Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2015-09-29 21:42:15

Budżet MON na 2016 rok

     Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt budżetu na 2016 rok. Wydatki na obronę narodową w przyszłorocznym budżecie zostaną podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld PLN w stosunku do roku 2015 i wyniosą 35.929.940 tys. PLN.

  W ramach tej kwoty 10.587.587 tys. PLN zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 29,5 % wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
  Na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 898.804 tys. PLN. Kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z nowymi zapisami w/w ustawy, mającymi zastosowanie po raz pierwszy do planowania wydatków obronnych na rok 2016.
 
  W części obrona narodowa, w ramach zaplanowanej kwoty 35.693.461 tys. PLN sfinansowane będą:

  •  wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 10.569.701 tys. PLN;
  • wydatki osobowe   – 8.240.630 tys. PLN;
  • wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz środków żywności – 6.958.936 tys. PLN;
  • emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy  – 6.958.428 tys. PLN;
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 809.666 tys. PLN;
  • pozostałe wydatki bieżące – 1.483.087 tys. PLN;
  • dotacje na zadania związane z obronnością – 1.083.013 tys. PLN.

   Na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, w ramach wydatków majątkowych, przeznaczona została kwota 9.688.195 tys. PLN, z tego 5.647.266 tys. PLN dotyczy realizacji programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych SZ oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
 
  Środki w wysokości 236.479 tys. PLN, zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

  • projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności – 174.787 tys. PLN;
  • „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych” – 37.492 tys. PLN;
  • zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki” – 24.200 tys. PLN.

płk Jacek Sońta (Rzecznik Prasowy MON)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Druga faza programu Wisła dopiero po 2026 roku?

Druga faza programu Wisła dopiero po 2026 roku?

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że mimo wcześniejszych zapowiedzi resortu obrony, w 2019 roku nie dojdzie do zawarcia umowy na pozyskanie przeci...

więcej polecanych artykułów