Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2017-04-14 11:03:47

Problemy z realizacją prac rozwojowych

     Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 8 lutego 2017 roku przedstawiona została informacja Ministra ON na temat realizowanych programów badań naukowych na rzecz obronności państwa. Niestety, podczas spotkania nie zaprezentowano danych dotyczących postępu rzeczowego i finansowego obecnie wykonywanych prac rozwojowych, a mają one kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju polskiej armii i osiągnięcia celów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (PMT). Informacje na ten temat poznaliśmy dopiero dzięki odpowiedzi udzielonej przez sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego na interpelację złożoną przez posła Tomasza Siemoniaka. Okazuje się, że żaden z projektów których dotyczyło zapytanie nie jest realizowanych zgodnie z początkowym harmonogramem, a w przypadku niektórych projektów opóźnienie liczone jest już w latach.

  Poniżej omówiono kolejno wszystkie projekty których dotyczyła w/w interpelacja poselska.

Prototyp radaru P-18PL wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym w dwóch płaszczyznach dla zestawów rakietowych obrony powietrznej

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  „Projekt został zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w dniu 9 maja 2012 r. [konkurs 3/2012 – red.] pomimo braku podstaw formalnych tj. Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT). Zgodnie z wnioskiem MON, Dyrektor NCBR zawarł umowę na realizację projektu w dniu 19 grudnia 2012 roku. Aktualnie realizowany jest I etapu projektu, w ramach którego opracowywany jest projekt techniczny. Zgodnie z obowiązującym aneksem nr 3 zakończenie projektu zaplanowano na dzień 18 czerwca 2018 r. (termin pierwotny – 18 grudnia 2016 r.). Powstałe od czerwca 2013 r. opóźnienia w realizacji projektu ocenia się aktualnie na ok. 18 miesięcy. Wynikają one z przeprowadzonego w okresie 21 listopada 2014 r. – 1 czerwca 2016 r. (18 miesięcy) – zgodnie z decyzją nr 59/MON* Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. – przeglądu krytycznego projektu, w ramach którego przedstawiciele resortu obrony narodowej sformułowali rekomendacje mające na celu dostosowania go do potrzeb Sił Zbrojnych RP. Brak uzgodnień i zatwierdzenia w resorcie obrony narodowej dokumentów opracowanych przez wykonawcę projektu w tym Założeń Taktyczno-Technicznych oraz Programu Badań Wstępnych i Programu Badań Kwalifikacyjnych wynika z faktu braku WZTT w momencie uruchomienia projektu”.

*) Decyzja nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 74).

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: PIT-RADWAR S.A. oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2016 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 18 czerwca 2018 roku.
 • Opóźnienie: 18 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 42,7 mln PLN (w tym 36,7 mln PLN dofinansowania).
 • Wykonanie finansowe: 76%.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie prototypu mobilnego radaru wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawów rakietowych Obrony Powietrznej, będącego wersją rozwojową aktualnie eksploatowanego radaru P-18.

Główne etapy (wg początkowych wymagań):

 • Etap I. Opracowanie założeń dla radaru wstępnego wskazywania celów (opracowanie: koncepcji operacyjnego wykorzystania radaru, założeń taktyczno technicznych (ZTT) do realizacji pracy rozwojowej, projektu koncepcyjnego, zakresu badań prototypu).
 • Etap II. Opracowanie prototypu (Określenie Założeń Projektowania, Opracowanie Projektu Wstępnego, Opracowanie Projektu Technicznego, wykonanie prototypu oraz jego dokumentacji technicznej).
 • Etap III. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych prototypu (Badania Wstępne, Badania Kwalifikacyjne, Rewizja Dokumentacji Technicznej).

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany na rzecz Wymagań Operacyjnych (WO) „Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PZR) Bliskiego Zasięgu kr. Narew” oraz „Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PZR) Średniego Zasięgu kr. Wisła”.

   „Zestawy Rakietowe Obrony Powietrznej (ZROP) pełnią szczególną rolę w systemie Obrony Powietrznej RP, lecz ich efektywność bojowa uzależniona jest od zdolności do przetrwania na współczesnym polu walki. Zastosowanie w ZROP radaru wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym ułatwia wykrywanie celów o zmniejszonej powierzchni skutecznej odbicia radiolokacyjnego oraz rakiet balistycznych, utrudnia zakłócania i zastosowanie pocisków przeciwradiolokacyjnych (brak zasobników i rakiet na to pasmo częstotliwości), a przede wszystkim pozwala zmniejszyć do minimum czas promieniowania radarów wielofunkcyjnych kierowania ogniem [PZR Narew i Wisła – red.] wydatnie zwiększając ich żywotność. Dlatego zakłada się wyposażenie każdego ZROP w taki radar”.

