Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-11-12 13:16:44

Dostawy rakiet JASSM i JASSM-ER dla polskich F-16

     W grudniu 2014 roku Polska podpisała z rządem Stanów Zjednoczonych w trybie FMS (Foreign Military Sales) umowę na pozyskanie pocisków manewrujących AGM-158A JASSM dla wielozadaniowych samolotów bojowych F-16 Jastrząb. Dwa lata później – w grudniu 2016 roku, również w trybie FMS, podpisano kontrakt na zakup kolejnej partii pocisków JASSM, jednak już w wersji o wydłużonym zasięgu AGM-158B JASSM-ER. Szczegóły dotyczące wartości, zakresu i harmonogramu dostaw tych zamówień są w znacznej części informacjami niejawnymi, a o przebiegu ich realizacji resort obrony rzadko informuje publicznie. W artykule podsumowano dostępne informacje na ten temat.

F-16 z JASSM-Fot kpt.Krzysztof Nanuś - Twitter B.Kownacki

Pierwsze 4 pociski manewrujące AGM-158A JASSM trafiły do Polski na przełomie 2016 i 2017 roku i zostały zaprezentowane (w wersji szkolnej) pod skrzydłami F-16 w styczniu 2017 roku. Fot. kpt. Krzysztof Nanuś - Twitter B.Kownacki.

AGM-158A JASSM

  Zacznijmy od umowy zawartej w 2014 roku na pozyskanie pocisków JASSM w wersji bazowej.

  AGM-158A JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) jest poddźwiękowym skrzydlatym pociskiem manewrującym klasy powietrze-ziemia o cechach obniżonej wykrywalności. Do jego napędu służy silnik Teledyne CAE J402-CA-100 charakteryzujący się ciągiem 3,0 kN pozwalający na osiągnięcie zasięgu do 370 km a do naprowadzania wykorzystywane są odporne na zakłócanie systemy nawigacji satelitarnej GPS sprzężone z systemem nawigacji inercyjnej. Dodatkowo, w terminalnej fazie ataku JASSM wykorzystuje kamerę termowizyjną pracującą w paśmie 3-5 µ, dysponującą kątem widzenia 12 stopni, pozwalającą na identyfikację celu i naprowadzanie. Pocisk wyposażono w głowicę bojową o masie 423 kg. Małoseryjna produkcja rakiet AGM-158A rozpoczęła się w 2001 roku, a w październiku 2003 roku zostały one ostatecznie dopuszczone do użycia. Zakończenie produkcja tej wersji JASSM planuje się w 2018 roku.

  Procedura pozyskania kierowanych pocisków rakietowych dalekiego zasięgu klasy powietrze-ziemia na potrzeby Sił Zbrojnych RP rozpoczęła się na początku 2013 roku. Trwająca ponad 12 miesięcy faza analityczno-koncepcyjna wykazała, iż optymalnym rozwiązaniem jest zakup rakiet AGM-158A JASSM. Analizie poddano także inne kierowane pociski lotnicze dalekiego zasięgu, w tym m.in. europejskie Storm Shadow i KEPD 350. Z nieoficjalnych informacji wynika, że potrzeby Sił Powietrznych sięgają łącznie ponad 200 szt. pocisków, w tym 40 szt. w wersji podstawowej AGM-158A i ponad 140 szt. w wersji o wydłużonym zasięgu AGM-158B.

  Zanim doszło do zawarcia umowy na dostawy, 19 września 2014 roku na stronie amerykańskiej Agencji ds. Współpracy Obronnej DSCA (Defense Security Cooperation Agency) opublikowano komunikat o przekazaniu do akceptacji Kongresowi Stanów Zjednoczonych polskiego wniosku o zakup pocisków AGM-158A. Z jego treści wynikał także maksymalny zakres i odpowiadająca mu szacowana wartość polskiego zamówienia.

