Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-02-22 11:06:58

Wydatki na modernizację techniczną w 2018 roku

     Kilka dni temu informowaliśmy o wstępnym wykonaniu wydatków na obronność w 2018 roku. Z danych tych wynikało, że na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) przeznaczono 12.469 mln PLN, a dodatkowo 40,1 mln PLN planuje się jeszcze wydatkować w ramach wydatków niewygasających (do końca marca 2019 roku). Dziś dzięki informacjom uzyskanym z Ministerstwa Obrony Narodowej możemy przedstawić bardziej szczegółowo jakie konkretne zadania związane z unowocześnieniem polskiej armii finansowano w ubiegłym roku.

AHS Krab_fot.HSW

Jednym z istotnych wydatków dokonanych w 2018 roku w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP były płatności na kwotę 745,5 mln PLN związane z realizacją programu Regina obejmującego m.in. dostawy 155 mm haubic samobieżnych Krab. Fot. HSW S.A.   

  Przedstawione poniżej dane dotyczą wydatków poniesionych przez Inspektorat Uzbrojenia oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

Struktura wydatków na PMT w 2018 roku

Struktura wydatków na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w 2018 roku. Kwoty w mln PLN. Opracowanie własne na podstawie danych Inspektoratu Uzbrojenia i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

  Najwyższe nakłady w 2018 roku poniesiono na Siły Powietrzne. Wyniosły one 6,7 mld PLN i przekroczyły połowę łącznych wydatków na PMT. Największy udział w tych wydatkach miały zaliczki wynikające z umowy na pozyskanie przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu IBCS/Patriot w ramach programu Wisła. Na ten cel przeznaczono aż 5,4 mld PLN, ale należy pamiętać, że łączna wartość tego kontraktu przekracza 20 mld PLN brutto, a płatności muszą zakończyć się w 2022 roku. Drugą pozycją pod względem wysokości poniesionych nakładów były płatności w wysokości 676,3 mln PLN z tytułu zakupu średnich samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie Boeing 737. Istotne wydatki zrealizowano również na dalsze tworzenie Zintegrowanego systemu szkolenia zaawansowanego AJT, w ramach którego kupowane są samoloty M-346 Master oraz na zaliczki wynikające z umowy na zakup stacji radiolokacyjnych TRS-15M Odra (125 mln PLN).

  Na modernizację Wojsk Lądowych Inspektorat Uzbrojenia wydatkował łącznie 2,3 mld PLN. Najwięcej wydano na program Regina, związany z zakupem 155 mm haubic samobieżnych Krab i innego sprzętu wchodzącego w skład dywizjonowych modułów ogniowych. Na ten cel wydatkowano 745,5 mln PLN. Istotne nakłady dotyczyły także zakupu kompanijnych modułów ogniowych 120 moździerzy samobieżnych Rak (483 mln PLN) oraz KTO Rosomak (206,8 mln PLN).

  Wydatki poniesione na modernizację Marynarki Wojennej RP w 2018 roku były stosunkowo niski w porównaniu z latami poprzednimi i wyniosły jedynie 467,4 mln PLN. Największe płatności dotyczyły zakupu pocisków rakietowych NSM dla Morskiej Jednostki Rakietowej (152,9 mln PLN), remontów okrętów i pomocniczych jednostek pływających (111,3 mln PLN) oraz budowy niszczycieli min typu Kormoran II (80,3 mln PLN).

  Wyższe od wydatków na Marynarkę Wojenną okazały się nakłady poniesione na zakup sprzętu i uzbrojenia dla tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej. W 2018 roku na ten cel z budżetu Inspektoratu Uzbrojenia przeznaczono 534 mln PLN. Ze środków tych finansowano m.in. zakupy: samochodów ciężarowych Jelcz 442.32 (165,1 mln PLN), sprzętu optoelektronicznego (104,6 mln PLN), radiostacji KF i UKF oraz uniwersalnych kamizelek ochronnych. Należy przy tym pamiętać, że na potrzeby WOT finansowano prawdopodbnie także inne zakupy ze środków na PMT będących w dyspozycji innych dysponentów budżetowych. 

  Łącznie na finansowanie Centralnych Planów Rzeczowych Inspektorat Uzbrojenia w 2018 roku wydatkował kwotę 11,136 mld PLN, w tym 10,263 mld PLN na PMT i ponad 400 mln PLN w ramach Planu Zakupu Środków Materiałowych na zakupy amunicji i materiałów wybuchowych na potrzeby: WL, SP, MW i WOT.

  Wykonawcą części zadań zapisanych w PMT był także Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W 2018 roku wydatkował on na ten cel łącznie 1,636 mld PLN, w tym ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 112,3 mln PLN. Najwyższe z wydatków dotyczyły remontów i modyfikacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Istotne kwoty wydatkowano m.in. na remonty śmigłowców Mi-24 i Mi-8 oraz czołgów T-72 i PT-91, remonty i bieżącą eksploatację samolotów F-16, remonty silników samolotów MiG-29 oraz innych statków powietrznych, a także na remont z modyfikacją bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1 D i S.

Wydatki na PMT w 2018 roku

Wykaz najważniejszych wydatków na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP oraz innych Centralnych Planów Rzeczowych (w przypadku Inspektoratu Uzbrojenia) poniesionych w 2018 roku. Kwoty w mln PLN. Na podstawie danych Inspektoratu Uzbrojenia i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

  Choć istotną część wydatków na PMT poniesionych w 2018 roku stanowiły zaliczki, co może być powodem pewnej krytyki, to z drugiej strony należy docenić fakt, że według szacunków autora ponad 8 mld PLN, czyli ponad 60% łącznych nakładów na PMT wydatkowano na finansowanie zadań zapisanych w ramach priorytetowych programów operacyjnych. Wielokrotnie krytykowaliśmy MON za niski poziom wydatkowania środków na priorytety modernizacji, ale za wykonanie w 2018 roku należą się resortowi pochwały. Jednoczenie warto zwrócić uwagę, że w konsekwencji wysokich wydatków zrealizowanych na: program Wisła, samoloty dla VIP, system AJT i rakiety NSM uzyskano stosunkowo niski wskaźnik udziału polskiego przemysłu obronnego w łącznych wydatkach Inspektoratu Uzbrojenia na PMT wynoszący jedynie ok. 35 procent.   

Tomasz Dmitruk

Autor pragnie podziękować Inspektoratowi Uzbrojenia oraz Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za przekazane informacje.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

W dniu 26 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowe na 2020 rok. Zakłada on wzrost przyszłorocznych wydatków obronnych o 4,9 ml...

więcej polecanych artykułów