Prototyp systemu radiolokacji pasywnej na potrzeby zestawów rakietowych obrony przeciwlotniczej 

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  „Projekt został zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji w NCBR w dniu 9 maja 2012 r. [konkurs 3/2012 – red.] pomimo braku podstaw formalnych tj. Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych. Zgodnie z wnioskiem MON, Dyrektor NCBR zawarł umowę na realizację projektu w dniu 18 grudnia 2012 r. Aktualnie realizowany jest projekt techniczny w tym wykonanie prototypu stacji PET/PCL oraz 3 stanowisk laboratoryjnych. Zgodnie z obowiązującym aneksem nr 3 zakończenie projektu zaplanowano na dzień 17 czerwca 2018 r. (termin pierwotny – 17 grudnia 2016 r.). Powstałe od września 2013 r. opóźnienia w realizacji projektu ocenia się aktualnie na ok. 18 miesięcy. Wynikają one z przeprowadzonego w okresie 21 listopada 2014 r. – 1 czerwca 2016 r. (18 miesięcy) – zgodnie z decyzją nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. – przeglądu krytycznego projektu. W ramach ww. przeglądu przedstawiciele resortu Obrony Narodowej w celu dostosowania go do potrzeb Sił Zbrojnych RP sformułowali rekomendacje związane z rozszerzeniem jego zakresu o dodatkowe systemy wykrywania promieniowania radarowego ELINT (Electronic Intelligence), opancerzenie kabiny pojazdu, oprogramowanie i sprzęt do rejestracji sygnałów z odbiorników cyfrowych oraz dodatkowe źródła zasilania”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 18 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: PIT-RADWAR S.A. oraz Politechnika Warszawska i AM Technologies Polska Sp. z o.o. Sp.k.
 • Początkowy termin zakończenia: 17 grudnia 2016 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 17 czerwca 2018 roku.
 • Opóźnienie: 18 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 45 mln PLN (w tym 38,7 mln PLN dofinansowania).
 • Wykonanie finansowe: 86%.

PET-PCL-Fot.AM Technologies

Wizualizacja projektowanego systemu PCL/PET. Grafika AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie systemu lokalizacji pasywnej bazującego na radarach pasywnych na potrzeby ZROP nowej generacji (kr. Narew, Wisła, Wisłoka) do poziomu umożliwiającego jego wdrożenie w SZ RP. System ma umożliwić lokalizację obiektów powietrznych z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego lokalnych emiterów – technologii PCL (Passive Coherent Location), jak też promieniowania generowanego przez obiekty powietrzne – czyli technologii PET (Passive Emitter Tracking) np. bezzałogowych statków powietrznych wykonanych z kompozytów, o małych sygnaturach radiolokacyjnej i termicznej. 

Główne etapy (wg początkowych wymagań):

 • Etap I. Opracowanie założeń systemu lokalizacji pasywnej dla ZROP (opracowanie koncepcji operacyjnego wykorzystania systemu pasywnej radiolokacji, dokonanie analizy możliwości implementacji systemu lokacji pasywnej wspólnie z systemem łączności oraz instalacji systemu na wspólnym maszcie i w kontenerze radiolinii lub opcjonalnie w połączeniu ze stacją wczesnego wykrywania, opracowanie: analizy wymagań na system łączności i możliwości ich minimalizacji, założeń taktyczno technicznych (ZTT), projektu koncepcyjnego, zakresu badań prototypu).
 • Etap II. Opracowanie prototypu (Określenie Założeń Projektowania, Opracowanie Projektu Wstępnego, Opracowanie Projektu Technicznego, wykonanie prototypu oraz jego dokumentacji technicznej).
 • Etap III. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych prototypu (Badania Wstępne, Badania Kwalifikacyjne, Rewizja Dokumentacji Technicznej).

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany na rzecz Wymagania Operacyjnego (WO) „Przeciwlotniczy i Przeciwrakietowy Zestaw Rakietowy Średniego Zasięgu kr. Wisła, Wisłoka i Narew”.

  „Zestawy Rakietowe Obrony Powietrznej (ZROP) pełnią szczególną rolę w systemie Obrony Powietrznej RP, lecz ich efektywność bojowa uzależniona jest od zdolności do przetrwania na współczesnym polu walki. W istotny sposób żywotność ZROP jest w stanie podnieść system pasywnej radiolokacji. Dlatego zakłada się wyposażenie każdego ZROP w taki system”.

Prototyp radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego obrony powietrznej krótkiego zasięgu (ZROP-KZ), kryptonim Narew

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  „Projekt został zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji w NCBR w dniu 9 maja 2012 r. [konkurs 3/2012 – red.] pomimo braku podstaw formalnych tj. Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych. Zgodnie z wnioskiem MON, Dyrektor NCBR zawarł umowę na realizację projektu w dniu 19 grudnia 2012 r. Aktualnie realizowany jest projekt techniczny. Zgodnie z obowiązującym aneksem nr 1 zakończenie projektu zaplanowano na dzień 18 grudnia 2018 r. (termin pierwotny – 18 grudnia 2017 r.). Powstałe od czerwca 2013 r. opóźnienia w realizacji projektu ocenia się aktualnie na ok. 8 miesięcy. Wynikają one z przeprowadzonego w okresie 21 listopada 2014 r. – 1 czerwca 2016 r. (18 miesięcy) – zgodnie z decyzją nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. – przeglądu krytycznego projektu. Dodatkową przyczyną opóźnień są problemy techniczne, związane z integracją dużej liczby modułów nadawczych w ograniczonej przestrzeni anteny, chłodzeniem struktury promieniującej, niezawodnością modułów nadawczo-odbiorczych, wysokim masztem antenowym oraz niedoszacowaniem kosztów prac”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: PIT-RADWAR S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2017 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 18 grudnia 2018 roku.
 • Opóźnienie: 8 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 65 mln PLN (w tym 64,9 mln PLN dofinansowania).
 • Wykonanie finansowe: 48%.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego w paśmie C z anteną aktywną sterowaną fazowo w dwóch płaszczyznach (AESA). 