  Okazało się, że Inspektorat Uzbrojenia zainteresowany był pozyskaniem do: 40 pocisków AGM-158A JASSM, dwóch szkolnych odpowiedników masowo-gabarytowych oraz czterech pocisków przeznaczonych do prób i certyfikacji samolotów F-16 Jastrząb. Poza pociskami zapytanie dotyczyło również aktualizacji oprogramowania użytkowanych przez Polskę samolotów F-16, ich integracji z pociskiem JASSM oraz zakupu części zamiennych, dokumentacji, wsparcia szkoleniowego oraz logistycznego. Całość wyceniono na maksymalnie 500 mln USD.

  W dniu 2 października 2014 roku amerykański Departament Stanu poinformował, że zamówienie na 40 pocisków AGM-158A zostało zaakceptowane przez Kongres USA.

  Zakup przeprowadzony został na warunkach i zgodnie z procedurą programu Foreign Military Sales (FMS). W dniu 11 grudnia 2014 roku na lotnisku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach doszło do uroczystego podpisania umowy LOA (Letter of Acceptance). Przedmiotem zawartego kontraktu, o ostatecznie wynegocjowanej cenie ok. 250 mln USD (czyli po ówczesnym kursie ok. 1 mld PLN brutto łącznie z podatkiem VAT koniecznym do odprowadzenia do polskiego Urzędu Skarbowego w chwili zrealizowania dostawy), była dostawa 40 pocisków JASSM, integracja ich z nosicielem wraz z testami, modernizacja urządzeń pokładowych i oprogramowania wszystkich 48 polskich samolotów F-16 z obecnej wersji OFP (Operational Flight Plan) tape M4.3, do najnowszej dostępnej dla europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych wersji M6.5, a także modernizacja zasobników celowniczych Sniper ATP (Advanced Targeting Pod) oraz szkolenie personelu latającego i technicznego. Nowe oprogramowanie miało umożliwić wykorzystanie najnowszych systemów uzbrojenia, w tym pocisków JASSM, a także modernizację i rozszerzenie możliwości między innymi: systemu wymiany danych Link 16, systemu identyfikacji swój-obcy, systemu symulacji bojowej oraz systemu walki radioelektronicznej AN/ALQ-211(v)4 AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite).

  Harmonogram realizacji umowy przewidywał, że w latach 2015-2016 będą prowadzone w Stanach Zjednoczonych prace mające na celu zintegrowanie nowego oprogramowania z polskimi samolotami F-16. Zwieńczeniem tego procesu miały być loty próbne, odbywające się w naturalnych warunkach. Instalacja zestawów modernizacyjnych i nowego oprogramowania na Jastrzębiach miała rozpocząć się w drugiej połowie 2016 roku. Proces ten miał odbywać się w bazach polskich Sił Powietrznych. Także w drugiej połowie 2016 roku Polska miała otrzymać pierwszą partię zakupionych pocisków. Zakładano, że osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej będzie możliwe w pierwszej połowie 2017 roku, natomiast cała umowa miała zostać zakończona w 2019 roku.

  Warto jeszcze napisać, że szacunkowy koszt pojedynczego pocisku AGM-158A zamawianego w ramach budżetów na lata fiskalne 2015-2017 dla amerykańskich sił powietrznych wynosił ok. 1,2-1,3 mln USD, czyli udział wartości samych pocisków w polskim zamówieniu można szacować na min. 48-52 mln USD.

  Zgodnie z harmonogramem umowy w dniu 18 marcu 2016 roku jeden z polskich F-16 (o numerze 4040) poleciał do Stanów Zjednoczonych do bazy Edwards w Kalifornii, gdzie miał przejść proces integracji z nowym oprogramowaniem oraz samymi pociskami AGM-158A.

