Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2015-09-27 15:27:23

Stan realizacji Planu Modernizacji Technicznej

     W grudniu 2012 roku opinii publicznej zaprezentowano założenia Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 (PMT), zgodnie z którym do 2022 roku przewiduje się zrealizować zakupy sprzętu i uzbrojenia o łącznej wartości szacowanej nawet na 140 mld PLN. Na stronach Dziennika Zbrojnego już kilkukrotnie prezentowaliśmy szczegółowy status wykonania zapisanych w nim programów operacyjnych i zadań. Dynamika zmian jest jednak na tyle duża, że postanowiliśmy przygotować w tabelarycznej formie prezentację już zrealizowanych zadań PMT w odniesieniu do wcześniejszych planów, która będzie aktualizowana na bieżąco, w miarę możliwości niezwłocznie po uzyskaniu najnowszych informacji na dany temat.

  W kolumnie drugiej "Plany - jeśli nie podano inaczej to wg. stanu na 12.2012" podano pierwotny harmonogram realizacji PMT zaprezentowany w grudniu 2012 roku lub w chwili inicjowania danego zadania. W trzeciej kolumnie "Realizacja 2013-2016" podano faktycznie zrealizowane zadania w latach 2013-2016 (do chwili aktualizacji). W czwartej kolumnie "Aktualne plany" podano obecnie obowiązujące plany publikowane, prezentowane lub zapowiadane przez MON. W ostatniej kolumnie „Opóźnienie (lata)” podajemy o ile (w latach) różnią się zrealizowane działania lub aktualne plany, od tych przewidywanych w grudniu 2012 roku albo w momencie rozpoczynania poszczególnych zadań. Wykaz użytych skrótów został umieszczony na końcu tabeli.

  Przedstawione dane zostały zaktualizowane wg. stanu na dzień 17 października 2016 roku i nie zawierają wyników redefinicji PMT, które zostały zaakceptowane przez Ministra ON w dniu 7 października 2016 roku.

  Była to ostatnia aktualizacja w niniejszym artykule. Obecny stan realizacji PMT jest prezentowany TUTAJ

Ocena stanu realizacji PMT w latach 2013-2016 i planów na kolejne lata:

Nazwa zadania Plany - jeśli nie podano inaczej to wg. stanu na 12.2012
Realizacja 2013-2016 Aktualne plany
Opóź-
nienie (lata)
PO Systemy obrony powietrznej
Zestaw rakietowy średniego zasięgu Wisła 2013: zakończenie FAK
2014: UMOWA

2013: pierwszy DT, FAK
2014: drugi DT, 29.09 zakończono FAK, ocena BP, opr. założeń offsetowych
2015: 21.04 - wybór wykonawcy (rekomendacja RM), początek negocjacji, 23.10 - powołano zespół do negocjacji offsetu
2016: rozmowy z dostawcami systemu Patriot i MEADS, 06.09 wysłanie zapytania LoR

2016: otrzymanie LoA, negocjacje
2017: UMOWA I-II kw.
2019-2026: DOSTAWY 8 baterii

3
Zestaw rakietowy krótkiego zasięgu Narew 2013: zakończenie FAK
2014: UMOWA
2013: brak działań
2014: rozpoczęto FAK, DT
2015: FAK
2016: FAK, opracowano WZTT i SW (do 30.06), trwa analiza BP 
2016: zakończenie FAK III kw. (30.09), ogłoszenie PP IV kw.
od 2019: DOSTAWY 19 baterii, w tym 9 do 2022 r.
3
Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad 2012: zakończenie PW
2013: UMOWA
2013: realizacja PW
2014: zakończono PW
2015: ocena BP, ogłoszenie PP - 24.08 wysłano zaproszenie do negocjacji do PIT-RADWAR S.A., 16.12 UMOWA

2018-2021: DOSTAWY 79 zestawów

2
Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom Niepublikowane

2013: 03.06 UMOWA na DOSTAWY 200 rakiet
2014: zakończenie DOSTAW

Nowe zamówienie:
2015: 12.09 rozpoczęcie negocjacji z Mesko S.A., 09.11 UMOWA

2014: ZADANIE ZAKOŃCZONO

Nowe zamówienie:
od 2016: DOSTAWY 180 rakiet

0
Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun (GROM-M)

2014: zakończenie PR
od 2017: DOSTAWY

2013: realizacja PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR, zakończono badania kwalifikacyjne i PR (05.11)

2016: PP III kw., UMOWA IV kw.
2017-2022: DOSTAWY 1600 szt. pocisków i 420 szt wyrzutni

1
Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Soła 2012: negocjacje UMOWY
2015: zakończenie DOSTAW
2013: 02.04 UMOWA na DOSTAWY 8 stacji
2014: DOSTAWY
2015: zakończono DOSTAWY

ZADANIE ZAKOŃCZONO

0
Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Bystra 2014: zakończenie PR
do 2022: DOSTAWY

2013: realizacja PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR
2016: trwają badania państwowe, wprowadzenie zaleceń z badań

2017: zakończenie PR, PP, UMOWA I kw.
2018-2022: DOSTAWY 19 stacji

4
Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski bliskiego zasięgu Pilica

2012: zakończenie FAK
2014: UMOWA

2018: zakończenie DOSTAW

2013: FAK
2014: ocena BP
2015: analizy gotowości wykonawcy, przegląd projektu
2016: rozpoczęto PP - wysłano zaproszenie do negocjacji UMOWY (18.03), trwają negocjacje UMOWY

2016: UMOWA IV kw.
2018-2021: DOSTAWY 6 baterii (1 szt. w 2018, po 2 szt. w 2019-20, 1 szt. w 2021)
3
Przeciwlotnicze artyleryjskie środki ogniowe kryptonim Noteć od 2019: DOSTAWY

2013: brak działań
2014: brak działań
2015: brak działań
2016: FAK - 21.01 rozpoczęcie analizy rynku

2016: FAK
2017: zakończenie FAK, PP, UMOWA
2019-2022: DOSTAWY 24 szt.

