Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-03-31 23:04:03

Umowa na dostawę samolotów średnich dla VIP

     W dniu 31 marca br. Szef Inspektoratu Uzbrojenia płk Dariusz Pluta oraz Jon W. Lewis dyrektor odpowiedzialny za kontrakty w firmie Boeing Company, w obecności sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego oraz prezesa Boeing Business Jet Grega Laxtona, podpisali umowę na dostawę trzech samolotów typu Boeing 737-800, w tym: jednego samolotu używanego w konfiguracji pasażerskiej oraz dwóch samolotów BBJ2 (Boeing Business Jet, oparty o konstrukcję samolotu Boeing 737-800 w wersji biznesowej) w konfiguracji z salonem HEAD. Wartość umowy netto wynosi 523.644.900 USD (ok. 2,050 mld PLN). Pierwszy samolot zostanie dostarczony do 15 listopada 2017 roku, kolejne w 2020 roku. Odbiorcą samolotów będzie 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Boeing-BBJ2-Fot.Boeing

  Odnosząc się do funkcji zamawianych samolotów wiceminister Kownacki powiedział, że „to nie jest tylko i wyłącznie samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie, w pierwszej kolejności to jest powietrzny punkt kierowania krajem. Samolot ma posiadać odpowiednie systemy ochrony pasywnej i aktywnej, tam będą systemy łączności do poziomu „tajne” i to gwarantuje możliwość kierowania państwem właśnie z pokładu tego statku powietrznego. Z wiedzy, którą dysponuję, jest to samolot, oczywiście mniejszy, ale zabezpieczony porównywalnie jak samoloty „Air Force One”. To świadczy o tym, że są znajduje się w gronie najlepiej zabezpieczonych samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. A nasze doświadczenia z lat ubiegłych wskazałby, by był to kluczowy wymóg w tym  postępowaniu”.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samolotów typu Boeing 737-800 NG, w tym jednego w konfiguracji pasażerskiej, używanego, nie starszego niż 5 lat oraz dwóch w konfiguracji z salonem HEAD w wersji BBJ2 (odmiana biznesowa samolotu Boeing 737-800), a także dostawa pakietu logistycznego i dokumentacji technicznej, szkolenie personelu latającego i technicznego i wsparcie eksploatacji. Harmonogram realizacji umowy przewiduje:

  • dostawę pierwszego samolotu do 15 listopada 2017 roku,
  • dostawę drugiego samolotu do 15 września 2020 roku,
  • dostawę trzeciego samolotu do 15 listopada 2020 roku.

  Samolot BBJ2 posiada zasięg transatlantycki umożliwiający przewóz pasażerów z Warszawy do Nowego Jorku bez międzylądowania. Konfiguracja pokładu tych samolotów zakłada zabudowę salonu HEAD dla 4 pasażerów, przedziału VIP dla 2 pasażerów, przedziału business dla 12 pasażerów oraz przedziału economy dla 48 pasażerów. Na pokładzie samolotu będzie również zabudowane miejsce odpoczynku załogi oraz system podtrzymywania życia. Natomiast konfiguracja samolotu pasażerskiego (używanego) zakłada możliwość przewozu 132 pasażerów. Samolot ten zostanie dostarczony w listopadzie br. w typowo pasażerskiej konfiguracji, ale w kilku następnych latach zostanie przebudowany do wersji, która będzie umożliwiała przewóz 12 pasażerów w przedziale business oraz 120 pasażerów w przedziale economy. Dostarczone samoloty będą posiadały charakterystyczne biało-czerwone malowanie, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Wyposażenie specjalne samolotów nowych będzie umożliwiało wykonywanie lotów z widocznością VFR i według wskazań przyrządów IFR, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zgodnie z wymaganiami ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) oraz będzie obejmowało: systemy samoobrony aktywne i pasywne, system identyfikacji bojowej IFF, wojskowy system nawigacyjny TACAN, system łączności wojskowej UHF/VHF i HF, łączność satelitarną jawną i szyfrowaną do poziomu „tajne” oraz odbiorniki GPS.

  Finansowanie zakupu samolotów dla najważniejszych osób w państwie zapewniono na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 73 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Na realizację programu zaplanowano kwotę 1.700,0 mln PLN. Natomiast ostatecznie łączny koszt zakupu samolotów zgodnie z dziś podpisaną umową oraz umową z 14 listopada 2016 roku na zakup dwóch samolotów „małych” do przewozy VIP (Gulfstream G550) o wartości 440,6 mln PLN wyniesie 2.490,6 mln PLN netto. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podało, czy zmianę wartości programu wieloletniego zatwierdziła już Rada Ministrów.

  Przypomnijmy procedurę pozyskania samolotów „średnich” dla VIP. W dniu 30 sierpnia 2016 r. wszczęto (przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE) postępowanie. Jedo przedmiotem była dostawa trzech samolotów, w tym jednego używanego, wraz ze szkoleniem i pakietem logistycznym. W dniu 14 października 2016 r. do Inspektoratu Uzbrojenia wpłynęły cztery wnioski o udział w postępowaniu. Wnioski złożyli:

  • wspólnie: Glomex MS s.r.o. (Republika Czeska) z Lufthansa Technik AG (RFN),
  • Boeing (USA),
  • Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. (Polska),
  • wspólnie: Aerospace International Group s.r.o (Republika Słowacka) z „ASSA-POLAND” Zdzisław Kondrat (Polska).