Główne etapy (wg początkowych wymagań):

 • Etap I. Opracowanie założeń dla radaru wielofunkcyjnego (opracowanie: koncepcji operacyjnego wykorzystania radaru, założeń taktyczno technicznych (ZTT), projektu koncepcyjnego, zakresu badań prototypu).
 • Etap II. Opracowanie prototypu (Określenie Założeń Projektowania, Opracowanie Projektu Wstępnego, Opracowanie Projektu Technicznego, wykonanie prototypu oraz jego dokumentacji technicznej).
 • Etap III. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych prototypu (Badania Wstępne, Badania Kwalifikacyjne, Rewizja Dokumentacji Technicznej).

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany na rzecz Wymagania Operacyjnego (WO) „Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PZR) Bliskiego Zasięgu kr. Narew”.

Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego obrony powierznej średniego zasięgu (ZROP-SZ), kryptonim Wisła

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  „Projekt został zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej do realizacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w dniu 9 maja 2012 r. [konkurs 3/2012 – red.] pomimo braku podstaw formalnych tj. Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych. Zgodnie z wnioskiem MON, Dyrektor NCBR zawarł umowę na realizację projektu w dniu 19 grudnia 2012 r. Termin zakończenia umowy zaplanowano na 18 grudnia 2020 r. Aktualnie trwa wykonanie I etapu, pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego”, w ramach którego ma miejsce realizacja zadania pn.: „Opracowanie projektu wstępnego radaru oraz wykonanie i badania laboratoryjne modeli kluczowych zespołów”. W lutym 2017 r. Wykonawca przesłał do NCBR raport z zakończenia tego etapu oraz sprawozdanie merytoryczne wraz ze Studium Wykonalności. Aktualnie trwa ocena tych dokumentów przez Zespół Nadzorujący NCBR. Opóźnienie realizacji projektu ocenia się na ok. 24 miesiące. Wynika ono z podobnego do powyższych powodu, tj. w ramach trwającego w okresie 21 listopada 2014 r. – 1 czerwca 2016 r. przeglądu krytycznego przedstawiciele resortu Obrony Narodowej sformułowali rekomendacje dla dalszej realizacji projektu, które wymagają wdrożenia, celem dostosowania projektu do potrzeb Sił Zbrojnych RP. Aktualnie projekt nie jest realizowany zgodnie z harmonogramem, ze względu na zidentyfikowane na I etapie problemy związane z brakiem zdolności Wykonawcy projektu do produkcji seryjnej modułów nadawczo-odbiorczych (MNO). Ponadto, w związku z trwającymi w resorcie Obrony Narodowej pracami związanymi z pozyskaniem zestawów rakietowych kr. „Wisła” wykonawca przeniósł wysiłek na obszary związane z przetwarzaniem sygnałów i sterowanie radarem, które posiadają charakter bardziej uniwersalny i możliwy do wykorzystania w innych aplikacjach z anteną typu AESA. Biorąc powyższe pod uwagę analizowane jest możliwość ograniczenia zakresu projektu do demonstratora technologii”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: PIT-RADWAR S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2020 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 18 grudnia 2022 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON).
 • Opóźnienie: 24 miesiące.
 • Początkowa wartość projektu: 155 mln PLN (w tym 155 mln PLN dofinansowania).
 • Wykonanie finansowe: 10%.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego w paśmie X lub C z anteną aktywną sterowaną fazowo w dwóch płaszczyznach (AESA). 

Radar-Patriot-360-fot.TD

W sytuacji, kiedy planuje się zakup systemu Patriot i mających wejść w jego skład radarów wielofunkcyjnych kierowania ogniem z antenami AESA celowość samodzielnego opracowania tego typu stacji na potrzeby programu Wisła wydaje się wątpliwa. Fot. Tomasz Dmitruk/Dziennik Zbrojny.

Główne etapy (wg początkowych wymagań):

 • Etap I. Opracowanie założeń dla radaru wielofunkcyjnego (opracowanie: koncepcji operacyjnego wykorzystania radaru, opracowanie studium wykonalności (w tym określenie możliwości wykonania radaru w paśmie X oraz uwarunkowań ekonomicznych), założeń taktyczno technicznych (ZTT), projektu koncepcyjnego, zakresu badań prototypu).
 • Etap II. Opracowanie prototypu (Określenie Założeń Projektowania, Opracowanie Projektu Wstępnego, Opracowanie Projektu Technicznego, wykonanie prototypu oraz jego dokumentacji technicznej).
 • Etap III. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych prototypu (Badania Wstępne, Badania Kwalifikacyjne, Rewizja Dokumentacji Technicznej).

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany na rzecz Wymagania Operacyjnego (WO) „Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PZR) Średniego Zasięgu kr. Wisła”.

