Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2021-01-14 14:26:12

Ostatnie postępowania związane z realizacją I fazy programu Wisła

     Resort obrony narodowej w odpowiedzi na pytania redakcji poinformował dzisiaj, że w dniu 30 grudnia 2020 roku rozpoczęły się dwa postępowania dotyczące pozyskania kolejnych komponentów na potrzeby realizacji I fazy programu Wisła. Pierwsze z nich dotyczy nabycia 14 kpl. kontenerowych kabin dowodzenia i kierowania walką w trzech wersjach. Zostaną w nich umieszczone elementy systemu IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) oraz urządzenia łączności i wymiany danych. W drugim postępowaniu negocjowane są warunki umowy na dostawy środków maskowania i pozoracji dla dwóch baterii zestawów rakietowych obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot. Oba postępowania prowadzone są w trybie negocjacji z jednym wykonawcą, zapewne na podstawie Decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. „w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa”.

IBCS Fot. NG

W amerykańskiej wersji systemu IBCS stanowiska dowodzenia zaplanowano umieścić w namiotach, natomiast w polskiej konfiguracji mają się one znajdować w kontenerowych kabinach. Fot. Northrop Grumman.

  W pierwszym postępowaniu zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. Przyjęta procedura dopuszcza możliwość utworzenia konsorcjum jak również skierowania części zamówienia do podwykonawców. W ramach postępowania zakłada się pozyskanie 6 kpl. kabin kierowania walką E-OPS (Engagement Operations IBCS EOC), 6 kpl. kabin operacyjnych C-OPS (Current Operations IBCS EOC) oraz 2 kpl. kabin planowania operacji F-OPS (Future Operations IBCS). Nośnikiem ww. kabin będą transportery specjalne Jelcz P882.57 z napędem w układzie 8x8 i ramą dla kontenerów, zamówione na podstawie odrębnej umowy o wartości 170,9 mln PLN brutto zawartej 17 maja 2019 roku z firmą Jelcz Sp. z o.o.

  Planowane do pozyskania kabiny będą wyposażone w: środki łączności, systemy teleinformatyczne i oprogramowanie umożliwiające integrację systemu IBCS z narodowymi oraz sojuszniczymi systemami dowodzenia i wymiany danych, w tym przetwarzania informacji niejawnych.

MMSD-WZŁ-1

Kontenerowe kabiny dowodzenia dla systemu IBCS/Patriot konstrukcyjnie mogą być zbliżone do dostarczanych Siłom Zbrojnym RP Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia. Fot. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. S.A.

  W drugim postępowaniu zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do firmy Miranda Sp. z o.o. znanej z produkcji wielozakresowych pokryć maskujących Berberys. Również w tym przypadku istnieje możliwość utworzenia konsorcjum oraz skierowania części zamówienia do podwykonawców. Przedmiotem zamówienia mają być elementy maskowania i co ciekawe, również pozoracji. Z oczywistych powodów, szczegóły przedmiotu zamówienia stanowią informację niejawną. 

  Zawarcie umowy na dostawy kabin dowodzenia planowane jest w II kwartale 2021 roku, a na pozyskanie systemów maskowania i pozoracji w końcu tego roku. Dodatkowo, w pierwszym kwartale br. można się spodziewać zawarcia kontraktu na dostawy mobilnych węzłów łączności MCC (Mobile Communication Centers). Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest od 30 września 2020 roku. 

  W zakresie I fazy programu Wisła dostawy do Polski elementów obu zamówionych baterii IBCS/Patriot (tworzących dywizjon) powinny zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Następnie, już w Polsce, przeprowadzone zostaną testy sprawdzające i integracja tych komponentów (dostarczonych przez Amerykanów i części wyprodukowanych w Polsce tj. ciężarówek Jelcz i samochodów transportowo–załadowczych STZ) w ramach tzw. etapu SICO (Systems Integration and Checkout). W IV kwartale 2022 roku prace te zostaną wykonane dla pierwszej baterii, a w I kwartale 2023 roku dla drugiej baterii. Następnie, w 2023 roku z wykorzystaniem już odebranego sprzętu rozpoczną się na terenie Polski szkolenia prowadzone przez specjalistów amerykańskich MTT (Mobile Training Teams) obejmujące: przygotowanie bojowe, zasady operacyjnego użycia zestawów, planowanie działania w ugrupowaniu i zabezpieczenie logistyczne. Umowę na ich przeprowadzenie podpisano we wrześniu 2018 roku. Równolegle w 2023 roku nastąpią także testy integracyjne pozostałego sprzętu wyprodukowanego przez polskie firmy (tj. węzłów MCC i kabin dowodzenia). Ich pozytywne wyniki umożliwią rozpoczęcie produkcji seryjnej polskich elementów dowodzenia i łączności, a w konsekwencji dostawy docelowych MCC i kabin. Niezależnie od tego, osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej IOC pierwszego dywizjonu Wisła planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku. Całkowity koszt wszystkich (aż dziesięciu) kontraktów które już udzielono i planuje się podpisać w ramach I fazy programu Wisła będzie mieścił się w łącznym budżecie programu wynoszącym 4,75 mld USD netto (ok. 22 mld PLN brutto).

  Na zakończenie warto podkreślić, że mimo pandemii COVID-19 i krytyki ze strony części komentatorów dotyczącej zakupu przez Polskę systemu IBCS będącego jeszcze w fazie prac badawczo-rozwojowych, realizacja I fazy programu Wisła przebiega zgodnie z umową ramową z 2018 roku i pierwotnie przyjętym harmonogramem. Za działania te odpowiada "Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu Wisła" płk Michał Marciniak i kierowany przez niego zespół, liczący obecnie piętnastu specjalistów. 

Tomasz Dmitruk
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Ogniem na wprost! Haubice 155 mm w bezpośredniej walce

Ogniem na wprost! Haubice 155 mm w bezpośredniej walce

W artykułach przedstawiających możliwości i kierunki rozwoju samobieżnej artylerii lufowej, przede wszystkim kalibru 155 mm, zwraca się szczególną ...

więcej polecanych artykułów