  Po dokonaniu weryfikacji wykonawców do fazy negocjacyjnej zaproszono The Boeing Company oraz wspólnie Glomex i Lufthansa. W dniu 20 lutego 2017 roku, zgodnie z założonym harmonogramem, przekazano wykonawcom biorącym udział w postępowaniu zaproszenie do składania ofert ostatecznych. W dniu 8 marca br. do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty  złożone przez firmy: Glomex s.r.o. oraz The Boeing Company. Po dokonaniu oceny złożonych ofert Zamawiający uznał, że obie podlegają odrzuceniu. W prowadzonym postępowaniu obaj wykonawcy zaproponowali w ofertach wstępnych samoloty Boeing B737-800. Oferta firmy The Boeing Company o wartości ok. 3,44 mld PLN brutto została odrzucona ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa – ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy). Oferta firmy Glomex s.r.o. o wartości ok. 2,66 mld PLN brutto została odrzucona ze względu na błędy formalno-prawne. W dniu 9 marca br., ze względu na odrzucenie obu złożonych ofert, zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie.

  Następnego dnia, 10 marca br. Inspektorat Uzbrojenia uruchomił nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie. Tym razem postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostało tylko do firmy The Boeing Company. Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z prowadzonym postępowaniem złożyły trzy podmioty, wskazując w nich, że zamierzają uczestniczyć w procedurze zakupu tego typu samolotów. W dniu 28 marca odbyła się rozprawa KIO, jednak Izba zadecydowała, że wyrok zostanie opublikowany dopiero w dniu 3 kwietnia tego roku.

  W normalnej sytuacji, w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jednakże, zgodnie z Art. 183 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku wniesienia odwołania „Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy”. Izba może uchylić wówczas zakaz zawarcia umowy, jeżeli „niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. I z tego przepisu skorzystał Inspektorat Uzbrojenia, otrzymując zgodę KIO na zawarcie umowy, mimo braku postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jak zapewnił podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki, w rezultacie "niezależnie jakie będzie rozstrzygnięcie KIO, umowa jest ważnie zawarta i będzie w związku z tym realizowana".

  Warto także przypomnieć, dlaczego MON zależało na zawarciu umowy w terminie do końca marca tego roku. Otóż na finansowanie zakupu samolotów „średnich” dla VIP zarezerwowano środki w wysokości 540 mln PLN jeszcze w ramach budżetu na rok 2016, w ramach tzw. wydatków niewygasających, ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 grudnia 2016 roku „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego” (Dz.U. poz. 2075). Warunkiem wykorzystania tych środków było ich wydatkowanie w terminie do dnia 31 marca tego roku. Jednocześnie dzięki zawartej dziś umowie i wykorzystaniu środków niewygasających, resortowi obrony udało się dotrzymać deklaracji składanych przez Ministra ON Antoniego Macierewicza o wydatkowaniu w 2016 roku ok. 99,9% dostępnych środków na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.  

  Na zakończenie kilka słów komentarza. Należy docenić determinację i skuteczność działań obecnego kierownictwa resortu obrony związaną z pozyskaniem samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Praktycznie przez okres 6 miesięcy udało się przeprowadzić postępowania i podpisać dwie umowy na zakup 5 samolotów dla VIP. Pierwsze z nich trafią do Polski jeszcze w tym roku. To duże osiągnięcie biorąc pod uwagę wieloletnie próby zakupów tego typu samolotów prowadzone przez poprzednie rządy. Docenić należy także wynegocjowanie umowy na samoloty „średnie” na warunkach lepszych, niż osiągnięto w drodze przeprowadzonego (choć unieważnionego) postępowania konkurencyjnego. Zamówiono przy tym samoloty dobre, które powinny spełnić stawiane im wymagania. W końcu, dzięki zawartej dziś umowie w pełni wykorzystano środki na modernizację polskiej armii w 2016 roku.

  Nie można jednak pominąć faktu, że wybór trybu postępowania „z wolnej ręki” może budzić wątpliwości prawne, podobnie jak udzielona przez KIO zgoda na zawarcie umowy przed zakończeniem postępowania odwoławczego. O tym, czy są to wątpliwości uzasadnione przekonamy się być może już 3 kwietnia br. po wyroku KIO, lub później, jeśli któryś z potencjalnych wykonawców zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu. W tej sytuacji może warto również zadać pytanie, czy cel powinien uświęcać środki? Odpowiedź na nie pozostawiamy Czytelnikom.

Konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy na zakupu samolotów "średnich" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Wideo: MON/YouTube

(TD)

Aktualizacja 02.04.2017

  Artykuł uzupełniono o harmonogram planowanych dostaw oraz specyfikackację zamawianych samolotów.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
USAF zamawia myśliwce F-15EX

USAF zamawia myśliwce F-15EX

13 lipca bieżącego roku amerykański Departament Sił Powietrznych (Department of the Air Force) zawarł kontrakt na dostawę pierwszej partii samolotó...

więcej polecanych artykułów