  W dniu 20 stycznia 2017 roku resort obrony poinformował, że pierwsze pociski JASSM zostały dostarczone do bazy w Poznaniu-Krzesinach. Kolejne informacje dotyczące realizacji kontraktu przedstawiono 22 marca 2017 roku podczas 53 posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej. W jej trakcie I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dywizji Jan Śliwka potwierdził, że do marca 2017 roku odebrano 4 pierwsze pociski AGM-158A. Kolejne miały zostać dostarczone w kwietniu 2017 roku. Generał poinformował także, że do marca 2017 roku integrację pocisku JASSM z F-16 dokonano w przypadku jednego samolotu przebazowanego do Stanów Zjednoczonych. Chodziło zapewne o wspomniany F-16 o numerze 4040. Do końca marca 2017 roku z wykorzystaniem tej maszyny miało mieć miejsce odpalenie certyfikacyjne pocisku, a na kwiecień 2017 roku zaplanowano jego powrót do Polski. W tym samym czasie miała trwać aktualizacja oprogramowania dwóch kolejnych samolotów F-16 w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2, natomiast następne samoloty miały być już modyfikowane na poziomie baz lotniczych. Wypowiedź gen. Śliwki uzupełnił Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk Waldemar Bogusławski informując, że dostawa całej partii pocisków AGM-158A JASSM jest planowana na lata 2018-2019.

  Dodatkowe dane na temat realizacji polskiego kontraktu można uzyskać ze źródeł amerykańskich. Zamówienie dla Polski realizowane jest w ramach dostaw przewidzianych w kontraktach na 13-tą i 14-tą serię produkcyjną (tzw. Lot 13 i Lot 14). Dodatkowo 4 pierwsze pociski wyprodukowano w ramach serii produkcyjnej Lot 12, która pierwotnie zakładała dostawy tylko dla amerykańskich sił powietrznych – US Air Force (USAF).

  Kontrakt o wartości 216,5 mln USD na 12 serię produkcyjną (Lot 12) z firmą Lockheed Martin Missile and Fire Control (LM) zawarty został 19 grudnia 2013 roku. Tego samego dnia informację na ten temat opublikowano na stronie amerykańskiego Departamentu Obrony (DoD). W ramach udzielonego zamówienia na potrzeby USAF miało zostać wyprodukowanych 210 szt. rakiet, w tym 150 w wersji JASSM i 60 w wersji JASSM-ER o wydłużonym zasięgu. Kontrakt zamierzano sfinansować z budżetu na FY2013 i FY2014, a jego realizacja miała się zakończyć do 30 listopada 2016 roku. Po zawarciu umowy FMS z Polską najprawdopodobniej podjęto decyzję, że 4 pociski z końca serii zostaną wyprodukowane na potrzeby polskich Sił Powietrznych.

  Kontrakt na serię produkcyjną Lot 13 z firmą LM zawarty został 9 października 2015 roku (informację na ten temat opublikowano na stronie internetowej DoD 13 października 2015 roku).  Przewidywał on wyprodukowanie do 30 czerwca 2018 roku 140 szt. rakiet JASSM i 140 szt. w wersji JASSM-ER. Jego łączna wartość wyniosła 305,4 mln USD, a środki miały pochodzić przede wszystkim z budżetu USAF na FY2015 oraz z budżetu FMS. Pociski JASSM-ER przewidywano wyprodukować tylko na potrzeby USAF, natomiast w przypadku rakiet JASSM 100 szt. miało trafić na potrzeby USAF, a 40 szt. na potrzeby sił powietrznych Finlandii i Polski (ze środków FMS).