-
Opracowanie prototypu radaru P-18PL 2015: opracowanie prototypu III kw. (19.08)
2016: zakończenie PR IV kw. (18.12)

2012: 19.12 UMOWA na PR
2013-2015: realizacja PR
2016: realizacja PR

2015: opracowanie prototypu III kw. (19.08) - nie opracowano w podanym terminie
2016: zakończenie PR IV kw. (18.12), wniosek wykonawcy o zmianę terminu na II kw. 2018 roku (18.06)
2
Opracowanie systemu radiolokacji pasywnej PET/PCL

2015: opracowanie prototypu IV kw. (19.12)
2016: zakończenie PR IV kw. (17.12)

2012: 18.12 UMOWA na PR
2013-2015: realizacja PR
2016: realizacja PR

2015: opracowanie prototypu IV kw. (19.12) - nie opracowano w podanym terminie
2016: zakończenie PR IV kw. (17.12)
1
PO Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP
Śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia

2012: ogłoszono PP
2013: prowadzenie PP
2014: wybór wykonawcy II kw., UMOWA III kw.

Plany z 2015:
od 2018: DOSTAWY 50 śmigłowców


2013: prowadzono PP
2014: PP - 30.12 złożono oferty ostateczne
2015: PP - 21.04 wybór wykonawcy, zmiana zakresu, 27.05 zakończono testy, 18.06 odwołanie do sądu PZL-Świdnik, 05.09 zakończono negocjacje umowy z MON, 30.09 rozpoczęcie negocjacji offsetu

2016: negocjacje offsetu, 04.10 zerwanie negocjacji offsetowych (w praktyce anulowanie PP), 05.10 zamknięcie PP przez IU, 10.10 rozpoczęcie rozmów z PZL-Mielec ws. dostaw śmigłowców S-70i

2016: PP, UMOWA z PZL-Mielec na dostawę śmigłowców S-70i
2017: dostawa 8 egz. śmigłowców S-70i

3
Śmigłowce przeznaczone do przewozu pasażerów VIP

2011: UMOWA na DOSTAWY 5 śmigłowców
2013: zakończenie DOSTAW

2013: zakończono DOSTAWY ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Śmigłowce uderzeniowe Kruk

2014: ogłoszenie PP I-II kw.
od 2020: DOSTAWY

2013: brak działań
2014:  rozpoczęto FAK, RFI
2015: FAK, WOT przesłano do OSF, drugie techniczne RFI do 4 wykonawców
2016: FAK, opracowano SW i WZTT, trwa analiza BP

2016: zakończenie FAK III kw., możliwa redefinicja WOT przez SG WP, ogłoszenie PP IV kw. lub w 2017 r. (w przypadku redefinicji WZTT)
2017: UMOWA IV kw. lub w 2018 r. (w przypadku redefinicji WZTT)
od 2019: DOSTAWY 32 śmigłowców

3
PO Rozpoznanie obrazowe i satelitarne
BSP klasy MALE Zefir

2013: PP
2014: UMOWA

2013: DT, FAK
2014: FAK, ocena BP, negocjacje z wykonawcami
2015: negocjacje z wykonawcami
2016: FAK, opracowano SW i WZTT, analizy dotyczące trybu pozyskania

2016: zakończenie FAK III kw., PP IV kw.,
2017: UMOWA
od 2019: DOSTAWY 4 zestawów, w tym 2 do 2022 r.
3
BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Gryf

2013: PP
2014: UMOWA

2013: DT, FAK
2014: FAK, ocena BP, negocjacje z wykonawcami
2015:  negocjacje z wykonawcami, 20.08 decyzja o skierowaniu zamówienia do polskich firm, 02.09 - wysłano RFI, 05.10 odpowiedzi na RFI uzyskano od 5 oferentów
2016: FAK, opracowano SW i WZTT, analizy dotyczące trybu pozyskania

2016: zakończenie FAK III kw., PP IV kw.,
2017: UMOWA,
od 2018: DOSTAWY 12 zestawów, w tym 5 do 2022 r.

3
BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik

2013: PP
2014: UMOWA

2013: DT, FAK
2014: zakończono FAK, ocena BP
2015: 15.01 rozpoczęto PP, negocjacje
2016: 15.04 złożono oferty ostateczne, zmiana oceny BP (28.06), unieważnienie PP (15.07)

2016: ogłoszenie nowego PP III-IV kw.,
2017: UMOWA 
2018-2022: DOSTAWY 12 zestawów

3
BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu, pionowego startu i lądowania Albatros

Niepublikowane

2016: rozpoczeto FAK (w kwietniu), 25.07 ogłoszono DT

2016: FAK
2017: PP 
2019-2020: DOSTAWY 4 zestawów (po dwa rocznie)

-
BSP klasy mini Wizjer

2013: PP
2014: UMOWA

2013: DT, FAK
2014: zakończono FAK, ocena BP
2015: 15.01 rozpoczęto PP, negocjacje
2016: 15.04 złożono oferty ostateczne, zmiana oceny BP (28.06), unieważnienie PP (15.07)

