Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2014-11-27 00:24:54

Konsorcjum na czele z WAT opracuje polskie działo elektromagnetyczne

     W dniu 24 listopada br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) poinformowało, że został rozstrzygnięty konkurs nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod nazwą „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”. Pozytywnie oceniono wnioski dotyczące pięciu, z sześciu planowanych do realizacji projektów. Liderem aż czterech z nich, w tym dotyczącego opracowania Impulsowego Działa Elektromagnetycznego została Wojskowa Akademia Techniczna, natomiast piąty projekt prowadzić będzie Spółka Akcyjna PIT–Radwar.

  Konkurs numer 1/PS/2014 został ogłoszony przez NCBiR w dniu 18 czerwca tego roku. Komisja konkursowa do realizacji rekomendowała wnioski dotyczące pięciu opisanych poniżej projektów.

  Pierwszy z projektów, którego tematem jest Impulsowe Działo Elektromagnetyczne, polegać ma na opracowaniu trzech rodzajów urządzeń generujących: bardzo niskie częstotliwości (0 – 100 Hz) do przenoszenia przy pomocy platform bezpilotowych, pośrednie częstotliwości (zakres kiloherców i megaherców) do niszczenia urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz mikrofalowe częstotliwości (zakres mikrofalowy) do niszczenia systemów komputerowych oraz systemów radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, a także opracowaniu dla tych urządzeń anten do emisji energii wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego (WIPEM). Wykonawca w pierwszym etapie ma opracować demonstratory tych urządzeń i anten. Jeśli prace te zakończą się pomyślnie, w drugim etapie planuje się rozpoczęcie pracy rozwojowej, w ramach której zostaną opracowane ich prototypy. Kolejnym krokiem ma być opracowanie projektu koncepcyjnego "nowych typów i wzorów uzbrojenia dla typoszeregu Impulsowych Dział Elektromagnetycznych", ich prototypów, oraz programów i metodyk badań kwalifikacyjnych. Projekt zakończyć mają badania kwalifikacyjne opracowanych nowych typów i wzorów uzbrojenia. Liderem projektu będzie Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), a partnerami konsorcjum są następujące podmioty: PIT – Radwar S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., KUBARA LAMINA S.A., MESKO oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.

Active Denial SystemTematyka projektów planowanych do realizacji w ramach konkursu 1/PS/2014 NCBiR jest prawdziwie innowacyjna. Polskie podmioty gospodarcze nie wytwarzają jeszcze produktów w obszarze objętym programem. Obecnie na rynku nie występują urządzenia krajowej produkcji, które spełniałyby potrzeby operacyjne Sił Zbrojnych RP w zakresie broni energii skierowanej i obrony przed nią. Na zdjęciu prototypy amerykańskiego systemu mikrofalowej broni nieśmiercionośnej Active Denial System - fot. US Marine Corps.

  Drugi z projektów, dotyczący Mikrofalowej Broni Obezwładniającej (MBO) przewiduje w pierwszym etapie opracowanie demonstratora urządzenia generującego wysokomocowe impulsy promieniowania mikrofalowego (HPM), działającego na fali ciągłej w zakresie częstotliwości 70-95 GHz, jako broni obezwładniającej siłę żywą, a także przeprowadzenie badań biologicznych i medycznych skutków działania oraz poznanie skutków ubocznych oddziaływania tego typu promieniowania na organizmy żywe i implanty. Jeśli prace te zakończą się pomyślnie, w drugim etapie planuje się rozpoczęcie pracy rozwojowej, w ramach której zostanie opracowany prototyp urządzenia. Kolejnym krokiem ma być opracowanie projektu koncepcyjnego systemu broni obezwładniającej, jego prototypu, oraz programów i metodyk badań kwalifikacyjnych. Projekt zakończyć mają badania kwalifikacyjne systemu oraz opracowanie instrukcji medycznej oraz Norm Obronnych, dotyczących medycznych skutków działania impulsów MBO. Liderem projektu będzie PIT–Radwar S.A., a partnerami konsorcjum są następujące podmioty: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska oraz WAT.

  Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM to temat kolejnego rekomendowanego projektu, którego wykonawcą ma być WAT, w partnerstwie z: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, PIT – Radwar S.A., spółką Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz spółką Pol-Spec-Tech-Service. W pierwszym etapie projektu przewiduje się realizację badań naukowych dotyczących opracowania metod i sposobów ochrony i obrony urządzeń, sprzętu wojskowego oraz obiektów przed destrukcyjnym działaniem wysokomocowych impulsów HPM, w szczególności w zakresie zabezpieczenia urządzeń łączności, urządzeń radiolokacyjnych oraz załogowych i bezzałogowych obiektów i platform. Badania te mają obejmować ochronę poprzez: sposoby elektroniczne, absorbery, działania organizacyjne oraz aktywne metody ochrony i obrony baz i obiektów. Projekt zakłada także przeprowadzenie badań skutków biologicznych oddziaływania HPM wysokoenergetycznych impulsów niskich częstotliwości oraz o częstotliwościach mikrofalowych. W efekcie tych prac, głównym celem projektu jest opracowanie absorberów dla różnych zakresów częstotliwości, w różnych postaciach i konsystencjach w zależności od wypracowanych potrzeb ochrony i obrony przed impulsami HPM. W pierwszym etapie ma to nastąpić w formie demonstratorów technologii, a w etapie drugim, w ramach pracy rozwojowej zakłada się opracowanie ich prototypów, programów i metodyk badań kwalifikacyjnych. Projekt zakończyć mają badania kwalifikacyjne absorberów, opracowanie metod i sposobów ochrony i obrony, opracowanie instrukcji medycznej dotyczącej medycznych skutków działania impulsów HPM, Norm Obronnych dla absorberów, a także instrukcji zabezpieczenia urządzeń łączności, urządzeń radiolokacyjnych oraz załogowych i bezzałogowych obiektów i platform.

 Kolejny projekt dotyczy opracowania w ramach pracy rozwojowej infrastruktury badawczej w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej.  Produktami projektu mają być: :

  • aparatura pomiarowa parametrów elektrycznych impulsów elektromagnetycznych,
  • komora pomiarowa do wytwarzania i badań skutków oddziaływania wysokomocowych impulsów HPM,
  • stanowisko do badań skutków oddziaływania energii impulsów HPM na elementy i urządzenia elektroniczne, umożliwiające określenie skali i zasięgu działania impulsowych dział elektromagnetycznych oraz mikrofalowej broni obezwładniającej,
  • stanowisko do badań wpływu HPM na indywidualne komputery osobiste oraz sieci komputerowe.

  Liderem tego projektu będzie WAT, a partnerami: PIT–Radwar S.A., Politechnika Wrocławska i Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.

  Ostatni z rekomendowanych projektów dotyczy Laserowych Systemów Broni Skierowanej Energii i Laserowych Systemów Broni Nieśmiercionośnej. W ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie demonstratorów:

  • laserów ciała stałego do laserowych systemów broni skierowanej energii,
  • laserowych systemów i technologii broni skierowanej energii,
  • układów wykrywania i układów pomiaru parametrów laserowych systemów broni energii skierowanej,
  • układów przeciwdziałania i zabezpieczenia przed laserowymi systemami broni skierowanej energii,
  • laserowych systemów broni nieśmiercionośnej,
  • urządzeń pomiarowych, które znajdą zastosowanie w przyszłościowych rozwiązaniach układów ostrzegania broni laserowej i systemów jej przeciwdziałania.

  Projekt przewiduje także badania zagrożeń związanych z użyciem laserowych systemów broni nieśmiercionośnej oraz sposobów ich przeciwdziałania oraz badania skutków oddziaływania laserowych systemów broni energii skierowanej z materiałami konstrukcyjnymi, urządzeniami techniki wojskowej, tkanką biologiczną i wynikających stąd zagrożeń. Liderem tego projektu będzie WAT, a partnerami konsorcjum są następujące podmioty: PIT–Radwar S.A., PCO S.A., Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Technologii Elektronowej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

  Wśród planowanych do realizacji projektów, tylko jeden dotyczący Badań i Symulacji Skutków Oddziaływania Impulsów HPM, którego liderem miała być Politechnika Wrocławska nie otrzymał rekomendacji do realizacji. 

  Zgodnie z założeniami, budżet całego programu, niezbędny do sfinansowania wszystkich sześciu projektów ma nie przekroczyć kwoty 400 mln zł, a okres ich realizacji ma wynosić od 6 do 10 lat od chwili rozpoczęcia programu.

(TD)
powered by Disqus

Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec Bell AH-1 Cobra

Śmigłowiec szturmowy Bell AH-1 Cobra jest z pewnością jedną z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszą, prowizorek w historii lotnictwa wojskoweg...

więcej polecanych artykułów