Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2016-07-08 09:49:53

Finansowanie programu zakupu samolotów dla VIP

     W dniu 30 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 73 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Z jej treści wynika, że finansowanie Programu będzie realizowane przez coroczne zwiększenie limitu wydatków obronnych ponad minimalny poziom określony w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP do wysokości 1,7 mld PLN w latach 2016–2021. Oznacza to, że w tych latach koszty zakupu samolotów VIP spowodują zwiększenie wydatków na obronność ponad ustawowe 2 procent PKB.

  W tym roku finansowanie Programu będzie realizowane poprzez zwiększenie części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” o kwotę 850 mln PLN (przy uwzględnieniu możliwości dokonania odpowiednich przesunięć środków finansowych w budżecie państwa). W praktyce budżet na obronność w 2016 roku powinien ulec więc zwiększeniu do poziomu 36,749 mld PLN, co stanowić będzie 2,05 procent PKB z 2015 roku (1.776,5 mld PLN).

  Co istotne środki finansowe alokowane w Programie, niezrealizowane w danym roku budżetowym, zwiększą nakłady na Program w latach następnych. W ramach nakładów na modernizację techniczną w latach 2016–2021 na realizację Programu zaplanowano kwotę 1.700 mln PLN, w tym:

  • w 2016 roku – 850 mln PLN,
  • w 2017 roku – 200 mln PLN,
  • w 2018 roku – 200 mln PLN,
  • w 2019 roku – 150 mln PLN,
  • w 2020 roku – 150 mln PLN,
  • w 2021 roku – 150 mln PLN.

  Zakres Programu dotyczącego zakupu samolotów dla VIP został niedawno opisany w artykule „Program zakupu samolotów dla VIP”. Z pełną treścią uchwały nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 roku można zapoznać się tutaj.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Jak-23 - służba w lotnictwie polskim

Wkrótce po dostarczeniu 3 Jaków-17 i pierwszych Jaków-17W do Polski, rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia do służby kolejnych myśliwców Jak...

więcej polecanych artykułów