Nowy, pływający bojowy wóz piechoty kryptonim Borsuk

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Projekt został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu nr 5/2014 w zakresie "badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa". Realizacja projektu znajduje się na etapie Projektu Wstępnego. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 18 miesięcy, a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Rozpoczęcia realizacji projektu przez NCBR w 2013 r. bez podstaw merytorycznych w postaci zatwierdzonych WZTT.
 • Objęcie projektu formalnym nadzorem Koordynatora z MON w czerwcu 2015 roku.
 • Realizację projektu rozpoczęto w trakcie początkowej fazy analityczno-koncepcyjnej dla bojowych wozów piechoty na podwoziu UMPG kr. Borsuk.
 • Opóźnionego zakończenia fazy analityczno-koncepcyjnej związanej z długotrwałym procesem kwalifikowania w MON zadania do obszaru podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP), co spowodowało, że zatwierdzone WZTT przekazano Wykonawcy w październiku 2016 roku”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 24 października 2014 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider Huta Stalowa Wola S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 23 października 2019 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 23 kwietnia 2021 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON).
 • Opóźnienie: 18 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 75 mln PLN (w tym 62 mln PLN dofinansowania).
 • Wykonanie finansowe: 89% (wg. danych MON nie potwierdzonych przez NCBR).

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika Warszawska, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i Rosomak S.A.

Założenia

  Celem projektu jest pozyskanie nowego bojowego wozu piechoty (BWP) charakteryzującego się zdolnością pokonywania szerokich przeszkód wodnych pływaniem, dużą manewrowością oraz zdolnością do działania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych oraz transportowalnością. Konstrukcja nowego BWP powinna zapewnić możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm zintegrowanego z ppk Spike.

Główne etapy (wg pierwotnych wymagań konkursu 5/2014 zakładających wykonanie projektu przez 36 miesięcy. Do wiadomości publicznej nie podano podziału na etapy przyjętego ostatecznie w umowie, w której czas realizacji projektu wydłużono do 60 miesięcy):

 • Etap I. Opracowanie i uzgodnienie projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT).
 • Etap II. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykonanie modelu platformy sprawdzenie podstawowych wymagań funkcjonalnych.
 • Etap III. Wykonanie prototypu i integracja z wieżą bezzałogową (zakup gotowej wieży bezzałogowej).
 • Etap IV. Opracowanie i uzgodnienie projektu Programu Badań.
 • Etap V. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych.
 • Etap VI. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej (w tym dokumentacji do produkcji seryjnej) i eksploatacyjnej.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych”. Jego rezultatem ma być opracowanie nowych bojowych wozów piechoty, które zastąpią obecnie eksploatowane przez Wojska Lądowe BWP-1 (na stanie ok. 1268 egzemplarzy wg. danych z Military Balance 2017). BWP-1 to wozy już wyeksploatowane i przestarzałe, mimo to nadal stanowią podstawowe wyposażenie polskich batalionów zmechanizowanych.

Wóz Wsparcia Bezpośredniego kryptonim Gepard

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Projekt został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu nr 4/2013 w zakresie "badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa". Realizacja projektu znajduje się na etapie Określenia założeń do projektowania. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 24 miesiące, a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Rozpoczęcia realizacji projektu przez NCBR w 2013 r. bez podstaw merytorycznych w postaci zatwierdzonych WZTT i w sytuacji początkowej realizacji etapu fazy analityczno-koncepcyjnej.
 • Objęcie projektu formalnym nadzorem Koordynatora z MON w kwietniu 2015 roku.
 • Redefiniowanie w 2016 roku Wymagań Operacyjnych (WO) i konieczność częściowego powtórzenia fazy analityczno-koncepcyjnej oraz aktualizacji przez Wykonawcę dokumentów w odniesieniu do redefiniowanych WO”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 23 grudnia 2013 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o.
 • Początkowy termin zakończenia: 22 grudnia 2018 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 22 grudnia 2020 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON).
 • Opóźnienie: 24 miesiące.
 • Początkowa wartość projektu: 100 mln PLN.
 • Wykonanie finansowe: 32% (wg. danych MON nie potwierdzonych przez NCBR).

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  PIT-RADWAR S.A., Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Założenia (konkursowe przed redefinicją Wymagań Operacyjnych)

  Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i przeprowadzenie badań prototypu Wozu Wsparcia Bezpośredniego (WWB) z wieżą uzbrojoną w armatę kalibru 120 mm na amunicję standardu NATO z automatem ładowania, umieszczonym w tylnej części. Podwozie bazowe WWB wg. projektu stanowić będzie Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa (UMPG).   

Główne etapy (wg pierwotnych wymagań konkursu 4/2013 zakładających wykonanie projektu w czasie 42 miesięcy, przed redefinicją Wymagań Operacyjnych):

 • Etap I. Opracowanie i uzgodnienie projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT).
 • Etap II. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykonanie modelu platformy sprawdzenie podstawowych wymagań funkcjonalnych.
 • Etap III. Wykonanie prototypu i integracja z wieżą.
 • Etap IV. Opracowanie i uzgodnienie projektu Programu Badań.
 • Etap V. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych.
 • Etap VI. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej (w tym dokumentacji do produkcji seryjnej) i eksploatacyjnej.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych”. Jego rezultatem ma być opracowanie wozów wsparcia bezpośredniego, które zastąpią obecnie eksploatowane przez Wojska Lądowe czołgi T-72 (na stanie ok. 505 egzemplarzy wg. danych z Military Balance 2017) oraz czołgi PT-91 Twardy (ok. 233 egzemplarzy).

