Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-05-16 15:57:45

Umowa na dostawę Jelczy 442.32

     W dniu 16 maja br. Inspektorat Uzbrojenia (IU) podpisał z firmą Jelcz Sp. z o. o. umowę na dostawy samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32. Dostawy planuje się zrealizować w latach 2017-2019, a zamówienie dotyczy łącznie 500 pojazdów, z tego gwarancją zakupu jest objętych 97 ciężarówek, a pozostałe 403 egzemplarze planuje się zamówić w ramach „prawa opcji”. Poza samymi pojazdami zamówienie obejmuje także pakiet logistyczny i szkoleniowy. Wartość kontraktu w przypadku zamówienia gwarantowanego wynosi 81,5 mln PLN, a w przypadku pełnego wykorzystania opcji (razem z częścią gwarantowaną) 420 mln PLN. Nowe pojazdy mają trafić głównie na potrzeby tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej. W dzisiejszej uroczystości podpisania umowy uczestniczył Minister ON Antoni Macierewicz.

Jelcz 442.32 Fot.TD

Poza nowym kontraktem samochody Jelcz 442.32 dostarczane są na podstawie umowy z 29 listopada 2013 roku o wartości 674 mln PLN, na dostawę 910 tego typu pojazdów w latach 2014-2018. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny

  Negocjacje warunków zamówienia z zakładami Jelcz rozpoczęto w połowie marca tego roku. Zamawiający udzielił zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 131 h ust. 6 pkt 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”), a uzasadnieniem wyboru takiej procedury są przyczyny techniczne.

  Jak tłumaczy zamawiający, „pozyskanie pojazdów innej marki, ze względu na ich niekompatybilność, spowoduje konieczność: tworzenia nowego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zgromadzenia technicznych środków materiałowych (tśm) na potrzeby użytku bieżącego, jak również zapasu wojennego, konieczność zakupu urządzeń diagnostycznych oraz warsztatowych, przeszkolenia instruktorów i mechaników, a także zakupu nowego wyposażenia bazy dydaktyczno-szkoleniowej, co w efekcie przełoży się bezpośrednio na duże trudności natury technicznej oraz logistycznej w użytkowaniu i utrzymaniu przedmiotowego sprzętu. Na podkreślenie również zasługuje fakt, że pojazdy typoszeregu Jelcz są eksploatowane przez Siły Zbrojne RP w wielu wersjach i odmianach, co powoduje, że jest to sprzęt w wysokim stopniu zunifikowany”.

  Umowę na dostawę Jelczy podpisali Szef IU płk Dariusz Pluta, Zastępca Szefa Szefostwa Techniki Lądowej IU płk Maciej Zając, Prezes Zarządu Jelcz sp. z o.o. Łukasz Dudkowski oraz Wiceprezes Zarządu Jelcz sp. z o.o. Leon Szuturma.

  Zawarty dzisiaj kontrakt zakłada, że samochody Jelcz 442.32 będą dostarczane zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w 2017 roku 100 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 64 sztuki w ramach prawa opcji)
  • w 2018 roku 250 sztuk (z czego 25 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 225 sztuk w ramach prawa opcji)
  • w 2019 roku 150 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 114 sztuk w ramach prawa opcji).

  Jelcz sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP także pakiet logistyczny, składający się z odpowiedniej ilości zestawów naprawczych, przenośnych zestawów diagnostycznych oraz zestawów obsługowych. Spółka zapewni ponadtopakiet szkoleniowy, zapewniający żołnierzom Sił Zbrojnych RP umiejętności związane z obsługą, serwisowaniem oraz naprawą pojazdów Jelcz 442.32.

  Dotychczas, do Sił Zbrojnych RP, pozyskano 476 pojazdów tego typu w wersji skrzyniowej, z ławkami i opończą oraz dodatkowo 117 podwozi wykorzystanych do zabudowy specjalistycznego sprzętu łączności i opbmr. Ponadto pozyskano pakiet logistyczny składający się z zestawów części zamiennych i urządzeń diagnostyczny oraz pakiet szkoleniowy obejmujący pomoce dydaktyczne oraz szkolenie personelu logistycznego.  

  Jelcz 442.32 to pojazd specjalny o napędzie 4x4 przystosowany do jazdy po drogach o nawierzchni twardej oraz w warunkach terenowych. Jest on przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego. Konstrukcja skrzyni ładownej samochodu Jelcz 442.32 po demontażu opończy, pałąków oraz burt umożliwia zabudowę ławek do przewozu 24 żołnierzy. Pojazd posiada masę własną 9600 kg i ładowność 6000 kg. Napęd stanowi silnik wysokoprężny MTU 6R106TD21 o mocy 240 kW (326 KM) z 9-biegową skrzynią manualną. Długość pojazdu wynosi 7980 mm, szerokość 2550 mm, wysokość 3490 mm, a prześwit 400 mm. Jelcz 442.32 wersji podstawowej ma dwuosobową kabinę i skrzynię ładunkową (rama przystosowana jest do montażu różnych zabudów) z zaczepami do montowania europalet lub kontenera 15-stopowego, wyposażony jest w układ centralnego pompowania kół oraz wkładki Beadlock umożliwiające poruszanie się przy zmniejszonym ciśnieniu opon.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Gdy w armiach potencjalnego przeciwnika - NATO, w latach 80-tych XX wieku rozpoznanie ogólnowojskowe realizowano poprzez kołowe czy to gąsienicowe ...

więcej polecanych artykułów