  Następną umowę na pierwszą część 14 serii produkcyjnej (Lot 14a) zawarto 1 grudnia 2015 roku (o czym DoD poinformował 3 grudnia 2015 roku). Przewidziano, że kontraktu o wartości 302,2 mln USD zostanie sfinansowany w wysokości 254,4 mln USD z budżetu USAF na FY2016 oraz w wysokości 47,6 mln USD ze środków FMS pochodzących z kontraktów zawartych z Polską i Finlandią. Zakończenie realizacji umowy przewidziano w terminie do 29 czerwca 2019 roku. Kontrakt zakładał dostawy 146 szt. pocisków JASSM, w tym 100 szt. dla USAF i 46 szt. dla Polski i Finlandii oraz 140 szt. JASSM-ER dla USAF. Była to ostania partia produkcyjna pocisków JASSM w wersji bazowej. Od 15 partii produkcyjnej (Lot 15) zamawiane już były tylko rakiety w wersji o wydłużonym zasięgu JASSM-ER.

  Warto także wspomnieć, że już tylko na potrzeby USAF, zawarto umowę o wartości 116,8 mln USD na drugą część 14 serii produkcyjnej (Lot 14b), o której DoD poinformował 4 marca 2016 roku. Zamówienie dotyczyło dostawy 100 szt. pocisków JASSM-ER ze środków budżetowych na FY2016, a zakończenie jego realizacji miało nastąpić w terminie do 29 czerwca 2019 roku.

JASSM_FMS_LOT12-14

Harmonogram produkcji pocików manewrujących AGM-158A JASSM opublikowany w projekcie budżetu USAF na FY2019. Kolorem różowym zaznaczono realizację zamówień finansowanych w ramach programu FMS dla Finlandii i Polski. Kliknij w celu powiększenia. Źródło: USAF.

  Polskiego zamówienia dotyczył  także kontrakt o wartości 31,1 mln USD, o którego zawarciu amerykański DoD poinformował 27 kwietnia 2017 roku. Przewidywał on udzielenie wsparcia produkcyjnego i technicznego oraz dostawy narzędzi i sprzętu testowego. Zakończenie jego realizacji zaplanowano w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

  Szczegółowy harmonogram produkcji dla powyższych zamówień można znaleźć w dokumentach dotyczących projektu budżetu USAF na rok fiskalny 2019. I tak wynika z niego, że w ramach 12 serii produkcyjnej ze środków FMS wyprodukowano 4 pociski JASSM w listopadzie i grudniu 2016 roku (w zaprezentowanej powyżej tabeli wiersz FY2014 FMS). Najprawdopodobniej były to pierwsze 4 rakiety dla Polski o dostawie których informował polski resort obrony w styczniu 2017 roku. Kolejne 40 pocisków na potrzeby Polski i Finlandii w ramach 13 serii produkcyjnej (w tabeli powyżej wiersz FY2015 FMS) wyprodukowano w okresie od kwietnia 2017 roku do września 2017 roku. Produkcję ostatnich 46 JASSM-ów dla Polski i Finlandii przewidziano w ramach serii produkcyjnej 14a (w tabeli powyżej wiersz FY2016 FMS) w okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku.

  Co ciekawe, na pytanie redakcji o harmonogram dostaw pocisków JASSM (podonie jak JASSM-ER) resort obrony odpowiedział, że są to „informacje niejawne ze względu na strategiczne znaczenie w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa i nie mogą zostać ujawnione”.

  Z odpowiedzi uzyskanej z MON 24 października br. możemy się natomiast dowiedzieć, że oprogramowanie wyznaczonego do testów samolotu F-16 w zakresie użycia pocisków AGM-158A zostało zaktualizowane, sprawdzone i przetestowane oraz że polskie samoloty F-16 zostały już certyfikowane do użycia pocisków AGM-158A JASSM.

  Wiadomo także, że proces modernizacji oprogramowania częsci polskich samolotów F-16 do użycia pocisków AGM-158A JASSM jest obecnie nadal realizowany przez Siły Powietrzne. Zakończenie tych prac MON planuje w terminie do końca 2019 roku.

  Z powyższych informacji wynika, że produkcja wszystkich 40 szt. zamówionych pocisków AGM-158A JASSM dla Polski powinna zakończyć się najpóźniej w grudniu 2018 roku, natomiast finału tego polsko-amerykańskiego kontraktu można spodziewać się z końcem przyszłego roku.