Nowy kołowy transporter opancerzony (NKTO)

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Projekt został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu nr 4/2013 w zakresie "badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa". Realizacja projektu została wstrzymana w fazie koncepcji. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 40 miesięcy, a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Projekt uruchomiony w NCBR w 2013 r. na wniosek MON poza Programem Operacyjnym, bez podstaw merytorycznych w postaci WZTT.
 • NCBR wstrzymało finansowanie projektu do czasu wypracowania w MON (SG WP) stanowiska o celowości realizacji projektu”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 23 grudnia 2013 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider Rosomak S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 23 października 2019 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 23 luty 2023 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON). Realizację projektu wstrzymano.
 • Opóźnienie: 40 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 55,5 mln PLN (w tym dofinansowanie 45,3 mln PLN).
 • Wykonanie finansowe: 7% (wg. danych MON nie potwierdzonych przez NCBR). Dalsze finansowanie wstrzymane.

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  Huta Stalowa Wola S.A., Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Założenia (konkursowe)

  Celem projektu było zbudowanie nowoczesnej kołowej platformy opancerzonej z napędem w konfiguracji 8x8 (z napędem na wszystkie koła), z możliwym wariantem wykonania 6x6 (z napędem na wszystkie koła). Pojazd w wersji bojowej miał posiadać możliwość zainstalowania wieży bezzałogowej ZSSW oraz transportu drużyny zmechanizowanej/zmotoryzowanej.

Główne etapy (wg pierwotnych wymagań konkursu 4/2013 zakładających wykonanie projektu w czasie 36 miesięcy):

 • Etap I. Opracowanie i uzgodnienie projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT).
 • Etap II. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykonanie modelu platformy sprawdzenie podstawowych wymagań funkcjonalnych.
 • Etap III. Wykonanie prototypu.
 • Etap IV. Opracowanie i uzgodnienie projektu Programu Badań.
 • Etap V. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych.
 • Etap VI. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej (w tym dokumentacji do produkcji seryjnej) i eksploatacyjnej.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt realizowany poza programem operacyjnym „Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych”. Jego rezultatem miło być opracowanie nowej platformy kołowych transporterów opancerzonych, które mogłyby być w przyszłości produkowane zamiast KTO Rosomak z pełnymi prawami do modyfikacji i eksportu (w przypadku KTO Rosomak do produkcji w Polsce, wykonywania modyfikacji i eksportu wymagane są stosowne licencje).

 Nowy lekki opancerzony transporter rozpoznawczy LOTR

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Projekt został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu nr 4/2013 w zakresie "badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa". Realizacja projektu znajduje się na etapie określenia założeń do projektowania. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 34 miesiące (obecnie opóźnienie wynosi 6 miesięcy w stosunku do aneksu nr 3), a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Rozpoczęcia realizacji projektu przez NCBR na podstawie wniosku MON w 2013 r. bez zatwierdzonych WZTT i w sytuacji realizacji dopiero początkowej fazy analityczno-koncepcyjnej.
 • Objęcie projektu formalnym nadzorem Koordynatora z MON w grudniu 2014 roku.
 • Opóźnione zakończenie fazy analityczno-koncepcyjnej związanej z długotrwałym procesem kwalifikowania w MON zadania do obszaru podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP), co spowodowało, że zatwierdzone WZTT przekazano Wykonawcy w marcu 2016 roku”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 23 grudnia 2013 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider AMZ- KUTNO Sp. z o.o.
 • Początkowy termin zakończenia: 22 grudnia 2016 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 22 października 2019 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON).
 • Opóźnienie: 34 miesiące.
 • Początkowa wartość projektu: 28,9 mln PLN (w tym dofinansowanie 26 mln PLN).
 • Wykonanie finansowe: 80% (wg. danych MON nie potwierdzonych przez NCBR).

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Założenia (konkursowe)

  Celem projektu jest pozyskanie pływającego pojazdu kołowego dwu-trzy osiowego (z dostępnych danych wynika, że przyjęto układ napędu 4x4) z niezależnym zawieszeniem oraz napędem na wszystkie koła.

Główne etapy (wg pierwotnych wymagań konkursu 4/2013 zakładających wykonanie projektu w czasie 36 miesięcy):

 • Etap I. Opracowanie i uzgodnienie projektu Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT).
 • Etap II. Opracowanie projektu koncepcyjnego wykonanie modelu platformy sprawdzenie podstawowych wymagań funkcjonalnych.
 • Etap III. Wykonanie prototypu i integracja z systemami.
 • Etap IV. Opracowanie i uzgodnienie projektu Programu Badań.
 • Etap V. Przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych.
 • Etap VI. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej (w tym dokumentacji do produkcji seryjnej) i eksploatacyjnej.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „Rozpoznanie patrolowe”. Jego rezultatem ma być opracowanie lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego kryptonim Kleszcz, który zastąpi obecnie eksploatowane przez Wojska Lądowe wozy BRDM-2 (na stanie ok. 237 egzemplarzy wg. danych z Military Balance 2017).

Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych kryptonim Kryl

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Projekt został wybrany do dofinansowania przez NCBR w ramach konkursu nr 1/2011 w zakresie "badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa". Realizacja projektu znajduje się w fazie opracowania koncepcji systemu, w tym: opracowanie Projektu Koncepcyjnego, Analizy Techniczno-Ekonomicznej i projektu ZTT. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 56 miesięcy, a jego najważniejszą przyczyną jest „nieakceptowalna, niska staranność i jakość przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów merytorycznych. Powoduje to brak możliwości ich akceptacji przez Zespół Nadzorujący NCBR oraz przez resort obrony narodowej, a w konsekwencji uniemożliwia to realizację kolejnych etapów projektu”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 28 grudnia 2011 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider Huta Stalowa Wola S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 27 grudnia 2015 roku.
 • Teoretyczny aktualny termin zakończenia: 27 sierpnia 2020 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON).
 • Opóźnienie: 56 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 28,2 mln PLN (w tym dofinansowanie 28,2 mln PLN).
 • Wykonanie finansowe: 90% (wg. danych MON nie potwierdzonych przez NCBR).