2016: ogłoszenie nowego PP III-IV kw.,
2017: UMOWA 
2017-2018: DOSTAWY 15 zestawów

3
BSP klasy mini pionowego startu i lądowania Ważka

2013: PP
2014: UMOWA

2013: DT, FAK
2014: FAK, drugi DT
2015: FAK
2016: FAK, ocena BP

2016: zakończenie FAK III kw., ogłoszenie PP IV kw.
2017: UMOWA II-III kw.
2018-2022: DOSTAWY 10 zestawów i 5 zestawów po 2022 roku

3
BSP klasy mikro Niepublikowane

2013: brak działań
2014: FAK, DT
2015: FAK, 17.12 rozpoczęto PP
2016: PP - 11 oferentów złożyło wnioski do udziału w PP, złożono 4 oferty wstępne

2016: UMOWA IV kw.
2017: DOSTAWY 6 zestawów
-
PO Samoloty transportowe
Samoloty transportowe C-295M

2013: zakończenie DOSTAW
2014: doposażenie 3 C-295M PO03 do wersji PO04

2013: zakończono DOSTAWY samolotów
2014: doposażenie 3 C-295M PO03 do wersji PO04

ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Samoloty transportowe M28 Bryza 2013: zakończenie DOSTAW samolotów i symulatora

2013: zakończono DOSTAWY samolotów
2014: nie ukończono symulatora
2015: II kw. DOSTAWA symulatora

ZADANIE ZAKOŃCZONO 2
PO Samolot szkolno-treningowy AJT
Zintegrowany system szkolenia zaawansowanego AJT 2013: PP
2014: UMOWA
od 2016: DOSTAWY

2013: 25.02 PP, 23.12 złożono oferty ostateczne
2014: 27.02 UMOWA na DOSTAWY 8 samolotów
2015: realizacja UMOWY
2016: 04.07 oblot pierwszego egz. 

2016: DOSTAWY (2 lub 3 egz.)
2017: zakończenie DOSTAW
0
PO Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Nowe bojowe wozy piechoty Borsuk po 2018: DOSTAWY

2013: nie zatwierdzono projektu z NCBiR 4/2013, DT
2014: zatwierdzono projekt z NCBiR 5/2014, 24.10 UMOWA PR
2015: realizacja PR
2016: realizacja PR (wykonano II etap PR tj. projekt koncepcyjny i analizę tech.-ekonom.)

2016: realizacja PR
2017: prototyp IV kw. (22.10)
2019: zakończenie PR IV kw. (23.10)

0
Wozy wsparcia bezpośredniego Gepard

Plany z 2013:
2016: prototyp II kw.
2018: zakończenie PR IV kw.
,

po 2018: DOSTAWY

2013: zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, DT, 23.12 UMOWA PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR, zlecono wykonanie elementów wieży ZM Tarnów S.A, 23.08 zakończono II etap (dokumentacja), oceniony przez MON negatywnie
2016: redefiniowanie WOT przez SG WP - umowa NCBiR z wykonawcą zawieszona 

2017: prototyp II kw. (23.04)* 
2018: zakończenie PR IV kw. (22.12)*

*) Ze względu na redefiniowanie wymagań terminy te ulegną zmianie.

2
Pozyskanie czołgów Leopard 2A5 i A4 2015: zakończenie DOSTAW

2013: 22.11 UMOWA na DOSTAWY czołgów Leopard 2: 105 A5, 14 2A4 i sprzętu dodatkowego
2014: DOSTAWY
2015: zakończono DOSTAWY czołgów

2016: zakończenie DOSTAW sprzętu dodatkowego

1
Modernizacja czołgów Leopard 2A4

2013: PP, UMOWA
2014: seria próbna 2015-2018: MODERNIZACJA

2013: DT, 30.10 ogłoszono PP 
2014: PP - 5.12 złożono ofertę ostateczną
2015: PP - 17.02 unieważniono PP, Nowe PP - 27.05 wysłano zaproszenie do negocjacji, 28.12 UMOWA na modernizację i UMOWA na remonty
2016: 18.02 UMOWA PGZ S.A. i Bumar-Łabędy S.A. z Rheinmetall Landsysteme Gmbh

2016: realizacja UMOWY
2017-2020: MODERNIZACJA 128 czołgów + 14 kolejnych w opcji, prototyp w marcu 2018 r.

2
PO Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii

155 mm dywizjonowy moduł ogniowy (DMO) Regina (AH Krab)

2012: 29.06 aneks do UMOWY PR
2015: zakończenie PR, IV kw.
do 2025: DOSTAWY

2013: realizacja PR, problemy z podwoziem
2014: realizacja PR, 17.12. umowa na zakup podwozi K9 i licencji, 22.12 aneks do UMOWY PR dotyczący zmiany podwozia
2015: realizacja PR, 24.08 prezentacja prototypu na podwoziu K9, 23.10 zakończono badania zdawczo-odbiorcze
2016: 07.04 zakończono badania typu, 28.04 przekazano SZ 2 egz. AH Krab na podwoziu K9

2016: badania eksploatacyjno-wojskowe, PP na kolejne DMO III kw., UMOWA IV kw.
2017: zakończenie PR i zakończenie DOSTAWY pierwszego DMO (24 AH Krab) III kw. (30.08)
2018-2025: DOSTAWY 4 DMO każdy po 24 AH Krab

2
Dywizjonowy moduł ogniowy (DMO) wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar

po 2015: DOSTAWY

Plany z 2014:
2014: ogłoszenie PP
2015: UMOWA I kw.
2017: DOSTAWY

2013: zmiana trybu pozyskania z PR na zakup z dostosowaniem
2014: ocena BP, ZTT, OPK, decyzja Ministra ON o sposobie pozyskania
2015: PP - 02.03 wysłano zaproszenie do negocjacji
2016: 09.02 rozpoczęto negocjacje z HSW S.A., zmiana lidera z HSW S.A. na PGZ S.A.

