Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2015-10-14 06:56:30

Wydatki MON w 2016 roku na priorytetowe zadania modernizacji technicznej

     W dniu 29 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2016 rok. Jak wówczas informowaliśmy, łączne wydatki na obronę narodową w przyszłorocznym budżecie mają wynieść 35,930 mld PLN. Na finansowanie Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) przeznaczona ma zostać kwota 9,538 mld PLN, z czego 5,647 mld PLN planuje się wydatkować na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Dzięki informacji uzyskanej z MON, dziś możemy przedstawić kwoty zapisane w budżecie na 2016 rok, na finansowanie poszczególnych 14 priorytetowych programów operacyjnych.

Leopar2A4_Fot.chor.Rafał Mniedło-11LDKPan

W przyszłorocznym budżecie na program operacyjny Modernizacji Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych zapisano kwotę 317,5 mln PLN. Z pewnością planuje się ją przeznaczyć na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy w tym roku uda się podpisać umowę na to zadanie. Fot. chor.Rafał Mniedło-11LDKPanc.

  Maksymalnie dopuszczalne poziomy wydatków na realizację poszczególnych 14 priorytetowych programów operacyjnych w kolejnych latach zapisano w załączniku do uchwały Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych". W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiamy zarówno maksymalne poziomy wydatków wynikających z zapisów tej uchwały (kolumna "2016 maks.") jak i rzeczywiście zaplanowane wydatki, zgodne z informacją uzyskaną z MON (kolumna "2016 plan MON"). Z innymi wydatkami jakie resort obrony zaplanował na rok przyszły można zapoznać się w artykule "Budżet MON na 2016 rok". 

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” zaplanowane w budżecie MON na 2016 rok, w podziale na 14 priorytetowych programów operacyjnych. Kwoty w mln PLN.

Lp.

Nazwa programu operacyjnego

2016
maks.

2016
plan MON

1.

System Obrony Powietrznej

1.300

231,8

2.

Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP

1.700

1950,9

3.

Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR

1.000

733,3

4.

Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

500

317,5

5.

Zwalczanie zagrożeń na morzu

1.200

245,0

6.

Rozpoznanie obrazowe i satelitarne

600

84,1

7.

Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – TYTAN

80

0

8.

Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii

750

797,0

9.

Symulatory i trenażery

400

269,4

10.

Samolot szkolno-treningowy AJT

500

445,7

11.

Samoloty transportowe

0

0

12.

Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK

1.600

516,8

13.

Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE

150

33,2

14.

Rozpoznanie patrolowe

40

22,6

 

Razem 1-14

maks. 7.001,5*

5.647,3

* Łączny limit wydatków na 2016 rok określony w uchwale Rady Ministrów nr 123 z 2014 roku wynosi 7.001,5 mln PLN i jest mniejszy niż suma maksymalnych wydatków poszczególnych 14 programów operacyjnych, która wynosi 9.820 mln PLN.

  Oceniając zaplanowane wydatki w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że łączna ich suma wynosząca 5.647,3 mln PLN jest o 1.410,6 mln PLN wyższa niż w 2015 roku, ale jednocześnie o 1.354,2 mln PLN niższa od poziomu dopuszczalnego zapisanego w uchwale RM nr 123 z 2014 roku. Oznacza to, że w 2016 roku, mimo wzrostu nakładów na obronność do poziomu 2% PKB, finansowanie priorytetowych programów operacyjnych kolejny rok (podobną sytuację mamy w tym roku) będzie przebiegało wolniej, niż początkowo planowano (i niż jest to prawnie możliwe). Wynika to z braku rezultatów umów możliwych do zapłacenia w przyszłym roku (ze względu na opóźnienia w realizacji PMT), albo z przyjęcia zbyt optymistycznych założeń dotyczących możliwości budżetu i harmonogramu płatności za zadania przewidziane do wykonania w ramach programu wieloletniego. Na finansowanie dwóch programów, "Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP" oraz "Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii" zaplanowano natomiast kwoty wyższe niż dopuszcza wspomniana uchwała RM, co może rodzić pytanie, czy będzie to zgodne z prawem. 

  Najwyższe wydatki w wysokości prawie 2 mld PLN zaplanowano na program śmigłowcowy co wskazuje, że resort obrony poważnie zakłada, że w tym roku dojdzie do zawarcia umowy na dostawy 50 śmigłowców H225M Caracal. Warto także zwrócić uwagę, że w 2016 roku zaplanowano tylko 245 mln PLN na program "Zwalczanie zagrożeń na morzu", co jest kwotą znacząco niższą, od wielokrotnie powtarzanych deklaracji szefostwa MON, o przeznaczaniu co roku średnio 900 mln PLN na modernizację Marynarki Wojennej. Wynika to jednak z faktu, że mimo wcześniejszych planów w latach 2014-2015 nie udało się podpisać umów na budowę nowych okrętów: podwodnych Orka, obrony wybrzeża Miecznik oraz patrolowych z funkcją zwalczania min Czapla.

  Ostatecznie o tym, czy zaplanowany poziom wydatków będzie możliwy do realizacji zadecydują umowy, których podpisanie zaplanowano jeszcze w tym roku (lub w pierwszej połowie przyszłego). Poza wspomnianym już kontraktem na śmigłowce mowa tu o zakupie: samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad, ppk Spike, 120 mm moździerzach samobieżnych Rak, BSP Orlik i Wizjer, systemów wsparcia dowodzenia NCOP i Rosomak BMS oraz modernizacji czołgów Leopard 2A4.

(TD)

Aktualizacja 27.04.2016.

Podane w artykule wartości po zmianie projektu budżetu na 2016 rok przez nową Radę Ministrów nie są już aktualne.

  Aktualne wartości planowanych wydatków na realizację programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” zaprezentowano TUTAJ.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Bojowy wóz rozpoznawczy Svatawa (BWR-1S/BPzV/BPsV)

Gdy w armiach potencjalnego przeciwnika - NATO, w latach 80-tych XX wieku rozpoznanie ogólnowojskowe realizowano poprzez kołowe czy to gąsienicowe ...

więcej polecanych artykułów