Sekcja Logistyczna – S4; Sekcja Łączności i Informatyki – S5; Sekcja Wsparcia Dowodzenia – S6;

  • 49. Baza Lotnicza (Pruszcz Gdański, docelowo Inowrocław): dowództwo – sekcja zamówień publicznych, pion głównego księgowego, wojskowy port lotniczy, sekcja inwentaryzacji ciągłej, sekcja wychowawcza, sekcja medyczna; sztab; pion ochrony informacji niejawnych; grupa działań lotniczych: eskadra wsparcia, eskadra śmigłowców szturmowych (Mi-24D), eskadra śmigłowców szturmowych (Mi-24D), eskadra śmigłowców (Mi-2 różnych wersji); grupa obsługi technicznej: eskadra wsparcia, eskadra obsługi, eskadra techniczna; grupa wsparcia i zabezpieczenia; kompania dowodzenia;

  • 56. Baza Lotnicza (Inowrocław): dowództwo – sekcja zamówień publicznych, pion głównego księgowego, wojskowy port lotniczy, sekcja inwentaryzacji ciągłej, sekcja wychowawcza, sekcja medyczna; sztab; pion ochrony informacji niejawnych; grupa działań lotniczych: eskadra wsparcia, eskadra śmigłowców szturmowych (Mi-24W), eskadra śmigłowców (Mi-2 różnych wersji), eskadra śmigłowców (Mi-2 różnych wersji), eskadra ratownictwa bojowego (Mi-24, W-3PL); grupa obsługi technicznej: eskadra wsparcia, eskadra obsługi, eskadra techniczna; grupa wsparcia i zabezpieczenia; kompania dowodzenia;

  • Dywizjon Rozpoznania Powietrznego (Mirosławiec): dowództwo; sztab; eskadra mini-BSR; eskadra BSR średniego zasięgu;

  • Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (Inowrocław): dowództwo; 18 taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego (docelowo 22).

  Obecnie brygada dysponuje ponad 80 sztuk śmigłowców, 11 sztuk BSR Mini-Orbiter i liczy około 1900 żołnierzy. Docelowo ma mieć do 80 sztuk śmigłowców, jednak w następnych latach z uwagi na wycofywanie niektórych Mi-24D oraz Mi-2 może ich być jeszcze mniej.

   W strukturze baz lotniczych występują cztery zasadnicze elementy: planistyczny (sztab), bojowy (grupa działań lotniczych), obsługi (grupa obsługi technicznej) oraz zabezpieczenia (grupa wsparcia i zabezpieczenia). Dowódcy bazy lotniczej podlegają komórki organizacyjne (pion ochrony, sekcja zamówień publicznych, pion głównego księgowego, wojskowy port lotniczy, sekcja inwentaryzacji ciągłej, sekcja wychowawcza i sekcja medyczna). Taka struktura pozwoli dowódcom eskadr lotniczych na realizację szkolenia lotniczego, za realizację szkolenia ogólnego będą natomiast odpowiadać pododdziały bazy podległe sztabowi. Planuje się, że w czasie mobilizacji eskadry śmigłowców zostaną podporządkowane dowódcy brygady i będą, w zależności od potrzeb, przydzielone do taktycznych (brygadowych) grup bojowych. W bazach lotniczych pozostaną z kolei siły i środki umożliwiające funkcjonowanie zaplecza i rezerw.

Nic nie zapowiada, że szybko doczekamy się następców Mi-24, fot. Łukasz Pacholski.

   Nowym oddziałem w Wojskach Lądowych będzie natomiast dywizjon bezpilotowych środków rozpoznawczych. Jego struktura w ramach 1. BLWL ma być dostosowana do zadań szkoleniowych w czasie pokoju – jeśli wystąpi zagrożenie lub zaistnieje konieczność wystawienia pododdziałów dla polskich kontyngentów wojskowych zestawy (pododdziały) BSR przydzielane będą jednostkom ogólnowojskowym, artylerii lub rozpoznania. Podstawowym elementem (modułem) organizacyjnym będzie w tym przypadku eskadra BSR, mogąca zbierać, analizować i dostarczać informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Pozostający w składzie brygady dywizjon BSR, w którego strukturze znalazły się zarówno elementy dowodzenia, jak i planowania, ma natomiast zapewnić szkolenie wykorzystania tego środka walki przez oddziały i związki taktyczne.

   Ostatnim „bojowym” elementem 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych będzie Centralna Grupa TZKOP, która ma powstać w 2012 roku. Wymóg utworzenia TZKOP wynika z natowskiego celu dla Wojsk Lądowych L 0315 „Taktyczne zespoły kontroli obszaru powietrznego” dla szczebla dywizja-brygada-batalion. Do jej zadań ma należeć szkolenie specjalistów z zakresu współpracy z lotnictwem taktycznym, mających zapewnić oddziałom i związkom taktycznym Wojsk Lądowych bezpośrednie wsparcie lotnicze. Centralne podporządkowanie TZKOP ma pozwolić na usprawnienie procesu szkolenia, dowodzenia i kierowania zespołami oficerów naprowadzania odpowiedzialnych za współpracę z lotnictwem na wszystkich szczeblach dowodzenia. W pierwszym etapie planowanie jest rozwinięcie i włączenie do grupy 18 zespołów: dwóch dywizyjnych, czterech brygadowych, 12 batalionowych. W kolejnym etapie planowane są stworzenie dodatkowych czterech zespołów i modernizacja wyposażenia.

Tomasz Kwasek
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Twardy pancerz, czyli czy czołg zawsze wybucha po trafieniu. Cz. VII - T-72 i Smok, a sprawa polska

Twardy pancerz, czyli czy czołg zawsze wybucha po trafieniu. Cz. VII - T-72 i Smok, a sprawa polska

Czołg T-72 ma złą prasę. Nie bez przyczyny – od 1982 roku pola bitew Europy, Afryki i Azji zostały usłane wrakami tych pojazdów, zaś niesławna „lat...

więcej polecanych artykułów