Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-03-22 08:20:16

Niskie wydatki na priorytety modernizacji technicznej

     Zgodnie z ustawą budżetową na 2016 rok*, na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 (PMT) zarezerwowano kwotę 9,366 mld PLN, z czego 5,397 mld PLN na finansowanie programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”** nazywanego dalej Programem Wieloletnim. Wykonanie całego PMT w 2016 roku szacuję się na 8,608 mld PLN lub 9,148 mld PLN*** (odpowiednio 93,9% lub 99,9% planu po zmianach), co należy uznać za sukces. W przypadku Programu Wieloletniego plan wydatków zmniejszono jednak w trakcie 2016 roku z 5,3 mld PLN do 3,1 mld PLN i tę kwotę ostatecznie w ubiegłym roku wydatkowano. Oznacza to, że w stosunku do planu z ustawy budżetowej wykonanie wyniosło zaledwie 58,5% i jest to kwota mniejsza niż wydano na Program Wieloletni w 2014 roku.

*) z dnia 25 lutego 2016 r., podpisaną przez Prezydenta RP 3 marca 2016 r.;

**) realizowanego zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, znowelizowanej uchwałą nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 roku;

***) w zależności od podpisania w terminie do końca marca br. umowy na dostawę „średnich" samolotów dla VIP.

H225M. Fot.TD

Jedną z głównych przyczyn tak niskiego wykonania w 2016 roku wydatków zaplanowanych na finansowanie Programu Wieloletniego jest anulowanie w ubiegłym roku postępowania na zakup śmigłowców wielozadaniowych. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny.

  Warto się zastanowić, co wpłynęło na tak istotne zmniejszenie planu wydatków. Jak informowaliśmy w artykule dotyczącym budżetu na obronność w 2016 roku, wydatki na Program Wieloletni w 2016 roku miały być związane między innymi z płatnościami za: śmigłowce wielozadaniowe (na ten cel zarezerwowano początkowo niemal 2 mld PLN), samoloty szkolno-treningowe AJT (445,7 mln PLN), czy też za zadania przewidziane w ramach programu operacyjnego „Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR (857,4 mln PLN). Niestety, przetarg na śmigłowce wielozadaniowe unieważniono, a samoloty AJT choć dostarczono, to z powodów nie spełnienia wszystkich warunków umowy nie zostały one odebrane. W programie C4ISR unieważniono postępowania na system Zarządzania Walką Szczebla Batalionu Rosomak BMS oraz na Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział. Dla obu tych zadań w 2016 roku planowano podpisanie umów i dokonanie płatności zaliczkowych.

  Dodatkowo zmniejszenie planu wydatków na Program Wieloletni w 2016 roku nastąpiło w wyniku redefinicji PMT i przyjęcia nowej wersji planu na lata 2017-2022, zatwierdzonej przez Ministra ON Antoniego Macierewicza w dniu 7 października 2016 roku. Główne zmiany dotyczyły urealnienia poziomu planowanych wydatków. W latach 2017-2022 zostały one ograniczone z kwoty 103,093 mld PLN do 77,434 mld PLN (spadek o ok. 24,9%). W tym samym okresie planowane wydatki na Program Wieloletni zmniejszono z deklarowanych 75,6 mld PLN do poziomu ok. 60,6 mld PLN (redukcja o 19,8%). Prawdopodobnie przy tej okazji dokonano także obniżenia poziomu finansowania Programu Wieloletniego w 2016 roku. Na dokonaną redukcję wydatków wpłynęły obniżone prognozy ujęte w wieloletnim planie finansowym, w tym niższe niż zakładano wcześniej tempo wzrostu PKB i znacznie niższe prognozy wzrostu cen (wskaźniki inflacyjne), a także zakładane zwiększenie wydatków osobowych w związku ze zwiększeniem stanów osobowych i poziomu wynagrodzeń żołnierzy zawodowych oraz planowanym utworzeniem formacji Wojsk Obrony Terytorialnej.

  Czy niskie wykonanie wydatków w ramach Programu Wieloletniego oznacza, że środki na modernizację techniczną w ubiegłym roku nie zosały wykorzystane? Tak źle na szczęście nie jest. Jak już wspomniano, wykonanie wydatków na cały PMT będzie na poziomie ok 94% (ze względu na odwołanie wykonawców do KIO w postępowaniu na zakup "średnich" samolotów dla VIP, pełne wykonanie wydatków na PMT w 2016 roku nie będzie raczej możliwe). Zamiast zakupów dotyczących 14 priorytetowych programów operacyjnych, środki przeznaczono między innymi na pozyskanie: uzbrojenia dla samolotów F-16 (pociski manewrujące AGM-158B JASSM-ER, pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder), "małych" samolotów dla VIP, karabinków Beryl i Mini-Beryl, karabinów maszynowych UKM 2000P oraz sprzętu optoelektronicznego.   

  Przypomnijmy jeszcze, jak wyglądało wcześniej wykonanie Programu Wieloletniego. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych” finansowanie programu w kolejnych latach miało wynosić odpowiednio:

  • w 2014 roku 3,483 mld PLN,
  • w 2015 roku 5,452 mld PLN (w ustawie budżetowej na 2015 rok zaplanowano ostatecznie kwotę 4,237 mld PLN),
  • w 2016 roku 7,001 mld PLN (w ustawie budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę 5,397 mld PLN).

  Łącznie w latach 2014-2016 na finansowanie programu planowano wydatkować więc 15,937 mld PLN. Zamierzeń tych nie udało się zrealizować, wydatkowano bowiem tylko następujące kwoty:

  • w 2014 roku 3,473 mld PLN,
  • w 2015 roku 2,801 mld PLN,
  • w 2016 roku 3,1 mld PLN.

  Jak widać założenia planu prawie w 100% udało się wykonać tylko w 2014 roku.

  Łącznie w latach 2014-2016 wykonanie wydatków na Program Wieloletni wyniosło 9,374 mld PLN, czyli tylko 58,9% początkowego planu. Brak wzrostu wydatków w kolejnych latach oznacza, że coraz mniej realna staje się możliwość osiągnięcia celów przyjętych w PMT. Wynika to głównie z opóźnień występujących w realizacji poszczególnych programów modernizacyjnych. Choć wykonanie finansowe całego PMT w ostatnich latach było na stosunkowo wysokim poziomie (powyżej 90%), to środki trafiają na zadania związane z modernizacją techniczną które nie zostały jednak uznane za priorytetowe. Sytuacja ta powinna niepokoić.

  W 2017 roku w ustawie budżetowej na finansowanie Programu Wieloletniego zapisano kwotę 7,060 mld PLN. Jednak jak poinformował redakcję resort obrony, aktualnie na ten cel planuje się przeznaczyć już tylko 6,325 mld PLN. Kwota 735 mln PLN został przesunięta więc na inne, niepriorytetowe zadania PMT. Pozostaje także pytanie, na ile tegoroczne zamierzenia uda się zrealizować.

  Z dodatkowymi informacjami na temat wstępnego wykonania budżetu MON w 2016 roku można zapoznać się TUTAJ.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Program Skoshi Tiger, czyli F-5C w Wietnamie

Program Skoshi Tiger, czyli F-5C w Wietnamie

Powstanie F-5C było związane z działaniami zbrojnymi prowadzonymi we Wietnamie. W 1965 roku USAF wypożyczyło, w ramach programu noszącego nazwę Sko...

więcej polecanych artykułów