2017: UMOWA I kw.
od 2018: DOSTAWY 3 DMO każdy po 18 wyrzutni + 2 wyrzutnie szkolne, w tym 2 DMO do 2022 r. 

3
Kompanijny moduł ogniowy (KMO) 120 mm moździerzy samobieżnych Rak

2013: zakończenie PR IV kw.
2014-2018: DOSTAWY

2013: realizacja PR
2014: realizacja PR
2015: PR- zakończono badania kwalifikacyjne moździerza na podwoziu kołowym (M120K) i artyleryjskiego wozu dowodzenia (AWD)
2016: realizacja PR, PP - 18.03 wysłano zaprosznie do negocjacji, 28.04 UMOWA na DOSTAWY 64 szt. M120K i 32 szt. AWD

2016: zakończenie badań kwalifikacyjnych AWR i AWA, zakończenie PR IV kw. (31.10), UMOWA na pozostałe składowe KMO,
2016-2019: DOSTAWY 8 KMO (2 w 2017, 3 w 2018 i 3 do 30.10.2019 r.)

2
155 mm dywizjonowy moduł ogniowy (DMO) samobieżnych haubic na podwoziu kołowym Kryl 

2015: zakończenie PR IV kw. (27.12)

2011: 28.12 UMOWA na PR
2014: realizacja PR, opracowano prototyp
2015: realizacja PR, badania zakładowe
2016: realizacja PR

2016: realizacja PR
2018: zakończenie PR IV kw.
od 2019: DOSTAWY 7 DMO każdy po 24 AH Kryl
3
Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego Liwiec

2013: UMOWA
Plany z 2013:
2015: DOSTAWA 1 egz.

2013: 21.01. UMOWA na DOSTAWY 7 stacji
2014: realizacja UMOWY
2015: realizacja UMOWY

2016: DOSTAWA 2 egz. 2017-2018: DOSTAWY 5 egz. 1
PO Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK
Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak 2012: nowa UMOWA

2013: 27.07 UMOWA na 307 podwozi KTO
2014: DOSTAWY 65 podwozi KTO
2015: DOSTAWY 45 podwozi KTO

2016: DOSTAWY 45 podwozi KTO
2019: zakończenie DOSTAW

0
KTO Rosomak z wieżą bezzałogową ZSSW-30 Plany z 2013:
2015: zakończenie PR
od 2016: DOSTAWY

2013: 29.03 UMOWA PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR - badania zakładowe prototypu
2016: badania zakładowe prototypu, 14.07 strzelanie ppk Spike z wynikiem pozytywnym w ramach testu integracji z wieżą  

2016: badania zakładowe 
2017: zakończenie PR III kw. (31.07 wg. aneksu nr 4 z 06.05.2016)

2018-2020: DOSTAWY 208 wież (180 dla KTO w wersji bojowej, 28 dla KTO w wersji rozpoznawczej R1/R2)

2
Rosomak-WRT (Wóz Rozpoznania Technicznego) Niepublikowane

2014: 20.06 UMOWA PR, realizacja PR
2015: realizacja PR
2016: 23.06 zakończono realizację PR

2016-2018: DOSTAWY 33 pojazdów

-
Rosomak-WPT (Woz Pomocy Technicznej) Niepublikowane

2014: 23.12 UMOWA PR + ramowa
2015: realizacja PR

2016: realizacja PR
2017: zakończenie PR IV kw.
2018: DOSTAWY 18 pojazdów

-
Rosomak-RSK (Wóz Rozpoznania Skażeń)

Plany z 2014:
2015: ogłoszenie PP I kw., UMOWA IV kw.

2014: przygotowanie PP
2015: przygotowanie PP

2016: ogłoszenie PP
2016: UMOWA

1
Rosomak R-1 Wóz rozpoznawczy z wieżą Hitfist-30P Niepublikowane

2008: 05.09 UMOWA na PR
2016: realizacja PR

2016: realizacja PR
2017: zakończenie PR I kw.
2017-2020: DOSTAWY 16 pojazdów
 -
Rosomak R-2 Wóz rozpoznawczy z wieżą Hitfist-30P Niepublikowane 2008: 05.09 UMOWA na PR
2016: realizacja PR
2016: realizacja PR
2017: zakończenie PR I kw.
2017-2020: DOSTAWY 34 pojazdów
 -
Ciężkie Kołowe Wozy Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego CKPEiRT Plany z 2014:
2014-2018: DOSTAWY

2014: 14.01 ogłoszenie PP
2015: PP - 22.06 wybór wykonawcy, 15.07 oddalono odwołanie do prezesa KIO, 09.11 UMOWA

2016: realizacja UMOWY
2017-2018: DOSTAWY 27 pojazdów (od 04.2017 do 30.11.2018)

3
Nowy Kołowy Transporter Opancerzony NKTO Niepublikowane

2013: zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, DT, 23.12 UMOWA PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR

2016: realizacja PR
2017: prototyp II kw.
2018: zakończenie PR IV kw.

-
Integracja wieży Hitfist-30 z ppk Spike Niepublikowane

2016: przygotowanie do rozpoczęcia negocjacji z Rosomak S.A.