Serie produkcyjne JASSM i JASSM-ER. Opr.TD

Wykaz serii produkcyjnych pocisków JASSM i JASSM-ER od Lot 12 do Lot 17 (zrealizowanych i planowanych) finansowanych ze środków przewidzianych w budżetach FY2014-FY2019 produkowanych na potrzeby USAF oraz na eksport w ramach programu FMS. Opracowanie własne. 

AGM-158B JASSM-ER

  W drugiej części omówiona zostanie umowa zawarta w 2016 roku na pozyskanie pocisków manewrujących AGM-158B JASSM-ER, czyli następcy wersji bazowej AGM-158A o wydłużonym zasięgu.

  AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range) jest poddźwiękowym skrzydlatym pociskiem manewrującym o cechach obniżonej wykrywalności. Do jego napędu służy nowy (w stosunku do wersji AGM-158A) silnik Williams International F107-WR-105 pozwalający na osiągnięcie zasięgu ponad 926 km. W stosunku do wersji bazowej nowa wersja wyposażona została w dwukierunkowe łącze wymiany danych pozwalające zwalczać cele zmieniające swe położenie w trakcie misji. Do pierwszego próbnego lotu AGM-158B doszło w maju 2005 roku. Wiosną 2007 roku zawarta została umowa, na mocy której wykonawca miał dostarczyć 12 pocisków przeznaczonych do prób w locie. Między 2008 a 2011 rokiem przeprowadzono 11 próbnych strzelań. Zostały one ocenione pozytywnie. Program małoseryjnej produkcji LRIP rozpoczęto w kwietniu 2011 roku, a pełna produkcja seryjna (FRP) ruszyła w listopadzie 2014 roku.

  Podobnie jak w przypadku wersji AGM-158A, procedurę zakupu rakiet JASSM-ER prowadzono w trybie FMS. W dniu 28 listopada 2016 roku na stronie amerykańskiej Agencji ds. Współpracy Obronnej DSCA opublikowano komunikat o przekazaniu do akceptacji Kongresowi Stanów Zjednoczonych polskiego zapotrzebowania. Z jego treści wynikało, że Inspektorat Uzbrojenia zainteresowany był pozyskaniem do: 70 pocisków AGM-158B JASSM-ER, dwóch szkolnych odpowiedników masowo-gabarytowych oraz czterech pocisków przeznaczonych do prób w locie. Poza pociskami zapytanie dotyczyło również dostawy dwóch systemów symulacyjnych pocisków AGM-158B, aktualizacji oprogramowania OPF użytkowanych przez Polskę samolotów F-16 i ich integrację z pociskiem JASSM-ER, a także zakupu części zamiennych, dokumentacji, wsparcia szkoleniowego oraz logistycznego. Całość wyceniono na maksymalnie 200 mln USD.

  Zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych na realizację transakcji została udzielona 16 grudnia 2016 roku. 

  Dokładna data zawarcia umowy na dostawy dla Polski pocisków AGM-158B JASSM-ER nie została podana do wiadomości publicznej. Wiadomo jedynie, że w dniu 20 grudnia 2016 roku wiceminister ON Bartosz Kownacki odebrał umowę LOA przygotowaną przez stronę amerykańską, a 24 grudnia 2016 roku w komunikacie MON napisano, że do zawarcia kontraktu na rakiety JASSM-ER doszło „w ostatnich dniach”. Umowę podpisano więc zapewne pomiędzy 20 a 24 grudnia 2016 roku.

