Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-04-27 21:24:24

Wydatki w 2016 roku na priorytetowe zadania modernizacji technicznej

     W dniu 3 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2016 rok. Jak już informowaliśmy, łączne wydatki na obronę narodową w tegorocznym budżecie mają wynieść 35,899 mld PLN. Na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) przeznaczona ma zostać kwota 9,366 mld PLN, z czego 5,304 mld PLN planuje się wydatkować na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Dzięki informacji uzyskanej z MON, dziś możemy przedstawić kwoty zapisane w budżecie na 2016 rok, na finansowanie poszczególnych 14 priorytetowych programów operacyjnych.

H225M Caracal fot.AH

W tegorocznym budżecie na realizację programu wieloletniego najwięcej środków zarezerwowano na program operacyjny "Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP". Jest to kwota równa prawie 1,97 mld PLN. Jej wydatkowanie będzie jednak zależało od tego, czy ostatecznie w tym roku uda się podpisać umowę na zakup śmigłowców wielozadaniowych H225M Caracal. Fot. Airbus Helicopters

  Maksymalnie dopuszczalne poziomy wydatków na realizację poszczególnych 14 priorytetowych programów operacyjnych w kolejnych latach zapisano w załączniku do uchwały Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych". W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiamy zarówno maksymalne poziomy wydatków wynikających z zapisów tej uchwały (kolumna "2016 maks.") jak i rzeczywiście zaplanowane wydatki, zgodne z informacją uzyskaną w dniu 27 kwietnia br. z MON (kolumna "2016 plan MON"). Z innymi wydatkami jakie resort obrony zaplanował na ten rok można zapoznać się w artykule "Zaktualizowany budżet MON na 2016 rok". 

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” zaplanowane w budżecie MON na 2016 rok, w podziale na 14 priorytetowych programów operacyjnych. Kwoty w tys. PLN.

Lp.

Nazwa programu operacyjnego

2016
maks.

2016
plan MON

1.

System Obrony Powietrznej

1.300.000

161.326

2.

Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP

1.700.000

1.969.600

3.

Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR

1.000.000

857.440

4.

Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

500.000

198.351

5.

Zwalczanie zagrożeń na morzu

1.200.000

275.875

6.

Rozpoznanie obrazowe i satelitarne

600.000

84.142

7.

Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN

80.000

4.670

8.

Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii

750.000

630.989

9.

Symulatory i trenażery

400.000

195.047

10.

Samolot szkolno-treningowy AJT

500.000

445.710

11.

Samoloty transportowe

0

0

12.

Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK

1.600.000

458.751

13.

Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE

150.000

78

14.

Rozpoznanie patrolowe

40.000

22.577

 

Razem 1-14

maks. 7.001.500*

5.304.556

* Łączny limit wydatków na 2016 rok określony w uchwale Rady Ministrów nr 123 z 2014 roku wynosi 7.001,5 mln PLN i jest mniejszy niż suma maksymalnych wydatków poszczególnych 14 programów operacyjnych, która wynosi 9.820 mln PLN.

  Najwyższe wydatki w wysokości prawie 2 mld PLN zaplanowano na program śmigłowcowy co wskazuje, że resort obrony dopuszcza możliwość, że w tym roku dojdzie jednak do zawarcia umowy na dostawy 50 śmigłowców H225M Caracal. Warto także zwrócić uwagę, że w tym roku zaplanowano tylko 276 mln PLN na program "Zwalczanie zagrożeń na morzu", co jest kwotą znacząco niższą, od wielokrotnie powtarzanych deklaracji poprzedniego kierownictwa MON, o przeznaczaniu co roku średnio 900 mln PLN na modernizację Marynarki Wojennej. Wynika to jednak z faktu, że mimo wcześniejszych planów w latach 2014-2015 nie udało się podpisać umów na budowę nowych okrętów: podwodnych Orka, obrony wybrzeża Miecznik oraz patrolowych z funkcją zwalczania min Czapla.

  Oceniając przedstawione powyżej planowane wydatki na poszczególne priorytetowe programy operacyjne należy pamiętać, że w trakcie tego roku mogę one jeszcze ulec zmianie, MON ma bowiem możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi 14 programami.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Morska tarcza może obronić się sama?

Morska tarcza może obronić się sama?

Artykuł stanowi głos polemiczny w odniesieniu do raportu „Tarcza broni tarczy – zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wynikające z koncepcji fregat...

więcej polecanych artykułów