2016: PP, UMOWA
2018-2021: MODERNIZACJA ok. 300 wież

-
PO Rozpoznanie patrolowe
Mobilne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze Tarantula Plany z 2014:
2015-2016: DOSTAWY

2013: FAK, RFI
2014: 10.10 ogłoszono PP
2015: PP - 12.06 wybór wykonawcy, odwołanie do prezesa KIO, 23.07 UMOWA na DOSTAWY 50 kpl.

2016: DOSTAWY
2016: zakończenie DOSTAW
0
Lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze LOTR Kleszcz

Plany z 2013:
2015: prototyp IV kw.
2016: zakończenie PR IV kw.

2013: FAK, RFI, zatwierdzono projekt z NCBiR 4/2013, 23.12 UMOWA PR
2014: realizacja PR
2015: realizacja PR

2015: prototyp do IV kw. (23.12)* - nie opracowano w podanym terminie
2016: zakończenie PR IV kw. (22.12)*

*) Wykonawca zgłosił wniosek o zmianę terminu zakończenia PR w 2020 r.

od 2021: DOSTAWY 244 pojazdów

4
Pojazdy rozpoznawcze dalekiego rozpoznania Żmija Plany z 2015:
2016: UMOWA  
2016-2022: DOSTAWY

2015: 26.03 ogłoszenie PP
2016: PP - dopuszczono 3 oferentów, oferty wstępne złożyły 2 podmioty

2016: PP, UMOWA IV kw.
2017-2022: DOSTAWY 118 pojazdów

1
Informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji od wszystkich elementów ISTAR Sowa Niepublikowane

2013: brak działań
2014: FAK, DT
2015: FAK
2016: zakończono FAK II kw., przeprowadzono ocenę BP

2016: uruchomienie PP IV kw.
2019-2022: DOSTAWY
-
Zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych z dalekiego rozpoznania Pająk Niepublikowane

2013: brak działań
2014: FAK, DT
2015: zakończono FAK
2016: przeprowadzono ocenę BP

2016: uruchomienie PP III kw.
2018-2020: DOSTAWY
-
PO Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE
Przeciwpancerne pociski kierowane Spike LR - wersja z ręcznymi wyrzutniami 2013: zakończenie DOSTAW wg. umowy z 2003 roku 2013: zakończono DOSTAWY wg. umowy z 2003 r., UMOWA na urządzenia treningowe 2014: zakończono DOSTAWY urządzeń treningowych ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Przeciwpancerne pociski kierowane Spike LR - wersja dla pojazdów i śmigłowców po 2013: nowa UMOWA

2013: brak działań
2014: rozpoczęto negocjacje nowej UMOWY
2015: w czerwcu rozpoczęto PP, negocjacje, 17.12 UMOWA

2017-2020: DOSTAWY 1000 pocisków Spike-LR, po 2020 r. planowane kolejne zamówienie

0
PO Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN
Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) Tytan 2013: UMOWA PR I kw.
od 2016: DOSTAWY

2013: 13.02 PP na PR
2014: 26.06 UMOWA PR + ramowa
2015: realizacja PR, 31.08 odebrano I etap (projekt wstępny, badania modelowe)
2016: aneks umowy na PR, zmieniono wymagania cyberbezpieczeństwa

2016: realizacja PR
2019: zakończenie PR III kw. (wrzesień)
od 2020: DOSTAWY 11 tys. zestawów

4
PO Zwalczanie zagrożeń na morzu
Okręt patrolowy w wersji podstawowej typu Ślązak 2016: zakończenie BUDOWY

2013: 23.09 UMOWA główna, 12.12 dwie UMOWY na systemy okrętowe
2014: BUDOWA - 16.12 wodowanie techniczne
2015: BUDOWA - 02.07 chrzest i wodowanie

2016: BUDOWA, próby w morzu IV kw.
2018: zakończenie BUDOWY II kw.

2
Niszczyciele min typu Kormoran II

2013: UMOWA PR
2016: zakończenie BUDOWY prototypu
do 2022: 2 kolejne okręty

2013: 23.09 UMOWA na PR w tym prototyp
2014: BUDOWA - 23.09 położenie stępki
2015: BUDOWA, 05.09 chrzest i wodowanie
2016: 14.07 rozpoczęto próby w morzu

2016: zakończenie BUDOWY IV kw. lub I kw. 2017 r.
2017-2022: BUDOWA dwóch kolejnych okrętów

0
Okręty obrony wybrzeża Miecznik

2013: FAK
2014: ogłoszenie PP

Plany z 2013:
2017-2019: zakończenie BUDOWY 3 okrętów

2013: FAK, DT
2014: zakończono FAK, ocena BP
2015: PP - 30.06 wysłano zaproszenie do negocjacji do PGZ S.A., wysłano wymagania techniczne
2016: 31.03 - PGZ S.A. złożyła wstępną ofertę, tworzenie nowego konsorcjum, negocjacje, 28.09 wysłano zawiadomienie o zamknięciu postępowania

2017: Nowe PP 
2020-2022: zakończenie BUDOWY 3 okrętów (w zwiazku z anulowaniem PP możliwa zamiana terminów pozyskania)

3
Okręty patrolowe z funkcją zwalczania min Czapla

2013: FAK
2014: ogłoszenie PP

Plany z 2013:
2020-2022: zakończenie BUDOWY 3 okrętów

2013: FAK, DT
2014: zakończono FAK, ocena BP
2015: PP - 30.06 wysłano zaproszenie do negocjacji do PGZ S.A., wysłano wymagania techniczne
2016: 31.03 - PGZ S.A. złożyła wstępną ofertę, tworzenie nowego konsorcjum, negocjacje, 28.09 wysłano zawiadomienie o zamknięciu postępowania