  Zgodnie z treścią komunikatu resortu obrony wartość kontraktu wyniosła 940 mln PLN, przy czym nie podano, czy to kwota netto czy brutto. Należy jednak przypomnieć, że w komunikacie DSCA koszt polskiego zamówienia oszacowano na 200 mln USD. Kurs dolara amerykańskiego w grudniu 2016 roku wynosił 4,2 PLN. Wartość zamówienia można więc szacować na ok. 840 mln PLN netto (1033 mln PLN z podatkiem VAT). Ponieważ szacunek DSCA zazwyczaj nie przekracza wartości zawartej później umowy, wydaje się, że podane 940 mln PLN to kwota brutto. Czasami można też spotkać się z opinią, że podane 940 mln PLN to łączna wartość zamówienia za 3 kontrakty LOA na rakiety dla samolotów F-16 zawarte w grudniu 2016 roku. Pozostałe dwa dotyczyły pocisków powietrze-powietrze AIM-9X i AIM-120C. W opinii autora nie jest to jednak prawda. Potwierdza to infografika opublikowana przez MON we wrześniu 2017 roku z której wynika, że łączna wartość umów na rakiety JASSM-ER, AIM-9X i AIM-120C zawartych w latach 2016-2017 wyniosła ok. 1,8 mld PLN.

Realizacja PMT 2016-2017. MON.

Infografika prezentująca podpisane w latach 2016-2017 umowy związane z procesem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, zaprezentowana przez MON we wrześniu 2017 roku. Wynika z niej, że łączna wartość kontraktów na pociski rakietowe JASSM-ER, AIM-9X i AIM-120C wyniosła ok. 1,8 mld PLN. Grafika: MON.

  Pewne wątpliwości pojawiają się także w kwestii liczby zamówionych pocisków. W komunikacie DSCA mowa była o chęci pozyskania przez Polskę do 70 szt. pocisków JASSM-ER. Natomiast w projekcie budżetu USAF na FY2019 zawierającym m.in. planowany harmonogram produkcji rakiet do 2021 roku wykazano, że w ramach FMS przewiduje się produkcję jedynie 40 szt. pocisków w 2021 roku. Polska jak dotąd jest jedynym państwem które poza USAF zamówiło rakiety JASSM-ER, dlatego wiadomo, że cała planowana produkcja z funduszy FMS musi dotyczyć polskiego kontraktu. Mamy więc dwie możliwości, albo zamówiono tylko 40 szt. rakiet, albo pozostałe 30 szt. zostaną wyprodukowane po 2021 roku Opcja ta w opinii autora jest bardziej prawdopodobna, bowiem wartość kontraktu wynosząca 940 mln PLN świadczy raczej o pełnym wykorzystaniu udzielonej zgody i zamówieniu 70 szt. pocisków. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii będzie możliwe prawdopodobnie dopiero po opublikowaniu dokumentów projektu budżetu USAF na FY2020.

  Warto także zwrócić uwagę, że wartość jednostkowa pocisku JASSM-ER dla USAF wynosi ok 1,1-1,2 mln USD. Same 70 szt. pocisków może więc kosztować ponad 77-84 mln USD. Do tego zapytanie dotyczyło także 2 pocisków szkolnych i 4 do testów, dwóch systemów symulacji, dostaw części, usługi szkoleniowej i logistycznej oraz usługi integracji pocisku z polskimi samolotami F-16. Trzeba bowiem pamiętać, że jak dotąd rakiety JASSM-ER zintegrowano jedynie z samolotami B-1B i B-52. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych planują integrację tej wersji JASSM z samolotami F-16, F-15E i B-2 dopiero w roku budżetowym 2020. Można więc przypuszczać, że część kosztów z tym związanych zostanie pokrytych również z polskiego kontraktu. Jeśli dodatkowo uwzględnimy, że od kontraktu FMS pobierana jest 3,5% prowizja i cena rakiet na eksport może być nieco wyższa niż dla USAF, wartość kontraktu na poziomie 200 mln USD nie powinna dziwić.

