Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-03-07 10:24:35

Piąty rok procedury zakupu Węzłów Teleinformatycznych

     Już piąty rok Inspektorat Uzbrojenia (IU) próbuje pozyskać na potrzeby Sił Zbrojnych RP łącznie 41 kompletów Węzłów Teleinformatycznych (WTI). Zamówienie dotyczy dostawy 24 WTI w wersji kontenerowej, 15 w wersji przenośnej oraz 2 zestawów urządzeń szkolno-treningowych. Pierwsze postępowanie przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki zostało uruchomione w 2014 roku i było skierowane do konsorcjum firm: WZŁ Nr 1 S.A., TELDAT Sp. z o.o. sp. k i SILTEC Sp. z o.o. Ze względu na odwołanie innego wykonawcy zostało ono jednak unieważnione. Nowy przetarg również prowadzony zgodnie z Pzp, ale już w konkurencyjnej procedurze negocjacyjne ogłoszono w czerwcu 2015 roku i trwa on do dzisiaj. Choć do udziału w postępowaniu zgłosiło się 4 wykonawców, obecnie uczestniczy w nim już tylko jeden oferent - konsorcjum w składzie TELDAT Sp. z o.o. sp.k. i SILTEC Sp. z o.o. i to do niego 15 marca br. IU zamierza wysłać zaproszenie do negocjacji. Podpisania umowy planowane jest na koniec czerwca tego roku.

WTI Jaśmin - TELDAT

  Historia tego zadania sięga sierpnia 2012 roku, kiedy to IU ogłosił chęć przeprowadzenia analizy rynku. W pierwszym postępowaniu 26 maja 2014 roku udzielono zamówienia konsorcjum firm: WZŁ Nr 1 S.A., TELDAT Sp. z o.o. sp. k i SILTEC Sp. z o.o. Jego wartość wynosiła 48,643 mln Euro, czyli przy ówczesnym kursie 202 mln PLN netto. Wybór rozwiązania firmy TELDAT Sp. z o.o. nie był przypadkowy, bowiem na potrzeby Sił Zbrojnych RP we wcześniejszych latach już kupowano WTI tego producenta, chciano więc zachować pełną interoperacyjność i kompatybilność z rozwiązaniem już eksploatowanym. Na podstawie ustaleń z wcześniej przeprowadzonego dialogu technicznego zamawiający uznał, że na rynku istnieje tylko jeden podmiot, którego wyroby spełniają wymagania Sił Zbrojnych RP, co w jego przekonaniu uzasadniało wybór trybu zamówienia z wolnej ręki.

  Jednak od tej decyzji IU w dniu 10 czerwca 2014 roku odwołanie wniosło konsorcjum: KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j., WB Electronics S.A. i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. argumentując, że także jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. Zamawiający odwołanie uwzględnił, unieważnił wcześniejszą decyzję o wyborze wykonawcy i w czerwcu 2015 roku uruchomił nowe postępowanie w procedurze negocjacyjnej.

  Do udziału w nowym postępowaniu zgłosiło się 4 wykonawców:

  • BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc.,
  • Konsorcjum WZŁ Nr 2 S.A, KenBIT Koenig i Wspólnicy sp.j., PIT-RADWAR S.A.,
  • Konsorcjum: ITWL, COMARCH S.A., TRANSBIT Sp. z o.o., „ZAMET-GŁOWNO” Adam Pruski Zdzisław Łuczak Sp.J. oraz
  • Konsorcjum TELDAT  Sp. z o.o. sp.k., Siltec Sp. z o.o.

  Na etapie złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca - BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ze względu na fakt, iż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  Na etapie oceny ofert wstępnych skutecznie odrzucono dwa kolejne krajowe konsorcja, w efekcie czego w postępowaniu pozostało tylko konsorcjum firm TELDAT  Sp. z o.o. sp.k. i Siltec Sp. z o.o. Zapytaliśmy IU co działo się w postępowaniu od czerwca 2015 roku i dlaczego ono tak długo trwa. Otrzymaną odpowiedź cytujemy poniżej.