2017: Nowe PP
2022-2024: zakończenie BUDOWY 3 okrętów (w zwiazku z anulowaniem PP możliwa zamiana terminów pozyskania)

3
Okręty podwodne nowego typu Orka 2013: UMOWA
do 2022: zakończenie BUDOWY 2 okrętów 
do 2030: zakończenie BUDOWY trzeciego okrętu

2013: FAK
2014: DT, zakończenie FAK, ocena BP, dodanie wymogu pozyskania z poc. manewrującymi
2015: redefinicja wymagań, 12.03 zapytanie o poc. manewrujące USA/Francja, decyzja o 2 postępowaniach, osobne na o.podwodne i poc.manewrujące, zapowiedź możliwości wspólnego zakupu z Norwegią i/lub Holandią
2016: opracowano SW i WZTT, Norwegom przekazano polskie WZTT

2016: zakończenie FAK, negocjacje międzypaństwowe 
2017: ogłoszenie PP, UMOWA
2024-2026: zakończenie BUDOWY 3 okrętów

4
Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z pociskami NSM 2015: zakończenie dostaw rakiet NSM

2013: zakończono DOSTAWY NDR, DOSTAWY NSM
2014: DOSTAWY NSM
2015: DOSTAWY 14 szt. NSM

ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Drugi Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z pociskami NSM Niepublikowane

2013: wstępne rozmowy
2014: 14.07 rozpoczęto PP, 19.12 UMOWA
2015: realizacja umowy, 27.02 umowa z podwykonawcą PIT-RADWAR S.A

2016: realizacja UMOWY
2017-2018: DOSTAWY

-
Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu Holownik

Plany z 2014:
2014: ogłoszenie PP

2013: FAK, DT
2014: zakończono FAK, 22.12 ogłoszono PP
2015: PP
2016: PP - do 3 podmiotów wystosowano zapytania o oferty. Termin złożenia 31.08.

2016: zakończenie PP, UMOWA III kw.
2021: zakończenie BUDOWY 6 holowników

0
System ochrony sił morskich w portach Ostryga

Plany z 2014:
2014: ogłoszenie PP

2013: FAK, DT
2014: przygotowanie PP
2015: przygotowanie PP

2016: ogłoszenie PP

2
Transportu środków zaopatrzenia i wspomagania prac holowniczych na redach i w portach Transhol

Plany z 2014:
2014: UMOWA IV kw.

2013: FAK, DT
2014: FAK, drugi DT
2015: przygotowanie PP

2016: ogłoszenie PP
2017: UMOWA
2022: zakończenie BUDOWY

2
Pływająca stacja demagnetyzująca Magneto Niepublikowane

2014: FAK, DT
2015: FAK

2016: FAK, drugi etap DT III kw. -
Jednostka do tankowania okrętów podwodnych i oczyszczania wód Ekotank Niepublikowane

2014: FAK, DT
2015: FAK

2016: FAK -
Okręty rozpoznawcze Delfin 

Niepublikowane

2016: FAK, 31.08 ogłoszenie DT

2016: FAK, DT etap I do 31.12
2017: FAK, DT etap II do 31.03

-
Bezzałogowe systemy zwalczania min Kijanka

Niepublikowane

2016: FAK

2016: DT III kw.

-
Zbiornikowiec paliwowy Supply

Plany z 2015:
2016: UMOWA II kw.
2020: zakończenie BUDOWY

2014: FAK, DT
2015: przygotowanie PP
2016: 05.04 ogłoszono PP, ocena złożonych wniosków o udział w postępowaniu

2016: UMOWA IV kw. lub w 2017 r.
2017-2020: BUDOWY 1 okrętu, drugiego opcjonalnie w latach 2022-2024

0
Okrętu wsparcia logistycznego Bałtyk

Plany z 2015:
2017: UMOWA
2021: zakończenie BUDOWY

2014: FAK, DT
2015: przygotowanie PP

2016: ogłoszenie PP III kw.
2017: UMOWA
2022: zakończenie BUDOWY 1 okrętu

1
PO Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR
Zintegrowany Zautomatyzowany System Dowodzenia Wojsk Lądowych Wierzba Plany z 2016:
2016: ogłoszenie PP III kw.

2013: FAK
2014: FAK, DT
2015: FAK
2016: 07.03 Zakończono FAK (opracowano SW i WZTT)

2016: ogłoszenie PP III-IV kw.
2017: UMOWA
2017-2018: DOSTAWY

-
Zintegrowany Zautomatyzowany System Dowodzenia Operacjami Specjalnymi Spartan Plany z 2016:
2016: ogłoszenie PP III kw.

2013: FAK
2014: FAK
2015: FAK, 12.08 RFI
2016: FAK, ocena BP

2016: zakończenie FAK III kw., ogłoszenie PP IV kw.
2017: UMOWA
2018: DOSTAWY

-
System do tworzenia i zobrazowania Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej POSO (NCOP) Plany z 2015:
2015: UMOWA

2013: FAK, DT
2014: FAK, decyzja o pozyskaniu systemu NCOP
2015: negocjacje z Agencją NCI

2016: UMOWA III-IV kw.
2016-2017: Wdrożenie systemu

1
MMSD szczebla operacyjnego 2013: zakończenie DOSTAW 2013: zakończono DOSTAWY ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
MMSD szczebla oddział/pododdział 2013: rozpoczęcie PP

2013: FAK
2014: 15.09 rozpoczęto PP
2015: PP
2016: 01.02 wybrano najkorzystniejszą ofertę, odwołanie do KIO - unieważnienie PP, rozpoczęto nowe PP poza Pzp II kw.

