Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2018-12-18 01:01:48

Wydatki niewygasające MON w 2018 roku

     W dniu 14 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie „w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego”, nazywanych potocznie wydatkami niewygasającymi. W rozporządzeniu ujęto m.in. wydatki związane z obroną narodową, które choć przewidziane na 2018 rok, będą mogły zostać wykonane do 31 marca 2019 roku, a mimo to zostaną zaliczone do wykonania budżetu za rok 2018. Wydatki niewygasające związane z obronnością zaplanowane zostały w wysokości łącznie 149,8 mln PLN, w tym 52,7 mln PLN zamierza się wydatkować w ramach części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”, a pozostałe 97,1 mln PLN na zadania przewidziane w innych częściach budżetu państwa, ale finansowane w ramach działu 752 „Obrona narodowa” (a więc również z budżetu MON).

Woz ratowniczo-gaśniczy-Stolarczyk

W ramach środków niewygasających w 2018 roku zarezerwowano m.in. 19,8 mln PLN na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Fot. Stolarczyk - technologia pożarnicza.

  Warto podkreślić, że planowany poziom wydatków niewygasających związanych z obronnością w 2018 roku będzie niższy niż w latach wcześniejszych.

  Zacznijmy od wymienienia planowanych wydatków niewygasających zaplanowanych w części 29 budżetu „Obrona narodowa”, których łączna wartość wynosi 52.702.010 PLN. Poniżej podano kolejno: nazwę zadania, klasyfikację budżetową (dział/rozdział/paragraf) oraz wartość zadania:

 • Zakup sprzętu informatyki i oprogramowania dla urzędu MON, 750/75001/6060 - 157.440 PLN;
 • Zakup sprzętu informatyki i oprogramowania dla Ataszatów Obrony, 750/75057/6060 - 308.230 PLN;
 • Zakup kombinezonów czołgisty i ubrań ochronnych, 752/75204/4210 - 12.567.830 PLN;
 • Remont sprzętu inżynieryjnego - naprawa główna transportera pływającego PTS-M, 752/75204/4270 - 4.999.330 PLN;
 • Budowa i wdrażanie systemu Active Directory oraz poczty elektronicznej, 752/75204/6060 - 1.661.500 PLN;
 • Modernizacja ustawiacza min PMR-3 do wersji UMP-03, 752/75204/6060 - 1.028.060 PLN;
 • Zakup sprzętu informatyki i oprogramowania dla RON, w tym: dostawa notebooków i tabletów oraz sprzętu do rozbudowy systemu VoIP/VTC, 752/75204/6060 - 12.163.090 PLN;
 • Zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 752/75204/6060 - 19.816.530 PLN.

  Drugą grupę wydatków niewygasających stanowią te zaplanowane w innych częściach budżetu państwa, ale ujęte w ramach działu 752 „Obrona narodowa”. Ich łączna wartość w 2018 roku to 97.073.712 PLN. Poniżej podano kolejno: część budżetu państwa, nazwę zadania, klasyfikację budżetową (dział/rozdział/paragraf) oraz wartość zadania:

 • Część 39 „Transport”: Zakup przez PKP CARGO S.A. 65 sztuk nowych wagonów platform sześcioosiowych do przewozu ciężkich ładunków skupionych serii Samm(n)s, 752/75212/6230 - 37.115.000 PLN;
 • Część 42 „Sprawy Wewnętrzne": Wyposażenie osobiste i sprzęt uzbrojenia Straży Granicznej oraz zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji, 752/75295/4250 - 29.877.784 PLN;
 • Część 42 „Sprawy Wewnętrzne": Zakup sprzętu transportowego dla Straży Granicznej oraz sprzętu transportowego, informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji, 752/75295/6060 - 26.425.494 PLN;
 • Część 85/06 „Województwo Lubelskie”: Sprzęt informatyki i łączności, 752/75295/4210 - 100.000 PLN;
 • Część 85/06 „Województwo Lubelskie”: Sprzęt informatyki i łączności, 752/75295/6060 - 366.074 PLN;
 • Część 85/14 „Województwo Mazowieckie”: Zakup ubrań specjalnych, 752/75295/2110 - 920.000 PLN;
 • Część 88 „Powszechne Jednostki Organizacyjne Prokuratury”: Finansowanie usługi świadczenia pomocy prawnej, 752/75205/4300; 500.000 PLN;
 • Część 88 „Powszechne Jednostki Organizacyjne Prokuratury”: Finansowanie opinii biegłych w ramach śledztwa Prokuratury Krajowej", 752/75205/4610 - 1.769.360 PLN.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Program Skoshi Tiger, czyli F-5C w Wietnamie

Program Skoshi Tiger, czyli F-5C w Wietnamie

Powstanie F-5C było związane z działaniami zbrojnymi prowadzonymi we Wietnamie. W 1965 roku USAF wypożyczyło, w ramach programu noszącego nazwę Sko...

więcej polecanych artykułów