  „Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym w oparciu o prawo zamówień publicznych (pzp), które nakłada na zamawiającego, jak i wykonawcę określone procedury i terminy. Główną przyczyną przedłużającego się postępowania była konieczność udzielania licznych wyjaśnień do dokumentów składanych przez wykonawców, duża liczba pytań (ok. 300) do treści Wstępnych Założeń Taktyczno – Technicznych (WZTT) i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), skutkująca ich analizą przez Gestora SpW oraz w konsekwencji doprecyzowaniem WZTT i SIWZ, jak również wnoszone odwołania (4) do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i związane z tym określone terminy ich rozpatrzenia. Powyższe czasochłonne czynności były powodem kolejnych przesunięć terminu składania ofert wstępnych. Dalsze działania, tj. proces oceny ofert wstępnych, ze względu na ich objętość i szczegółową weryfikację specjalistycznych wymagań obligatoryjnych (w sumie 37 wymagań) w oparciu o przedstawione rysunki, opisy i propozycje rozwiązań wymagała dokładnych i rzetelnych sprawdzeń przez komisję przetargową, co miało znaczący wpływ na czas trwania całej procedury. W wyniku analizy komisja przetargowa odrzuciła dwie oferty wstępne, co skutkowało odwołaniem w KIO, rozstrzygniętym na korzyść zamawiającego i tym samym kolejnym wydłużeniem czasu trwania całego postępowania”.

  Obecnie w dniu 15 marca br. IU zamierza wysłać zaproszenie do negocjacji do pozostałego w postepowaniu konsorcjum. Zakończenie negocjacji powinno nastąpić w terminie do końca marca br., a zawarcie umowy planuje się na do końca czerwca 2018 roku.

  Warto także przypomnieć, że wersja kontenerowa WTI ma zostać zainstalowana na podwoziu Jelcz 662D.43 przeznaczonym pod zabudowy specjalistyczne. Ciężarówki tego typu zostały zamówione na podstawie umowy zawartej pod koniec 2015 roku przewidującej dostarczenie: 160 podwozi na potrzeby Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział pododdział (zamówionych 27 kwietnia 2017 roku w ramach odrębnego zamówienia), warunkowo 24 podwozi pod WTI w wersji kontenerowej oraz również warunkowo 18 podwozi na potrzeby Aparatowni Diagnostyczno-Remontowych w wersji kontenerowej (które również planuje się zamówić w ramach odrębnego zamówienia na podstawie postępowania prowadzonego od 2015 roku i jeszcze nie zakończonego zawarciem umowy). Według aktualnych zapisów umowy dostawy wszystkich 24 sztuk podwozi dedykowanych pod zabudowę WTI planowane są w 2019 roku. Wartość dostaw w zakresie WTI ma wynosić 21 mln PLN.

  Choć dokładne wymagania dotyczące WTI nie zostały opublikowane, a otrzymali je tylko wykonawcy którzy zgłosili się do udziału w postepowaniu, to z informacji udostępnionych podczas dialogu technicznego wiadomo mi.in., że w skład Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej powinny wejść następujące elementy: samochód ciężarowo terenowy (wspomniany Jelcz 662), kontener, sprzęt teleinformatyczny, urządzenia końcowe, oprogramowanie, agregat prądotwórczy i wyposażenie dodatkowe. Natomiast w skład Węzła Teleinformatycznego w wersji przenośnej powinny wejść: sprzęt teleinformatyczny zabudowany w skrzyniach transportowych, urządzenia końcowe, oprogramowanie i wyposażenie dodatkowe.

  Węzły Teleinformatyczne zarówno w wersji kontenerowej jak i w wersji przenośnej mają być wykorzystywane do zabezpieczenia pod względem teleinformatycznym (rozwijanie sieci teleinformatycznych) stanowisk dowodzenia wszystkich szczebli, ponadto powinny zapewnić m.in.:

  • skalowalność do szczebla, na jakim będą zastosowane;
  • transmisję danych, łączność foniczną, wymianę poczty elektronicznej, dystrybucję plików, usługę wideokonferencji oraz kontrolę dostępu użytkowników do systemu teleinformatycznego;
  • możliwość budowy minimum jednego głównego punktu dystrybucyjnego (GPD), jako punktu świadczenia usług (np. serwery, firewall, routery, urządzenia szkieletowe sieci);
  • miejsce do instalacji urządzeń kryptograficznych.

  Węzeł Teleinformatyczny w wersji przenośnej powinien także zapewnić rozszerzenie możliwości funkcjonalnych Węzła Teleinformatycznego w wersji kontenerowej.

  Urządzenia szkoleniowo-treningowe WTI mają stanowić wyposażenie sali laboratoryjnej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

(TD)

Fot. TELDAT Sp. z o.o. sp.k 
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Torpeda Eurotorp MU 90

Torpeda Eurotorp MU 90

Geneza powstania lekkiej torpedy ZOP MU 90 okazała się dość zawiła, a jej początków należy szukać w historii dwóch innych projektów, nad którymi ba...

więcej polecanych artykułów