2016: PP, UMOWA
2017-2022: DOSTAWY 160 zestawów

1
Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu Rosomak BMS

2013: UMOWA
2015/16: DOSTAWY

2013: FAK
2014: FAK
2015: Zakończenie FAK, 10.07 ogłoszenie PP, 28.09 zakończono przyjmowanie zgłoszeń - wpłynęły cztery
2016: PP, zmiana oceny BP (28.06), 15.07 unieważnienie PP, 06.09 ogłoszenie nowego PP, 10.10 złożono wnioski o udział w PP - włyną jeden od konsorcjum na czele z PGZ S.A.

2017: UMOWA I kw.
2018-2020: DOSTAWY zestawów dla 326 KTO Rosomak

4
Wdrożenie terminali MIDS LVT Link 16 w naziemnych posterunkach radiowych Niepublikowane

2013: DOSTAWY
2014: zakończenie DOSTAW

ZADANIE ZAKOŃCZONO -
Pozyskanie przenośnych terminali Link 16 na potrzeby Wojsk Specjalnych Niepublikowane

2014: FAK, DT
2015: FAK

2016: FAK -
Pozyskaniem integratora systemu Link 16 i systemu Dunaj Niepublikowane

2014: rozpoczęto FAK
2015: FAK

2016: FAK -
Pozyskiwanie elementów standardu Link-22 Niepublikowane

2014: brak działań
2015: brak działań

2016: złożenie wniosku o przyjęcie Polski do programu Link 22 NILE -
PO Symulatory i trenażery
Modernizacja samolotów szkolno-treningowych PZL-130 Orlik 2013: zakończenie DOSTAW zmod. samolotów 2013: zakończono DOSTAWY zmod. samolotów ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Dostawa symulatora lotu samolotu PZL-130 TC-II Orlik

Niepublikowane

2016: Rozpoczęto PP w trybie negocjacji I kw., 28.07 UMOWA 

2018: DOSTAWY symulatora do 42. BLSz w Radomiu

-
System szkolno-treningowy Śnieżnik

2013: UMOWA
2013/14: DOSTAWY

2013: 30.04 UMOWA, DOSTAWY
2014: zakończenie DOSTAW
2015: 16.03 ogłoszono nowe PP
2016: 20.01 UMOWA

2016: DOSTAWY 4 kpl. i doposażenie 1 kpl.

0
Symulator lotu śmigłowca SW-4 Puszczyk Plan z 2014
2016: DOSTAWA symulatora IV kw. (do 30.11)

2013: 28.03 ogłoszenie PP
2014: 04.02 UMOWA na DOSTAWĘ 1 symulatora
2015: realizacja UMOWY

2017: DOSTAWA symulatora IV kw. (do 30.06) - termin zmieniony ze względu na opóź. iwestycji budowlanej pod symulator 1
Symulator lotu samolotu MiG-29 Niepublikowane

2013: 29.03 ogłoszenie PP
2014: 18.04 UMOWA na DOSTAWĘ 1 symulatora
2015: realizacja UMOWY, DOSTARCZONO symulator
2016: 22.06 uruchomienie symulatora

ZADANIE ZAKOŃCZONO -
Symulator lotu samolotu C295M Niepublikowane

2014: UMOWA
2015: realizacja UMOWY

2017: DOSTAWA symulatora III kw. (do 31.10) -
Symulator/trenażer kierowcy KTO Rosomak Niepublikowane

2014: 11.09 ogłoszenie PP
2015: 31.07 UMOWA, dostarczono 4 symulatory

2016: DOSTAWY 2 kpl.
2017: DOSTAWY 3 kpl.

-
Laserowy system taktycznego odwzorowania pola walki i strzelań wojsk specjalnych LST

Niepublikowane

2014: 07.11 ogłoszenie PP
2015: 15.07 wybrano najkorzystniejszą ofertę, 31.08 UMOWA

2017: DOSTAWA 1 systemu I kw. -
Zakupy poza priorytetowymi programami operacyjnymi
Modernizacja samolotów myśliwskich MiG-29

2013: MODERNIZACJA
2014: zakończenie MODRNIZACJI

2013: MODERNIZACJA
2014: zakończono MODERNIZACJE

ZADANIE ZAKOŃCZONO 0
Samochody średniej ładowności i wysokiej mobilności Jelcz 442.32 2013: UMOWA I kw.

2013: 29.11 UMOWA na 910 samochodów
2014: DOSTAWY
2015: DOSTAWY

2016: DOSTAWY
2018: zakończenie DOSTAW

0
Remont fregaty rakietowej ORP Gen. K. Pułaski 2015: remont

2013: UMOWA
2014: rozpoczęcie prac remontowych IV kw.
2015: 21.07 rozpoczęto remont dokowy

2016: próby i zakończenie remontu III kw.