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, WB Electronics S.A.; JELCZ Sp z o.o., AMZ-Kutno Sp z o.o.

KrylnaMSPO14fotMC

Choć premiera armatohaubicy Kryl miała miejsce podczas kieleckiego MSPO w 2014 roku, to do dziś projekt ten nie jest zakończony. Fot. Mariusz Cielma/Dziennik Zbrojny

Założenia

  Celem projektu jest pozyskanie dla SZ RP dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm armatohaubic samobieżnych na podwoziu kołowym.

Główne etapy (wg pierwotnych wymagań konkursu 1/2011 zakładających wykonanie projektu w czasie 48 miesięcy):

 • Etap I. Opracowanie projektu koncepcyjnego, analizy techniczno-ekonomicznej, projektu, Założeń Taktyczno-Technicznych do realizacji pracy rozwojowej (programu strategicznego).
 • Etap II. Opracowanie prototypu 155 mm haubicy samobieżnej na podwoziu kołowym.
 • Etap III. Przeprowadzenie badań wstępnych i kwalifikacyjnych, opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt jest realizowany poza programami operacyjnymi PMT. Jego rezultatem ma być opracowanie dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm armatohaubic samobieżnych kryptonim Kryl, który zastąpi obecnie eksploatowane przez Wojska Lądowe samobieżne armatohaubice Dana (na stanie ok. 111 egzemplarzy wg. danych z Military Balance 2017).

Zdalnie sterowany system wieżowy 30 mm ZSSW-30

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Praca rozwojowa finansowana z PMT i nadzorowana przez Inspektorat Uzbrojenia. Realizacja projektu znajduje się w fazie projektu technicznego i badania prototypu. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 13 miesięcy, a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Nieprzewidziane trudności techniczne związane z integracją elementów systemu kierowania ogniem i systemu ogniowego.
 • Wydłużenie czasu realizacji badań spowodowane koniecznością rozszerzenia badań trwałościowo-niezawodnościowych.
 • Decyzja o wprowadzeniu na etapie badań wstępnych nowoopracowanych polskich przyrządów obserwacyjno-celowniczych (polonizacja SpW)”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 29 marca 2013 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – Huta Stalowa Wola S.A. i WB Electronics S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 30 listopada 2016 roku (podawany przez IU w sierpniu 2015 roku)*.
 • Aktualny termin zakończenia: 30 grudnia 2017 roku (wynikający z opóźnienia podanego przez MON). Na pytanie redakcji o zakończenie realizacji tego projektu, IU odpowiedział (14 kwietnia br.), że planowany termin to IV kwartał 2017 roku.
 • Opóźnienie: 13 miesięcy*.
 • Wartość projektu: ok. 88 mln PLN (po aneksie nr 2).
 • Wykonanie finansowe: 55%.

*) W odpowiedzi na interpelację podano 13 miesięczne opóźnienie projektu. Pierwotnie jednak mówiono o zakończeniu projektu w kwietniu 2015 roku, co oznaczałoby, że faktycznie jego realizacja opóźniona jest o 32 miesiące.

Rosomak z ZSSW-30

Jedne z pierwszych testów bezzałogowej wieży ZSSW-30 przeprowadzono 19 maja 2015 roku, kiedy też odbyła się publiczna prezentacja jej możliwości. Fot. Kadr z materiału „Naszaarmia.pl”.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie prototypu i dokumentacji produkcyjnej zdalnie sterowanego systemu wieżowego kalibru 30 mm na potrzeby KTO Rosomak oraz nowych bojowych wozów piechoty kr. Borsuk. Podstawowe uzbrojenie wieży stanowi armata automatyczna ATK Mk44 Bushmaster II kalibru 30 mm. Dodatkowo wieża uzbrojona jest w karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Rafael Spike-LR. ZSSW zintegrowany z KTO przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt realizowany jest w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak”. Jego rezultatem ma być opracowanie wieży bezzałogowej na potrzeby KTO Rosomak (część wozów już wyprodukowano i oczekują na instalację wieży) oraz nowych bwp kr. Borsuk. Podpisany równolegle z umową na pracę rozwojową kontrakt ramowy na produkcję przewiduje dostawę 208 egzemplarzy wieży ZSSW-30, które mają zostać zainstalowane na podwoziu KTO Rosomak.

Mobilny zestaw radaru obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu z nadajnikiem półprzewodnikowym kryptonim Bystra

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Praca rozwojowa finansowana z PMT i nadzorowana przez Inspektorat Uzbrojenia. Realizacja projektu znajduje się w fazie projektu technicznego. Z wynikiem pozytywnym zakończono badania kwalifikacyjne prototypu. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 33 miesiące, a jego najważniejszymi przyczynami są:

 • „Problemy techniczne prototypu ujawnione w trakcie badań wstępnych.
 • Warunki atmosferyczne mające wpływ na możliwość przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych z udziałem środków latających.
 • Problemy w zapewnieniu amunicji moździerzowej 120 mm i w wydzieleniu poligonu do przeprowadzenia badań z udziałem artylerii”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 2011 rok.
 • Wykonawca: PIT-RADWAR S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: 31 października 2014 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 31 lipca 2017 roku.
 • Opóźnienie: 33 miesiące.
 • Wartość projektu: brak danych.
 • Wykonanie finansowe: 98%.

