Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-11-26 15:50:11

Stan realizacji programów modernizacji Marynarki Wojennej RP

     Dzięki przekazanym dzisiaj przez rzecznika prasowego Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztofa Płatka informacjom możemy przedstawić aktualny stan realizacji poszczególnych programów związanych z modernizacją techniczną Marynarki Wojennej RP. Niestety większość z nich znajduje się nadal w fazie analityczno-koncepcyjnej lub oczekuje na uruchomienie postępowania, co wynika z terminów ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym aktualnej wersji „Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT) na lata 2021-2035, z uwzględnieniem 2030 roku”.

Fot. 3. FO mł. chor. mar. Karol Sztonder

Obecna średnia wieku 53 okrętów i jednostek pomocniczych (z pominięciem bazowych środków pływających), pozostających na stanie Marynarki Wojennej RP to 34 lata. Fot. mł. chor. mar. Karol Sztonder / 3. FO.

  Przypomnijmy, kompleksowy zakres modernizacji Marynarki Wojennej RP określono w PMT na lata 2013-2022 zatwierdzonym 11 grudniu 2012 roku. Zdefiniowano w nim Program Operacyjny „Zwalczanie zagrożeń na morzu” obejmujący wykonanie do 2030 roku aż 22 programów szczegółowych (w tym części do 2022 roku). W kolejnych latach i edycjach PMT zrezygnowano z realizacji programu dotyczącego pozyskania trzech okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min kr. Czapla, za to pojawiło się nowe zadanie dotyczące budowy sześciu lekkich okrętów rakietowych kr. Murena. Programy dotyczące modernizacji Marynarki Wojennej znajdują się również w innych Programach Operacyjnych i poza nimi. Dotyczą one m.in. zakupu śmigłowców czy bezzałogowych systemów powietrznych (BSP).

  Stan realizacji poszczególnych programów można podzielić na sześć grup:

 • zadania zakończone,
 • zadania znajdujące się w trakcie realizacji (podpisane umowy),
 • zadania będące w trakcie procesu pozyskania (trwają postępowania, przed podpisaniem umowy),
 • zadania dla których opracowano rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej, ale oczekujące na uruchomienie postępowania (najczęściej z powodu zaplanowania finansowania w aktualnej wersji PMT w późniejszym okresie lub oczekujące na akceptację „Wniosku w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP”),
 • zadania znajdujące się w fazie analityczno-koncepcyjnej (trwa opracowanie wymagań i rekomendacji dotyczących sposobu pozyskania),
 • zadania mające określone Wymagania Operacyjne, dla których nie rozpoczęto jeszcze fazy analityczno-koncepcyjnej.

Zadania zakończone

  Do tej grupy możemy zaliczyć tylko program zakupu wyposażenia dla drugiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego oraz program dokończenia budowy korwety patrolowej projektu 621 ORP Ślązak.

Zadania znajdujące się w trakcie realizacji

  W tej grupie znajdują się cztery zadania. W ramach pierwszego z nich trwa budowa dwóch seryjnych nowoczesnych niszczyciele min projektu 258 Kormoran II. Jego zakończenie powinno nastąpić w 2022 roku.

  Drugie zadanie dotyczy budowy sześciu holowników wspomagających zabezpieczenie techniczne okrętów i prowadzenie działań ratowniczych na morzu kr. Holownik. W tym przypadku Marynarce Wojennej przekazano już 3 holowniki, a pozostałe trzy powinny zostać odebrane w pierwszej połowie 2021 roku.

  Trzecie realizowane zadanie związane jest z opracowaniem i pozyskaniem systemu pozycjonowania okrętów przy braku pozycji z systemu satelitarnego SRN. W tym zakresie realizowana jest praca rozwojowa dla której pierwotny okres wykonania określono na lata 2018-2021.

  Ostatnie z zadań znajdujących się na etapie wykonania kontraktu dotyczy zakupu śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych wyposażonych w sprzęt medyczny pozwalającymi na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych ZOP/CSAR AW101. Dostawy śmigłowców powinny nastąpić zgodnie z umową do końca 2022 roku. Inspektora Uzbrojenia potwierdził, że dla tego zadania jak dotąd nie zawarto żadnych aneksów.  

Zadania będące w trakcie procesu pozyskania

  Obecnie trwają dwa postępowania związane z modernizacją Marynarki Wojennej RP. Pierwsze z nich dotyczy budowy okrętu ratowniczego i wspomagającego prace podwodne kr. Ratownik, a drugie zakupu dwóch 30 letnich, ale zmodernizowanych szwedzkich okrętów podwodnych typu A17 tj. HMS Södermanland i HMS Östergötland. Zawarcia umów dla obu tych postępowań w opinii autora można spodziewać się w okresie do połowy 2021 roku.

Zadania dla których opracowano rekomendacje, ale nie rozpoczęto postępowania

  Grupa ta obejmuje zadania zawiązane z:

 • budową nawodnych okrętów wielozadaniowych kr. Miecznik,
 • pozyskaniem systemu zapewniającego ochronę siłom morskim w portach, na redach i kotwicowiskach kr. Ostryga,
 • budową jednostek zaopatrzeniowych (zbiornikowców paliwowych) kr. Supply,
 • budową okrętu logistycznego kr. Bałtyk,
 • pozyskaniem środków transportu zaopatrzenia i wspomagania prac holowniczych na redach i w portach kr. Transhol.
 • pozyskaniem BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu, pionowego startu kr. Albatros. W przypadku tego zadania, Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że „w najbliższym czasie przewiduje się wszczęcie postępowania”.

Zadania znajdujące się w fazie analityczno-koncepcyjnej

  Analizy dotyczące opracowania wymagań i sposobu pozyskania prowadzone są nadal dla następujących zadań:

 • pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu kr. Orka,
 • zakup bezzałogowych systemów poszukiwania i zwalczania min kr. Kijanka,
 • pozyskanie barki ekologicznej do tankowania okrętów podwodnych i oczyszczania wód kr. Ekotank,
 • budowa okrętów hydrograficznych kr. Hydrograf,
 • zakup wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych kr. Kondor,
 • pozyskanie pływającej stacji demagnetyzującej kr. Magneto,
 • pozyskanie brzegowej stacji demagnetyzacji okrętów i pomiaru pól fizycznych kr. Demag.

Zadania dla których nie rozpoczęto jeszcze fazy analityczno-koncepcyjnej

  W tej grupie znajdują się m.in. zadania związane z budową okrętu wsparcia działań połączonych kr. Marlin oraz budową sześciu lekkich okrętów rakietowych kr. Murena.

  Należy także napisać, że w przypadku programu dotyczącego pozyskania okrętów rozpoznania radioelektronicznego kr. Delfin Inspektorat Uzbrojenia poinformował, „że względu na niejawny charakter tego zadania, nie udziela informacji w tej sprawie”. Z wcześniejszych informacji wynika natomiast, że program ten powinien rozpocząć się w 2023 roku.

  W przekazanych odpowiedziach Inspektorat Uzbrojenia poinformował również, że „aktualnie nie realizuje zadania dotyczącego modernizacji małych okrętów rakietowych typu 151 ORKAN (projektu 660M)”.

Tomasz Dmitruk

Autor pragnie podziękować Inspektoratowi Uzbrojenia za udzielone informacje.
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Pociski przeciwokrętowe Sea Killer i Marte

Historia rakiety przeciwokrętowej Sea Killer rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Contraves Italiana SpA, bazując na doświadczeniach wyniesionych z pr...

więcej polecanych artykułów