0+
Pociski manewrujące AGM-158 JASSM po 2015: DOSTAWY

2014: 11.12 UMOWA na DOSTAWY 40 pocisków
2015: realizacja UMOWY, 14.09 zamówienie FMS dla Lockheed Martin
2016: 18.03 F-16 (nr.4040) poleciał do USA w celu przeprowadz. modernizacji oprogramowania i testów

2016: rozpoczęcie DOSTAW JASSM i seryjna modernizacja oprogramowania F-16 w Polsce IV kw.
2019: zakończenie DOSTAW

0
Samoloty pasażerskie "małe" dla VIP Plany z 2015:
2015: UMOWA IV kw.
2016: zakończenie DOSTAW II kw.

2015: 2.06 ogłoszenie PP, negocjacje z 5 wykonawcami
2016: unieważnienie PP, 30.08 uruchomienie nowego PP, 14.10 złożono 2 oferty 

2016: PP, UMOWA IV kw.
2017: DOSTAWY 2 samolotów do 15.11

1
Samoloty pasażerskie "średnie" dla VIP Niepublikowane 2013: 21.12 UMOWA na czarter 2 samolotów na 4 lata
2016: 30.08 uruchomienie PP, 14.10 wpłynęły 4 wnioski o udział w PP

2016: PP
2017: UMOWA I kw.
2017-2021: DOSTAWY 3 samolotów (do 15.11.2017 jednego używanego, do 15.11.2020 pierwszego nowego, do 15.11.2021 drugiego nowego)

0
Samoloty kompleksowego rozpoznania Płomykówka Plany z 2016:
2016: rozpoczęcie FAK
2023: zakończenie DOSTAW 
2016: 05.04 rozpoczeto FAK, analiza rynku 2016: FAK
2023: zakończenie DOSTAW 3 samolotów
 0
Morskie samoloty patrolowe zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych Rybitwa Plany z 2016:
2017: rozpoczęcie FAK
2023-2030: DOSTAWY
2016: brak działań 2017: rozpoczęcie FAK
2023-2030: DOSTAWY 3 samolotów
 0
Most towarzyszący MS-20 Daglezja-S

Plany z 2014:
2015: DOSTAWY
2016: zakończenie DOSTAW

2014: 23.01 ogłoszenie PP, unieważnienie PP, 16.10 ogłoszenie nowego PP
2015: PP - 18.02 wybór wykonawcy, 04.03 UMOWA

2016: zakończenie DOSTAW 10 kpl. mostów

1
Most szturmowy MG-20 Daglezja-G

Plany z 2014:
2016: zakończenie PW IV kw.

2014: 17.10 ogłoszenie PP na PW
2015: 20.02 unieważnienie PP, 29.06 ogłoszenie nowego PP na PW, 22.10 wybrano wykonawcę PW, 23.11 UMOWA

2017: zakończenie PW IV kw., DOSTAWA 2 kpl. mostów

1
Wielozadaniowe Pojazdy Wojsk Specjalnych Pegaz

Plany z 2015:
2016: rozpoczęcie PP
2017: rozpoczęcie DOSTAW

2012: FAK - 02.11 RFI
2013: FAK
2014: FAK - 21.08 RFI, DT, ocena BP
2015: FAK
2016: zakończono FAK II kw.

2016: ogłoszenie PP III kw.
2017: UMOWA III kw.
2018-2022: DOSTAWY 105 pojazdów dla WS i ŻW. Docelowo: 150 szt. dla WS i 130 szt. dla ŻW oraz po 2022 r. także dla WL

0
Samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności Mustang Plany z 2015:
2016: rozpoczęcie DOSTAW

2013: FAK, DT
2014: FAK
2015: 23.07 ogłoszono PP, 08.10 wnioski o udział w PP złożyło 13 oferentów,
2016: 7 podmiotów złożyło ofert wstępne (22.08)
 

2016: PP, UMOWA IV kw.
2017-2022: DOSTAWY 882 pojazdów

1
Kołowe Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego (KTRI) Jodła-KTI Niepublikowane 2014: FAK, DT
2015: PR - 14.10 ogłoszenie PP na OZP
2016: PP
2016: zakończenie PP, UMOWA, zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP IV kw. (31.10)  -
Kołowe Transportery Wsparcia Inżynieryjnego (KTWI) Jodła-KTI Niepublikowane 2014: FAK
2015: FAK, DT, PR - ogłoszenie PP na OZP 
2016: unieważnienie PP na OZP, 15.03 ogłoszenie nowego PP na OZP
2016: zakończenie PP, UMOWA, zakończenie I etapu PR - opracowanie OZP IV kw. (31.10)  -
Pojazd Minowania Narzutowego (PMN) Baobab-K Niepublikowane 2014: PR - 30.06 UMOWA na OZP,
2015: PR - opracowano OZP, ogłoszenie PP na PiR III kw., unieważnienie PP, 09.11 ponowne ogłoszenie PP na PiR  
2016: PP

2016: zakończenie PP, UMOWA
2018: zakończenie II etapu PR - opracowanie PiR (31.10)

-

Wykaz skrótów:
PO - Program operacyjny
SW - Studium Wykonalności
ZTT – Założenia Taktyczno-Techniczne
WZTT – Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne
OPK – Ocena Projektu Koncepcyjnego
FAK – Faza analityczno-koncepcyjna
RFI – Request For Information, zapytanie ofertowe
DT – Dialog techniczny
PP – Postępowanie na pozyskanie
PR – Praca rozwojowa
PW – Praca wdrożeniowa
WOT - Wymagania Operacyjno-Techniczne
OSF - Organizator Systemu Funkcjonalnego
OZP - Określenie Założeń do Projektowania (I etap pracy rozwojowej)
PiR - Projektowanie i Rozwój (II etap pracy rozowjowej)
BP - Ocena występowania istotnego interesu bezpieczeństwa pańswa

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Tworzy się polski system walki? Grupa WB nie tylko o radiostacji dla Tytana

Tworzy się polski system walki? Grupa WB nie tylko o radiostacji dla Tytana

Wdrożenie do linii kompleksowych efektów pracy na Zaawansowany Indywidualny System Walki kryptonim Tytan ciągle przed nami. Nie ma możliwości pokus...

więcej polecanych artykułów