  Prześledźmy jeszcze amerykańskie dane dotyczące zamówień na AGM-158B. Wielkości i wartości zawartych kontraktów dla serii produkcyjnych Lot 12 – Lot 14 omówione zostały już w rozdziale poświęconym wersji bazowej pocisku AGM-158A. Nie obejmowały one zamówień eksportowych finansowanych w ramach FMS. Dodatkowo w ostatnich latach udzielono jeszcze zamówień w ramach serii produkcyjnych Lot 15 i Lot 16.

  Informację o kontrakcie na serię produkcyjną Lot 15 z firmą LM opublikowano na stronie internetowej DoD 1 czerwca 2017 roku.  Przewiduje on wyprodukowanie do 31 sierpnia 2020 roku 360 szt. rakiet JASSM-ER. Jego łączna wartość wyniosła 413,8 mln USD, a środki miały pochodzić z budżetu USAF na FY2017. Umowa na Lot 15 nie przewiduje produkcji eksportowej. Z harmonogramu projektu budżetu na FY2019 wynika, że partia ta zostanie wyprodukowana w okresie od listopada 2018 roku do sierpnia 2019 roku.

  Informację o kontrakcie na 16 serię produkcyjną (Lot 16opublikowano na stronie internetowej DoD 5 października 2018 roku. Przewiduje on wyprodukowanie do 31 października 2021 roku kolejnych 360 szt. rakiet JASSM-ER. Jego łączna wartość wyniosła 390,8 mln USD, a środki miały pochodzić z budżetu USAF na FY2018. Umowa na Lot 16 również nie przewiduje produkcji eksportowej. Z harmonogramu projektu budżetu na FY2019 wynika, że partia ta zostanie wyprodukowana w okresie od września 2019 roku do czerwca 2020 roku.

JASSM-ER_FMS_LOT17

Harmonogram produkcji pocików manewrujących AGM-158B JASSM-ER opublikowany w projekcie budżetu USAF na FY2019. Kolorem różowym zaznaczono planowaną produkcję 40 szt. pocisków JASSM-ER w marcu i kwietniu 2021 roku na potrzeby polskiego zamówienia FMS. Kliknij w celu powiększenia. Źródło: USAF.

  W dokumentach projektu budżetu USAF na FY2019 można również znaleźć informacje o planowanym zakresie na serię produkcyjną Lot 17. Przewiduje się, że będzie ona obejmowała produkcję ponownie 360 szt. rakiet JASSM-ER dla USAF i 40 szt. na eksport w ramach programu FMS, a więc zapewne dla Polski. Harmonogram produkcji przewiduje, realizację zamówienia dla USAF od lipca 2020 roku do kwietnia 2021 roku, a dla Polski w miesiącach marzec-kwiecień 2021 roku. O tym, że seria Lot 17 będzie obejmowała 40 rakiet JASSM-ER dla Polski Autorowi udało się również nieoficjalnie potwierdzić z innego źródła. Zawarcia kontraktu na 17 serię produkcyjną można spodziewać się w terminie do marca 2019 roku.

  Mamy więc prawdopodobnie pewne opóźnienie w realizacji tego kontraktu, bowiem podczas wspomnianego już 53 posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiceszef Inspektoratu Uzbrojenia płk Bogusławski informował, że cała dostawa pocisków JASSM-ER ma „zostać zrealizowana do 2020 roku”. Opóźnienie to może wynikać z przesunięcia terminów integracji przez USAF pocisków JASSM-ER z samolotami F-16. Pozyskanie przez Polskę rakiet JASSM-ER przed zakończeniem tego procesu (planwanego najszybciej w 2020 roku) nie miałoby sensu.

  Więcej o historii powstania, konstrukcji pocisków JASSM i JASSM-ER oraz ich wykorzystaniu do 2013 roku można przeczytać TUTAJ.

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Ekspedycyjna brygada USMC z lat 80.

Ekspedycyjna brygada USMC z lat 80.

W piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych istniały trzy rodzaje związków ekspedycyjnych: batalion, brygada i dywizja oparte organizacyjnie odpowied...

więcej polecanych artykułów