Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2014-06-20 15:01:22

Systemy uzbrojenia w zakresie energii skierowanej

     Bomby elektromagnetyczne, mikrofalowa broń obezwładniająca oraz laserowe systemy broni stanowią przedmiot zainteresowania coraz większej liczy państw. Przeprowadzone analizy wykazały, że obecnie w Polsce nie prowadzi się niestety żadnych badań zmierzających do opracowania i pozyskania tego rodzaju uzbrojenia. Sytuację tę zmienić ma ogłoszony w dniu 18 czerwca br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) konkurs nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pod nazwą „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

  W dobie wszechobecnej elektroniki posiadanie systemów uzbrojenia zdolnych do zakłócenia jej prawidłowej pracy (lub nawet do jej eliminacji), a także systemów obronnych przed tego rodzaju uzbrojeniem wydaje się koniecznością. Nową broń do rażenia elektromagnetycznego będzie można wykorzystać zarówno w warunkach pokoju, wojny oraz przejściowych. W przypadku pokoju, broń (zwłaszcza obezwładniająca) może być użyta przez służby mundurowe, np. do opanowania agresywnego tłumu podczas imprez masowych. Broń taka nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, a jej skutki odczuwane są tylko podczas bezpośredniego bycia w polu jej rażenia. W warunkach przejściowych przedmiotowa broń będzie mogła zostać wykorzystana do zwalczania działań terrorystycznych, na przykład w przypadku konieczności obezwładnienia terrorystów, przy jednoczesnym braku ryzyka utraty życia przez pojmanych zakładników. W warunkach wojennych nowe uzbrojenie będzie mogło być użyte podobnie jak broń konwencjonalna, do paraliżu krytycznej infrastruktury przeciwnika, wpływając bezpośrednio na wyeliminowanie z użycia jego systemów zarządzania, dowodzenia i komunikacji. Równie ważne jest posiadanie zdolności do obrony przez rażeniem elekromagnetycznym własnych żołnierzy, uzbrojenia, systemów i infrastruktury.

  Przyjęty program strategiczny „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” zakłada realizację następujących celów głównych:

  • Opracowanie technologii i urządzeń niezbędnych do budowy nowych systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;
  • Opracowanie metod i sposobów ochrony i obrony przed impulsami dla żołnierza i ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej państwa oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • Rozwój infrastruktury badawczej w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM (High Power Microwave), HPRF (High Power Radio Frequency), RFDF (Radio Frequency Directed Energy), technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej, infrastruktury badawczej;
  • Rozwój polskiego potencjału naukowo - przemysłowego w zakresie innowacyjnych technologii obronnych.

 

Film z testów amerykańskiego systemu Active Denial System (ADS). Także w Polsce testy tego rodzaju systemów prawdopodobnie będą musiały odbywać się z udziałem ludzi - źródło: YouTube.com/US Forces TV

  Wymienione cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację sześciu projektów, których wykonawców ma wyłonić ogłoszony przez NCBiR konkurs nr 1/PS/2014. Tematy poszczególnych projektów są następujące:

  • Impulsowe działa elektromagnetyczne,
  • Mikrofalowa Broń Obezwładniająca (MBO),
  • Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM,
  • Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów: HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej,
  • Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM,
  • Laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej.

  Polskie podmioty gospodarcze nie wytwarzają jeszcze produktów w obszarze objętym programem. Obecnie na rynku nie występują urządzenia produkcji polskiej, które spełniałyby potrzeby operacyjne Sił Zbrojnych RP w zakresie broni energii skierowanej i obrony przed nią. Zgodnie z publikowanymi wynikami badań oraz próbami poligonowymi, bronią tego typu dysponują tylko siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, zarówno w postaci bomby paraliżującej systemy informatyczne, jak i broni parzącej oraz dział laserowych.

  Zakłada się, że przyjęty program umożliwi zniwelowanie luki technologicznej w tym zakresie, bowiem planuje się realizację projektów, w efekcie których powstaną prototypy uzbrojenia, w szczególności: impulsowe działa elektromagnetyczne w postaci trzech rodzajów bomb elektromagnetycznych: bardzo niskiej częstotliwości (do 100Hz), pośredniej częstotliwości (rzędu MHz) i mikrofalowej częstotliwości, broń parząca stanowiąca środek walki niepowodujący skutków śmiertelnych, wywołujący u osób poddanych jej działaniu odczucie parzenia ADS (Active Denial System) oraz laserowe systemy broni skierowanej energii i broni nieśmiercionośnej. W wyniku realizacji projektów opracowane zostaną technologie obronne takie jak absorbery i materiały budowlane tłumiące impulsy HPM w celu uniemożliwienia ataku elektromagnetycznego. Powstanie także infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną oraz aparatury pomiarowe.

  Prognozuje się, że budżet całego programu, niezbędny do sfinansowania wszystkich sześciu projektów nie przekroczy kwoty 400 mln zł, a okres ich realizacji będzie wynosił od 6 do 10 lat od chwili rozpoczęcia programu. Szczegóły programu w tym informacje na temat: podstaw merytoryczno-prawnych, diagnozy sytuacji oraz systemu realizacji i zarządzania zamieszczone zostały w założeniach programu umieszczonych na stronie internetowej NCBiR. Zgodnie z treścią ogłoszenia wnioski o finansowanie wykonania projektów w ramach konkurs nr 1/PS/2014 NCBiR będzie przyjmowało do dnia 10 września 2014 roku.

(TD)
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Okręty podwodne typu I-400 (Sen Toku)

Okręty podwodne typu I-400 (Sen Toku)

Po wybuchu II wojny światowej kontynentalna część Stanów Zjednoczonych (nie licząc Alaski) została zaatakowana jedynie przez japońskie okręty podwo...

więcej polecanych artykułów