Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2019-12-19 14:47:04

Fiasko kolejnej próby zakupu następcy Honkerów

     W dniu 17 grudnia br. 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia w latach 2020-2022. Przyczyną podjętej decyzji była zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przekroczyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ramach przetargu planowano zakup 635 szt. samochodów, w tym 150 szt. w ramach opcji, z nadwoziem hardtop typu furgon lub pickup, z napędem 4x4, umożliwiających przewożenie 5 osób na miejscach siedzących i o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, które miały pozwolić m.in. na zastąpienie części floty samochodów terenowych Honker użytkowanych przez Siły Zbrojne RP.

Nissan Navara - Grafika: Nissan.

W ofercie nr 1 i ofercie nr 3 Wykonawcy zaoferowali samochody Nissan Navara. Grafika: Nissan.

  Postępowanie zostało ogłoszone 18 października 2019 roku i było prowadzone w procedurze otwartej, przyspieszonej, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Na sfinansowanie zamówienia w części gwarantowanej Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 121.268.020 PLN brutto. Otwarcia ofert dokonano 6 listopada 2019 roku. Złożyło je trzech następujących wykonawców:

  • Konsorcjum firm: Auto Podlasie Sp. z o.o. - lider i STEELER Marcin Piasecki (oferta nr 1);
  • Konsorcjum firm: Glomex MS Polska Sp. z o. o. – lider i Glomex MS s.r.o. (oferta nr 2);
  • DEMARKO Sp. z o. o. Sp. K. (oferta nr 3).

  W ramach pierwszej, najtańszej oferty zostały zaoferowane samochody Nissan Navara. Cena brutto oferty wraz z opcją wynosiła 154.288.617 PLN brutto. Z przeliczenia wynika, że dla części gwarantowanej wartość tej oferty to 117.842.487 PLN brutto, zatem mieściła się ona w budżecie przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację tego zadania. W ofercie tej Wykonawca zaproponował termin realizacji wynoszący 265 dni, dodatkową moc silnika wynoszącą 30 kW, a w ramach opcjonalnych wymagań konstrukcyjnych: „nadwozie pomalowane lakierem półmatowym lub matowym”.

  W zakresie drugiej oferty wykonawca zaoferował samochody Fiat Chrysler Furgon Wrangler IV. Cena brutto oferty wraz z opcją wynosiła 171.831.000 PLN brutto, a dla części gwarantowanej 131.241.000 PLN brutto. Przekraczała więc budżet przeznaczonym na realizację tego zadania o 9.972.980 PLN. W ofercie tej Wykonawca zaproponował termin realizacji wynoszący 200 dni, dodatkową moc silnika wynoszącą 37 kW, a w ramach opcjonalnych wymagań konstrukcyjnych: „nadwozie pomalowane lakierem półmatowym lub matowym”.

  Trzecia oferta zawierała również propozycję dostawy samochodów Nissan Navara. Cena brutto oferty wraz z opcją wynosiła 159.256.095 PLN brutto, a dla części gwarantowanej 121.636.545 PLN brutto. Podobnie jak oferta nr 2 przekraczała budżet przeznaczonym na realizację tego zadania, ale już tylko o kwotę 368.525 PLN. W ofercie tej Wykonawca zaproponował termin realizacji wynoszący 180 dni, dodatkową moc silnika wynoszącą 30 kW, a w ramach opcjonalnych wymagań konstrukcyjnych: „nadwozie pomalowane lakierem półmatowym lub matowym”.

  W postępowaniu przyjęto, że oferty zostaną ocenione na podstawie czterech kryteriów:

  • Cena oferty, waga 60%;
  • Dodatkowa moc  silnika, waga 20%;
  • Termin realizacji umowy, waga 15%;
  • Opcjonalne wymagania konstrukcyjne, waga 5%, przy czym za zaoferowanie „możliwości przewożenia 7 osób na miejscach siedzących (w tym kierowcy) w kierunku jazdy” można było otrzymać dodatkowe 2 pkt, a za zaoferowanie „nadwozia pomalowanego lakierem matowym lub półmatowym” dodatkowe 3 pkt.

  Przyjęto, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uzna ta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach.

  Choć Zamawiający nie podał publicznie danych o punktacji uzyskanej przez poszczególne oferty, to z analizy autora wynika, że zgodnie z powyższymi kryteriami i złożonymi ofertami, pierwsza oferta powinna otrzymać 89 pkt, druga oferta 88 pkt, a trzecia oferta 92 pkt.

  Wynika z tego, że najprawdopodobniej za najkorzystniejszą ofertę wybrana została oferta nr 3. Jej cena przekraczała jednak o 368.525 PLN kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części gwarantowanej, co stało się podstawą do unieważnienia postępowania.

  Z przetargu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

  Przekroczenie o kwotę 368.525 PLN stanowiło jedynie 0,3% budżetu zarezerwowanego przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

  Była to już kolejna nieudana próba związana z wprowadzeniem na wyposażenie polskiej armii następcy popularnych samochodów terenowych Honker. Wcześniej próbowano tego dokonać w ramach zadania o kryptonimie Mustang, jednak przetargi prowadzone w tym zakresie latach 2015-2019 przez Inspektorat Uzbrojenia trzykrotnie zakończyły się unieważnieniem.

  Należy przy tym podkreślić, że wymagania określone w postępowaniu przeprowadzonym przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną były odmienne, od tych stawianych przez Inspektorat Uzbrojenia w ramach zadania o kr. Mustang. To różne programy, ale w obu przypadkach oczekiwano pozyskania samochodu ciężarowo-osobowego z napędem w układzie 4x4 i o masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg.

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

Wstępny projekt budżetu MON na 2020 rok

W dniu 26 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowe na 2020 rok. Zakłada on wzrost przyszłorocznych wydatków obronnych o 4,9 ml...

więcej polecanych artykułów