Bystra-fot.PIT-RADWAR S.A.

Prototyp stacji radiolokacyjnej Bystra zakończył już badania kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, co daje nadzieję, że wkrótce podpisana zostanie umowa na produkcję seryjną. Fot. PIT-RADWAR S.A.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do produkcji mobilnego zestawu radaru obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu z nadajnikiem półprzewodnikowym kryptonim Bystra. Stacja ma zostać wyposażona w nowoczesną anteną aktywną AESA (Active Electronically Scanned Array), pracującą w paśmie C, z rozproszonym nadajnikiem półprzewodnikowym. Jej parametry techniczne mają umożliwiać wykrywanie szerokiego spektrum celów powietrznych, poczynając od samolotów oraz bezpilotowych aparatów latających UAV, po śmigłowce (również w zawisie, dzięki dodatkowej przystawce antenowej), pociski manewrujące, rakiety przeciwradarowe, a nawet pociski moździerzowe.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt realizowany jest w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „System obrony powietrznej”. Przed redefinicja PMT (w 2016 roku) planowano w latach 2018-2022 pozyskanie 19 stacji radiolokacyjnych Bystra (obecnie plany te są niejawne), które mają być elementem aktywnego rozpoznania radiolokacyjnego dla naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu, takich jak zestawy Poprad i Pilica, realizujących osłonę przed środkami napadu powietrznego przeciwnika.

Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) Tytan

Stan realizacji (wg. informacji przedstawionych w odpowiedzi na interpelację)

  Praca rozwojowa finansowana z PMT i nadzorowana przez Inspektorat Uzbrojenia. Realizacja projektu znajduje się w fazie projektu technicznego. Opóźnienie w projekcie w stosunku do pierwotnej umowy szacowane jest przez MON na 25 miesięcy, a jego najważniejszą przyczyną jest „konieczność uwzględnienia zweryfikowanych wymagań SZ RP w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony balistycznej hełmu kuloodpornego wymusiła podpisanie aneksu do realizowanej umowy, w którym ustalono termin zakończenia pracy na listopad 2019 roku”.

Podstawowe informacje

 • Data rozpoczęcia projektu: 26 czerwca 2014 roku.
 • Wykonawca: Konsorcjum – lider Przemysłowe Centrum Optyki S.A.
 • Początkowy termin zakończenia: październik 2017 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: listopad 2019 roku.
 • Opóźnienie: 25 miesięcy.
 • Początkowa wartość projektu: 89,96 mln PLN.
 • Wykonanie finansowe: 47%.

Pozostali uczestnicy konsorcjum

  Polski Holding Obronny Sp. z o.o., PIT-RADWAR S.A., Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o., Maskpol S.A., WB Electronics S.A., MESKO S.A., ZM Dezamet S.A., RADMOR S.A., ZM Tarnów S.A, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

Założenia

  Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do produkcji Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) Tytan. Zgodnie z pierwotnymi wymaganiami ZISW Tytan składać się miał z sześciu podsystemów: systemu uzbrojenia, systemu C4I (system dowodzenia i łączności), systemu obserwacji i rozpoznania, systemu ochrony, umundurowania i systemu przenoszenia. Składowe poszczególnych podsystemów miały być następujące:

 • podsystem uzbrojenia: karabinek samoczynny 5,56-mm, granatnik podwieszany 40-mm, pistolet wojskowy 9-mm, nóż-bagnet, nowe wzory amunicji strzeleckiej i do granatnika, granaty ręczne;
 • podsystem C4I: indywidualny komputer (rdzeń podsystemu) z oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i nawigacją inercyjną, radiostacja indywidualna, system zasilania;
 • podsystem obserwacji i rozpoznania: celowniki (termowizyjne, noktowizyjne, kolimatory), wyświetlacz nahełmowy, system kamer;
 • podsystem ochrony: kamizelki ochronne w różnych konfiguracjach, hełm, maska przeciwgazowa, ochronniki;
 • podsystem umundurowania: ubiór bojowy w nowym kamuflażu, odzież termoaktywna;
 • podsystem przenoszenia: zasobniki, dodatkowe oporządzenie.

Znaczenie dla realizacji PMT

  Projekt realizowany jest w ramach PMT w zakresie programu operacyjnego „Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – Tytan”. Podpisany równolegle z umową na pracę rozwojową kontrakt ramowy na produkcję przewiduje dostawę od 2018 roku 11,7 tys. zestawów ZISW Tytan. Obecne plany Inspektoratu Uzbrojenia zakładają rozpoczęcie produkcji w 2020 roku.

ZISW Tytan fot. PHO

Wprowadzenie w 2016 roku przez MON zmiana wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ochrony balistycznej hełmu doprowadziła do przesunięcia terminu zakończenia pracy rozwojowej ZISW Tytan aż o 2 lata. Fot. PHO Sp. z o.o.

Podsumowanie

  W udzielonej przez wiceministra Kownackiego odpowiedzi na interpelację napisano dodatkowo, że w zakresie prac rozwojowych dotyczących opracowania radaru P-18PL, systemu radiolokacji pasywnej PET/PCL oraz radaru dla ZROP-KZ Narew, „aktualnie w resorcie obrony narodowej podjęte zostały działania naprawcze zmierzające do procedowania wszystkich prac tego typu w oparciu o obowiązujące uwarunkowania prawne, mające w finale doprowadzić do pozyskania sprzętu wojskowego odpowiadającego oczekiwaniom i wymaganiom SZ RP, a nie możliwościom czy interesom potencjalnego wykonawcy lub producenta. W tym celu opracowane zostały WZTT precyzujące szczegółowo wymagania stawiane przez SZ RP. Obecnie trwa proces ich uzgodnień. Zatwierdzenie WZTT umożliwi realizację poszczególnych projektów zgodnie z oczekiwaniami SZ RP jak i procedurami obowiązującymi w resorcie ON”.

  Opisany powyżej stan realizacji prac rozwojowych, z których większość ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celów PMT nie napawa optymizmem. Wszystkie projekty są bowiem opóźnione od 8 miesięcy, aż do rekordowych 56 miesięcy w przypadku armatohabic Kryl. Przyczyny opóźnień są różne i wynikają z nieterminowego lub niezgodnego z wymaganiami wykonywania projektów przez wykonawców, ale niepokojąco często także z przyczyn zależnych od zamawiającego. Mowa tu o nieprzekazywaniu wykonawcom na czas stosownych wymagań lub zmianie tych wymagań już w trakcie realizacji projektów. Jak destrukcyjnie na harmonogramy realizacji projektów wpływają takie zmiany widać choćby po takich projektach jak opracowanie WWB Gepard, czy ZISW Tytan, gdzie redefinicja wymagań spowodowała wydłużenie czasu realizacji o ok. 2 lata.

  Odnosząc się do przebiegu wykonania wybranych projektów, warto zwrócić uwagę na projekt opracowania nowego bojowego wozu piechoty kr. Borsuk. Jak dotąd informowano, że jest on realizowany zgodnie z planem. Z odpowiedzi na interpelację dowiadujemy się jednak, że to priorytetowe zadanie (szef MON Antoni Macierewicz wskazał modernizację Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych jako jeden z pięciu najważniejszych priorytetów) jest niestety już opóźnione o ok. 1,5 roku. Jeszcze gorzej wygląda realizacja drugiego projektu dotyczącego modernizacji WPiZ, czyli opracowania WWB Gepard. Ze względu na priorytetowe znaczenie, oba te projekty (oraz projekt wieży bezzałogowej ZSSW-30) powinny zostać objęte szczególnym nadzorem ze strony resortu obrony narodowej i być może należy także zwiększyć poziom ich finansowania, o ile przełoży się to na przyśpieszenie prac, lub zminimalizowanie ryzyk, lub też pozwoli na osiągnięcie lepszych rezultatów.   

  Warto także zwrócić uwagę na zawieszenie realizacji pracy rozwojowej dotyczącej opracowania nowego kołowego transportera opancerzonego NKTO. Rezygnacja z tego projektu spowoduje, że za kilka lat ponownie będzie istniała konieczność negocjacji z fińską firmą Patria licencji na produkcję i modyfikacje KTO Rosomak. Jednocześnie można mieć wrażenie, że łatwiej jest uruchomić realizację projektu rozwojowego, niż ją w uzasadnionych przypadkach  przerwać.

  Zdziwienie może budzić także poziom zrealizowanych wydatków w projekcie związanym z opracowaniem nowego lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego kr. Kleszcz. Choć znajduje się on na bardzo wczesnym etapie realizacji, wykonawcy przekazano już 80% zaplanowanych na ten cel środków.

  Oceniając przebieg i rezultaty opisanych powyżej projektów wydaje się, że cały system zlecania, monitorowania i finansowania badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jest nieefektywny i powinien zostać zreformowany. Można także zwrócić uwagę, że prace rozwojowe zlecane i nadzorowane bezpośrednio przez Inspektorat Uzbrojenia przebiegają sprawniej, niż te wykonywane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdaniem autora za często zleca się prace rozwojowe na sprzęt wojskowy który na świecie został już opracowany, a za rzadko korzysta się z pozyskiwania gotowych technologii, co mogłoby znacząco przyśpieszyć realizację projektów i jednocześnie obniżyć ryzyko ich niepowodzenia (gotowe technologie próbuje się nabywać jedynie w ramach offsetu). Oczywiście to będzie więcej kosztowało i może wiązać się z ograniczeniami eksportowymi, ale czy Polskę stać na finansowanie projektów które ciągną się latami i nie kończą się wdrożeniem do produkcji?

  Jak dostrzega samo kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizacji prac rozwojowych konieczne jest pilne podjęcie działań naprawczych, ale nie powinno się ich ograniczać tylko do pierwszych z trzech opisanych projektów. Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z wymaganiami określonymi w art.7 ust. 3b ustawy z dnia 25 maja 2001 roku „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP” stanowią 2,5% łącznych wydatków na obronność w danym roku. W 2017 roku na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 928,8 mln PLN. To istotne środki finansowe i byłoby dobrze, aby zostały efektywnie wykorzystane.

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Produkcja ppk Spike w Polsce – czas na zmiany

Produkcja ppk Spike w Polsce – czas na zmiany

Umowa z 29 grudnia 2003 roku podpisana z izraelską firmą Rafael stała się początkiem wdrażanie w Siłach Zbrojnych RP przeciwpancernych pocisków kie...

więcej polecanych artykułów